3.1 / September 9, 2014
(3.3/5) (84)
Loading...

Description

Aplikacija nudi grafični vpogled v stanje zakupljenih količin primobilnem operaterju Simobil. Aplikacija je prilagodljiva za vsaknaročniški paket, le v nastavitvah je potrebno nastaviti količinozakupljenih enot, ki ustreza vašemu paketu. Za prikaz porabepotrebujete uporabniški račun na https://moj.simobil.si, noviuporabniki se lahko registrirate na naslovuhttps://prijava.simobil.netAplikacija ni uradna aplikacija podjetjaSi.mobil d.d.;Za kakršne koli informacije/pripombe/predloge seprosim obrnite neposredno na [email protected] ! Hvala zarazumevanje.V kolikor vam je aplikacija všeč, lahko doniratepoljuben znesek in tako podprete nadaljni razvoj aplikacije:https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T2Q6UF9HNJL24Theapplication provides a graphical view of the state leasedquantities network operator Simobil. The application iscustomizable for each subscription package, only in the settingsmust be adjusted to the amount of leased units to suit yourpackage.To see spending need a user account tohttps://moj.simobil.si, new users can register athttps://prijava.simobil.netThe application is not an officialapplication Si.mobil dd;For any information / comments /suggestions, please contact directly to [email protected]!Thank you for your understanding.If youlike the application, you can donate any amount and thus supportthe further development of theapplications:https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T2Q6UF9HNJL24

App Information Moj Si-M (Poraba Si-M.)

 • App Name
  Moj Si-M (Poraba Si-M.)
 • Package Name
  poraba.simobil
 • Updated
  September 9, 2014
 • File Size
  415k
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  3.1
 • Developer
  Matjaž Lenhart
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Matjaž Lenhart Show More...

