3.04 / October 25, 2014
(3.3/5) (53)

Description

A casual platform game.

Miauw has had enough of his life in the city. It is time toleavethis evil place. To the countryside!
There everything will be better!.On the way he has to collectasmany food as possible and Oh yeah... HURRY time is important!

!! minimum processor speed = 1000Mhz

App Information Miauw Escape the city

First Perspective Show More...

First Perspective 1.01 APK
De hoofd applicatie van onze AugmentedRealitytoepassingen.Vanuit deze app kunt u diverse AR toepassingen downloadenentesten. (marker benodigt)Voor verdere uitleg kijk op:http://www.firstperspective.nl/pages/howto.php.! Let op! indien u,na het installeren van de app,een"client/demo" download. Dient u tijdelijk (onder beveiligingininstellingen) "installaties van onbekende bron" toe te staan!Ditomdat wij deze bestanden zelf hosten!The main applicationofour Augmented Reality applications.With this app you can download various AR applicationsandtesting. (Requires marker)For further information please visit:http://www.firstperspective.nl/pages/howto.php.! Caution! if you, after installing the app, a "client /demo"download. You should temporarily (under security settings) toallow"installations from unknown sources" That is because we hostthesefiles!
ProjectOntwikkelaar 1.1 APK
Een Test project om een indruk te gevenhoeAugmented Reality toegepast kan worden.A test project to showhowAugmented Reality can be applied. Impression
First Perspective Demo Folder 1.01 APK
Onze nieuwe Augmented Reality Demo app.Deze app geeft een impressie van onze AR* mogelijkheden.Download de folder van onze website;www.firstperspective.nl/images/Folder/Folder.pngen probeer het uit!!Uw product in AR? Neem contact met ons op via de website!* AR = Augmented reality = toegevoegde realiteitOur new AugmentedRealityDemo app.This app gives an impression of our AR * capabilities.Download the brochure of our website; www.firstperspective.nl/images / Folder / folder.png and try it out!Your product in AR? Please contact us via the website!* = AR = Augmented Reality Augmented Reality
Miauw Escape the city 3.04 APK
A casual platform game.Miauw has had enough of his life in the city. It is time toleavethis evil place. To the countryside!There everything will be better!.On the way he has to collectasmany food as possible and Oh yeah... HURRY time is important!!! minimum processor speed = 1000Mhz
AR SolarSystem 1.0 APK
Een Augmented Reality toepassing vanonszonnestelselLeer ons zonnestelsel kennen op een andere manier. Bekijkdeplaneten en zie hoe ze zich verplaatsen ten opzichtevanelkaar.Geschikt voor kinderen,volwassen en alles ertussenin.De benodigde marker (waar je op moet mikken) is tedownloadenvan;http://www.firstperspective.nl/images/OnScreen/business-Card4.jpg- start de app- mik op de marker- gebruik het menu om een planeet uit te lichtenAn AugmentedRealityapplication of our solar systemTeach us to know solar system in a different way. See theplanetsand see how they move relative to each other.Suitable for children, adults and everything in between.The required marker (where you should aim for) can bedownloadedfrom;http://www.firstperspective.nl/images/OnScreen/business-Card4.jpg- Start the app- Aim for the marker- Use the menu to illustrate a planet

Top Apps Show More...

XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value