2.6 / February 22, 2017
(4.6/5) ()
Loading...

Description

“MORRIS, uw NVM-makelaar uitMidden-Delfland!

Op elk moment op de hoogte gehouden worden van het nieuwste aanbodvan MORRIS NVM makelaars | taxateurs? Wanneer u deze App downloadis dat mogelijk! En ervaar zelf het gemak om op een eenvoudigewijze door ons aanbod te scrollen en alle foto’s en nuttigeinformatie te vinden met de MORRIS NVM makelaars | taxateursApp.

MORRIS NVM makelaars | taxateurs is een jong NVM-makelaarskantoorgevestigd in Midden-Delfland. Ons kantoor bestaat uit een eagerteam: een zeer ervaren en beëdigd NVM-makelaar-taxateur en eencommerciële binnendienstmedewerkster. Maar hoe onderscheidt MORRISNVM makelaars | taxateurs zich eigenlijk in de huidige markt? Ishet misschien omdat we een traditioneel makelaarskantoor zijn ineen modern jasje? Jong en verfrissend bovendien en meer dan Fundaalleen. Wat klanten van ons mogen verwachten doen we. Maar we doenmeer en bieden ook meer. Kennis van zaken, een uitermate gedegenkennis van de lokale markt, een zeer uitgebreid netwerk en zo nogwat zaken waar wij persoonlijk trots op zijn.

MORRIS NVM makelaars | taxateurs is gespecialiseerd in aankoop- enverkoopbemiddeling en het taxeren van woningen en bedrijfsmatigonroerend goed gelegen in Den Hoorn, Schipluiden, Maasland enDelft.

Interesse in een vrijblijvend gesprek met betrekking tot het kopen,verkopen of taxeren van een huis of bedrijfspand? Klik dan op decontactbutton. Wij zullen dan spoedig contact met u opnemen.”
"MORRIS, your estateagent from Central Delfland!

At any time be kept informed of the latest offering from MORRIS NVM| appraisers? When you download this app, you can! And experiencethe convenience to scroll in a simple way through our offer andfind all the photos and useful information with MORRIS NVM |appraisers App.

MORRIS NVM | appraisers is a young NVM agency based in CentralDelfland. Our office consists of an eager team, a highlyexperienced and certified estate agent and appraiser a commercialoffice assistant. But what distinguishes MORRIS NVM | appraisersactually in the current market? Is it perhaps because we are atraditional agency with a modern twist? Young and refreshing, andadditionally more than Funda alone. What customers can expect fromus we do. But we do more and offer more. Knowledge, an extremelythorough knowledge of the local market, an extensive network andsome other things which we are personally proud.

MORRIS NVM | appraisers specializing in buying and sellingmediation and the value of residential and business propertieslocated in Den Hoorn, Schipluiden Maasland and Delft.

Interested in an informal conversation regarding buying, selling orvaluing a home or business? Then click on the contact button. Wewill soon contact you. "

App Information MORRIS NVM makelaars taxateurs

 • App Name
  MORRIS NVM makelaars taxateurs
 • Package Name
  nl.realworks.morrisnvm
 • Updated
  February 22, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.6
 • Developer
  Realworks BV
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
 • Google Play Link

Realworks BV Show More...

