2.23 / February 12, 2016
(4.1/5) (126)

Description

Meteoservis je jiné počasí. Je to kompletní meteorologický servis sprofesionálním zázemím, určený speciálně pro Českou a SlovenskouRepubliku, za kterým stojí tým vývojářů se zkušeností smeteorologií. Od většiny podobných aplikací se Meteoservis odlišujetím, že nečerpá údaje o předpovědi z různých meteo-serverů či webů,ale sám interpretuje výstupy numerických modelů. Základem jedetailní předpověď počasí ve tříhodinových intervalech, takže mátevždy dokonalý přehled o tom, jak se bude počasí měnit v průběhu dneči noci. Meteoservis tak plně docení zejména amatérštímeteorologové, nadšenci a fandové sledování počasí. Pamatováno jeale i na běžné uživatele, kteří zde najdou třeba slovní předpověď anebo přehled počasí po jednotlivých dnech.Aplikace je k dispozici vněkolika edicích, které se liší možnostmi a množstvím zobrazovanýchúdajů. • Prosím, čtěte •Tato edice je určena pro náročnějšíuživatele, kteří zde najdou komplexní informace o předpovědi aaktuálním počasí. Jak vše funguje a odpovědi na časté otázkynajdete na oficiální stránce http://www.softimage.czObecnévlastnosti:• Profesionální zázemí. Aplikaci vyvíjí týmprofesionálních vývojářů s dlouholetou zkušeností s meteorologií.•Meteoservis pracuje přímo s výstupy numerických modelů, sám jeinterpretuje a prezentuje.• Detailní předpověď počasí vč.pociťované teploty tzv. Windchill.• Informace o aktuálních srážkácha oblačnosti tj. zobrazení satelitních a radarových snímků pro ČR iSR.• Zobrazení a historie synoptické situace, aktuálních teplotapod.• K dispozici je několik widgetů pro informace o počasí naploše vašeho telefonu.• Neustálý vývoj a rozšiřování aplikace,oficiální stránky a diskuzní fórum.Meteoservis is another weather.It's a complete weather service with professional backgrounds,designed specifically for the Czech and Slovak Republics, behindwhich stands a team of developers with experience in meteorology.Since most similar applications Meteoservis differs in that it doesnot receive data on forecasts from various meteorological serversor web sites, but he interprets the outputs of numerical models.The basis is a detailed weather forecast in three-hour intervals,so you always have a complete overview of how the weather willchange during the day or night.Meteoservis to fully appreciateespecially for amateur meteorologists, enthusiasts and fans ofweather monitoring. Remembering but also for everyday users whofind necessary verbal forecast and weather or by days.Theapplication is available in several editions which differpossibilities and the amount of displayed data.• Please read the•This edition is intended for advanced users who will findcomprehensive information on forecasts and current weatherconditions. How it all works, and answers to frequently askedquestions can be found on the official sitehttp://www.softimage.czGeneral features:• Professional background.The application is developed by professional developers with longexperience in meteorology.• Meteoservis works directly with theoutputs of numerical models, himself interprets and presents.•Detailed weather forecast incl. Feels so. Windchill.• Informationon current rainfall and cloud ie. Display the satellite and radarimages for the Czech Republic and Slovakia.• Display a history ofsynoptic situation, the current temperature, etc.• There areseveral widgets for weather information on your desktop to yourphone.• Continued development and expansion of applications, theofficial site and discussion forum.

App Information Meteoservis Pro

 • App Name
  Meteoservis Pro
 • Package Name
  com.softimage.meteoservispropd
 • Updated
  February 12, 2016
 • File Size
  4.7M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  2.23
 • Developer
  Softimage
 • Installs
  1,000+
 • Price
  $3.38
 • Category
  Weather
 • Developer
  Zborovská 3, 746 01, Opava Czech Republic
 • Google Play Link
Softimage Show More...