Vreme Slovenija 4.6 APK
Aplikacija nudi sledeče informacije: - Vremenska opozorila, -radarsko sliko padavin, - stopnje nevarnosti pojava toče, - požarnaogroženost, - satelitska slika oblačnosti, - vreme po Sloveniji, -vremenska napoved v besedi in sliki, - 10 dnevno napoved vremena, -slika s Kredarice in snežne razmere, - napoved za gorski svet, -napoved za primorje in slika v živo iz Kopra, - biometeorološkonapoved, - trenutno stanje onesnaženosti zraka. Vir podatkov jeAgencija RS za okolje. Implementacija: SOLITUS plus s.p. Grafika :Maja Žnidarič (SOLITUS plus s.p.) The application provides thefollowing information: - Weather warnings - radar image ofrainfall, - the degree of danger of occurrence of hail, - firehazard - satellite image of cloud, - weather in Slovenia, - weatherforecast in words and pictures, - 10 day weather forecast, - Photoby Kredarica and snow conditions, - Forecast for mountains, -Forecast for the coast and painting live from Koper, -biometeorološko forecast - the current state of air pollution.Source of information: Environmental Agency. Implementation:SOLITUS plus SpA Graphics Maja Žnidarič (SOLITUS plus SpA)
Vreme SI 2.0 APK
Aplikacija nudi sledeče podatke:- radarsko sliko padavin, - stopnjenevarnosti pojava toče, - požarna ogroženost, - satelitska slikaoblačnosti, - vreme na izbrani lokaciji, - vreme po celotniSloveniji, - vremenska napoved v besedi in sliki, - slika sKredarice in snežnih razmer, - opozorila za Slovenijo, - napoved zagorski svet,- biometeorološko napoved ...Vir podatkov je AgencijaRS za okolje.Grafika : Maja Žnidarič.The application provides thefollowing information:- Radar image of rainfall,- The level of riskthe occurrence of hail,- Fire hazard- Satellite cloud image,- Theweather in the location,- Weather throughout Slovenia,- Weatherforecast in words and pictures,- Photo by Kredarica and snowconditions- Warnings for Slovenia- Forecast for the mountains,-Biometeorološko forecast ...Data provided by the EnvironmentalAgency.Graphics: May Žnidarič.
E.kartice (z oglasi) 2.1 APK
Aplikacija E.kartice omogoča shrambo vseh vrst črtnih kod, ki sevsakodnevno uporabljajo (kartice ugodnosti, izkaznice,...). Črtnokodo enostavno skenirate iz kartice ter jo poimenujete in je ni večpotrebno nositi s seboj, kar je zelo priročno v današnji poplaviraznih kartic.Aplikacija nudi shrambo, pregled in urejanje črtnihkod.E.kartice application enables users to store their barcodesfrom all kinds of cards (stores, student ID cards, ...), whichmeans no more cards in your briefcase.This application enablesstoring, viewing and editing your barcodes.
Moj Si-M (Poraba Si-M.) 3.1 APK
Aplikacija nudi grafični vpogled v stanje zakupljenih količin primobilnem operaterju Simobil. Aplikacija je prilagodljiva za vsaknaročniški paket, le v nastavitvah je potrebno nastaviti količinozakupljenih enot, ki ustreza vašemu paketu. Za prikaz porabepotrebujete uporabniški račun na https://moj.simobil.si, noviuporabniki se lahko registrirate na naslovuhttps://prijava.simobil.netAplikacija ni uradna aplikacija podjetjaSi.mobil d.d.;Za kakršne koli informacije/pripombe/predloge seprosim obrnite neposredno na [email protected] ! Hvala zarazumevanje.V kolikor vam je aplikacija všeč, lahko doniratepoljuben znesek in tako podprete nadaljni razvoj aplikacije:https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T2Q6UF9HNJL24Theapplication provides a graphical view of the state leasedquantities network operator Simobil. The application iscustomizable for each subscription package, only in the settingsmust be adjusted to the amount of leased units to suit yourpackage.To see spending need a user account tohttps://moj.simobil.si, new users can register athttps://prijava.simobil.netThe application is not an officialapplication Si.mobil dd;For any information / comments /suggestions, please contact directly to [email protected]!Thank you for your understanding.If youlike the application, you can donate any amount and thus supportthe further development of theapplications:https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T2Q6UF9HNJL24
Fuel prices 2.0 APK
This application shows fuel prices for Europe.Prices included:* 95*98/100* dieselDonatehere:https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T2Q6UF9HNJL24
Best repellent 1.0 APK
Ever wanted to sit outside and not beannoyedby various insects?Now we are introducing you the BEST REPELLENT EVER MADE, choosetheinsect or animal youwish to avoid and enjoy your time outside or scare the animalsoutof your home!This must have repellent offers you protection againstthefollowing animals and insects:- mosquito- marten- wasp- dog- fly- rat- racoon- skunk- bear- mouse- ant- cat- bat- roebuck- wolfGraphics/images are copyright by Maja Žnidarič.
Christmas Rudolph Jingle LED 1.1 APK
Christmas Rudolph Jingle LED light.Enjoy our Christmas editionsound LED light with Rudolph. Shake your smartphone and play jinglebellsor touch Rudolph's nose and let the magic begin :) Nowincluding nice snowing animations.Graphics & illustrations byMaja Žnidarič, All rights reserved.
Avtoservis - Gorazd Vošnik 1.0 APK
Mobilna vizitka podjetja Vzdrževanje vozil, Gorazd Vošniks.p.Takojšen dostop do vseh pomembnih podatkov avtoservisaVošnik!Vzdrževanje vozil, Gorazd Vošnik s.p., ponuja strankamcelovito servisno storitev na osebnih in lahkih industrijskihvozilih. Na enem mestu lahko tako strankam ugodno ter kakovostnozagotovi sledeče storitve:● servisiranje ter mehanična popravila●karoserijska popravila (individualna ali po zapisnikuzavarovalnic)● zamenjava vseh vrst pnevmatikVabimo vas v našosprejemno pisarno na Grizoldovo ulico 30 v Mariboru, kjer vam bomopripravili ugodno ponudbo za izvedbo storitev po vaših potrebah.Thewireless card companies Vehicle Maintenance, Gorazd speakersspImmediate access to all relevant information Carspeakers!Maintenance of vehicles, Gorazd speakers sp offers clientscomplete service on passenger cars and light industrial vehicles.In one place can be so beneficial to clients and provide thefollowing quality services:● servicing and mechanical repairs●bodywork repairs (individual or insurers minutes)● Replacement ofall types of tiresWe invite you to our reception office on thestreet Grizoldovo 30 in Maribor, where we will prepare anattractive offer to provide the services according to your needs.
Loading...