1.07 / October 28, 2012
(4.6/5) (40)
Loading...

Description

mossosMap us permetrà cercar els edificis de Mossos d'Esquadra,tant per la seva localització geogràfica com per la seva tipologiaorganitzativa. Us generarà, una ruta per arribar a l'edificiseleccionat partint de la vostra localització, tant perrealitzar-la a peu com en cotxe. Podeu usar mossosMap per fer elrecorregut de la ruta o si ho preferiu s'us oferirà obrir l'appNavigation, Maps o un Navegador (Google Maps) amb el destíselecionat. L'ús de mossosMap està orientat al col·lectiu de Mossosd'Esquadra, tot i que pot ser d'utilitat genèrica.V1.07Petitescorreccions.v1.06Afegit text predictiu en la cerca, el textpredictiu varia en funció de la Regió o Província per on escerqui.Altres petites millores en la cerca.v1.05Millores en lavisualització dels rètols.Petites correccions.v1.04 Solucionats elsproblemes amb Jelly Bean.Ara compatible amb "smallscreens".Millorada la visualització del mapa en les tablet.v1.03Modificat el Sector de Trànsit Granollers, hi ha un error a lapàgina Gencat, els Sectors de Trànsit de la RPMN són, Sabadell,Mataró i Mollet del Vallès (Gràcies Juls per fer-nos-honotar).Millorada la visualització del mapa en les tablet.elssurround us permetra mossosMap edificis of the Autonomous Police,per la seva tant com Geographic Localització per la sevaorganitzativa typology. Us will generate a route per l'edificiseleccionat arrive at the vostra partint Localització, tant perrealitzar-com in the a peu cotxe. Podeu use mossosMap recorregutper fer the route or preferiu s'us ho l'oferirà obrir Navigationapp, Maps or a browser (Google Maps) amb the selecionat Destí.MossosMap US DE L'ESTÀ Col·lectiu orientat the Mossos d'Esquadra, itot pot d'utilitat be generic.V1.07Petites correccions.v1.06Afegitpredictiu text on the fence, the text varies predictiu Functioningof the Regió OR PROVINCE per on is Cerqui.Petites altres milloreson the fence.v1.05Millores in Visualització dels Rètols.Petitescorreccions.v1.04Solucionats amb els problemes Jelly Bean.Arasupports amb "small screens."Visualització Millorada the map intheir tablet.v1.03Modificat Traffic Service Sector Granollers, hibeen a mistake to Gencat page, els Traffic Service Sectors of theRPMN are Sabadell, Mataró i Mollet del Valles (Gracies Juls perfer-us-ho notice).Visualització Millorada the map in their tablet.

App Information mossosMap

 • App Name
  mossosMap
 • Package Name
  com.mossosmap.mossosdroid
 • Updated
  October 28, 2012
 • File Size
  973k
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.07
 • Developer
  ROA Team
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

ROA Team Show More...

mossosDay 1.05 APK
ROA Team
mossosDay us permetrà consultar de forma ràpida el vostrequadrant/torn de treball, i anotar-hi els esdeveniments méshabituals relacionats amb el vostre horari.Altresfuncionalitats:-Comparar entre dos quadrants.-Visionar totes lesanotacions del mes de forma ràpida (Llistat mes).-Exportar elquadrant/torn de treball amb les anotacions a un arxiu htmlimprimible.-Fer un backup i exportar les anotacions a un altremòbil android en el cas que el canvieu.-Mantenir una agenda amb elsquadrants/torns de treball d'altres companys.V1.05Afegit els tornsde treball Q10 amb el canvi de seqüència. Qui estigui afectat pelnou Q10 ha de canviar la selecció de Q10Trànsit-ESC... aQ10(v2)Trànsit-ESC...V1.02Afegits els torns de treball Q5 amb elcanvi de seqüència (Matí per nits). Qui estigui afectat pel nou Q5ha de canviar la selecció de Q5 Escamot... a Q5(v2)Escamot...mossosDay permetra consult us quickly the vostre quadrant/ torn from treball, record-hi i els esdeveniments month habitualsrelacionats amb el horari vostre.Altres funcionalitats:-Compare Twoquadrants.-Visionar Totes les anotacions month quickly (Llistatmonth).-Export The quadrant / amb treball torn from them anotacionsa printable html arxiu.-FER Backup anotacions i export them to amobile altre android in the canvieu cas.-Mantenir An agenda amb elsquadrants / companys torns of treball d'altres.V1.05Afegit elstorns of treball Q10 amb el canvi of Sequence. Qui estigui afectatpel nou Q10 must canviar the selecció of Q10Trànsit-ESC ... to Q10(v2) Trànsit-ESC ...V1.02Els Afegits torns of treball Q5 amb elcanvi of Sequence (Matí per nits). Qui estigui afectat pel nou Q5must canviar the selecció Q5 Escamot ... a Q5 (v2) Escamot ...
mossosMap 1.07 APK
ROA Team
mossosMap us permetrà cercar els edificis de Mossos d'Esquadra,tant per la seva localització geogràfica com per la seva tipologiaorganitzativa. Us generarà, una ruta per arribar a l'edificiseleccionat partint de la vostra localització, tant perrealitzar-la a peu com en cotxe. Podeu usar mossosMap per fer elrecorregut de la ruta o si ho preferiu s'us oferirà obrir l'appNavigation, Maps o un Navegador (Google Maps) amb el destíselecionat. L'ús de mossosMap està orientat al col·lectiu de Mossosd'Esquadra, tot i que pot ser d'utilitat genèrica.V1.07Petitescorreccions.v1.06Afegit text predictiu en la cerca, el textpredictiu varia en funció de la Regió o Província per on escerqui.Altres petites millores en la cerca.v1.05Millores en lavisualització dels rètols.Petites correccions.v1.04 Solucionats elsproblemes amb Jelly Bean.Ara compatible amb "smallscreens".Millorada la visualització del mapa en les tablet.v1.03Modificat el Sector de Trànsit Granollers, hi ha un error a lapàgina Gencat, els Sectors de Trànsit de la RPMN són, Sabadell,Mataró i Mollet del Vallès (Gràcies Juls per fer-nos-honotar).Millorada la visualització del mapa en les tablet.elssurround us permetra mossosMap edificis of the Autonomous Police,per la seva tant com Geographic Localització per la sevaorganitzativa typology. Us will generate a route per l'edificiseleccionat arrive at the vostra partint Localització, tant perrealitzar-com in the a peu cotxe. Podeu use mossosMap recorregutper fer the route or preferiu s'us ho l'oferirà obrir Navigationapp, Maps or a browser (Google Maps) amb the selecionat Destí.MossosMap US DE L'ESTÀ Col·lectiu orientat the Mossos d'Esquadra, itot pot d'utilitat be generic.V1.07Petites correccions.v1.06Afegitpredictiu text on the fence, the text varies predictiu Functioningof the Regió OR PROVINCE per on is Cerqui.Petites altres milloreson the fence.v1.05Millores in Visualització dels Rètols.Petitescorreccions.v1.04Solucionats amb els problemes Jelly Bean.Arasupports amb "small screens."Visualització Millorada the map intheir tablet.v1.03Modificat Traffic Service Sector Granollers, hibeen a mistake to Gencat page, els Traffic Service Sectors of theRPMN are Sabadell, Mataró i Mollet del Valles (Gracies Juls perfer-us-ho notice).Visualització Millorada the map in their tablet.
Loading...