8.0 / October 26, 2017
(3.0/5) (77)
Loading...

Description

Metinlerin farklı dillerde okunmasını ve telaffuzunu öğrenin,bunları ses dosyaları olarak kaydedin.Metin okuma uygulaması,Türkçe dahil birden bir çok dilde, kelime ya da cümleleri sesliolarak okunması(seslendirilmesini) sağlayan, yine farklı dillerdesesten yazıya çevirme(ses tanıma) özelliklerinin kullanıldığı biruygulamadır.Aynı dilde hem seslendirme ve hem de konuşma anlamaözellikleri birlikte kullanılmıştır. Uygulamaya farklı dillerdeçevirisi yapabileceğiniz translator da dahil edilmiştir.Selendirmekistediğiniz metni kopyalayıp isterseniz "Yapıştır" simgesinetıklayarak panoya ekleyebilir veya kendinizyazabilirsiniz.DESTEKLENENDİLLERTÜRKÇEİNGİLİZCEALMANCAFRANSIZCAİSPANYOLCARUSÇAİTALYANCAJAPONCAKORECETAYVANCAPORTEKİZCEÇİNCEARAPÇAÇEKÇEFİNCEMACARCAROMANYACAArapçaokuma ve çeviri de yeni sürüme eklenmiştir.Cihazınızın ses okuma vetanıma özelliklerinin Google olarak seçildiğinden emin olun. Kayıtiçin Sd kart takılı olmalı. Dahili hafıza yazma korumalıolabiliyor. Cihazında ikinci bir Sd kart varsa Music klasörüiçerisinde wav dosyası olarak kayıt edilir. Metin boyutu çok uzunolmamalı.Learn to read and pronunciation of texts in differentlanguages, save them as audio files.Text reading application, inmore than a lot of languages, including Turkish, words or sentencesread aloud (to be performed), providing yet translate text indifferent languages ​​from audio (voice recognition) is anapplication that uses features.At the same language and understandboth voice and speech features are used together. Application indifferent languages ​​you can translate the translation is alsoincluded.If you want to copy the text you want to Selenia "Paste"you can add to the clipboard by clicking the icon, or you canwrite.LANGUAGES SUPPORTEDTURKISHTHEENGLISHGERMANFRENCHSPANISHRUSSIANITALIANJAPANESEKOREANTAIWANbyPORTUGUESECHINESEARABICCZECHFINNISHHUNGARIANROMANIA byArabicreading and translation are also added to the new version.Make sureyour device's voice recognition features is selected as the readingand Google. Registration for Sd card must be installed. Internalmemory can be write-protected. If a second Sd card in Music folderon the device will be recorded as wav file. Text size should not betoo long.

App Information Metin Okuma

 • App Name
  Metin Okuma
 • Package Name
  com.metinokumatts
 • Updated
  October 26, 2017
 • File Size
  4.7M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  8.0
 • Developer
  DwnApp
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Metin Okuma Version History

Select Metin Okuma Version :
 • 7.0 (7)
 • Metin Okuma 7.0 APK File

  Publish Date: 2016 /3/23
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 2.8 MB
  Tested on: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Sha1: e6a63456cd5996d7bc6ac20cf23d719c4c78190f
  APK Signature: 6e9ad617cc3db75af1c8b63dcf903d9ad39cc77e

DwnApp Show More...

