1 / June 15, 2015
(4.8/5) (49)
Loading...

Description

Metin Balkanlıoğlu - Resmi Uygulaması
Text Balkanlıoğlu -Official Practice

App Information Metin Balkanlıoğlu

 • App Name
  Metin Balkanlıoğlu
 • Package Name
  com.nebisis.mbalkanlioglu
 • Updated
  June 15, 2015
 • File Size
  755k
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1
 • Developer
  Network Yazılım - İbrahim TUNA
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Visit website Email ihosaf@gmail.com
  Network Yazılım Başakşehir 1. Etap A-2 Blok D:3 Başakşehir - İSTANBUL TEL : 0212 508 42 42 - 0212 611 91 04 - 0 505 822 16 13 network@networkbil.net
 • Google Play Link

Network Yazılım - İbrahim TUNA Show More...

Mihrap TV 1.0 APK
Ülkemiz coğrafyasının her noktasında Ehlibeytfıkhına mensup milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır.Bu köklücamia 1970’li yıllarda çok az sayıda camiye ve din adamına sahipidi ve bunlar daha çok Iğdır, Kars ve Ağrı’yla sınırlı idi.Ancak o yıllarda batıya göç dalgası bu kesimin de ülkemizin bir çokşehrine ve Avrupa ülkelerine göç etmesine sebep oldu.Zamanilerledikçe ve siyasi özgürlükler arttıkça,ihtiyacın da artmasısebebiyle, ilim havzalarında eğitim gören âlimlerimizin de günbegünçoğalmasına sebep oldu ve camiamız daha da genişledi, kültürelfaaliyetler semeresini göstermeye başladı.Toplumumuz 70’li yıllarda parmakla sayılacak kadar âlime sahipkenbugün yaklaşık 220 âlimi vardır, o yıllarda yayımlanmış birkaçTürkçe eserin dışında herhangi bir yayına sahip değilken bugünEhlibeyt Mektebi adına faaliyet gösteren birçok yayınevimiz veyayımlanmış yüzlerce Türkçe eserimiz bulunmaktadır.Halkımız, kendi imkânları ile yaptırmış oldukları camiler veaçmış oldukları yayınevleri ile genelde Türkiye toplumunun, özeldeCaferilerin / Şiaların kültür ve inanç alanında gelişimlerinisağlamışlardır. Fakat yapılan bu çalışmaların ferdi yahut birkaçarkadaş ile yapılması mektebin ilerleyişinde biraz gecikmeyesebebiyet vermiş ve siyasi anlamda toplumuzun sorunlarınıngiderilmesinde etkin olamamıştır.Büyük Birlikteliğin SağlanmasıHiç şüphesiz Ehlibeyt mektebine mensup her bireyin ve âlimin enbüyük arzusu âlimlerimizin çalışmalarında koordineyi sağlayacak,daha başarılı olmaları için hizmet sunacak ve tüm toplumumuzunsıkıntılarını giderecek bir kurumun kurulmasaydı.Diğer taraftan Caferilik ve Ehlibeyt mektebine yönelik haberlerin,yazı ve görüşlerin her geçen gün medyada çoğalması; bunlara cevapverecek ve bu alanda savuma yapacak bir kurumun varlığını zarurikılmaktaydı.Ayrıca ülkemizde demokrasinin ileri seviyelere ulaşması vebirtakım açılımların kamuoyunda gündeme gelmesi ile birlikte;Türkiye’de bulunan Ehlibeyt âlimleri Mart 2010 tarihinde bir arayagelerek bir dizi müzakerelerde bulundular. Görüşmeler neticesindeilk başlarda 120 Ehlibeyt âliminin üye olduğu bir birlik kuruldu.31 Mayıs 2011 tarihinde Yenibosna Kültür Merkezinde 120 üyenin108’inin katılımı ile gerçekleşen genel kurulda, 11 kişiden oluşanbugünkü yönetim kurulu seçildi.Kısa adı Ehla-Der olan Türkiye Ehlibeyt Âlimleri Derneği bugünTürkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan Caferi âlimlerin190'nın üye olduğu bir âlimler derneğidir.Böylece Ehla-Der, gerek dünya genelinde, gerekse ülkemiz sınırlarıiçerisinde bulunan Ehlibeyt mektebi mensubu âlimlerimizin büyükkatılımıyla o günlerden bugüne, Ehlibeyt Âlimleri arasındagörülmemiş bir birlikteliğe imza attı.Ve Çalışmalar BaşladıEhlibeyt Âlimleri Derneği (Ehla-Der) faaliyetlerini yürütmek,halkımızla iç içe olmak, sorunlarını çözmek, Ehlibeyt Mektebiçerçevesinde olumlu-olumsuz her türlü reaksiyonlar karşısındamuhatap olmak ve inancını yaşatmak adına İstanbul’un güzidesemtlerinden biri olan Yenibosna’da, 5 katlı bir bina kiralamışdurumdadır.Şuanda Ehla-Der binasında 11 kişilik yönetim kurulu heyeti,7çalışanı ile hizmet vermektedir. Her katında çeşitli faaliyetleryapılabilecek şekilde gerekli donanımlar sağlanmış durumdadır.Deposu, yayınevlerimize ait kitap stantları, personel ofisleri,misafir ağırlama salonları, mescidi, konferans salonu, misafirodaları, kafeteryası ve terasıyla âlimlerimizin ve halkımızınhizmetine sunulmuştur.Türkiye Ehlibeyt Âlimleri Derneği, yurtiçi ve yurtdışındankatılan âlimlerimiz, değerli müçtehitlerimizin temsilcileri,siyasiler, sivil toplum kurumları ve kıymetli halkımızın yoğuniştiraki ile resmi açılışını; Peygamber (s.a.a) efendimizin mübarekviladet günleri olan Vahdet Haftasında,5 Şubat 2012 tarihindeyaptı.