Brandax Makelaardij App 2.6 APK
Realworks BV
Welkom bij de Brandax AppHiermee zoekt en bladert u snel en makkelijk door ons actuelewoningaanbod.Altijd als eerste op de hoogte.U kunt uw favoriete woningen opslaan en volgen.Binnen enkele seconden kunt u reageren of een bezichtigingaanvragen.En dankzij de kaart- en routefunctie kunt u de woning altijdvinden.Kortom, u heeft Brandax in uw zak!En als verkoper bent u letterlijk binnen handbereik van allekopers!U krijgt gewoon wat u van ons gewend bent:…een kraakhelder perspectiefWelcome to the BrandaxAppFinds and scroll quickly and easily through our currentproperties.Always the first informed.You can save your favorite homes and follow.Within seconds you can comment or request a viewing.And thanks to the mapping and routing function, you can always findthe house.In short, you have Brandax in your pocket!And as a seller you are literally within reach of all buyers!You just get what you expect from us:A crystal clear perspective ...
MVS Makelaardij 2.6 APK
Realworks BV
Wonen is Beleven! Welkom bij MVS makelaardij. Download nu de gratiswoningapp van MVS makelaardij. Met deze app bent u direct op dehoogte van ons complete aanbod woningen in de regio Land van Cuijk- Nijmegen - Maas en Waal. MVS makelaardij is uw persoonlijke enbetrokken NVM makelaar met 2 vestigingen in Druten en Boxmeer. Ubent bij ons aan het juiste adres voor de verkoop, aankoop, taxatieof verhuur van uw woning. Aangesloten bij: NVM, Funda, NWWI enVastgoedCert. Functies: - snel en eenvoudig woningen vinden; -uitgebreide informatie over de woningen; - direct de goede locatievan de objecten bekijken; - eenvoudig en direct een afspraak makenof extra informatie opvragen vanuit de app; - direct met onscontact opnemen via telefoon en e-mail; - direct op de hoogte vanwijzigingen van uw favoriete objecten.
Het Waare Huis 2.6 APK
Realworks BV
Huis kopen? Niet over één nacht ijs Een belangrijke beslissing alshet kopen van een nieuwe woning gaat niet over één nacht ijs. Wijbeseffen dat ten zeerste en staan u hier graag in bij. Door onzejarenlange expertise en ons grote netwerk kunnen wij oprechtbeloven dat u geen spijt krijgt wanneer u een aankoopmakelaar in dearm neemt wanneer u een woning gaat kopen. U kunt kiezen voorondersteuning tijdens het gehele aankooptraject of voor separatediensten. Een nieuw huis kiezen en bezichtigen Uw nieuwe huis dientnatuurlijk met zorg te worden gekozen. Wij hebben de kennis dienoodzakelijk is om een goede keus te kunnen maken voor uw nieuwewoning. Wij stellen een zoekprofiel op met uw zoekwensen en houdenu frequent op de hoogte van het nieuwste woningaanbod. Zoontsnappen de aantrekkelijke woningen niet aan uw aandacht en bentu al op de hoogte van verkoop voordat de woningen op Funda.nlworden aangeboden. U krijgt het aanbod per e-mail of telefonisch.De onderhandeling Door onze database en kennis van de woningmarktkunnen wij u bijstaan tijdens de onderhandeling van de woningwaarop uw oog is gevallen. Het is prettig om met een makelaarruggespraak te houden en te sparren over het bedrag wat acceptabelis om te betalen, ook al is het de woning van uw dromen. Zo kunt uonder goede voorwaarden tot een verantwoorde aankoop komen. Dekoopovereenkomst en het transport Wij verzorgen het opmaken ofcontroleren van de koopakte en dragen er tenslotte zorg voor dat detransactie op correcte wijze door de notaris kan wordenafgewikkeld. Huis verkopen? Aangenaam, U maakt kennis met Het WaareHuis. Wij als makelaars zijn er op uit om het U als opdrachtgeverzo makkelijk mogelijk te maken .Wij bedienen de markt met woningenin alle prijsklassen. We kennen de woningmarkt in de regio’s-Hertogenbosch en Rosmalen als geen ander. De makelaars waarmee Ubij Het Waare Huis te maken krijgt wonen en werken in uwwoonomgeving. Wij behartigen met overtuiging uw belangen en wijstaan u met raad en daad terzijde. Dit levert maatwerk op. Wezorgen voor betrouwbaar advies dat gericht is op uw persoonlijkesituatie. Tijdens ons eerste bezoek zal een van onze beëdigde NVMmakelaars samen met U een inventarisatie maken van uw woning en uwwoonomgeving. Woont u een dynamische wijk of in een rustige buurt,is er een school of een zwembad in de nabijheid van uw woning, zijnhet station of snelweg makkelijk bereikbaar? Zo weten we precieswat uw woning bijzonder maakt. Zo kunnen we de positieveeigenschappen van uw woning benadrukken. Uw woning wordt op beeldvastgelegd door