5.1.4 / October 11, 2018
(4.0/5) (4)
Loading...

Description

Töltsd le! Rendelj! Kövesd! Csak egy érintés, és a hozzádlegközelebb található taxi már el is indul érted. Az sem gond, haegyszerre több auto várakozik az utcán, hiszen azonnal megkapod ataxid rendszámát, színét, típusát is, a megkeresése így csak néhánypillanat! Download it! Order! Follow! Just one touch, and a taxinext time you find has already started Do you understand. It isalso not a problem if more than one car waiting in the street,because immediately you get a taxi license plate number, color andtype, the requests so that only a few moments!

App Information Minute Car

 • App Name
  Minute Car
 • Package Name
  com.nerddevelopments.diaktaxi.orderapp
 • Updated
  October 11, 2018
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  5.1.4
 • Developer
  Nerddevelopments Zrt
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Nerddevelopments Zrt Show More...

Főtaxi Taxi rendelő alkalmazás 4.8.2 APK
Próbáld ki Te is a FŐTAXI új Taxirendelő applikációját! - Megújultfelhasználói felület - Bankkártyás fizetési lehetőség - Sofőrértékelése az utazás végén - Közeli autók mutatása Töltsd le!Rendelj! Kövesd! Csak egy érintés, és a hozzád legközelebbtalálható taxi már el is indul érted. Az sem gond, ha egyszerretöbb taxi várakozik az utcán, hiszen azonnal megkapod a taxidrendszámát, színét, típusát is, a megkeresése így csak néhánypillanat! • Zajos, zsúfolt helyen is elérhető, ahol a mobil hívászavaró, vagy problémás lehet (pl. szórakozóhelyen) • A valós,aktuális forgalmi viszonyok alapján tervezi az útvonalat • Látom atelefon kijelzőjén, hogy melyik taxi fogadta a rendelésem és mikorjön értem, (rendszám és autótípus szerint), merről érkezik, mennyiidő múlva ér oda hozzám (pl. 3 perc 27 mp múlva) • Külföldiek,helyismerettel nem rendelkezők is tudnak taxit rendelni (pontoshelymeghatározást nem igényel, hiszen a térképen jelzi a sajátpozíciót) • Nagyothallók, némák számára is ideális: nem kelltelefonálni • Megadhatom a kedvenc címeimet is • Ahol nincs GPSlefedettség, (pl.szórakozóhelyen) - itt is tudok taxit rendelni •Ellenőrzött a kalkulált ár is • Helyismeret híján vagy nagyobbrendezvényeken is jól használható: pontosan megmutatja, hogy asaját pozíciómhoz képest pontosan hol áll a taxi (rendszám,kocsitípus): ha több taxi is vár az épület előtt, segíti azeligazodást • Jelzést kap az utas, amikor megérkezik a taxi illetve3 perccel előtte Give it a try FŐTAXI new clinic applikációjátTaxi! - Redesigned User Interface - Payment with credit card -Driver Rating at the end of the journey - Show cars nearby Downloadit! Order! Follow! Just one touch, and a taxi next time you findhas already started Do you understand. It is also not a problem ifmore than one is waiting for a taxi on the street, as soon you geta taxi license plate number, color and type, the requests so thatonly a few moments! • Noisy, crowded places are available, wherethe mobile confusing or problematic to (eg. Club) • calculates theroute based on real, current traffic conditions • I see the phonescreen to see which taxis accept my order and when I come,(according to the number and type of car) coming from whichdirection, how much time is worth up to me (after eg. 3 min 27 sec)• foreigners, people without local knowledge can also order a taxi(it does not require exact positioning, as the map shows yourposition) you do not need to call: • for Hard of Hearing, ideal forsilent • Can I choose my favorite is my ad destinationURLs • Wherethere is no GPS coverage, (pl.szórakozóhelyen) - I ordered a taxihere • Controlled the price is calculated • the absence of majorevents or even useful Helyismeret exactly show you exactly whereyou stand compared to my position in the private taxi (platenumber, vehicle type): if more than one is waiting for a taxi infront of the building, assist you • Receive passengers when thetaxi arrives or three minutes before
Főnix Taxi Debrecen 5.1.1 APK
Próbáld ki Te is a Főnix Taxi új Taxirendelő applikációját! Töltsdle! Rendelj! Kövesd! Csak egy érintés, és a hozzád legközelebbtalálható taxi Debrecenben már el is indul érted. Az sem gond, haegyszerre több taxi várakozik az utcán, hiszen azonnal megkapod aDebreceni taxid rendszámát, színét, típusát is, a megkeresése ígycsak néhány pillanat! • Zajos, zsúfolt helyen is elérhető, ahol amobil hívás zavaró, vagy problémás lehet (pl. szórakozóhelyen) • Avalós, aktuális forgalmi viszonyok alapján tervezi az útvonalat •Látom a telefon kijelzőjén, hogy melyik taxi fogadta a rendelésemés mikor jön értem, (rendszám és autótípus szerint), merrőlérkezik, mennyi idő múlva ér oda hozzám (pl. 3 perc 27 mp múlva) •Külföldiek, helyismerettel