Çok kısa bir süre içerisinde âlimlerimizin, halkımızın, akademisyenve siyasilerimizin yakın ilgisi ile karşılaştı. Böyle birlikteliğinkurulması tüm kesimler tarafından sevinç ve memnuniyet ilekarşılandı.....Our country geography atevery point of Ahl al-fiqh belonging to the millions of ourcitizens bulunmaktadır.Bu well-established community in the 1970s,very few mosques and clergy members were possessed and they oftenIgdir, Kars and Ağrı'yl on was limited.But in those westward migration wave of this sector of our countryis a very easy and European countries to migrate to the causeoldu.z Time progresses and political freedom grows, you need toincrease, due to trends in the basins educated scholars also ourday by day proliferation caused and camiamız further expandcultural activities began to bear fruits. Our society in the 70s finger will be considered scholar whiletoday about 220 scholars are, in those years published severalTurkish work any other publication but do not have today the Schoolof Ahl of acting on behalf of many publishing companies and ourpublished hundreds Turkish titles we have.Our people have built their own means, they have opened theirmosques and through publishing of Turkey in general society, inparticular Caferis / Shia beliefs in the field of culture anddevelopment have provided. However, this study done with a fewfriends to the individual or the school has given rise to somedelay in the progress and political sense, it has not beeneffective in eliminating the problems of our society. Ensuring Great PartnershipNo doubt every individual and scholar belonging to the school ofAhl al-largest in the coordinated work of our desire to providescholars, be more successful and will provide services for all ofour society was the establishment of an institution to resolvedifficulties. On the other hand Caferilik and Ahl news for schools, writing andproliferation of opinions in the media every day; will respond tothem in this area and to defend the existence of an institutionessential to do was make.In addition to achieving high level of democracy in our countryand some of the public agenda with expansions; Bayt scholars inTurkey came together in March 2010 were found in a series ofnegotiations. In the beginning of talks that 120 members of theunion was established scholars of Ahl al. Yenibosna on May 31, 2011at the Cultural Center with the participation of 108 of the 120members of the general assembly, the present board of directors waselected consisting of 11 persons. Short name of Ahl al-Bayt Scholars Association of Turkey, which Dertoday Jafari scholars working in various regions of Turkey is amember of the 190'n is an association of scholars. Thus Ahl-Der, worldwide need, both within the borders of ourcountry our great scholars of Ahl al-schools with the participationof members of those days today, an unprecedented unity among thescholars of Ahl al-signed.Start and StudiesBayt Scholars Association (Ahl al-Der) carry out activities, ourpeople to be nested, solve problems, the School of Ahl within theframework of positive and negative all sorts reaction againsthaving responsibility and faith to perpetuate the name ofIstanbul's eminent district is one of the yenibosna, the 5-storeybuilding is chartered status. Currently 11 member board of Ahl-Der building committee, serveswith seven employees. Various activities can be done on each floorof the necessary hardware is active. Tank, publishing books of ourstands, staff offices, guest hospitality lounges, prayer rooms,conference rooms, guest rooms, a cafeteria and a terrace of ourscholars and our people has been presented to the.Scholars of Ahl al-Turkey Association, participating scholarsfrom home and abroad, our valued müçtehit our representatives,politicians, civil society institutions and precious officialopening of our people with busy subsidiary; The Prophet (pbuh) daysof our Lord's blessed with viladet in Unity Week, 5 February 2012did. In a very short time our scholars, our people, our academics andpoliticians met with close attention. The establishment of such aunion was greeted with joy and satisfaction by all parties.....
