1.0.0 / April 4, 2020
(3.6/5) (34)
Loading...

Description

Milionerzy po polsku 2020 - wiedza ogólna ciekawostki tobardzointeresująca i popularna gra ciekawostki. Milion złotychjestwirtualny, ale twoja wiedza jest prawdziwa! Grając w tęquizciekawostki, zdobędziesz ogólną wiedzę. Jeśli nie znaszodpowiedzi,nie martw się, pomożemy Ci za pomocą opcji pomocy.Możesz więckontynuować naukę. Naszym głównym celem jest gra inauka. cechy 1.11 interesujących pytań dla miliona zwycięzców. 2.Duża baza danychpytań. 3. Złożoność pytań. 4. Możesz użyć do 4linii życia. 5.Wreszcie możesz wygrać 1 milion złotych (wirtualny)6. tabelawyników Sprawdź swoją znajomość Polski, odpowiadając nawszystkiepytania dotyczące historii, sławnych ludzi, celebrytów,sztuki,sportu, kultury, atrybutów narodowych, kuchni, dańnarodowych,ogólnej wiedzy i geografii Polski w języku polskim izdobądź wielepunktów do pokazania twoje doświadczenie w tabeliliderów. Tak jakmożna się spodziewać po słynnych programachtelewizyjnych,powinieneś odpowiedzieć na pytania w języku polskim iwspiąć się podrzewie pieniędzy, aby stać się największym wirtualnymmilionerem wPolsce. Ta nowa gra Milionerzy Polska może być uważanaza gręumysłową i edukacyjną, która pomoże ci poznać zabawne faktyiciekawe dane. Pobierzmy i zagrajmy w to wirtualne narzędzie,abyprzetestować i poszerzyć swoją wiedzę na temat Polski wswoimjęzyku ojczystym (języku polskim). Uwaga: W tej grze nieoferujemyprawdziwej gotówki.

App Information Milionerzy po polsku: Trivia Brain Quiz

 • App Name
  Milionerzy po polsku: Trivia Brain Quiz
 • Package Name
  com.brainapp.polishlanguagequizgame
 • Updated
  April 4, 2020
 • File Size
  16M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Quiz & Trivia Games - BrainApps
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Trivia
 • Developer
 • Google Play Link

Quiz & Trivia Games - BrainApps Show More...