Konuşan Kız Asistan 56.0 APK
DwnApp
Konuşan Kız animasyonlarla zenginleştirilmiş, söylediklerinizianlamaya çalışarak cevap veren, verdiğiniz komutları yerine getirenasistan uygulamasıdır. Dil çevirisi yaparak, sizlere ansiklopedikbilgi veriyor ve sorularınızı cevaplıyor. Söylediklerinizitekrarlaması için "DEDİKLERİMİ TEKRARLA" komutu verin iptal etmekistiyorsanız "TEKRARLAMA diyebilirsiniz. Mobil Asistana MERHABA,NASILSIN şeklinde çok fazla kişisel olmayan soruların yanında"BİLGİSAYAR NEDİR" gibi ona "NEDİR,KİMDİR,NERESİDİR" şeklindesoruları yönetebilirsiniz. "Örneğin Mustafa Kemal Atatürk kimdir?","Bilgisayar nedir?" şeklinde merak ettiğiniz her şeyisorabilirsiniz. Tekrarlamayı dil çevirisiyle de yapabilirsiniz.Örneğin Türkçe Almanca çeviri derseniz robot söyledikleriniziTürkçeden Almancaya çevirerek tekrlar. Sesli olarak eğitim amaçlıGenel kültür, Tarih ve İngilizce kelime testleri yapabilirsiniz.İngilizce sorular sormak ve cevap almak için menüden "English"seçeneğini seçin. Çok sayıda ülke para birimlerinin diğer ülke parabirimlerine göre değeri finans komutlarında mevcuttur. Açılıştaisterseniz Özlü Sözler ve Aşk Sözleri ile karşılama mesajlarınıseçebilirsiniz. Menüden Ayarlar'a girerek karşılama mesajınıseçebilirsiniz. Konuşmak için mikrofon simgesine basın, konuşmapenceresi açılacak ve söylemek istediğiniz soruyu ya da komutusöyleyin. Menüden "Bana Öğret"'i tıklayarak robota yeni diyaloglaröğretebilirsiniz. Konuşan Kız, söylediklerinizi farklı dillere,sesli olarak çevirebiliyor. Çeviri için önce dili söyleyip dahasonra çevireceğiniz metni söyleyin. Örneğin İngilizce'ye çevirmekiçin: "İngilizce Seni Seviyorum" şeklinde önce dili sonra metnisöyleyin. Diğer diller için kelimelerden önce Almanca, Fransızca,Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Arapça demeniz yeterli olacaktır.Robota ilk kurulumda kendinizi tanıtmayı unutmayın. MenüdenUygulama İzinleri kısmından uygulama için gerekli izinleriyönetebilirsiniz. ÖZEL KOMUTLARDAN BAZILARI: -KAMERAYI AÇ -GALERİYİAÇ -İNTERNETİ AÇ -ALARM -SİREN -POLİS TELSİZİ -SİREN -TÜRKÜ SÖYLE-ŞARKI ÇAL -KÖPEK SESİ İÇİN "KÖPEK -İNGİLİZCE SORU(Test için)-SIRTLAN SESİ -KUŞ SESİ -KAHKAHA -FIKRA -GÜZEL BİR SÖZ -ŞİFALIBİTKİLER (Örneğin PAPATYA FAYDALARI neler, Romatizmaya ne iyigelir) -DİZİ REYTİNGLERİ -Herhangi bir yer YOL TARİFİ-Komutunbaşına gideceğiniz yeri ekleyin -X HEDEF Y YOL TARİFİ (X den Y yeyol tarifi verecektir). -METİN OKU (Kopyalanan metni sesli olarakokur) -SESİ AYARLA -UYGULAMA ADINI SÖYLEYİP ÇALIŞTIR VEYA AÇ KOMUTUVERİN. ÖNEMLİ NOTLAR LÜTFEN OKUYUNUZ. Cihazınızın ses tanıma vemetin okuma özellikleri Google olarak seçili ve güncel olmalı.Cihazınızın Ayarlar/Dil ve Giriş kısmında Metinden Sese ve SesTanıma özelliklerinin çalıştığından emin olmalısınız Talking Girl,enriched with animation, answer, trying to understand what you saythat, you give the command is fulfilling assistant application. Bytranslation, giving encyclopedic knowledge to you and answers yourquestions. To repeat what you say, "what DE REPEAT" If you want tocancel the command to "REPEAT might say. Mobile Assistant HELLO,HOW next to you in the form of too many non-personal question"COMPUTER IS" like him "WHAT, WHO, WHERE is" questions as you canmanage. "For example, Mustafa Kemal Ataturk, who?", "What is acomputer?" You can ask anything you're curious form. He can alsorepeat the language with translation. For example, Turkish Turkishto German turning the robot repeats what you say, you say Germantranslation. Voice training purposes as general culture, historyand English vocabulary exercises you can do. English to askquestions and get answers from the menu to "İngilizce" select.value relative to other currencies of many countries currencyfinancing is available in command. If you want to boot with LoveQuotations and Lyrics You can select the welcome message. You canselect the welcome message by entering Settings from the menu.press the microphone icon to speak, to open the conversation windowand say the question or command that you want to say. Menu from"Teach me," I can teach the robot a new dialogue clicking. SpeakingGirl, what you say into different languages ​​and can translatevoice. then translate the text to say before telling the languagefor translation. For example, to translate into English: "English Ilove you" after telling the language of the