3.3.3.4 / April 25, 2017
(5.0/5) (11)

Description

TRT İstanbul radyosu Mey sanatçısı Yaşar Taner tarafındanhazırlanmış web sayfası ve Mey dersleri videoları ile güncellenenbu uygulama Mey öğrenmek isteyen ve ileri çalma teknikleri hakkındabilgi edinmek isteyenler için hazırlanmıştır.TRT Istanbul RadioMeyer artist Yasar Taner prepared by the web page and Meyer courseis intended for those who want to learn about these applicationswho want to learn Meyer and advanced playing techniques updatedwith videos.

App Information Mey Dersleri

 • App Name
  Mey Dersleri
 • Package Name
  com.meydersleri
 • Updated
  April 25, 2017
 • File Size
  9.7M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.3.3.4
 • Developer
  STYAPIM
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
  Atakan Sok. Selviler Ap. No:33/D Mecidiyeköy İstanbul.
 • Google Play Link
STYAPIM Show More...
ST Yapım 3.4.4.1.4 APK
STYAPIM
Bu uygulama ile şirketimizin internet sitesi, youtube kanalı ve cdsipariş imkanlarını bir arada bulacaksınız.the company's web sitewith this application, you will find YouTube channel and CDordering opportunities together.
Mey Dersleri 3.3.3.4 APK
STYAPIM
TRT İstanbul radyosu Mey sanatçısı Yaşar Taner tarafındanhazırlanmış web sayfası ve Mey dersleri videoları ile güncellenenbu uygulama Mey öğrenmek isteyen ve ileri çalma teknikleri hakkındabilgi edinmek isteyenler için hazırlanmıştır.TRT Istanbul RadioMeyer artist Yasar Taner prepared by the web page and Meyer courseis intended for those who want to learn about these applicationswho want to learn Meyer and advanced playing techniques updatedwith videos.
Beste Bankası 3.8.2.2.13 APK
STYAPIM
Bestekarlar ve beste arayan müzik firmaları, solistler bu uygulamasayesinde bir birleri ile buluşuyor. Müzik piyasasının ünlübestekarları ve söz yazarları ile aynı uygulama da bestelerinizieşit şartlarda satmak istemez misiniz? İsimli isimsiz yüzlercebesteci ve söz yazarının eserleri ücretsiz olarak telefonunuzdaolacak ve uygulamaya yeni besteci ve yeni şarkılar eklendikçetelefonunuzda bildirim alarak haberdar olacaksınız. And composingmusic composers seeking firms, will meet with a soloist throughthis application. the same application with the famous composer andsongwriter in the music industry does not want you to sell yourcompositions on equal terms? Is a free anonymous hundreds of worksof composer and lyricist and composer will be a new application onyour phone and you will be notified by new songs are added to anotification on your phone.
MEY ESTRÜMANI VİDEOLARI 3.3.3.1 APK
STYAPIM
Bu uygulamanın amacı Mey enstrumanına gönül vermiş, gelmiş geçmiştüm mey ustalarının ve mey'e amatörce gönül vermiş meyicracılarının videolarını bir araya toplayarak Mey video arşivioluşturmaktır.Not: Mey ustalarının sıralaması alfabetiktir. Meyustlarının var olan videoları eklendiği için videoları olmayanustaların isimleri malesef mevcut değildir. Videolar zamaniçerisinde güncellenerek artacaktır. Bu uygulamayı indirdiktensonra siz de bu uygulamanın geliştiricisi olabilecek ve videoönerebileceksiniz. Bu kültürel bir hizmettir katılımlarınızıbekliyorum. Yaşar Taner. TRT İstanbul Radyosu Mey Sanatçısı.Meyercommitted the purpose of this application field instruments, allcame past masters and meyer meyer meyer given to the hearts ofamateur performers of the videos is to create a video archive Meyergathered together.Note: The master is in alphabetical order ofMeyer. Meyer names of the non-master videos to videos that areadded to the upper, which unfortunately is not available. Videosupdated and will increase over time. Once you download this app youwill be able to suggest the developer of this application andvideo. Waiting for your participation this is a culturalservice.Yasar Taner. TRT Istanbul Radio Meyer Artist.