een professioneel fotograaf en tevens behoort een360 graden opname tot onze standaard. Ook zorgen we duidelijkeplattegrondtekeningen . De potentiele koper krijgt hierdoor eenhelder beeld van uw woning. Omdat wij vinden dat wonen alles heeftte maken met beleven willen wij ons niet beperken tot beeld entekst op het internet of brochure. Daarom hebben wij een uniekewoonbelevingswinkel ingericht. Men kan bij ons virtueel eenwoonomgeving beleven en een huis binnen gaan. Met behulp vanmoderne digitale technieken kunnen potentiele kopers op waregrootte door uw woning wandelen. Het Waare Huis werkt transparant.Wij houden niet van vervelende verrassingen. Afspraak is bij onsafspraak. Stapsgewijs bepalen wij samen met u, de opdrachtgever, uwverkoopproces. Ons eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.Wij stellen de waarde van uw woning vast en waarna U een op maatgemaakt verkoopadvies ontvangt. U krijgt van ons een vrijblijvendeofferte voor onze werkzaamheden.Huis kopen?
Markant NVM-Makelaars app 2.6 APK
Realworks BV
Welkom op de app van MarkantNVM-MakelaarsBlijf volledig op de hoogte van ons (nieuwe) aanbod met behulp vanonze App.Markant NVM-Makelaars houdt zich dagelijks bezig met het verkopen,aankopen en taxeren van onroerend goed voor particulieren en isuitgegroeid tot één van de toonaangevende makelaarskantoren in deregio. Kernwoorden voor dit succes zijn: de deskundigheid van allemedewerkers, de nieuwe inspiratie en creativiteit in het vakgebieden een transparante, zeer persoonlijke werkwijzeOok de Keywords toevoegen (niet in de tekst)Markant Makelaardij - Barendrecht - NVM Makelaar – Aankoop -Verkoop - TaxatiesWelcome to the appStriking NVM brokersKeep fully up to date on our (new) range using our App.Striking NVM brokers engages daily with sales, purchases andvaluing property for individuals and has become one of the leadingbrokerage houses in the region. Keywords for this success: theexpertise of all staff, new inspiration and creativity in the fieldand a transparent, very personal processAlso add the Keywords (not in the text)Distinctive Real Estate - Barendrecht - NVM Broker - Buy - Sell -Appraisals
Beumer Garantiemakelaars 2.6 APK
Realworks BV
In Vleuten-De Meern, Utrecht, Maarssen enomgeving is Beumer Garantiemakelaars al meer dan 25 jaar actief opvele disciplines op het gebied van onroerend goed. Naast eenjarenlange ervaring, waarborgt het NVM-lidmaatschap en onzeonderscheidende werkwijze als Garantiemakelaar een uitstekendebasis voor een succesvolle dienstverlening.Naast het aan- en verkopen en taxeren van woningen in de bestaandebouw, zijn wij ook actief op het gebied van nieuwbouw en wordt onskantoor - al in het beginstadium van ontwikkeling - betrokken bijnieuwbouwplannen in de regio. Daarnaast kunt u bij ons terecht voortaxaties en een onafhankelijk hypotheekadvies.In Vleuten-De Meern,Utrecht, Utrecht and surroundings Beumer Garantiemakelaars for over25 years in many disciplines in the field of real estate. Inaddition to years of experience, guarantees the NVM membership andour distinctive approach as a guarantee agency an excellent basisfor a successful service.Besides buying and selling and valuing homes in existing buildings,we are also active in the fields of construction and our office -all in the early stages of development - involved in newconstruction plans in the region. Additionally, you can contact usfor appraisals and independent mortgage advice.
Prins Makelaardij 2.6 APK
Realworks BV
Welkom op de Prins Makelaardij App! Deze app van Prins makelaardijbied de mogelijkheid het gehele aanbod van ons kantoor in te zien.Dit zijn koopwoningen, huurwoningen en het MVE aanbod. PrinsMakelaardij is uw persoonlijke makelaar in Rotterdam en omstreken.Wij spelen actief in op uw wensen en behoeften zodat wij samen metu een positief resultaat kunnen neerzetten. U kunt bij onsaankloppen voor zowel de verkoop van uw huis als het vinden van eennieuwe woning. Ook kunt u een beroep op ons doen voor de taxatie ofverhuur van uw onroerend goed. Wilt u huren? Ook dan is deze appvoor u geschikt!!! Ons kantoor is centraal gevestigd in Overschiewaardoor wij in diverse gebieden actief kunnen zijn. Download deapp en blijf op de hoogte van ons nieuwe aanbod en activiteiten.Prins Makelaardij... Een betrouwbare keuze!
Van Kessel & Smit Makelaardij 2.6 APK
Realworks BV