text as before. Beforethe words for other languages ​​German, French, Russian, Italian,Spanish, Arabic will be sufficient to also. Do not forget tointroduce yourself first installation Robot. You can managepermissions necessary for the application from the ApplicationCenter section of the menu. SOME OF THE SPECIAL COMMAND: -OPEN THECAMERA OPEN at the gallery -Internet ON -ALARM -SIREN -POLICE RADIO-SIREN TURKISH is TELL -Song PLAY -Dog FOR VOICE "DOG Q-English(Test) -SIRTL the VOICE Vomiting VOICE -LAUGH -JOKE It's abeautiful LYRICS -ŞİFAL PLANTS (eg DAISY BENEFITS What, what isgood for rheumatism) The knees of RATING -Any a place where you goto add DIRECTIONS-per-Command TARGET -X Y DIRECTIONS (from Y to Xwill provide directions). READ THE MET (copied text read aloud) -Hedoes SETTINGS Telling -INSERTS AD Run or open command data.IMPORTANT NOTICE PLEASE READ. the device's voice recognition andtext to speech features Google should be selected and updated. Yourdevice's Settings / Language & Input section must be sure thatthe Audio and Text to Voice Recognition
Metin Okuma 8.0 APK
DwnApp
Metinlerin farklı dillerde okunmasını ve telaffuzunu öğrenin,bunları ses dosyaları olarak kaydedin.Metin okuma uygulaması,Türkçe dahil birden bir çok dilde, kelime ya da cümleleri sesliolarak okunması(seslendirilmesini) sağlayan, yine farklı dillerdesesten yazıya çevirme(ses tanıma) özelliklerinin kullanıldığı biruygulamadır.Aynı dilde hem seslendirme ve hem de konuşma anlamaözellikleri birlikte kullanılmıştır. Uygulamaya farklı dillerdeçevirisi yapabileceğiniz translator da dahil edilmiştir.Selendirmekistediğiniz metni kopyalayıp isterseniz "Yapıştır" simgesinetıklayarak panoya ekleyebilir veya kendinizyazabilirsiniz.DESTEKLENENDİLLERTÜRKÇEİNGİLİZCEALMANCAFRANSIZCAİSPANYOLCARUSÇAİTALYANCAJAPONCAKORECETAYVANCAPORTEKİZCEÇİNCEARAPÇAÇEKÇEFİNCEMACARCAROMANYACAArapçaokuma ve çeviri de yeni sürüme eklenmiştir.Cihazınızın ses okuma vetanıma özelliklerinin Google olarak seçildiğinden emin olun. Kayıtiçin Sd kart takılı olmalı. Dahili hafıza yazma korumalıolabiliyor. Cihazında ikinci bir Sd kart varsa Music klasörüiçerisinde wav dosyası olarak kayıt edilir. Metin boyutu çok uzunolmamalı.Learn to read and pronunciation of texts in differentlanguages, save them as audio files.Text reading application, inmore than a lot of languages, including Turkish, words or sentencesread aloud (to be performed), providing yet translate text indifferent languages ​​from audio (voice recognition) is anapplication that uses features.At the same language and understandboth voice and speech features are used together. Application indifferent languages ​​you can translate the translation is alsoincluded.If you want to copy the text you want to Selenia "Paste"you can add to the clipboard by clicking the icon, or you canwrite.LANGUAGES SUPPORTEDTURKISHTHEENGLISHGERMANFRENCHSPANISHRUSSIANITALIANJAPANESEKOREANTAIWANbyPORTUGUESECHINESEARABICCZECHFINNISHHUNGARIANROMANIA byArabicreading and translation are also added to the new version.Make sureyour device's voice recognition features is selected as the readingand Google. Registration for Sd card must be installed. Internalmemory can be write-protected. If a second Sd card in Music folderon the device will be recorded as wav file. Text size should not betoo long.
Animated Talking Assistant 12.0 APK
DwnApp
Talking robot is the virtual voice assistant, answering yourquestions with voice and text. It's an artificially intelligentassistant to follow your commands, gathering you encyclopedicinformation, displaying directions to find any location, tellingyou city weathers. Ask the robot anything like "How do you feel?""What's computer?" What's Google?","Who is someone?", Where isLondon?","How to go somewhere" etc. You can add new dialog if youwant to teach new things. Avoid asking it complicating and personalquestions. It will repeat what you say if you tell the robot"REPEAT". You can say "STOP" to finish repeating your words. YOUCAN TRANSLATE YOUR WORDS INTO LANGUAGES, SPANISH, GERMAN, RUSSIAN,FRENCH Add language name to beginning with the sentence For Example" Spanish where are you going?" " German I love you?" or "Spanishto English" "English to German" Talking robot is teachable. Tab therobot icon, enter the new questions and answers. You can also giveit some commands to manage the device: "OPEN CAMERA, "VIDEOCAMERA", "OPEN GALLERY", "EMERGENCY", "OPEN SETTINGS", OPENBROWSER" "WISE WORDS" "LOVE WORDS" Type or say this commands, itwill tell you beautiful love words or wise words.
