1.0 / November 26, 2013
(apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="com.playway.PonyWorld2SV"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">Games4Kids Sverige AB</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="https://www.google.com/url?q=http://games4kids.se&sa=D&usg=AFQjCNFXbVunx_SqY6rb1JRLyNg9cLXOyA" rel="nofollow" target="_blank"> Visit website </a> <a class="dev-link" href="mailto:support@games4kids.se" rel="nofollow" target="_blank"> Email support@games4kids.se </a> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="id-cluster-container details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiKAgCEAMaIBIeChhjb20ucGxheXdheS5Qb255V29ybGQyU1YQARgDKAE=" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable id-card-list"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="net.ploosh.farm.paid" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="net.ploosh.farm.paid" data-server-cookie="CAIaIAocEhoKFG5ldC5wbG9vc2guZmFybS5wYWlkEAEYA0IA" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaIAocEhoKFG5ldC5wbG9vc2guZmFybS5wYWlkEAEYA0IA" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=net.ploosh.farm.paid" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="Farm Friends - Kids Games" class="cover-image" data-cover-large="//lh3.ggpht.com/hvzvqrdET3IodYP3DXc2glUz8WrMkI3jS_y94Hy8tewdj1JqH20JKWWheZX79Borvl6b=w340" data-cover-small="//lh3.ggpht.com/hvzvqrdET3IodYP3DXc2glUz8WrMkI3jS_y94Hy8tewdj1JqH20JKWWheZX79Borvl6b=w170" src="//lh3.ggpht.com/hvzvqrdET3IodYP3DXc2glUz8WrMkI3jS_y94Hy8tewdj1JqH20JKWWheZX79Borvl6b=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=net.ploosh.farm.paid" aria-label=" Farm Friends - Kids Games "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="net.ploosh.farm.paid"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=net.ploosh.farm.paid" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=net.ploosh.farm.paid" title="Farm Friends - Kids Games" aria-hidden="true" tabindex="-1"> Farm Friends - Kids Games <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=Ploosh+GmbH" title="Ploosh GmbH">Ploosh GmbH</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="net.ploosh.farm.paid"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click id-track-impression" data-server-cookie="CAIaIAocEhoKFG5ldC5wbG9vc2guZmFybS5wYWlkEAEYA0IA" data-uitype="200"> <span class="display-price">$2.99</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> Cute games for kids. Exciting story. Children learn about farm life and animals. <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=net.ploosh.farm.paid" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=net.ploosh.farm.paid"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 4.5/5) ()
Loading...

Description

- HELT PÅ SVENSKA
- TIMMAR AV ROLIGT SPELANDE
- FRITT FRÅN ANNONSER OCH IN-APP-PURCHASES

I Min Ponny 2 skapar du din egen drömponny! Välj hur dinponnyska se ut och se till att din ponny får en utbildning, arbeteochvänner. Tröttnar du på din ponnys utseende kan du alltid skrittaintill Ponnystaden för ett besök hos stylisten. Ta hand om dinponnyså att den mår bra och är glad, då får du ännu flermöjligheter attgöra spännande saker med din ponny!

Bygg din egen ponnygård med ett stall åt din söta ponny. Setillatt din ponny har alla byggnader och tillbehör på gården förattgöra det till ett drömhem. Odla grönsaker och frukt på gårdensomdin ponny kan mumsa i sig eller sälja för att tjäna ponnypengarsomdu kan köpa presenter och leksaker för.

I Ponnystaden finns allt man kan tänka sig, sök ditt drömjobbistan, studera på biblioteket, ät en god middag pårestaurangen,besök skönhetssalongen eller umgås med andra ponnys.Kanske hittardin ponny den stora kärleken i stan!

Innehåll:
- Skapa din egen ponny. Karaktär, egenskaper och utseende
- 6 varierande spellägen att välja mellan
- 5 utmanande och roliga minispel för din ponny
- Över 30 olika byggnader och föremål till din ponnygård
- 20 olika butiker och platser i Ponnystaden att besöka
- Färgglad och vacker grafik i massor av olika miljöer

- FOR THE SWEDISH
- HOURS OF FUN GAMING
- FREE OF ADVERTISING AND IN-APP purchases

In My Pony 2, you create your own dream pony! Choose howyourpony to look and make sure your pony get an education, workandfriends. If you tire of your pony's appearance, you canalwayswalking pace into the Pony town for a visit to the stylist.Takecare of your pony so that it is doing well and is happy, thenyouwill get even more opportunities to do exciting things withyourpony!

Build your own pony farm with a stables for your cute pony.Makesure your pony has all buildings and accessories in the yardtomake it a dream home. Grow vegetables and fruit in the yardthatyour pony can munch itself or sell to make pony money you canbuygifts and toys.

The Pony The city has everything you can think of, searchyourdream job in town, studying at the library, eat a good dinneratthe restaurant, visit the beauty salon or socialize withotherponies. Maybe you will find your pony the big love intown!