nem rendelkezők is tudnak Debrecen taxitrendelni (pontos helymeghatározást nem igényel, hiszen a térképenjelzi a saját pozíciót) • Nagyothallók, némák számára is ideális:nem kell telefonálni • Megadhatom a kedvenc címeimet is • Aholnincs GPS lefedettség, (pl.szórakozóhelyen) - itt is tudok Debrecentaxit rendelni • Ellenőrzött a kalkulált ár is • Helyismeret híjánvagy nagyobb rendezvényeken is jól használható: pontosanmegmutatja, hogy a saját pozíciómhoz képest pontosan hol áll a taxi(rendszám, kocsitípus): ha több Debrecen taxi is vár az épületelőtt, segíti az eligazodást • Jelzést kap az utas, amikormegérkezik a Debrecen taxi illetve 3 perccel előtte Give it a trythe Phoenix New Taxi Cab Surgery applikációját! Download it! Order!Follow! Just one touch and you find the closest taxi Debrecen hasalready started Do you understand. It is also not a problem if morethan one is waiting for a taxi on the street, because immediatelyyou get the Los Angeles taxi license plate number, color and type,the requests so that only a few moments! • Noisy, crowded placesare available, where the mobile confusing or problematic to (eg.Club) • calculates the route based on real, current trafficconditions • I see the phone screen to see which taxis accept myorder and when I come, (according to the number and type of car)coming from which direction, how much time is worth up to me (aftereg. 3 min 27 sec) • foreigners, people without local knowledge canalso order a taxi Debrecen (exact positioning is not required, asthe map shows your position) you do not need to call: • for Hard ofHearing, ideal for silent • Can I choose my favorite is my addestinationURLs • Where there is no GPS coverage,(pl.szórakozóhelyen) - Debrecen can order a taxi here • Controlledthe price is calculated • the absence of major events or evenuseful Helyismeret exactly show you exactly where you standcompared to my position in the private taxi (plate number, vehicletype): if more Debrecen taxi is waiting outside the building,assist you • Receive passengers when they arrive in Debrecen taxior 3 minutes before
City Taxi Kaposvár 2.1.9 APK
Próbáld ki Te is a kaposvár taxi új Taxirendelő applikációját! -Megújult felhasználói felület - Bankkártyás fizetési lehetőség -Sofőr értékelése az utazás végén - Közeli autók mutatása Töltsd le!Rendelj! Kövesd! Csak egy érintés, és a hozzád legközelebbtalálható kaposvár taxi már el is indul érted. Az sem gond, haegyszerre több taxi várakozik az utcán, hiszen azonnal megkapod ataxid rendszámát, színét, típusát is, a megkeresése így csak néhánypillanat! • Zajos, zsúfolt helyen is elérhető, ahol a mobil hívászavaró, vagy problémás lehet (pl. szórakozóhelyen) • A valós,aktuális forgalmi viszonyok alapján tervezi az útvonalat • Látom atelefon kijelzőjén, hogy melyik taxi fogadta a rendelésem és mikorjön értem, (rendszám és autótípus szerint), merről érkezik, mennyiidő múlva ér oda hozzám (pl. 3 perc 27 mp múlva) • Külföldiek,helyismerettel nem rendelkezők is tudnak taxit rendelni (pontoshelymeghatározást nem igényel, hiszen a térképen jelzi a sajátpozíciót) • Nagyothallók, némák számára is ideális: nem kelltelefonálni • Megadhatom a kedvenc címeimet is • Ahol nincs GPSlefedettség, (pl.szórakozóhelyen) - itt is tudok taxit rendelni •Ellenőrzött a kalkulált ár is • Helyismeret híján vagy nagyobbrendezvényeken is jól használható: pontosan megmutatja, hogy asaját pozíciómhoz képest pontosan hol áll a taxi (rendszám,kocsitípus): ha több kaposvár taxi is vár az épület előtt, segítiaz eligazodást • Jelzést kap az utas, amikor megérkezik a kaposvártaxi illetve 3 perccel előtte Give it a try the new kaposvár taxiTaxi Surgery applikációját! - Redesigned User Interface - Paymentwith credit card - Driver Rating at the end of the journey - Showcars nearby Download it! Order! Follow! Just one touch and you findthe closest taxi had already started kaposvár Do you understand. Itis also not a problem if more than one is waiting for a taxi on thestreet, as soon you get a taxi license plate number, color andtype, the requests so that only a few moments! • Noisy, crowdedplaces are available, where the mobile confusing or problematic to(eg. Club) • calculates the route based on real, current trafficconditions • I see the phone's screen to see which taxis accept myorder and get it when it comes, (according to the number and typeof car) coming from which direction, how much time is worth up tome (after eg. 3 min 27 sec) • foreigners, people without localknowledge can also order a taxi (it does not require exactpositioning, as the map shows your position) you do not need tocall: • for Hard of Hearing, ideal for silent • Can I choose myfavorite is my ad destinationURLs • Where there is no GPS coverage,(pl.szórakozóhelyen) - I ordered a taxi here • Controlled the priceis calculated • the absence of major events or even usefulHelyismeret exactly show you exactly where you stand compared to myposition in the private taxi (plate number, vehicle type): if morekaposvár taxi is waiting outside the building, assist you • Receivepassengers when they arrive in the taxi and 3 minutes beforekaposvár
