3.2.5 / May 19, 2016
(4.7/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Med denna app kan du enkelt boka dig på pass hos Motiva Fitness.Dukan: - Boka pass - Avboka pass - Ställa dig i kö för reservplats -Se dina bokade pass - Få dina bokningar inlagda i kalendernI appenloggar du in med samma användarnamn och lösenord som i vårinternetbokning.With this app you can easily book you on thepassport of Motiva Fitness.You can:- Book your passport- Cancelpassport- Setting up in line for reserve- Refer to your scheduledworkouts- Get your bookings in the calendarIn the app, sign in withthe same username and password as in our internet booking.

App Information Motiva Fitness

 • App Name
  Motiva Fitness
 • Package Name
  se.brpsystems.motiva
 • Updated
  May 19, 2016
 • File Size
  1.8M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  3.2.5
 • Developer
  BRP Systems
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

BRP Systems Show More...

Flex Sportsclub 2.1.4 APK
BRP Systems
Med denna app kan du enkelt boka dig på pass hos Flex Sportsclub.Du kan:- Boka pass- Avboka pass- Ställa dig i kö för reservplats- Se dina bokade pass- Få dina bokningar inlagda i kalendernI appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som ivår internetbokning.With thisapp you can easily book you on the passport of Flex Sports Club.You can:- Book your passport- Cancel passport- Picture yourself in line for reserve space- View your scheduled workouts- Get your reservations events in the calendarIn the app, sign in with the same username and password in ourinternet booking.
Wellness 2019.3901.1 APK
BRP Systems
Med denna app kan du enkelt boka dig på pass hos Wellness Studio Dukan: - Boka pass - Avboka pass - Ställa dig i kö för reservplats -Se dina bokade pass I appen loggar du in med samma användarnamn ochlösenord som i vår internetbokning. With this app you can easilybook you on the passport at the Wellness Studio You can: - BookPassport - Cancel passport - Setting up in line for reserve space -View your scheduled workouts In the app, sign in with the sameusername and password in our internet booking.
Onyx 2019.1001.1 APK
BRP Systems
Med denna app kan du enkelt boka pass hos Onyx Sportcenter. Du kan:- Boka pass - Avboka pass - Ställa dig i kö för reservplats - Sedina bokade pass I appen loggar du in med samma användarnamn ochlösenord som i vår internetbokning. With this app you can easilybook classes at Onyx Sportcenter. You can: - Book Passport - Cancelpassport - Setting up in line for reserve space - View yourscheduled workouts In the app, sign in with the same username andpassword in our internet booking.
Medley 3.2.5 APK
BRP Systems
Med denna app kan du enkelt boka dig på pass hos Medley.Du kan: -Boka pass - Avboka pass - Ställa dig i kö för reservplats - Se dinabokade pass- Få bokade pass inlagda i telefonens kalenderI appenloggar du in med samma användarnamn och lösenord som i vårinternetbokning.With this app you can easily book you on thepassport of Medley.You can:- Book Passport- Cancel passport-Setting up in line for reserve space- View your scheduled workouts-Get booked passports embedded in your phone calendarIn the app,sign in with the same username and password in ourinternet booking.
Frisk 4.1.7 APK
BRP Systems
Med denna app kan du enkelt boka dig på pass hos Frisk Sport &Fitness i Linköping.Du kan: - Boka pass - Avboka pass - Ställa digi kö för reservplats - Se dina bokade pass- Få passen upplagda itelefonens kalenderI appen loggar du in med samma användarnamn ochlösenord som i vår internetbokning.With this app you can easilybook you on the passport of Fresh Sports & Fitness inLinköping.You can:- Book passport- Feedback passport- Setting up inline to reserve- See your scheduled workouts- Get the passes Listedin the phone's calendarIn the app, log in using the same usernameand password as in our online booking.
Arena Fitness 3.2.5 APK
BRP Systems
Med denna app kan du enkelt boka dig på pass hos Arena Fitness.Dukan:- Boka pass- Avboka pass- Ställa dig i kö för reservplats- Sedina bokade pass- Få dina bokningar inlagda i kalendernI appenloggar du in med samma användarnamn och lösenord som i vårinternetbokning.With this app you can easily book you on thepassport of the Arena Fitness.You can:- Book passport- Feedbackpassport- Setting up in line to reserve- See your scheduledworkouts- Get your reservations events in the calendarIn the app,log in using the same username and password as in our onlinebooking.
Endorfin 2018.1701.1 APK
BRP Systems
Med denna app kan du enkelt boka av eller på dig på pass hosEndorfinDu kan : - Boka pass - Avboka pass - Sätta upp dig påreservplats - Se dina bokade pass- Få bokade pass inlagda itelefonens kalenderI appen loggar du in med samma användarnamn ochlösenord som i internetbokningen.With this app you can easily bookby or for you on the passport of the EndorphinYou can:- Book yourpassport- Cancel passport- Setting up a reserve- View yourscheduled workouts- Get booked passports embedded in your phonecalendarIn the app, sign in with the same username and password inthe internet booking.
Friskis&Svettis Uppsala 2018.3502.1 APK
BRP Systems
Friskis&Svettis Uppsala kan nu erbjuda sina medlemmar en enkeloch smidig bokningsapp för alla aktiviteter. Logga in och spar dinainloggningsuppgifter i appen, det är samma uppgifter som påweb-bokningen. Aerobics Uppsala can now offer their members an easyand smooth bokningsapp for all activities. Log in and save yourcredentials in the app, it's the same information that the webbooking.
Loading...