Loading...

Description

Historisk fremmedordbog der beskriver sprogetsabsolut mest fremmede ord. Ordbogen indeholder 80.000 opslagsord,inklusive latinske og græske sentenser.

Meyers Fremmedordbog er en klassiker blandt danskefremmedordbøger. Den blev først udgivet i 1837, men er opdateretflere gange siden. Den inkluderer ikke opslagsord der er nyere endcirka 1920, men rummer til gengæld en perlerække af absolutfremmede fremmedord som "Idiosomnambulisme", "Zagal" og"phelloplastisk", som ikke er beskrevet i andre danske ordbøger.Den er det ideelle supplement til ordbøger over Den Danske Ordbogog Ordbog over det danske Sprog.

Meyers Fremmedordbog er en del af ordnet.dk-familien og ertilgængelig på http://meyersfremmedordbog.dk. Den udgives afDet Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), som har mere end 100års erfaring med at udgive ordbøger og står bag de største danskemodersmålsordbøger. Digitaliseringen af Meyers Fremmedordbog erstøttet af Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond og skerefter venlig tilladelse fra rettighedshaverne, Frederik Viggo Dahlsarvinger, samt forlaget Gyldendal.

Ordbogen er en selvstændig app, men linker direkte til opslag iandre ordbøger fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, fx DenDanske Ordbog og Ordbog over det danske Sprog.

Appen kræver adgang til internettet. På den måde er du sikker påaltid at have adgang til den nyeste version af ordbogen efterhåndensom vi forbedrer den, uden at skulle opdatere appen. Og det hele erganske gratis. God fornøjelse!

Historical dictionary offoreign words that describe the language's most foreign words. Thedictionary contains 80,000 entries, including Latin and Greeksentences.

Meyers Fremmedordbog is a classic among Danish foreign books. Itwas first released in 1837, but has been updated several timessince. It does not include entries that are newer than about 1920,but it also entails a string of absolute strangers foreign words as"Idiosomnambulisme", "Zagal" and "phelloplastisk", which are notdescribed in other Danish dictionaries. It is the ideal addition todictionaries of The Danish Dictionary and Dictionary of the Danishlanguage.

Meyers Fremmedordbog is part of ordnet.dk family and isavailable at http://meyersfremmedordbog.dk. It is publishedby the Danish Language and Literature (DSL), which has more than100 years of experience in publishing dictionaries and behind thelargest Danish native language dictionaries. The digitization ofMeyers Fremmedordbog is supported by the Shipowner Carsten BrebølsPhilanthropic Foundation and is done by kind permission of therights holders, Frederik Viggo Dahl's heirs, and Gyldendal.

The dictionary is an independent app, but linking directly toentries in other dictionaries from the Danish Language andLiterature, for example, the Danish Dictionary and Dictionary ofthe Danish language.

The app requires internet access. That way you are sure toalways have access to the latest version of the dictionary as weimprove it, without having to update the app. And it's all free.Have fun!

App Information Meyers Fremmedordbog

 • App Name
  Meyers Fremmedordbog
 • Package Name
  dk.dsl.ordnet.mf
 • Updated
  March 18, 2015
 • File Size
  1,011k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Visit website Email apps@dsl.dk Privacy Policy
  Christians Brygge 1 1219 København K Denmark
 • Google Play Link

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Show More...