KRT TV 1.3 APK
KRT TV Resmi UygulamasıCRT TV OfficialPractice
Metin Balkanlıoğlu 1 APK
Metin Balkanlıoğlu - Resmi UygulamasıText Balkanlıoğlu -Official Practice
Palmiye Koçak 1.1 APK
2001 yılında koçak ailesi tarafından kurulmuşolan Palmiye Koçak Mobilya Ltd.Şti.Mobilya iç dekorasyonmamullerinin imalatçısı, toptancısı ve ihracatçısıdır.-Müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde sağlayabilmek içinmüşteri fikirlerine önem verir.-Hızla değişen teknolojiye ayak uydurmak için yeniliklereaçıktır.-Doğruluk ve güvene değer verir.-Ürünleri herzaman yüksek kazançlı alternatifler sunar.Mobilya dekorasyon ve ev gereçleri sektöründe haklı gurura sahipolan şirketimizin,ürün çeşitliliği ve çalışma kalitesiniincelediğinizde firmamızın zevkle çalışılacak bir partner olduğunasiz de kanaat getireceksiniz.Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteyi sunmak en büyükövüncümüzdür.Gelin bu gururu birlikte paylaşalım.SANDALYELER· Ahşap Modern Sandalye· Ahşap Klasik Sandalye· Ahşap Rustik Sandalye· Ahşap Kollu Rustik Sandalye· Ahşap Modern Kollu Sandalye· Kollu Sandalye· Ahşap Klasik Kollu Sandalye· Ahşap sandalye· Ahşap Metal Sandalye· Monoblok Sandalye· Ahşap Lamine Sandalye· Metal Sandalye· Poliüretan sandalye· Rattan Bahçe Sandalye· Deri Metal Sandalye· Çam Bahçe Sandalye· Katlanır Sandalye· Rattan Kollu Sandalye· Bar Sandalye· Ahşap Bar Sandalyeleri· Metal Bar Sandalyeleri· Werzalit Sandalye· Alüminyum Sandalye· Tonet Sandalye· Plastik Sandalye İç Mekan· Plastik Sandalye Bahçe· Tiffany Sandalye· Tabure Metal Ve Ahşap· Banket Sandalye· Hilton Sandalye· Konferans Sandalyeleri· Fiber Sandalye· Mutfak Sandalyesi· Yemek Sandalyesi· Düğün Salonu Sandalyesi· Kahve Sandalyesi· Sinema Sandalyeleri· Nikah Sandalyeleri· Gelin Damat Sandalyeleri· Döküm SandalyeMASALAR· Ahşap Klasik Masa· Ahşap Rustik Masa· Ahşap Modern Masa· Ahşap Masa· Metal Ayaklı Masa· Metal Ayaklı Dikdötgen Masa· Metal Ayaklı Masa Kare· Metal Ayaklı Yuvarlak Masa· Yemek Masası· Werzalit Masa· Alüminyum Masa· Bahçe Masa· Werzalit Tabla· Cam Masa· İnoks Masa· Metal Ayaklı Eko Masalar· Ahşap Lamine Masa· Rattan Masa· Banket Masa· Plastik Masa· Kokteyl Masası· Bistro Masa· Polyester masa· Döküm Masa· Servant· Düğün Salonu Masası· Kahve Masası· Nikah Masaları· Servis Arabası· Laminat masaMASA AYAKLARI· Metal Masa Ayakları· Paslanmaz Masa Ayakları· Döküm Masa Ayakları· Alüminyum Masa Ayakları· Ahşap Masa AyaklarıKOLTUKLAR· Kanepe· Sedir Kumaş Ve Deri· Puf· Çay Set· Rattan Koltuk· Mutfak Köşe· Chester Koltuk· Büro Sandalye Ve Koltuk· Ahşap Sallanır Koltuk· Sinema Koltukları· Şark Köşesi· Çam Sedir Kanepe· Refakatçi Koltuğu· Armut minder· LocaOTURMA GRUPLARI· Oturma GruplarıBERJERLER· Berjer· Modern Berjer· Klasik Berjer· Rustik BerjerMOBİLYA AKSESUARLARI· Şifoniyer· Zigon Sehpa· Zigon Dresuar· Orta Sehpa· Boy Aynası· Ayakkabılık· Gümüşlük· Portmanto· Dilsiz Uşak· Tv sehpası· Gazetelik· DresuarPalm was founded in 2001by the family koçak Kocak Furniture ltd.şti.mobily of interiordecoration products manufacturer, wholesaler and exporter.Customer needs to provide the best way to give importance tocustomer ideas.-To keep pace with rapidly changing technology is open toinnovation.-Accuracy and confidence in the value data.