English-Turkish Dictionary 5.0 APK
DwnApp
Find the English meaning of words in Turkish by the offlinevocabulary application. The application has easy to use interface,includes so many words, special expressions, and idioms.You canalso filter words by letters, see suggestions when typing.
Depresyon Testi 10.0 APK
DwnApp
Depresyon Testi, Patient Health Questionnaire (PHQ-9) formülükullanılarak hazırlanmış, depresyon semptomlarını ve yoğunluğunuölçmek için kullanılan 9 soruluk bir testdir. Geçen iki haftaboyunca rahatsızlık belirtilerini ne sıklıkla yaşadığınıza göredepresyon seviyesini belirlemede kullanılır. Uygulama depresyonunyoğunluğu ve belirtileri hakkında bilgi verse de kesin teşhisklinik muayene sonucu konulmaldır. Depression Test, Patient HealthQuestionnaire (PHQ-9) were prepared using the formula, a TestDir 9questions used to measure the symptoms of depression and density.According to what you've said often signs of discomfort during thetwo weeks used to determine the level of depression. If theintensity of the symptoms of depression is also about knowledge andpractices must be put on a precise diagnosis of the clinicalexamination.
Talking Robot in Turkish 15.0 APK
DwnApp
Learn Turkish with talking Robot. It will answer your questions.Tell the robot "Merhaba","Nasılsın" or another simple question likethat.It will repeat what you say if you tell the robot "Dediklerimitekrarla". You can say "tekrarlama" to finish repeat yourwords.Talking robot is teachable. Tab the robot icon, enter the newquestions and answers.
TextVoice Language Translator 5.0 APK
DwnApp
Powerful Language TranslatorTextVoice is the useful languagetranslator in different languages: English, Turkish, German,French, Russian, Spanish, Italian, Ukrainian, Romanian,CzechTextVoice translator lets you enter the texts by speaking andtyping, you can also get its result listening to the resultsinstantly You can translate all langueges to each other.It can alsobe used to translate idioms and special expressions.
Kelime Öğrenme Testi 6.0 APK
DwnApp
İngilizce kelimeleri test yoluyla öğrenmeniz için tasarlanmışkelime ezberleme uygulamasıdır.Kelimeler, Başlangıç, Orta ve İleriseviye olmak üzere farklı kategorilere ayrılmıştır. İngilizceöğrenmek isteyen her düzeyden kullanıcıya hitap eden, dil öğrenmeyeyeni başlayan öğrencilerin,KPDS TOEFL,YDS, ÜDS gibi sınavlarahazırlananların kelime eksiklerini gidermekte kullanabileceği biruygulamadır.Cevabınız doğru ise yeşil renkte, yanlışsa kırmızıolarak gösterilir. Cevap yanlış ise kırmızı renkle birlikte,yeşilrenkte doğru seçenek gösterilir. Böylece seçtiğniz yanıtın doğruveya yanlış olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Arka plan sesleriile de deskteklenmiş uygulamada verdiğiniz cevaplar dooğruluğunagöre göre farklı tuş seşleri ile ifade edilir.Her 10 cevapta başarıistatistiği, doğru ve yanlış sayısı,cevapların doğru seçeneklerigösterilir.Uygulamada İngilizce kelimlerin İngilizcekarşılıklarınının olduğu ileri düzey ENGLISH/ENGLISH test debulunmaktadır.Ayrıca 37721 kelimede kendinizi test edip yenikelimeler öğrenebilirsiniz.English words vocabulary memorizationapplication is designed to help you learn by testing.Words,Starting, is divided into different categories includingIntermediate and Advanced levels. appeal to users of all levels whowant to learn English, language learning beginner students, TOEFLTOEFL, YDS is an application that can be used to resolve themissing words of preparing for exams such as the UDS.If your answeris right in green, incorrect are shown in red. If the answer iswrong with the red color, the right choice is shown in green.CHOOSING the right or wrong answers so that you can easilyunderstand.Armed with the answers you give the application thedesktekl background sounds are represented by a different key soundaccording to according to dooğrulug.success statistics in all 10answers correct and incorrect number is displayed on the rightchoice of answers.where the practice of advanced English words withEnglish karşılıkların ENGLISH / ENGLISH testing are alsoavailable.In addition to test yourself you can learn new words37721 words.
Loading...