0.7.6 / May 8, 2015
(4.7/5) (29)
Loading...

Description

Các tính năng nổi bật của Momoo:
- Nhắn tin, gọi điện miễn phí đồng thời bạn có thể gửi ảnh động,amiticon yêu, vui, giận, ghét và mời bạn bè đến địa điểm ănuống.
- Ghép đôi: Khi bạn chạm vào biểu tượng trái tim để thể hiện tìnhcảm và đối tượng cũng chạm vào biểu tượng trái tim của bạn. Hệthống sẽ gửi tin nhắn chúc mừng và ghép đôi cho hai người.
- Gợi ý các địa điểm ăn uống, vui chơi: Dựa vào vị trí hiện tại,ứng dụng sẽ gợi ý các địa điểm ăn uống gần bạn nhất.
- Chế độ an toàn SOS: Khi bạn bật chế độ an toàn. Khi click vàoicon Momoo emergency, điện thoại của bạn sẽ báo động liên tục trongvòng 25s. Đồng thời gửi vị trí hiện tại của bạn trong danh sáchemergency list.
The salient features ofMomoo:
- Messaging, free phone calls and you can send video, amiticonlove, pleasure, anger, hate, and invite friends to places toeat.
- Pair: When you touch the heart to express feelings and objectsicons and touch your heart. The system will send a congratulatorymessage and paired for two people.
- Suggestions for places to eat, play: Based on the currentposition, the application will suggest places to eat nearyou.
- SOS Safe Mode: When you turn on safe mode. When you click on theicon Momoo emergency, your phone will alert continuously within25s. Also send your current position in the list of emergencylist.

App Information Momoo (Beta)

Andro Bear Show More...

Momoo (Beta) 0.7.6 APK
Andro Bear
Các tính năng nổi bật của Momoo:- Nhắn tin, gọi điện miễn phí đồng thời bạn có thể gửi ảnh động,amiticon yêu, vui, giận, ghét và mời bạn bè đến địa điểm ănuống.- Ghép đôi: Khi bạn chạm vào biểu tượng trái tim để thể hiện tìnhcảm và đối tượng cũng chạm vào biểu tượng trái tim của bạn. Hệthống sẽ gửi tin nhắn chúc mừng và ghép đôi cho hai người.- Gợi ý các địa điểm ăn uống, vui chơi: Dựa vào vị trí hiện tại,ứng dụng sẽ gợi ý các địa điểm ăn uống gần bạn nhất.- Chế độ an toàn SOS: Khi bạn bật chế độ an toàn. Khi click vàoicon Momoo emergency, điện thoại của bạn sẽ báo động liên tục trongvòng 25s. Đồng thời gửi vị trí hiện tại của bạn trong danh sáchemergency list.The salient features ofMomoo:- Messaging, free phone calls and you can send video, amiticonlove, pleasure, anger, hate, and invite friends to places toeat.- Pair: When you touch the heart to express feelings and objectsicons and touch your heart. The system will send a congratulatorymessage and paired for two people.- Suggestions for places to eat, play: Based on the currentposition, the application will suggest places to eat nearyou.- SOS Safe Mode: When you turn on safe mode. When you click on theicon Momoo emergency, your phone will alert continuously within25s. Also send your current position in the list of emergencylist.
Cự Giải 1.2 APK
Andro Bear
- Cung Cự Giải hình thành từ thần thoại về mộtcon cua khổng lồ trong mười hai chiến công của Hercules. Cự giải làngười nhạy cảm, thích lãng mạn nhưng cũng rất nhút nhát và khá lườibiếng.- Ứng dụng có chức năng:+ Nhắn tin+ Chat nhóm+ Đăng confession (Admin sẽ đăng các bài có nội dung phù hợp)+ Dòng thời gian: Những chia sẻ cảm nghĩ, thông báo của Adminfanpage Hội Những Người Thuộc Cung Cự Giải
Loading...