-Items are always highly lucrative offer alternatives.Furniture decoration and home ware industry, which has justifiablyproud of our company, product variety and quality of work when youexamine our company is a partner that will work with pleasure willbring you contentment.Customer satisfaction is our övüncü largest holding to deliverquality.Come let's share this with pride.CHAIRS· Wood Modern Chairs· Wooden Classic Chair· Wood Rustic Chair· Rustic Wooden Arm Chair· Wood Modern Arm Chair· Arm Chair· Wooden Classic Arm Chair· Wooden chairs· Wood Metal Chair· Monoblock Chair· Wood Laminate Chair· Metal Chair· Polyurethane chair· Rattan Garden Chair· Leather Metal Chair· Pine Garden Chair· Folding Chair· Rattan Chair· Bar Stools· Wood Bar Stools· Metal Bar Stools· Werzalit Chair· Aluminium Chair· Thonet Chair· Plastic Chair Interior· Plastic Chair Garden· Tiffany Chair· Metal and Wooden Stool· Banquet Chair· Hilton Chair· Conference Chairs· Fiber Chair· Kitchen Chair· Dining Chair· Wedding Salon Chair· Coffee Chair· Cinema Chairs· Wedding Chairs· Bride and Groom Chairs· Casting ChairTABLES· Wooden Classic Table· Wood Rustic Table· Wood Modern Table· Wooden Table· Metal Legs· The Table with Metal Legs Dikdötg· Frame Metal Legs· Round Table with Metal Legs· Dining Table· Werzalit Table· Aluminum Table· Garden Table· Werzalit Table· Glass Table· Inox Table· Eco Tables with Metal Legs· Wood Laminate Table· Rattan Table· Banquet Table· Plastic Table· Cocktail Table· Bistro Table· Polyester table· Cast Table· Servant· Wedding Salon Desk· Coffee Table· Wedding Tables· Trolley· Laminate tableTABLE LEGS· Metal Table Legs· Stainless Table Legs· Cast Iron Table Legs· Aluminum Table Legs· Wooden Table LegsSEATS· Sofa· Cedar Fabric and Leather· Puffy· Tea Set· Rattan Chair· Kitchen Corner· Chester Chair· Office Chairs and Seats· Wooden Rocking Chair· Cinema Seats· Oriental Corner· Pine Cedar Sofa· Companion Seats· Pear cushion· LocaSITTING GROUPS· Seating GroupBERGERES· Berger· Modern Armchair· Classic Berger· Rustic ArmchairFURNITURE ACCESSORIES· Dresser· Zigon Coffee Table· Nested Dresuar· Coffee Table· Length Mirror· Shoes· Gumusluk· Coat· Dumb Butler· TV stand· Newspaper· Dresuar
Mühendis Beyinler 1.1 APK
Bilim konuları,mühendislik, sağlık,proje vebilişim teknolojileri ağırlıklı makale ve haberlerin yer aldığıkaynak site olarak tanımlayabileceğimiz Mühendis Beyinlerin asılamacı, kaliteli Türkçe içerik oluşturmak adına gayret göstererek,Türk internet mecrasına katkıda bulunmaktır.http://www.muhendisbeyinler.net/Science subjects,engineering, health, projects and information technology mainlyarticles and news involving the source site can be defined asEngineer of the brains main objective, high-quality Turkish tocreate content on behalf strive, Turkish internet channelscontribute to is.http://www.muhendisbeyinler.net/
Kur'an Nesli Derneği 1.0 APK
ALLAME TABATABAİ KUR'AN NESLİ DERNEĞİأَوْزِدْعَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا'Oku Kur’an’ı, harfleri sayılırcasına, tane tane ve yavaşyavaş.' Müzzemmil 4"Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanlarıkaranlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyıkolan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır."(İbrahim, 14/1).