Holbergordbog 2.0 APK
Hvad mente Ludvig Holberg?Holbergordbog er en historisk ordbog der dækker Ludvig Holbergsværker og dermed en væsentlig del af oplysningstidens danskesprog.Ordbogen indeholder 35.000 opslagsord og og rummer dermed næstenalle ord fra Ludvig Holbergs kendte komedier og øvrige mangfoldigeforfatterskab. Ordbogen er således en uvurderlig hjælp til læsningaf forfatterens værker. Samtidig beskriver ordbogen det danskesprog i oplysningstiden, hvor samfundet og verdensopfattelsenændrede sig markant.De fleste ord og betydninger er illustreret med udførligebetydningsangivelser og citater fra Holbergs værker.Holbergordbog er en del af ordnet.dk og udgives af Det DanskeSprog- og Litteraturselskab (DSL), som har mere end 100 årserfaring med at udgive ordbøger og står bag de største danskemodersmålsordbøger. Projektet er støttet af Carlsbergfondet.Ordbogen udgives desuden i forbindelse med projektet LudvigHolbergs Skrifter, der er et samarbejde mellem Universitetet iBergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Projektetshjemmesider: holbergsskrifter.dk – holbergsskrifter.no.Appen kræver adgang til internettet. På den måde er du sikker påaltid at have adgang til den nyeste version af ordbogen efterhåndensom vi forbedrer den uden at skulle opdatere appen. Og det hele erganske gratis. God fornøjelse!What did Ludvig Holberg?Holberg Dictionary is a historical dictionary covering LudvigHolberg's works and thus an essential part of the EnlightenmentDanish language.The dictionary contains 35,000 entries and and thus representsalmost all the words of Ludvig Holberg's famous comedies and otherdiverse writings. The dictionary is an invaluable aid to thereading of the author's works. At the same time describes thedictionary of the Danish language in the Enlightenment, whensociety and world view changed dramatically.Most words and meanings are illustrated with detailed importantinformation and quotes from Holberg's works.Holberg Dictionary is part of ordnet.dk and published by theDanish Language and Literature (DSL), which has more than 100 yearsof experience in publishing dictionaries and behind the largestDanish native language dictionaries. The project is supported bythe Carlsberg Foundation.The dictionary also published under the project Ludvig Holberg'swritings, which is a collaboration between the University of Bergenand the Danish Language and Literature. Project Websites:holbergsskrifter.dk - holbergsskrifter.no.The app requires internet access. That way you are sure toalways have access to the latest version of the dictionary as weimprove it without having to update the app. And it's all free.Enjoy!
Meyers Fremmedordbog 2.0 APK
Historisk fremmedordbog der beskriver sprogetsabsolut mest fremmede ord. Ordbogen indeholder 80.000 opslagsord,inklusive latinske og græske sentenser.Meyers Fremmedordbog er en klassiker blandt danskefremmedordbøger. Den blev først udgivet i 1837, men er opdateretflere gange siden. Den inkluderer ikke opslagsord der er nyere endcirka 1920, men rummer til gengæld en perlerække af absolutfremmede fremmedord som "Idiosomnambulisme", "Zagal" og"phelloplastisk", som ikke er beskrevet i andre danske ordbøger.Den er det ideelle supplement til ordbøger over Den Danske Ordbogog Ordbog over det danske Sprog.Meyers Fremmedordbog er en del af ordnet.dk-familien og ertilgængelig på http://meyersfremmedordbog.dk. Den udgives afDet Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), som har mere end 100års erfaring med at udgive ordbøger og står bag de største danskemodersmålsordbøger. Digitaliseringen af Meyers Fremmedordbog erstøttet af Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond og skerefter venlig tilladelse fra rettighedshaverne, Frederik Viggo Dahlsarvinger, samt forlaget Gyldendal.Ordbogen er en selvstændig app, men linker direkte til opslag iandre ordbøger fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, fx DenDanske Ordbog og Ordbog over det danske Sprog.Appen kræver adgang til internettet. På den måde er du sikker påaltid at have adgang til den nyeste version af ordbogen efterhåndensom vi forbedrer den, uden at skulle opdatere appen. Og det hele erganske gratis. God fornøjelse!Historical dictionary offoreign words that describe the language's most foreign words. Thedictionary contains 80,000 entries, including Latin and Greeksentences.Meyers Fremmedordbog is a classic among Danish foreign books. Itwas first released in 1837, but has been updated several timessince. It does not include entries that are newer than about 1920,but it also entails a string of absolute strangers foreign words as"Idiosomnambulisme", "Zagal" and "phelloplastisk", which are notdescribed in other Danish dictionaries. It is the ideal addition todictionaries of The Danish Dictionary and Dictionary of the Danishlanguage.Meyers Fremmedordbog is part of ordnet.dk family and isavailable at http://meyersfremmedordbog.dk. It is publishedby the Danish Language and Literature (DSL), which has more than100 years of experience in publishing dictionaries and behind thelargest Danish native language dictionaries. The digitization ofMeyers Fremmedordbog is supported by the Shipowner Carsten BrebølsPhilanthropic Foundation and is done by kind permission of therights holders, Frederik Viggo Dahl's heirs, and Gyldendal.The dictionary is an independent app, but linking directly toentries in other dictionaries from the Danish Language andLiterature, for example, the Danish Dictionary and Dictionary ofthe Danish language.The app requires internet access. That way you are sure toalways have access to the latest version of the dictionary as weimprove it, without having to update the app. And it's all free.Have fun!