Mey Dersi (online eğitim) 3.3.3.1 APK
STYAPIM
Mey derslerini bir araya topladığım bu uygulama yeni başlayan vebulunduğu yerde özel ders alamayan herkesin videolar ve interaktifetkileşim ile ders alması için geliştirilmiştir. Bu uygulamadasadece müzik ve mey hakkında metodik bilgiler ve bu bilgilerinuygulanması için oluşturulmuş derler ile bunlara ait ödevlermevcuttur. Ödevlerinizi tamamlayıp videolar şeklinde banagöndererek sizlerin bir sonraki derse kadar olan tüm eksiklerinizitamamlamayı ardından bir sonraki konunun çalışması ve ödevlerinegeçerek ilerlemeniz hedeflenmektedir. Uygulamayı satın alan kişiöğrencim olmuş olur ve üye girişi yaparak derslere katılmış olur.Her konunun sonunda o konu ile ilgili alıştırmalar mevcuttur ve herkonu sonunda her öğrenci gönderdiği videolar ile değerlendiripsınav yapılır. Sınav sonunda öğrenci bir sonraki konununçalışmasına geçebilir ve bu konudaki soruları cevaplanır. Dersleriuygulamadaki sıra takip ederek yapma zorunluluğu gelişme içinönemlidir. Bir konu sonundaki sınavı başarı ile tamamlayan öğrencibir sonraki konunun çalışmalarına başlar, aksi taktirde o konuyuçalışmış olsa bile bir önceki sınavda başarılı olamayan öğrencininbir sonraki soruları ve ödevleri değerlendirilmeyecektir. Amacı Meyöğrenmek olan herkesin bu uygulama ile ciddi emek harcayarakilerleyeceğini daha önceki videolu eğitimlerden edindiğim tecrübeile gördüğüm için bu uygulamayı geliştirip dağınık bir ortamdansadece ders almak isteyecek öğrenciye ulaşmayı amaçlamışbulunmaktayım. Bu uygulama Nota ve metod ile mey öğrenmek isteyenherkese faydalı olacak şekilde tasarlanmış olup şuan satınalacağınız uygulama içerisinde bulunan çalışma ve bilgiler derslersüresince artacak ve ilerleme kaydettikçe ileri çalma teknikleri,mey açışları, makamlar vb. tüm konular eklenecektir. Uygulamanınözelliği size her yeni konu eklendiğinde ve konu ile ilgili ödevleroluştuğunda anlık iletiler ile bilgilendiriliyor olmanız olacaktır.Bu uygulamayı satın aldığınızda benimle iletişim içine geçmiş vebenim öğrencim olmuş olacaksınız. Başarılar dilerim.Yaşar TanerTRTİstanbul Radyosu Mey Sanatçısı ve İ.T.Ü. Türk müziği devletkonservatuarı Mey öğretim görevlisi.I gather Meyer course theseapplications can not get private lessons where beginners and foundeveryone was developed to take lessons with videos and interactiveinteraction. This practice not only about music and methodicalmeyer information and assignments pertaining to those created forthe implementation of this information is compiled is available.sending me videos as you complete your homework to complete allyour missing until the next course is planned after the first ofyour progress through to the next topic of study and homework.Applications would have been the people who buy my course attendedby students and members would have input. exercises on the topicsthat are available at the end of each subject and exam is done withthe videos sent to evaluate each student at the end of each topic.At the end of the exam the student can move to the next subject ofstudy and answered questions on this subject. The lessons areimportant for development as an obligation to follow that practice.completed the exam success at the end of a chapter, students willbegin their work next issue, otherwise worked, though he will noteven considered a subject other students who fail exams andhomework for the next question. Purpose I have now aims to reachstudents who just wanted to get lessons from a distributedenvironment developed for this application I have seen with theexperience I have gained from previous video training will progressby spending considerable effort by everyone these applications tolearn Meyer. This application is designed to be useful to anyonewho wants to learn meyer with notes and methods of work containedin your will buy these applications and the information which willincrease during the course and progresses advanced playingtechniques, meyer opening, the authorities and so on. All topicswill be added. feature of the application you will have to beinformed with instant messages added when each new issue and issuesrelated assignments occur. When you buy this application will bepassed into contact with me and become my disciple.Good luck.YasarTanerTRT Istanbul Radio Artists and ITU Meyer Turkish Music StateConservatory Meyer lecturer.