-Resulullah (s.a.a): “Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiyeediniz: Peygamberi sevmek, Ehli-i Beyti sevmek ve Kur’an okumaküzere.”Allah tarafından Peygamberimize (s.a.a) indirilen ve ayetlerdede dile getirildiği üzere nur olan Kur’an-ı Kerim’i özellikle yeniyetişmekte olan çocuklarımıza, gençlerimize tanıtıp öğretebilmekiçin günümüz dünyasına uygun yeni metotlarla uygulanan dersprogramları hazırlamayı kendimize ilke edindik. Bu daldaÂlimlerimizden oluşan Kur’an üstatlarımıza klasik metotların yanısıra güncel öğretim metotları ile seminerler ve konferanslardüzenleyen Allame Tabatabai Kur’an Nesli Derneğimiz başlıca şuhedefleri gözetmektedir:-Kur’an dersi verilecek ortam-Kur’an öğretilecek öğrencilerin yaş gruplarına göresınıflandırılması-Kur’an’ı en hızlı ve en iyi şekilde öğretmek-Kur’an’ı akıcı ve rahat bir şekilde okutmak-Kur’an’ı tecvitle okutmak-Kur’an okumasını bilenleri geliştirmek ve bu alanda Kur’ankarisi yetiştirebilmek-Her yaş grubundan Kur’an hafızları yetiştirmek-Kur’an okumayı öğretmenin dışında konulara göre eğiticiKur’an’ın ayetleri ve hadisler ezberletmek-Kur’an derslerinin yanı sıra inanç, fıkıh ve ahlak derslerivermek-Çocuklarımıza, gençlerimize sosyal yaşamı tanıtmak, kardeşlikve birliktelik duygularını aşılamak-Bölgesel ve Türkiye genelinde Kur’an yarışmaları düzenlemek-Sadece yaz tatillerinde değil dönem dönem Kur’an üzerineçalışmalar yapmak ve bu çalışmaları bütün bir yıla yaymakResulullah (sa.): “Kur’an’ı öğrenmek ve çok okumaktanayrılmayın.”Allame Tabatabai Kur’an Nesli Derneği, Müslümanların kutsalkitabı olan Kur’an’ın en güzel şekilde okunması ve anlaşılmasıhedefini taşımaktadır. Dernek olarak Kur’an eğitimi üzerinde 4 yıliçerisindeKur’an’ı güzel sesle (Kur’an Karisi) okuyan, Kur’an üstadı hemöğretme hem tecvit öğretmedeVe hafızı kuran yetiştirme, Kur’an’ı anlayabilecek üstatlaryetiştirmek.Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri içinKur’an programları hazırlamak, bu programın aynısını bayanlariçinde hazırlamak hatta yaşlılara bile Kur’an programıhazırlamak.Verilecek kursların sonrasında yüksek başarı gösteren öğrencileryurt içi ve yurt dışı gezilerine gönderilecek ve özel olarakyetiştirilmek üzere düzenlenecek olan eğitim kamplarındakendilerini daha çok geliştireceklerdir.Yeni metotlarla verilecek olan eğitim süreci sonrasında yetişenöğrencilerimiz sonraki yıllarda kendileri Kur’an üstadı olarak dersverme kabiliyetine sahip olacaktır. Bu dalda daha iyi yetişmeleriiçin gerek yurt içinde gerek yurt dışından Kur’an dalında uzmankişiler tarafından da yetiştirileceklerdir.İmam Ali (a.s): “Kur’an’ı öğrenin, çünkü o sözlerin engüzelidir. Onda anlayışınızı derinleştirip kavrayışınızıgenişletin. Çünkü o gönüllerin baharıdır.”Allama Tabatabai EXCHANGEASSOCIATION OF EXTINCTIONأوزدعليه ورتل القرآن ترتيلا'Read the Qur'an, letters to sayılırca, and slowly enunciating.'Al-Muzzammil 4"Alif. Lam. Ra. (This Qur'an), with the permission of theirLord, the people from darkness to light, so everything victorious(and) which is worthy of praise to remove the path of Allah is abook that you download." (Abraham, 14/1).-The Prophet (pbuh): "Did your children to nurture the threevirtues: love of the Prophet, love of Ahl al-Bayt and to read theQuran." By God to Prophet Muhammad (pbuh) downloaded and in the versesexpressed as nur the Quran Quran particularly new growing ourchildren, our young people by introducing to teach today's world,according to the new method applied with courses to prepare conductourselves. The Qur'an consists in the art of our Ulema our mastersof classical methods as well as current teaching methods andorganizing conferences and seminars, Quran Allama Tabatabai OurGeneration Association considers the following main objectives:Medium-Quran lessons will be given-Quran students will be taught according