Van Kessel & Smit Woningmakelaardij is alsinds 1997 gevestigd in het oude winkelhart van het Geldersevestingstadje Zaltbommel, aan de Waterstraat 23 en aan de Tolstraat12. Ons kantoor telt inmiddels vier vlotte, dynamische enprofessionele medewerkers, allen woonachtig in de regio. Mede dooronze verfrissende, innovatieve aanpak zijn wij in relatief kortetijd uitgegroeid tot het grootste regionale makelaarskantoor methet meest complete aanbod in woonhuizen, zowel in bestaande bouwals in nieuwbouw! Dankzij onze flinke formatie hebben wij een grootnetwerk opgebouwd waar u maximaal van kunt profiteren. Ook desociale media heeft bij ons zijn intrede gedaan. Wij weten wat erspeelt in de regio.Onze woningen staan op www.funda.nl en op www.vankesselsmit.nl,waar wij zorgen dat uw woning de aandacht krijgt die het verdient.De volledige informatie kunt u digitaal downloaden of we verzorgende verzending van de brochure per E-mail of per post, en uiteraardstaan wij altijd klaar om u persoonlijk te woord te staan.Communicatie en service zijn voor ons het hoogste goed. U krijgtbij ons de volle aandacht. Ons motto is: zeg wat je doet en doe watje zegt. Helder en duidelijk.Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars enVastgoed-deskundigen (NVM) en zijn Stichting Vastgoedcert-gecertificeerd. Wilt u uw huis verkopen of heeft u een taxatienodig? Neem dan contact op middels ons telefoonnummer 0418-680300of per mail info@vankesselsmit.nlVan Kessel & SmithReal Estate Property is located in the old shopping center of thefortified town of Zaltbommel Gelderland, the Waterstraat 23 andTolstraat 12 since 1997. Our office now has four smooth, dynamicand professional staff, all living in the region. With ourrefreshing, innovative approach we are in a relatively short timebecome the largest regional agency with the most complete range ofhomes, both existing buildings and new construction! Thanks to ourgenerous formation we have built up a large network where you canbenefit maximum. The social media has made its appearance with us.We know what is happening in the region.Our houses are on www.funda.nl and www.vankesselsmit.nl, where weensure that your property gets the attention it deserves. Thecomplete information can be downloaded digitally if we take care ofthe transmission of the brochure by e-mail or by post, and ofcourse we are always available to personally answer yourquestions.Communication and service are our highest good. You will get to ourfull attention. Our motto is: say what you do and do what you say.Bright and clear.We are a member of the Dutch Association of Real Estate Brokers andReal Estate Experts (NVM) and its Foundation VastgoedCertcertified. Want to sell your home or do you need a valuation Pleasecontact us by phone 0418-680300 or by mailinfo@vankesselsmit.nl
Bert Beukema Makelaardij 2.6 APK
Realworks BV
Bert Beukema is een aktief en deskundigbeëdigd NVM- Register MakelaarTaxateur en is gevestigd in het dorp Veenoord/Nieuw Amsterdam, datzeercentraal is gelegen tussen Emmen en Coevorden in de zuid-oosthoekvanDrenthe.Wij zijn zeer goed bekend met de woningmarkt in zuid-oostdrenthe enzijndaardoor uw perfecte partner bij de aankoop, verkoop of taxatievanonroerende zaken.Wij beperken ons zeker niet alleen tot de traditionele makelaardijmaar zijnook zeer aktief met de vernieuwende concepten als DUOKOOP,VRIJWILLIGEVERKOOP BIJ OPBOD en VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVINGDoor onze uitstekende contacten met enkele zeer bedreven,gediplomeerdeErkend Hypotheekadviseurs die op hun beurt uitstekende contactenhebben metalle erkende geldverstrekkende instellingen kan bovendien aaniedereen eenop maat gesneden hypotheekadvies gepresenteerd worden.Bert Beukema is an activeand knowledgeable sworn NVM Broker RegisterAppraiser and is located in the village Veenoord / New Amsterdam,which is verycentrally located between Emmen and Coevorden in the south-easterncorner ofDrenthe.We are very familiar with the housing market in South East Drentheandthereby your perfect partner in the purchase, sale or valuationofproperty.We certainly do not limit ourselves only to the traditionalbrokerage butalso very active with the innovative concepts as DUOKOOP,VOLUNTARYSALE BY AUCTION and VOLUNTARY SALE BY TENDERThanks to our excellent contacts with some very skilled,graduateAccredited Mortgage Advisors who in turn have excellent contactswithAll approved money lending institutions may also satisfyeveryonepresented tailored mortgage.
Loading...