Ordbog over det danske Sprog 2.1.3 APK
Ordbog over det danske Sprog (ODS) – "den store danske ordbog". ODSer den største danske ordbog der nogensinde er udgivet.Bogversionen er på 28 bind + 5 supplementsbind (i alt næsten 1,5hyldemeter), og ordbogen indholder hele 225.000 opslagsord. Nufindes den som app – lige til at have med i lommen. Ordbogen er enhistorisk ordbog der beskriver det danske sprog år 1700-1950. Manfinder derfor ikke betydningen af moderne ord som "pc", "nederen"og "kiggekø". Derimod finder man udførlige forklaringer pådagligdags ord som "læbe" og et væld af sjældne eller gamle ord som"halløjhat", "afskørte" og "misdædisk". Man kan også opdage atordet "nedladende" på ODS' tid betød 'mild og nådig', og at"patetisk" endnu ikke kunne betyde 'ynkelig', men derimod"følelsesfuld og højtidelig". De fleste ord og betydninger erillustreret med citater fra klassiske, danske forfattere. Ordbogover det danske Sprog er en del af ordnet.dk og udgives af DetDanske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) , som har mere end 100 årserfaring med at udgive ordbøger og står bag de største danskemodersmålsordbøger. Projektet er støttet af Carlsbergfondet. Appenkræver adgang til internettet. På den måde er du sikker på altid athave adgang til den nyeste version af ordbogen efterhånden som viforbedrer den uden at skulle opdatere appen. Og det hele er ganskegratis. God fornøjelse!
Moths Ordbog 2.1.3 APK
En tiger er "større end en mynde" og "har mange tæer". Lungesot hoskvæg helbredes med terpentin og en flået ræv der hakkes i stykker.Hvordan tænkte og talte man i år 1700? Hvad vidste man, og hvadvidste man ikke? Det kan man aldrig vide helt præcist, men man kanfå en fornemmelse ved at slå op i Moths Ordbog – en storbetydningsordbog som først er blevet udgivet i 2013 – 300 år efterdens færdiggørelse. Moths Ordbog er for alle der er interesserede idet danske sprog, sjove ord og historie. Ordbogen indholder over100.000 ordbogsartikler, alle med en latinsk forklaring. Som nogethelt unikt for den periode indeholder ordbogen også hverdagssprogog helt almindelige menneskers faste vendinger og talemåder. "klògtbàrn er ei at slâe lîd til" (under "barn"), "der er fâe mend der erderes koner tro" (under "mand") Moths Ordbog er en del af ordnet.dkog udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) , somhar mere end 100 års erfaring med at udgive ordbøger og står bag destørste danske modersmålsordbøger. Projektet er støttet afCarlsbergfondet. Appen kræver adgang til internettet. På den mådeer du sikker på altid at have adgang til den nyeste version afordbogen efterhånden som vi forbedrer den uden at skulle opdatereappen. Og det hele er ganske gratis. God fornøjelse!
Svensk-Dansk Ordbog 2.1.5 APK
Svensk-Dansk Ordbog indeholder 56.000 opslagsord med en ellerfleredanske oversættelser. Ordbogen dækker det almindeligesvenskeordforråd, de mest udbredte fagudtryk og dagligsproget.Ordbogenbringer bøjning, lydskrift, betydning og brug, eksempler ogfasteudtryk for ordene. Ordbogen er en opdateret og udvidet versionafKjeld Kristensen, Else Bojsen og Pernille Folkmann:Svensk-DanskOrdbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ogJP/PolitikensForlagshus A/S, 2010. Den trykte version afSvensk-Dansk Ordbogblev støttet af A.P. Møller og Hustru ChastineMc-Kinney MøllersFond til almene Formaal, Nordisk Ministerråd ogNordisk Kulturfond.Onlineversion og app er støttet af DronningMargrethes og PrinsHenriks Fond samt Johanne og EjnarFlach-Bundegaards Fond.
Latinsk-Dansk Ordbog 2.1.3 APK
Latinsk-dansk Ordbog er en digital udgave af Jens Theodor JensenogMartin Julius Goldschmidts latinsk-danske ordbog, der udkomførstegang i 1886. „Jensen & Goldschmidt” har siden udgivelsenogfrem til den dag i dag været standardordbogen fra latin tildansk,et uomgængeligt redskab for den, der lærer og læser sproget.Den erher gjort frit tilgængelig i en let moderniseret form, mednyesøgemuligheder, bl.a. søgning på bøjningsformer.Digitaliseringenaf ordbogen er sket efter venlig tilladelse fraforlaget Gyldendalog Klassikerforeningen, og arbejdet erfinansieret af AugustinusFonden.
Den Danske Ordbog 2.1.5 APK
Denne app giver dig nem og hurtig adgang til den mestudtømmendebeskrivelse af det moderne danske ordforråd. *** Nu meden særligvisning for tablets *** Du får adgang til alleopslagsordene i DenDanske Ordbog (DDO) i en visning der er specielttilpasset skærmenpå din mobiltelefon. Det betyder at designet erenklere, og dervises kun de vigtigste oplysningstyper. Hvis du harbrug for at sealle detaljer, har du altid mulighed for at gå tilnetversionen afordbogen ved at klikke på linket “vis på ordnet.dk”i bunden afhvert opslag. Den Danske Ordbog opdateres løbende og erioverensstemmelse med de seneste ændringer i dansk retskrivning.DDOkan derfor bruges som retskrivningsordbog i skolen og detøvrigeuddannelsessystem. Den Danske Ordbog er udarbejdet af DetDanskeSprog- og Litteraturselskab (DSL), som har mere end 100årserfaring med at redigere ordbøger og står bag de størstedanskemodersmålsordbøger. Appen kræver adgang til internettet. Pådenmåde er du sikker på altid at have adgang til de nyesteopslagsorduden at skulle opdatere appen. Og det hele er ganskegratis. Godfornøjelse!
Loading...