Millionaire Quiz 2020 - Qui veut des millions 1.0.4 APK
Millionaire 2020 - Jeu de questions générales sur lesconnaissancesgénérales est fait pour toute la famille - c'est lemeilleur quizpour adultes et enfants. Ce jeu de Quiz MillionsFrançais est le n° 1 des jeux gratuits de connaissances généralesen France! Pourtous les fans de quiz qui aiment répondre à desquestionsdifficiles avec d'autres. Testez votre compréhension enrépondant à15 questions difficiles sur votre chemin vers lavictoire!Aimez-vous les quiz, les questions et les tâches logiques,lesjeux? Aimez-vous des jeux comme "Millionaire"? ou "1 question4réponses"? "Voulez-vous être millionnaire"? Si oui, alors cejeuest fait pour vous. Cette collection de questions deconnaissancessimples et logiques vous aidera à acquérir desconnaissances et àdevenir millionnaire! Caractéristiques du jeuMillionaire 2020 -Quiz pour toute la famille: 1. 15 questionsintéressantes sur lechemin à gagner 1 million. 2. Une grande basede données dequestions. 3. Augmenter la complexité des problèmes 4.Vous pouvezutiliser jusqu'à 4 lignes de vie. 5. À la fin, vousgagnerez 1MILLION (virtuellement). Demandez-vous: voulez-vousêtremillionnaire? Nous souhaitons à chacun de gagner leurmillionvirtuel!
Milionerzy po polsku: Trivia Brain Quiz 1.0.0 APK
Milionerzy po polsku 2020 - wiedza ogólna ciekawostki tobardzointeresująca i popularna gra ciekawostki. Milion złotychjestwirtualny, ale twoja wiedza jest prawdziwa! Grając w tęquizciekawostki, zdobędziesz ogólną wiedzę. Jeśli nie znaszodpowiedzi,nie martw się, pomożemy Ci za pomocą opcji pomocy.Możesz więckontynuować naukę. Naszym głównym celem jest gra inauka. cechy 1.11 interesujących pytań dla miliona zwycięzców. 2.Duża baza danychpytań. 3. Złożoność pytań. 4. Możesz użyć do 4linii życia. 5.Wreszcie możesz wygrać 1 milion złotych (wirtualny)6. tabelawyników Sprawdź swoją znajomość Polski, odpowiadając nawszystkiepytania dotyczące historii, sławnych ludzi, celebrytów,sztuki,sportu, kultury, atrybutów narodowych, kuchni, dańnarodowych,ogólnej wiedzy i geografii Polski w języku polskim izdobądź wielepunktów do pokazania twoje doświadczenie w tabeliliderów. Tak jakmożna się spodziewać po słynnych programachtelewizyjnych,powinieneś odpowiedzieć na pytania w języku polskim iwspiąć się podrzewie pieniędzy, aby stać się największym wirtualnymmilionerem wPolsce. Ta nowa gra Milionerzy Polska może być uważanaza gręumysłową i edukacyjną, która pomoże ci poznać zabawne faktyiciekawe dane. Pobierzmy i zagrajmy w to wirtualne narzędzie,abyprzetestować i poszerzyć swoją wiedzę na temat Polski wswoimjęzyku ojczystym (języku polskim). Uwaga: W tej grze nieoferujemyprawdziwej gotówki.
Миллионер Викторина 1.0.3 APK
Миллионер Викторина - викторина с общими знаниями - оченьинтереснаяи популярная викторина. Миллион виртуален, но вашизнания реальны!Играя в эту викторину викторины, вы получите общиезнания. Если выне знаете ответ, не волнуйтесь, мы поможем вам спомощью вариантовпомощи. Так что вы можете продолжать учиться.Наша главная цель -играть и учиться. Особенности 1. 15 интересныхвопросов для миллионапобедителей. 2. Большая база данных вопросов.3. Сложность вопросов.4. Вы можете использовать до 4 линий жизни.5. Наконец, вы можетевыиграть 1 миллион евро (виртуально) Этуновую игру 2019 года можнорассматривать как интеллектуальную игруи образовательную игру, иона поможет вам узнать забавные факты иинтересные данные. Играйте иулучшайте свои общие знания.Примечание: мы не предлагаем реальныеденьги через эту игру.
Millonario 2019 : Trivia Quiz Game 1.0.1 APK
Millonario Trivia Quiz 2019 - Trivia de conocimiento general esunjuego de trivia muy interesante y popular. Quién quieresermillonario 2019 es el juego de conocimiento general número 1.¡Paracualquier fanático de los cuestionarios que adoreresponderpreguntas difíciles, intente adquirir conocimientorespondiendo 15preguntas difíciles! ¿Te gustan los concursos,preguntas y tareaslógicas, juegos? ¿Te gustan los juegos como"Millionaire"? o "1pregunta 4 respuestas"? "Quieres ser unmillonario"? Si es así,entonces este juego es para ti. ¡Estacolección de preguntas deconocimiento lógicas y simples lo ayudaráa obtener conocimiento yconvertirse en un millonario! Million esvirtual, ¡pero tuconocimiento es real! Al jugar este juego depreguntas y respuestasTrivia obtendrás conocimientos generales.Caracteristicas 1. 15preguntas interesantes para un millón deganadores. 2. Gran base dedatos de preguntas. 3. La complejidad delas preguntas. 4. Puedeusar hasta 4 líneas de vida. 5. Finalmente,puedes ganar € 1 millón(virtual) El mejor juego de trivia para todoel mundo. Juega ymejora tu conocimiento general. Nota: No ofrecemosefectivo real através de este juego.