Sanat Alanları 1.0 APK
STYAPIM
Sanat alanları, sanatçılar ve sanatseverler profillerinizioluşturarak sanata ait dilediğiniz içerikleri paylaşabilir yeni birçevre oluşturarak sanat'a ve kendinize katkıdabulunabilirsiniz.Önemli Açıklama: 1) Üyelik sırasında kullanıcıadınızda Türkçe karakter kullanmayın (Tülin Çalışır- TulinCalisirşeklinde ve arada boşluk olmadan yazın) Tam isim kısmına adınızıTürkçe karakter kullanarak ve arada boşluk bırakarakgirebilirsiniz.2) Facebook ve Twitter ile kolayca üyeolabilirsiniz. Facebook ve Twitter ile siteye üye olmakistediğinizde bu uygulama sizin izin vermenizi isteyecektir. Buizin verme durumunuzda sadece üyelik için gerekli olan bilgilersosyal ağdan sağlanacaktır ve diğer bilgilerinize ulaşım kesinlikleSANAT ALANLARI sitesi tarafından alınamaz ve kullanılamaz.3) Busanat sosyal paylaşım sitesi ST Yapım Müzik Film Tanıtım veOrganizasyon LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan sosyal sorumlulukkapsamında sanat'a sanatçıya, sanatsevere destek olma amacı ilehazırlanmış Türkiye'nin ilk SANAT SOSYAL PAYLAŞIM Projesidir.Özellikle kimlik bilgileriniz ve sanat'a olan yakınlığınıza ilişkinbilgileriniz sizi bu platformda tanıtmak amacını hedefler vekullanıcının dürüstlük ilkelerine sadık kalacağı düşüncesi üzerineinşa edilmiştir bu sebeple bu sosyal ağ sanat'a gönül verenlerinortak buluşma ve etkileşim alanı olarak tasarlanmıştır.4) SANATALANLARI SOSYAL ağında siyasi, inanç özgürlüğünü kısıtlayıcıiçeriklere izin verilmez. Sanat Alanları sitesi sanat'a gönülverenler için sanal bir kültür merkezi vazifesi görür. Sanatçınınsahnesi, sanat severin sanatçı ile buluşma merkezi işlevi görmesiamacı ile tasarlanmış ve hizmet'e sunulmuştur.Arts, artists and artlovers by creating your profile you can share content, language ofart in art by creating a new environment and contributeyourself.Important Note:1) Do not use Turkish characters duringyour username Membership (form type Tulin Çalışır- is tulincalisand without spaces) you can enter your name in the Full name andthe way of using Turkish characters spaces.2) You can subscribeeasily to Facebook and Twitter. If you want to be a member of thissite with Facebook and Twitter will ask you to allow yourapplication. The only information required to allow your membershipstatus will be provided access to your social network and otherinformation, and certainly can not be used by ART AREAS site.3)This art social networking sites ST Making Music Film Promotion andOrganization LTD. Sti. Art by artists prepared under socialresponsibility, prepared with the aim of art is to support Turkey'sfirst ART SOCIAL SHARING project. Your particular identityinformation and information about your proximity to the arts isdesigned as a common meeting and interaction areas you aretargeting in order to introduce this platform was built on the ideathat stays true to the user's principles of honesty, therefore,that social networking art Devoted.4) ART AREAS IN SOCIAL networkof political, are not allowed freedom of belief restrictivecontent. Art Space will serve as a virtual cultural center for artDevoted site. Artist stage, art is presented and services designedwith the aim of seeing a meeting with central functions like theartist.
Amatör Sesler 3.5.5.3 APK
STYAPIM
Sesine ve takipçisine güvenen yeni sanatçı adaylarına tanınma vepara kazanma yolunu açıyoruz. ST Yapım şirketi olarak müziğe emekveren genç yeteneklere profesyonelliğe geçmelerinde ön ayakoluyoruz. Dijital platformların günümüzde kullanım açısındanbirinci sırayı alması göz önünde bulundurulursa bizler sosyalmecralarda izlenimi yüksek genç yetenekleri profesyonel stüdyoortamı ile tanıştırmak onlara single ve albüm çalışmaları yapmakvideo klipler hazırlamak ve bunları dijital ortamlarda ST Yapımetiketi ile yayınlamak istiyoruz. recognition of their trustingfollowers and new artists nominated for Sound and we are openingthe way to make money. ST construction company for young talentswho took music as we are passing on to the front footprofessionalism. If the terms of use nowadays digital platformconsidering taking first place we want to publish to social mediain the impression to prepare high young talent to introduce theprofessional studio environment to make them singles and albumsstudies, video clips and they ST Production label in the digitalenvironment.
Erdoğan Eskimez Albümü 3.4.4.1.2 APK
STYAPIM
Türkiye'de bir ilk. ST Yapım Müzik, Film, Tanıtım Ve OrganizasyonLtd. Şti. Tarafından geliştirilen bu müzik albümü ve videouygulaması sayesinde sanatçıların yasal albümlerini ve tüm videoklipleri ile etkinliklerini izleme şansına sahip olacaksınız.Sanatçının bir nevi resmi web sitesi işlevinde olan bu uygulamasayesinde konser ve etkinliklerinden Tv programlarından haberdarolurken yeni çalışmalarına ait ses ve videolar uygulamayagüncellemeler ile eklenecek ve sizle de anlık mesajlar ile haberdaredileceksiniz. Not: Albümün satış fiyatı digital platformlarınaltındadır. Albümün tüm hakları ST Yapım Müzik, film, Tanıtım veOrganizasyon Ltd. Şti. ne aittir kopyalanamaz ve dağıtılamaz. STYapım. a first in Turkey. ST Making Music, Movies, Promotion andOrganization Ltd. Sti. Developed by the music album and videoapplications thanks to the legal album and artist will have thechance to watch the event with all the video clips. Artist addedwith a kind of official website with this application, whichfunction in concert and the sound of their informed while new studyfrom TV programs of events and video application updates and withyou too will be notified by instant messages. Note: The sellingprice is below the digital platforms album. All rights reserved STAlbum Making Music, movies, Promotion and Organization Ltd. Sti.What belongs can not be copied or distributed. ST Construction.
Loading...