Meteoservis Lite 2.23 APK
Softimage
Meteoservis je jiné počasí. Je to kompletní meteorologický servis sprofesionálním zázemím, určený speciálně pro Českou a SlovenskouRepubliku, za kterým stojí tým vývojářů se zkušeností smeteorologií. Od většiny podobných aplikací se Meteoservis odlišujetím, že nečerpá údaje o předpovědi z různých meteo-serverů či webů,ale sám interpretuje výstupy numerických modelů. Základem jedetailní předpověď počasí ve tříhodinových intervalech, takže mátevždy dokonalý přehled o tom, jak se bude počasí měnit v průběhu dneči noci. Meteoservis tak plně docení zejména amatérštímeteorologové, nadšenci a fandové sledování počasí. Pamatováno jeale i na běžné uživatele, kteří zde najdou třeba slovní předpověď anebo přehled počasí po jednotlivých dnech.Aplikace je k dispozici vněkolika edicích, které se liší možnostmi a množstvím zobrazovanýchúdajů.• Prosím, čtěte •Tato bezplatná edice je určena pro nenáročnéuživatele, kterým nevadí méně informací či omezení některýchfunkcí. Jak vše funguje a odpovědi na časté otázky najdete naoficiální stránce http://www.softimage.czObecné vlastnosti:•Profesionální zázemí. Aplikaci vyvíjí tým profesionálních vývojářůs dlouholetou zkušeností s meteorologií.• Meteoservis pracuje přímos výstupy numerických modelů, sám je interpretuje a prezentuje.•Detailní předpověď počasí vč. pociťované teploty tzv. Windchill.•Informace o aktuálních srážkách a oblačnosti tj. zobrazenísatelitních a radarových snímků pro ČR i SR.• K dispozici jeněkolik widgetů pro informace o počasí na ploše vašeho telefonu.•Neustálý vývoj a rozšiřování aplikace, oficiální stránky a diskuznífórum.Meteoservis is another weather. It's a complete weatherservice with professional backgrounds, designed specifically forthe Czech and Slovak Republics, behind which stands a team ofdevelopers with experience in meteorology. Since most similarapplications Meteoservis differs in that it does not receive dataon forecasts from various meteorological servers or web sites, buthe interprets the outputs of numerical models. The basis is adetailed weather forecast in three-hour intervals, so you alwayshave a complete overview of how the weather will change during theday or night.Meteoservis to fully appreciate especially for amateurmeteorologists, enthusiasts and fans of weather monitoring.Remembering but also for everyday users who find necessary verbalforecast and weather or by days.The application is available inseveral editions which differ possibilities and the amount ofdisplayed data.• Please read the •This free edition is designed fordemanding users who do not mind less information or restriction ofcertain functions. How it all works, and answers to frequentlyasked questions can be found on the official sitehttp://www.softimage.czGeneral features:• Professional background.The application is developed by professional developers with longexperience in meteorology.• Meteoservis works directly with theoutputs of numerical models, himself interprets and presents.•Detailed weather forecast incl. Feels so. Windchill.• Informationon current rainfall and cloud ie. Display the satellite and radarimages for the Czech Republic and Slovakia.• There are severalwidgets for weather information on your desktop to your phone.•Continued development and expansion of applications, the officialsite and discussion forum.
Meteoservis Pro 2.23 APK
Softimage
Meteoservis je jiné počasí. Je to kompletní meteorologický servis sprofesionálním zázemím, určený speciálně pro Českou a SlovenskouRepubliku, za kterým stojí tým vývojářů se zkušeností smeteorologií. Od většiny podobných aplikací se Meteoservis odlišujetím, že nečerpá údaje o předpovědi z různých meteo-serverů či webů,ale sám interpretuje výstupy numerických modelů. Základem jedetailní předpověď počasí ve tříhodinových intervalech, takže mátevždy dokonalý přehled o tom, jak se bude počasí měnit v průběhu dneči noci. Meteoservis tak plně docení zejména amatérštímeteorologové, nadšenci a fandové sledování počasí. Pamatováno jeale i na běžné uživatele, kteří zde najdou třeba slovní předpověď anebo přehled počasí po jednotlivých dnech.Aplikace je k dispozici vněkolika edicích, které se liší možnostmi a množstvím zobrazovanýchúdajů. • Prosím, čtěte •Tato edice je určena pro náročnějšíuživatele, kteří zde najdou komplexní informace o předpovědi aaktuálním počasí. Jak vše funguje a odpovědi na časté otázkynajdete na oficiální stránce http://www.softimage.czObecnévlastnosti:• Profesionální zázemí. Aplikaci vyvíjí týmprofesionálních vývojářů s dlouholetou zkušeností s meteorologií.•Meteoservis pracuje přímo s výstupy numerických modelů, sám jeinterpretuje a prezentuje.• Detailní předpověď počasí vč.pociťované teploty tzv. Windchill.• Informace o aktuálních srážkácha oblačnosti tj. zobrazení satelitních a radarových snímků pro ČR iSR.• Zobrazení a historie synoptické situace, aktuálních teplotapod.• K dispozici je několik widgetů pro informace o počasí naploše vašeho telefonu.• Neustálý vývoj a rozšiřování aplikace,oficiální stránky a diskuzní fórum.Meteoservis is another weather.It's a complete weather service with professional backgrounds,designed specifically for the Czech and Slovak Republics, behindwhich stands a team of developers with experience in meteorology.Since most similar applications Meteoservis differs in that it doesnot receive data on forecasts from various meteorological serversor web sites, but he interprets the outputs of numerical models.The basis is a detailed weather forecast in three-hour intervals,so you always have a complete overview of how the weather willchange during the day or night.Meteoservis to fully appreciateespecially for amateur meteorologists, enthusiasts and fans ofweather monitoring. Remembering but also for everyday users whofind necessary verbal forecast and weather or by days.Theapplication is available in several editions which differpossibilities and the amount of displayed data.• Please read the•This edition is intended for advanced users who will findcomprehensive information on forecasts and current weatherconditions. How it all works, and answers to frequently askedquestions can be found on the official sitehttp://www.softimage.czGeneral features:• Professional background.The application is developed by professional developers with longexperience in meteorology.• Meteoservis works directly with theoutputs of numerical models, himself interprets and presents.•Detailed weather forecast incl. Feels so. Windchill.• Informationon current rainfall and cloud ie. Display the satellite and radarimages for the Czech Republic and Slovakia.• Display a history ofsynoptic situation, the current temperature, etc.• There areseveral widgets for weather information on your desktop to yourphone.• Continued development and expansion of applications, theofficial site and discussion forum.