Lovebeach Lovebeach APK
Lehet, hogy észre sem veszed mi vonz a másikhoz.. Nem tudszfelidézni egy pillantást vagy egy szót, de mégis érzed, hogy valamivan… A tudósok körülszaglászták a témát… azaz azt, hogy miért pontŐ kell neked?You might not realize what's attractive to the other.. can not recall a word or a look, but still feel that somethingis ... Scientists körülszaglászták theme ... namely that why heneed?
Car4you Budapest 1.5.3 APK
Töltsd le! Rendelj! Kövesd! Csak egy érintés, és a hozzádlegközelebb található autó már el is indul érted. Az sem gond, haegyszerre több autó várakozik az utcán, hiszen azonnal megkapod aautód rendszámát, színét, típusát is, a megkeresése így csak néhánypillanat!Download it! Order! Follow!Just one touch and you find theclosest car has already startedDo you understand.It is also not aproblem if more than one car waiting in the street, because you getthe car right awaylicense plate number, color and type, therequests so that only a few moments!
Pepita Taxi Rendelő applikáció 1.0.0 APK
Próbáld ki Te is a Pepita Taxi új Taxirendelő applikációját!Töltsdle! Rendelj! Kövesd! Csak egy érintés, és a hozzád legközelebbtalálható taxi már el is indul érted. Az sem gond, ha egyszerretöbb taxi várakozik az utcán, hiszen azonnal megkapod a taxidrendszámát, színét, típusát is, a megkeresése így csak néhánypillanat!• Zajos, zsúfolt helyen is elérhető, ahol a mobil hívászavaró, vagy problémás lehet (pl. szórakozóhelyen) • A valós,aktuális forgalmi viszonyok alapján tervezi az útvonalat • Látom atelefon kijelzőjén, hogy melyik taxi fogadta a rendelésem és mikorjön értem, (rendszám és autótípus szerint), merről érkezik, mennyiidő múlva ér oda hozzám (pl. 3 perc 27 mp múlva) • Külföldiek,helyismerettel nem rendelkezők is tudnak taxit rendelni (pontoshelymeghatározást nem igényel, hiszen a térképen jelzi a sajátpozíciót) • Nagyothallók, némák számára is ideális: nem kelltelefonálni • Megadhatom a kedvenc címeimet is • Ahol nincs GPSlefedettség, (pl.szórakozóhelyen) - itt is tudok taxit rendelni •Ellenőrzött a kalkulált ár is • Helyismeret híján vagy nagyobbrendezvényeken is jól használható: pontosan megmutatja, hogy asaját pozíciómhoz képest pontosan hol áll a taxi (rendszám,kocsitípus): ha több taxi is vár az épület előtt, segíti azeligazodást• Jelzést kap az utas, amikor megérkezik a taxi illetve3 perccel előtteYou can try out the new Checkers Taxi Taxi Surgeryapplikációját!Download it! Order! Train!Just a touch, and the nexttime you find a taxi had already startedfor you.It is not a problemif more than one taxi waiting in the street, because immediatelyyou get the taxilicense plate number, color, type, the requests soonly a few moments!• Noisy, crowded places available, where themobile is confusing or problematic given (eg. Nightclub)•calculates the route based on real, live traffic conditions• I seethe phone's screen, which the taxi and received my order when Icome, (according to the number and type of car) comes from where,how much time will it take me (after eg. 3 min 27 sec)• Foreigners,those without local knowledge can also order a taxi (it does notrequire precise positioning, as indicated by its position on themap)Do not need to call: • for Hard of Hearing, dumb ideal• You canalso favorite címeimet• Where there is no GPS coverage,(pl.szórakozóhelyen) - I ordered a taxi here• Checked the price iscalculated• lack or more events can also be used Helyismeretexactly show you exactly where you stand relative to my position inthe private taxi (registration number, car type): if more taxiswaiting outside the building, assist you• Receive a passenger inthe taxi when you arrive or three minutes before
Minute Car 5.1.4 APK
Töltsd le! Rendelj! Kövesd! Csak egy érintés, és a hozzádlegközelebb található taxi már el is indul érted. Az sem gond, haegyszerre több auto várakozik az utcán, hiszen azonnal megkapod ataxid rendszámát, színét, típusát is, a megkeresése így csak néhánypillanat! Download it! Order! Follow! Just one touch, and a taxinext time you find has already started Do you understand. It isalso not a problem if more than one car waiting in the street,because immediately you get a taxi license plate number, color andtype, the requests so that only a few moments!