Nuevo Millonario 2020 - Aprende Cultura General 1.0.0 APK
Millonario Trivia Quiz 2020 - Trivia de conocimiento general esunjuego de trivia muy interesante y popular. ¡Para cualquierfanáticode los cuestionarios que adore responder preguntasdifíciles,intente adquirir conocimiento respondiendo 15 preguntasdifíciles!Practica tu cultura general con la mejor y más completaherramientadisponible actualmente en el mercado. Million esvirtual, ¡pero tuconocimiento es real! Al jugar este juego depreguntas y respuestasTrivia obtendrás conocimientos generales.Caracteristicas 1. 15preguntas interesantes para un millón deganadores. 2. Gran base dedatos de preguntas. 3. La complejidad delas preguntas. 4. Materiascubiertas (ciencias sociales, cienciasnaturales, matemáticas ylenguaje y literatura. 5. Actualizacionesperiódicas de laspreguntas. 6. Puede usar hasta 4 líneas de vida.7. Finalmente,puedes ganar € 1 millón (virtual) Descarga el mejorjuego de triviamillonario, ¡aumenta tu conocimiento e inteligenciajugando! Nota:No ofrecemos efectivo real a través de este juego.Palabras clave:juego de preguntas y respuestas, Aprende CulturaGeneral, nuevosjuegos, juegos gratis
Millionaire 2020 - Free Trivia Quiz Game 1.0.2 APK
Millionaire Trivia Quiz 2020 - general knowledge trivia is averyinteresting and popular trivia game. Million is virtual, butyouknowledge is real! By playing this Trivia quiz game you willearngeneral knowledge. If you don't know answer then don't worrywewill help you by help options. So you can keep learning. Ourmainaim is play & learn. Features 1. 15 interesting questionsforone million winners. 2. Large question database. 3. Thecomplexityof the questions. 4. You can use up to 4 life lines. 5.Finally,you can win $ 1 million (virtual) This new game 2020 canbeconsidered a mind game and an educational game, and it willhelpyou learn funny facts and interesting data. Play & Improveyourgeneral knowledge. Note: We don't offer real cash throughthisgame.
Quem quer ser rico? - Jogo do Milhão 2020 1.0.1 APK
O Show do Milionário 2020 - curiosidades de conhecimento geral éumjogo de curiosidades muito interessante e popular. Milhãoévirtual, mas seu conhecimento é real! Ao jogar este jogodeperguntas e respostas, você ganhará conhecimentos gerais. O JogodoBilhão 2020 é a mais recente versão de jogo estilo perguntaserespostas, baseado em games show da TV mundial, só queagoratotalmente na palma de sua mão. Se você não souber a resposta,nãose preocupe, nós o ajudaremos com as opções de ajuda. Entãovocêpode continuar aprendendo. Nosso principal objetivo é brincareaprender. Recursos 1. 15 perguntas interessantes para um milhãodevencedores. 2. Banco de dados grande de perguntas. 3.Acomplexidade das perguntas. 4. Você pode usar até 4 linhas devida.5. Finalmente, você pode ganhar € 1 milhão (virtual)Escolhaperguntas dentre várias áreas do conhecimento comoCiências,Espanhol, Geografia, História, Inglês, Matemática,Português eVariedades. O jogo nunca se tornará chato pois asperguntas não serepetem! Teste seu raciocínio no maior e melhorgame show deperguntas e respostas do Brasil! Nota: Não oferecemosdinheiro realneste jogo.
Milliomos kvíz 1.0.0 APK
Magyar Trivia kvízjáték 2019 tökéletes kvízjáték szórakozáshoz ésújdolgok tanulásához egyidejűleg! Minden olyan kvíz rajongószámára,aki szereti a nehéz kérdéseket válaszolni, próbáljon kitudását 15kemény kérdés megválaszolásával nyerni! Töltse le mostAndroidra, ésélvezze, miközben javítja általános ismereteit.Jellemzők 1. 15érdekes kérdés az egymillió nyertes számára. 2.Nagykérdés-adatbázis. 3. A kérdések komplexitása. 4. Legfeljebb4életvonalat használhat. 5. Végül 1 millió eurótnyerhet(gyakorlatilag) Megjegyzés: Nem kínálunk valódi készpénztezen ajátékon keresztül. Kulcsszavak: Trivia Quiz játék, puzzle,újjátékok, ingyenes játékok
Loading...