to age groupclassification-Qur'an, the fastest and best way to teach-Qur'an to read fluently and in a comfortable way-Qur'an to read tecvitlDevelop know-Quran reading the Koran in this area and to raisewifeFrom all age groups to educate mem-QuranTo read the Koran, the subject-based teacher educators of theQur'an and Hadith verses to memorize-Quran lessons, as well as faith, jurisprudence and ethicsteaching-Our children, our young people to promote social life, toinstill feelings of brotherhood and unity-Regional and across Turkey to organize the QurancompetitionFrom period to period-not just during the summer holidays towork on the Qur'an and spread it work all yearThe Messenger of Allah (hr.): "I read a lot of separation fromthe Qur'an and learn."Quran Allama Tabatabai Generation Association, the Muslim holybook, the Qur'an, as the most beautiful bears reading andunderstanding the target. Association on the Quran education within4 yearsBeautiful voice Qur'an (Koran Wife), reciting the Qur'an andteaching master in teaching and tecvitEstablishing and raising hafiz of the Qur'an, to train masterscan understand.Kindergarten, elementary school, middle school, high school andcollege students to prepare for the Setup program, this program isto prepare the same and even the elderly ladies in the program toprepare even the Koran.Hours of courses to be high achievers in the domestic andoverseas trips and bred specifically to be sent to the trainingcamp which will be held in the more they will developthemselves.New methods will be given to students who grew up in thetraining process after themselves in later years as Master of theQur'an will be capable of teaching. In this branch of the need forbetter education in the country or foreign Quran by persons skilledin the art will be grown.Imam Ali (as): "Learn the Quran, because it is the mostbeautiful words. Expand your understanding of them deepens yourunderstanding. Because it is spring of hearts. "
TV5 Haber 1 APK
TV5 Haber resmi uygulamasıFormal application TV5News
Tefsir Dersi 1.0 APK
Akabe Vakfı1980 sonrasında düşünce kargaşasının yaşandığı dönemde, KayseriDeveli’de, tek sermayeleri yürekleri olan, sorumluluğununbilincinde bir kaç gönül erinin, şahsiyetli insan yetiştirmek için,aşk ve samimiyetle, 'yatırım insana yapılmalı' diyerek başlatılanbir yürüyüştür Akabe.O yıllarda, daha ziyade öğrencilerle başlayan bu çalışma1989’lara geldiğinde yeni bir açılım ihtiyacı hissetti.Düşüncelerinde aşk ve samimiyet olan bu yürekli insanlar,seslerinin daha fazla duyulabilmesinin kurumsallaşmayla olacağıbilincindeydiler…Akabe Vakfı'nın kurulmasıyla oluşan bu düşünce; yardımkuruluşları, sesli, yazılı ve görüntülü medya, dernekler ile ivmekazanarak devam ediyor...Aqaba FoundationAfter 1980, the idea of ​​the confusion of the era, Kayseridevel, the only capital hearts, which is aware of itsresponsibilities a few hearts erin, Her personality of the people,to cultivate love and sincerity, 'investing in people should besaying,' launched a walk is the Aqaba.In that year, more than 1,989 students when it comes to startinga new initiative this study felt the need.Thoughts of love and intimacy in these courageous people, theirvoices were aware that the institutional setting able to be more...Then this thought occurred with the establishment of theFoundation; aid agencies, voice, text and video media, associationsand gaining momentum continues ...
Loading...