Contents:
- Create your own pony. The nature, characteristicsandappearance
- 6 different game modes to choose from
- 5 challenging and fun mini-games for your pony
- Over 30 different buildings and items to your pony farm
- 20 different stores and locations in Pony town to visit
- Colorful and beautiful graphics in lots ofdifferentenvironments

App Information Min Ponny 2

 • App Name
  Min Ponny 2
 • Package Name
  com.playway.PonyWorld2SV
 • Updated
  November 26, 2013
 • File Size
  46M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Games4Kids Sverige AB
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  $3.34
 • Category
  Casual
 • Developer
 • Google Play Link

Games4Kids Sverige AB Show More...

Reader Rabbit Kart Racing 1.1 APK
- Game in english.- Free from in-app-purchases and advertisement.- Hours of fun.- Well-known edutainment characters.Drive with your favorite friends from the well known ReaderRabbit adventures through a diverse choice of beautiful, happyracetracks that lead through lush forests and hillsides. FromMatilda the mouse, Charlie the chipmunk, to Sam the lion and ofcourse Reader Rabbit himself, all your beloved characters are backon track and ready to go! Play on your own or with friends,compete, and have fun together.- A total of 12 fun and beautiful tracks.- Choose between 3 types of Gameplay; time attack, single race andTournament.- Choose between 4 characters with different karts, Reader Rabbit,Sam the Lion, Matilda the mouse and Charlie the chipmunk.- Collect letters along the tracks to get a surprise from ReaderRabbit.
Min Ponny 1.0 APK
Alle barn drømmer om å ha en ponny,ihvertfallsies det så. Nå kan de mest betatte småbarnendelig få en utgave av Min Ponny 2, som er tilbake med denmestsjarmerende 3D-verden dunoensinne har opplevd. De søte og alltid vennlige skapninger.All children dreamofhaving a pony, at least they say so. Now, the most much inlovetoddlersfinally get a copy of my Pony 2, which is back with themostcharming 3D world you've ever experienced. The sweet and always friendlycreatures.
Min Ponny 2 1.0 APK
- HELT PÅ SVENSKA- TIMMAR AV ROLIGT SPELANDE- FRITT FRÅN ANNONSER OCH IN-APP-PURCHASESI Min Ponny 2 skapar du din egen drömponny! Välj hur dinponnyska se ut och se till att din ponny får en utbildning, arbeteochvänner. Tröttnar du på din ponnys utseende kan du alltid skrittaintill Ponnystaden för ett besök hos stylisten. Ta hand om dinponnyså att den mår bra och är glad, då får du ännu flermöjligheter attgöra spännande saker med din ponny!Bygg din egen ponnygård med ett stall åt din söta ponny. Setillatt din ponny har alla byggnader och tillbehör på gården förattgöra det till ett drömhem. Odla grönsaker och frukt på gårdensomdin ponny kan mumsa i sig eller sälja för att tjäna ponnypengarsomdu kan köpa presenter och leksaker för.I Ponnystaden finns allt man kan tänka sig, sök ditt drömjobbistan, studera på biblioteket, ät en god middag pårestaurangen,besök skönhetssalongen eller umgås med andra ponnys.Kanske hittardin ponny den stora kärleken i stan!Innehåll:- Skapa din egen ponny. Karaktär, egenskaper och utseende- 6 varierande spellägen att välja mellan- 5 utmanande och roliga minispel för din ponny- Över 30 olika byggnader och föremål till din ponnygård- 20 olika butiker och platser i Ponnystaden att besöka- Färgglad och vacker grafik i massor av olika miljöer- FOR THE SWEDISH- HOURS OF FUN GAMING- FREE OF ADVERTISING AND IN-APP purchasesIn My Pony 2, you create your own dream pony! Choose howyourpony to look and make sure your pony get an education, workandfriends. If you tire of your pony's appearance, you canalwayswalking pace into the Pony town for a visit to the stylist.Takecare of your pony so that it is doing well and is happy, thenyouwill get even more opportunities to do exciting things withyourpony!Build your own pony farm with a stables for your cute pony.Makesure your pony has all buildings and accessories in the yardtomake it a dream home. Grow vegetables and fruit in the yardthatyour pony can munch itself or sell to make pony money you canbuygifts and toys.The Pony The city has everything you can think of, searchyourdream job in town, studying at the library, eat a good dinneratthe restaurant, visit the beauty salon or socialize withotherponies. Maybe you will find your pony the big love intown!Contents:- Create your own pony. The nature, characteristicsandappearance- 6 different game modes to choose from- 5 challenging and fun mini-games for your pony- Over 30 different buildings and items to your pony farm- 20 different stores and locations in Pony town to visit- Colorful and beautiful graphics in lots ofdifferentenvironments
Loading...