Taxi Pécs Euro 900 1.2.3 APK
Pécsen először! Próbáld ki Te is A Pécs taxi új Taxi rendelőapplikációját! - Megújult felhasználói felület - Sofőr értékeléseaz utazás végén - Közeli autók mutatása Töltsd le! Rendelj! Kövesd!Csak egy érintés, és a hozzád legközelebb található pécs taxi márel is indul érted. Az sem gond, ha egyszerre több pécs taxivárakozik az utcán, hiszen azonnal megkapod a taxid rendszámát,színét, típusát is, a megkeresése így csak néhány pillanat! •Zajos, zsúfolt helyen is elérhető, ahol a mobil hívás zavaró, vagyproblémás lehet (pl. szórakozóhelyen) • A valós, aktuális forgalmiviszonyok alapján tervezi az útvonalat • Látom a telefonkijelzőjén, hogy melyik taxi fogadta a rendelésem és mikor jönértem, (rendszám és autótípus szerint), merről érkezik, mennyi időmúlva ér oda hozzám (pl. 3 perc 27 mp múlva) • Külföldiek,helyismerettel nem rendelkezők is tudnak taxit rendelni (pontoshelymeghatározást nem igényel, hiszen a térképen jelzi a sajátpozíciót) • Nagyothallók, némák számára is ideális: nem kelltelefonálni • Megadhatom a kedvenc címeimet is • Ahol nincs GPSlefedettség, (pl.szórakozóhelyen) - itt is tudok taxit rendelni •Ellenőrzött a kalkulált ár is • Helyismeret híján vagy nagyobbrendezvényeken is jól használható: pontosan megmutatja, hogy asaját pozíciómhoz képest pontosan hol áll a taxi (rendszám,kocsitípus): ha több pécs taxi is vár az épület előtt, segíti azeligazodást • Jelzést kap az utas, amikor megérkezik a pécs taxiilletve 3 perccel előtte Pécs for the first time! Give it a try ThePécs Taxi Taxi new office applikációját! - Redesigned UserInterface - Driver Rating at the end of the journey - Show carsnearby Download it! Order! Follow! Just one touch and you find theclosest taxi Pecs has already started Do you understand. It is alsonot a problem if more than one pecs taxis waiting on the street, assoon you get a taxi license plate number, color and type, therequests so that only a few moments! • Noisy, crowded places areavailable, where the mobile confusing or problematic to (eg. Club)• calculates the route based on real, current traffic conditions •I see the phone screen to see which taxis accept my order and whenI come, (according to the number and type of car) coming from whichdirection, how much time is worth up to me (after eg. 3 min 27 sec)• foreigners, people without local knowledge can also order a taxi(it does not require exact positioning, as the map shows yourposition) you do not need to call: • for Hard of Hearing, ideal forsilent • Can I choose my favorite is my ad destinationURLs • Wherethere is no GPS coverage, (pl.szórakozóhelyen) - I ordered a taxihere • Controlled the price is calculated • the absence of majorevents or even useful Helyismeret exactly show you exactly whereyou stand compared to my position in the private taxi (platenumber, vehicle type): if more pécs taxi is waiting outside thebuilding, assist you • Receive passengers when the taxi arrives atthe pecs or three minutes before
Loading...