msgplus-1.6.7-1344-rc-prod-unified-m / April 13, 2016
(4.3/5) (43458)
Loading...

Description

Messaging Plus is the most powerfulall-in-one messenger app: texting (SMS & MMS) with emoji andstickers, group chat, video chat and"everything" sharing.


Richer texting: Android stock messenger app replacement with800+ emoji, unique stickers (some with sound), multi-pick gallery,better MMS group messaging, audio messages and SMS blocking /blacklisting.

Live chat: If your friends are also on Messaging Plus,SMS turns into live chat - see when your friends are typing andhave viewed message, create your own groups instantly and more

Customization: Pick your own wallpapers, custom messagebubble themes, custom notification tones, message signatures andmore

Video Calls: Free video calls in high definition. Leavevideo voicemails when your friends are not available. Messaging+video calling has been optimized for 3G/4G so that you can sharethe moment wherever you are.

Voice Calls: Make free voice calls to anyone in theworld. Add or remove video to voice calls with a single click

Share anything instantly: Snap pics or videos inside theapp, share from your gallery, your contacts, your location or ANYtype of file (PDF, DOC, XLS, PPT, ...)

No limits: Want to share a full HD video or a 100MB file?No problem! Messaging+ supports much bigger files than othermessenger apps.

Encryption: All communication with the Messaging+ serversis secured with state of the art encryption - including chat, filetransfers and video chat.

Got any questions, feedback or suggestions about Messaging Plus?Please contact us via [email protected]

Note: Standard data charges may apply when using Messaging Pluson your carrier network.

App Information Messaging Plus #SMS #VideoChat

 • App Name
  Messaging Plus #SMS #VideoChat
 • Package Name
  msgplus.jibe.sca
 • Updated
  April 13, 2016
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  msgplus-1.6.7-1344-rc-prod-unified-m
 • Developer
  Jibe Mobile
 • Installs
  1,000,000 - 5,000,000
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  990 N Rengstorff Ave Mountain View, CA 94043 USA
 • Google Play Link

Messaging Plus #SMS #VideoChat Version History

Select Messaging Plus #SMS #VideoChat Version :
 • msgplus-1.6.7-1344-rc-prod-unified-m (1344) - Latest Version
 • Messaging Plus #SMS #VideoChat msgplus-1.6.7-1344-rc-prod-unified-m APK File

  Publish Date: 2016 /4/22
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 15.4 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: f537111e35eca4d46117ca160bf6099715282e73
  APK Signature: 5f9f691d86c5c587d98af61d253139cf2db2e970

Jibe Mobile Show More...

