1.0 / September 12, 2014
(3.6/5) (11)
Loading...

Description

UWAGA! Oficjalna aplikacja jest już uVikingów,można ją pobrać pod tymlinkiemhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.vikingco.vikingapp.poland

Skoro jest już wersja oficjalna to śmiało możecie moją'protezę'odinstalować :)

NOTE! Theofficialapplication is already at the Vikings, you can download itatthislinkhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.vikingco.vikingapp.poland
 

Since it is already the official version, you can go ahead andmy'prosthesis' uninstall :)

App Information Mobile Vikings PL

 • App Name
  Mobile Vikings PL
 • Package Name
  pl.bucci.deb.mobilevikings.pl
 • Updated
  September 12, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  michalbuczek.com
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
  Email mail@bucci.pl
  Krakowska 12, 26-110 Kielce
 • Google Play Link

michalbuczek.com Show More...

Freestyle Football Timer 1.0.1 APK
It's an application containing few timers tailored for footballfreestylers. Use your favourite music and switch sounds will beadded automatically. All modes have 10sec preparation window so youhave some time to set it up. No more need for an additional personto monitor time and yell every switch, it's set and forgetFreestyle Football Timer has 3 modes: - BATTLE - 3 minute timerwith air horn sound every 30secs, supports EXTRA ROUNDS(2x30sec) -QUALIFICATION - 1.5min timer with small beep every 30secs so youcan practise knowing how much time left - ROUTINE - It uses yourmusic of choice duration, useful for routines/live performancespractice It's the first version of application so I welcome allyour feedback or ideas to improve it What to expect in futurereleases: - Mixing two songs while in battle mode(separate song foreach player time) - Customization of timer durations and intervalsIf you want to support my work, please download donate version ofthis application athttps://play.google.com/store/apps/details?id=bucci.dev.freestyle.donate
Słownik Rymów PRO 3.1 APK
Wersja PRO poza usunięciem reklamy z dołuaplikacji nie różni się niczym od darmowej wersji, w przyszłościwersja płatna będzie miała możliwość korzystania z bazy rymówoffline.Wersja darmowa jest dostępna pod tym linkiem: http://goo.gl/FBT1btJedyna w aplikacja na rynku wyszukująca poprawnie polskie rymy.Dość zagranicznych odpowiedników z polskim słownikiem, którewykładają się na rodzimych znakach (nie wyszukają rymuzasuwka-borówka)W odróżnieniu od innych aplikacji tego typu Słownik Rymów pozwalawyszukać rymy z niedokładnymi końcówkami:np. mama - blamaż, zamach-dramatPo wybraniu jednego z wyszukanych słowo pojawia się okienko zjego definicjąGłówne cechy aplikacji Słownik Rymów:- prawie 3 milionów słów do wyszukania- 2 tryby wyszukiwania: dokładne i niedokładne końcówki- możliwość wyboru długości rymu co do litery- wyniki prezentowane alfabetycznie lub w losowej kolejności- poprawna obsługa polskich znaków: dla rymu 'u' i 'ó' niemają znaczenia, dwuznaki są uwzględniane jako jednaspółgłoska(dż, ch, sz itp.)- kliknięcie na wyszukane słowo wyświetla jego definicję zesłownikaUwaga:1. Wymagany dostęp do internetu. Z racji dużego rozmiaru bazy słówaplikacja działa wyłącznie w trybie online.PRO version beyond theremoval of advertising from the bottom of the application is nodifferent from the free version, the paid version in the futurewill be able to use the database offline rhymes.The free version is available at this link: http://goo.gl/FBT1btThe only application on the market in the search correctlyPolish rhymes. Quite foreign counterparts Polish dictionary, whichteach the native characters (do not search out the rhymebolt-blueberry)Unlike other applications of this type rhyming dictionary lets yousearch rhymes with inaccurate tips:eg. mom - disgrace, coup-dramaAfter selecting one of the sophisticated word appears a window withits definitionThe main features of the application rhyming dictionary:- Almost 3 million words to search- 2 search modes: accurate and inaccurate tip- Ability to choose the length of the rhyme to the letter- The results are presented in alphabetical order or in randomorder- Correct handling Polish characters: the rhyme 'u' and 'yellow' donot matter, digraphs are considered as one consonant (dż, ch, s,etc.)- Click on the fancy word displays its definition in thedictionaryNote:1. Internet access required. Because of the large size of thedatabase application runs only words online.
Słownik Rymów - polskie rymy 3.0 APK
Jedyna w aplikacja na rynku wyszukująca poprawnie polskie rymy.Dosyć zagranicznych odpowiedników z polskim słownikiem, którewykładają się na rodzimych znakach (nie wyszukają rymuzasuwka-borówka) W odróżnieniu od innych aplikacji tego typuSłownik Rymów pozwala wyszukać rymy z niedokładnymi końcówkami: np.mama - blamaż, zamach-dramat Po wybraniu jednego z wyszukanychsłowo pojawia się okienko z jego definicją Główne cechyaplikacji Słownik Rymów: - prawie 3 milionów słów do wyszukania - 2tryby wyszukiwania: dokładne i niedokładne końcówki - możliwośćwyboru długości rymu co do litery - wyniki prezentowanealfabetycznie lub w losowej kolejności - poprawna obsługa polskichznaków: dla rymu 'u' i 'ó' nie mają znaczenia, dwuznaki sąuwzględniane jako jedna spółgłoska(dż, ch, sz itp.) - kliknięcie nawyszukane słowo wyświetla jego definicję ze słownika Uwaga: 1.Wymagany dostęp do internetu. Z racji dużego rozmiaru bazy słówaplikacja działa wyłącznie w trybie online. W celu usunięcia reklamkup wersję PRO pod tym linkiem: http://goo.gl/93ZRt2
Mobile Vikings PL 1.0 APK
UWAGA! Oficjalna aplikacja jest już uVikingów,można ją pobrać pod tymlinkiemhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.vikingco.vikingapp.polandSkoro jest już wersja oficjalna to śmiało możecie moją'protezę'odinstalować :)NOTE! Theofficialapplication is already at the Vikings, you can download itatthislinkhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.vikingco.vikingapp.poland Since it is already the official version, you can go ahead andmy'prosthesis' uninstall :)
Loading...