Meteoservis 2.23 APK
Softimage
Meteoservis je jiné počasí. Je to kompletní meteorologický servis sprofesionálním zázemím, určený speciálně pro Českou a SlovenskouRepubliku, za kterým stojí tým vývojářů se zkušeností smeteorologií. Od většiny podobných aplikací se Meteoservis odlišujetím, že nečerpá údaje o předpovědi z různých meteo-serverů či webů,ale sám interpretuje výstupy numerických modelů. Základem jedetailní předpověď počasí ve tříhodinových intervalech, takže mátevždy dokonalý přehled o tom, jak se bude počasí měnit v průběhu dneči noci. Meteoservis tak plně docení zejména amatérštímeteorologové, nadšenci a fandové sledování počasí. Pamatováno jeale i na běžné uživatele, kteří zde najdou třeba slovní předpověď anebo přehled počasí po jednotlivých dnech.Aplikace je k dispozici vněkolika edicích, které se liší možnostmi a množstvím zobrazovanýchúdajů.• Prosím, čtěte •Tato standardní edice je určena pro běžnéuživatele a obsahuje všechny nejdůležitější informace o počasí.Jakvše funguje a odpovědi na časté otázky najdete na oficiální stráncehttp://www.softimage.czObecné vlastnosti:• Profesionální zázemí.Aplikaci vyvíjí tým profesionálních vývojářů s dlouholetouzkušeností s meteorologií.• Meteoservis pracuje přímo s výstupynumerických modelů, sám je interpretuje a prezentuje.• Detailnípředpověď počasí vč. pociťované teploty tzv. Windchill.• Informaceo aktuálních srážkách a oblačnosti tj. zobrazení satelitních aradarových snímků pro ČR i SR.• Zobrazení a historie aktuálníchteplot.• K dispozici je několik widgetů pro informace o počasí naploše vašeho telefonu.• Neustálý vývoj a rozšiřování aplikace,oficiální stránky a diskuzní fórum.Meteoservis is another weather.It's a complete weather service with professional backgrounds,designed specifically for the Czech and Slovak Republics, behindwhich stands a team of developers with experience in meteorology.Since most similar applications Meteoservis differs in that it doesnot receive data on forecasts from various meteorological serversor web sites, but he interprets the outputs of numerical models.The basis is a detailed weather forecast in three-hour intervals,so you always have a complete overview of how the weather willchange during the day or night.Meteoservis to fully appreciateespecially for amateur meteorologists, enthusiasts and fans ofweather monitoring. Remembering but also for everyday users whofind necessary verbal forecast and weather or by days.Theapplication is available in several editions which differpossibilities and the amount of displayed data.• Please read the•The standard edition is intended for general users and containsall the important information about the weather.How it all works,and answers to frequently asked questions can be found on theofficial site http://www.softimage.czGeneral features:•Professional background. The application is developed byprofessional developers with long experience in meteorology.•Meteoservis works directly with the outputs of numerical models,himself interprets and presents.• Detailed weather forecast incl.Feels so. Windchill.• Information on current rainfall and cloud ie.Display the satellite and radar images for the Czech Republic andSlovakia.• Display a history of actual temperatures.• There areseveral widgets for weather information on your desktop to yourphone.• Continued development and expansion of applications, theofficial site and discussion forum.
Loading...