Messaging Plus #SMS #VideoChat msgplus-1.6.7-1344-rc-prod-unified-m APK
Jibe Mobile
Messaging Plus is the most powerfulall-in-one messenger app: texting (SMS & MMS) with emoji andstickers, group chat, video chat and"everything" sharing.Richer texting: Android stock messenger app replacement with800+ emoji, unique stickers (some with sound), multi-pick gallery,better MMS group messaging, audio messages and SMS blocking /blacklisting.Live chat: If your friends are also on Messaging Plus,SMS turns into live chat - see when your friends are typing andhave viewed message, create your own groups instantly and moreCustomization: Pick your own wallpapers, custom messagebubble themes, custom notification tones, message signatures andmoreVideo Calls: Free video calls in high definition. Leavevideo voicemails when your friends are not available. Messaging+video calling has been optimized for 3G/4G so that you can sharethe moment wherever you are.Voice Calls: Make free voice calls to anyone in theworld. Add or remove video to voice calls with a single clickShare anything instantly: Snap pics or videos inside theapp, share from your gallery, your contacts, your location or ANYtype of file (PDF, DOC, XLS, PPT, ...)No limits: Want to share a full HD video or a 100MB file?No problem! Messaging+ supports much bigger files than othermessenger apps.Encryption: All communication with the Messaging+ serversis secured with state of the art encryption - including chat, filetransfers and video chat.Got any questions, feedback or suggestions about Messaging Plus?Please contact us via [email protected]: Standard data charges may apply when using Messaging Pluson your carrier network.
joyn by Telekom cr-1.6.7-1347-rc-prod-dt-cr-m APK
Jibe Mobile
joyn by Telekom gives you amazing groupchatand sharing experience on your mobile- share your favoritephotos,videos or current location. And on top of that, you benefitfromhigh quality video calling!Chat with Friends * Share anything * Vibrant Video Calls* No Hassle Registration - No Account Creation, No NewPhoneNumber. joyn by Telekom uses your number as your account, soyoudon't need another account.* Simply Chat with Anyone - Send a message anytime, anywhereyouare. Even when your friends turned off their phones, joynbyTelekom will save the messages you send and deliver thenafterturning back on their phones.* Never Lose a Message - When someone sends you messagesandyou're not available, joyn by Telekom will save those messagesanddeliver them to you the next time you open the app.* Auto Friends Discovery - Friends already using joyn byTelekomare automatically found and added to your friends list.* Invite your Friends - You can invite the friends in yourmobileaddress book to use joyn by Telekom by opening the profilein theapp and clicking "Invite".* Share Pictures/Videos - Got a favorite picture or videoyouwant to send to a friend? With joyn by Telekom, you can sendfullresolution pictures and videos, fast and free of charge. Youcanalso take pictures and videos live and send them with joynpoweredby Telekom.* Share any File - Not only can you send pictures and videos,butyou can also share ANY type of file (PDF, power point, excel,word,PNG, JPG) to friends on Android and iPhone.* Share your Location - Need to tell people where you'reat,while you're on the go? Now you can. With joyn by Telekom, youcanseamlessly pinpoint your current location, and press send toshareit.* Vibrant Video Calls - Make the highest quality video callsonmobile for free. Video calling isn't limited to just one deviceorto Wi-Fi only. It also works over 3G and 4G!Note:*Standard data charges may apply when using joyn by Telekom onyourcarrier network.* joyn by Telekom is addressed to Telekom MobileCommunicationusers.
Message+ nga Deutsche Telekom amc-1.6.7-1347-rc-prod-dt-amc-m APK
Jibe Mobile
Message+ nga Deutsche Telekom, mundësuar ngaTelekom Albania ju jep eksperiencën e pakrahasueshme të chatit dheshpërndarjes nga telefoni juaj – shpërndani fotot tuaja tëpreferuara, videot apo vendndodhjen. Dhe mbi të gjitha, përfitoninga video-telefonata me një cilësi të lartë! Ky shërbim u ofrohetvetëm abonentëve të Telekom Albania.Pa regjistrim të vështirë - pa krijim llogarie, Pa numër të ritelefoni. Message+ përdor numrin tuaj të telefonit si llogarinëtuaj, kështu që nuk do të keni nevojë për një llogari tjetër.Thjesht chatoni me këdo – dërgoni një mesazh në çdo kohe, ngadoqë të jeni. Edhe kur miqtë tuaj fikin telefonat, Message+ do t’iruajë mesazhet që keni dërguar dhe do t’i dorezoje, sapo të ndizettelefoni.Mos humb asnjë mesazh – Kur dikush ju dërgon mesazhe dhe nukjeni të disponueshem, Message+ do t’i ruajë ato mesazhe dhe do t’jua dërgojë, sapo të jeni të disponueshem.Shpërndani çdo gjë në çast – Imazhet ose videot brendaaplikacionit, shpërndaj nga galeria juaj, kontaktet, vendndodhjenose çdo lloj materiali (PDF, DOC, XLS, PPT, ...)Video-telefonata të shkëlqyera – bëni një video-telefonatë mecilësi shumë të lartë nga telefoni. Video-telefonata nuk është elimituar vetem në nje telefon apo WI-FI. Mund të përdoret dhe në3G/4G!Zbulimi automatik i miqve – Miqtë që po përdorin Message+vendosen automatikisht në listën tuaj të miqve. Adresari juajqëndron në telefonin tuaj dhe nuk do të dërgohet në një serverqendror siç ndodh me ofruesit e tjerë të këtij shërbimi.Ftoni miqtë tuaj – Mund të ftoni miqtë në adresarin tuaj tëpërdorin Message+ duke hapur profilin brenda aplikacionit dhe dukeklikuar “Fto”.
joyn od Slovak Telekomu st-1.6.7-1347-rc-prod-dt-st-m APK
Jibe Mobile
This service is provided by Deutsche TelekomAGfor Slovak Telekom customers only.joyn application provides:- Chat and Group Chat (up to 15 participants),- Free calls and videocalls- exchange multimedia files fotos and videos,- share location- much more to come...By joyn you can communicate with all your contacts.Joynrecognizes automatically who of your addressbook uses joyn. Incaseof joyn enabled contact, joyn message is sent, otherwisestandardsms is delivered. If your friend has joyn, you can use freeVoIPcall or videocall.All you need for joyn is a smartphone with Android version2.3.3or higherRegistration will launch automatically after openingtheapplication for first time. If your smartphone is connectedviaWiFi, the registration will require to confirm registrationcodewhich will be delivered to your smartphone via SMS.Using joyn will consume data which are billedseparatelyaccording to your actual tariff plan.Detail information about joyn are availableonwww.telekom.sk/joyn
Loading...