1.1.0 / February 2, 2018
(3.6/5) (12)

Description

Objednejte si jídlo až na Vaše místo v hale - vše rychle, bezčekání a bez toho, abyste museli odejít ze svého místa v hale aztratili část zápasu, případně vítězné góly. Vše velice snadno arychle. V průběhu zápasu můžete také hlasovat o nejlepšího hráče.Vyzkoušejte novou aplikaci a uvidíte, že už nebudete chtít stát vefrontách na občerstvení.Order your food to your place in the hall -everything quickly, without waiting and without having to leavetheir place in the lobby and lose a match, eventually winninggoals. All very easily and quickly. During the game you can alsovote for the best players. Try out a new application and you willsee that you will not want to stand in queues for refreshments.

App Information Motor České Budějovice

 • App Name
  Motor České Budějovice
 • Package Name
  cz.deepvision.st.budejovice
 • Updated
  February 2, 2018
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1.0
 • Developer
  DEEP VISION s.r.o.
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

DEEP VISION s.r.o. Show More...

Citro bar - restaurant 3.1.2 APK
Objednejte si pizzu z Vašeho mobilního telefonu..jednoduše arychle. V aplikaci restaurace Citro bar naleznete kompletnírozvozový jídelní lístek. Přehledně můžete vybrat místo rozvozu poČeských Budějovicích a širokém okolí.Rozvoz jídel v ČeskýchBudějovicích zdarma a v blízkém i vzdálenějším okolí za mírnýpoplatek.S dlouholetou zkušeností v oblasti rozvozu jídel Vámdoručíme vybrané jídlo kvalitně a včas až domů.Order pizza fromyour mobile phone .. simply and quickly. In Citro restaurant barfor a complete wrecker menu. Clearly, you can choose the locationfor distribution Czech Budejovice region.Delivery Service in CzechBudejovice free and in the near and distant surroundings for amodest fee.With years of experience in the delivery of meals todeliver gourmet food, quality and on time to your home.
Pizza Boss 3.1 APK
Objednajte si pizzu online z Vášho mobilného telefónu .. jednoduchoa rýchlo. V aplikácii Pizza Boss nájdete kompletný rozvozovýjedálny lístok. Prehľadne môžete vybrať miesto rozvozu v Bratislavěa okolie.Využite možnosti vylepšiť si svoje obľúbené jedlo avyberte si prísady či dodatky navyše ku každému jedlu. Následnemôžete zaplatiť Vašu objednávku online platobnou kartou aleboprostredníctvom elektronického bankovníctva.Order pizza online fromyour mobile phone .. quickly and easily. The application Pizza Bossrozvozových for a complete menu. Well, you can choose the deliveryplace in Bratislava and its surroundings.Take advantage ofopportunities to improve your favorite dish to find ingredients orsupplements in addition to every meal. Then you can pay your orderonline by credit card or via electronic banking.
Pizza Gourmet Nehvizdy 3.1.2 APK
Objednejte si pizzu z Vašeho telefonu..jednoduše a rychle. V našíaplikaci podniku Pizza Gourmet naleznete kompletní rozvozovýjídelní lístek. Přehledně můžete vybrat místo rozvozu po Nehvizdácha okolí. Využijte možnosti vylepšit si své oblíbené jídlo a vybertesi přísady či dodatky navíc ke každému jídlu. Následně můžetezaplatit Vaši objednávku online platební kartou neboprostřednictvím elektronického bankovnictví.Order pizza from yourtelefonu..jednoduše and quickly. In our application, enterpriseGourmet Pizza wrecker for a complete menu. Clearly, you can choosethe location and distribution throughout Nehvizdách surroundings.Take the opportunity to improve his favorite meal and chooseadditives or supplements in addition to any meal. Then you can payyour order online via credit card or electronic banking.
Sole Mio 3.1 APK
Objednejte si pizzu z Vašehotelefonu..jednoduše a rychle. V naší aplikaci Sole Mio naleznetekompletní rozvozový jídelní lístek. Přehledně můžete vybrat místorozvozu v Kutné Hoře a okolí.Využijte možnosti vylepšit si své oblíbené jídlo a vyberte sipřísady či dodatky navíc k pizze nebo vybraným jídlům. Následněmůžete zaplatit Vaši objednávku online platební kartou neboprostřednictvím elektronického bankovnictví.Order pizza from yourphone .. simply and quickly. In our application Sole Mio wreckerfor a complete menu. Clearly, you can choose the place ofdistribution in Kutna Hora and its surroundings.Take the opportunity to improve your favorite dish and chooseyour ingredients or supplements in addition to pizza or selectedfoods. Then you can pay for your order online by credit card or viaelectronic banking.
Pizzerie Trappola Teplice 3.1.2 APK
Objednejte si pizzu z Vašeho chytrého telefonu..jednoduše a rychle.V naší aplikaci naleznete kompletní rozvozový jídelní lístek ainformace o našich akcích.Rychlý rozvoz pizzy a dalších jídel vTeplicích a okolí. - ZDARMA Ze skvělé restaurace Trappola vnákupním centru Olympia - Teplice. Značka Trappola je zárukoukvality, čerstvosti a originality. Nabízíme pravou italskougastronomii, která vychází z tradičních receptur. Využívámevýhradně italské suroviny a značnou část si sami vyrábíme. Nabízímevynikající domácí těstoviny, proto se jejich chuť tolik liší odtěch běžných kupovaných. Jídelní lístek je postaven tak, abyuspokojil každého labužníka. Od široké nabídky pizzy, zmíněnédomácí těstoviny, přes saláty až po speciality z masa a ryb.Orderpizza from your smart phone .. simply and quickly. In thisapplication you will find a complete wrecker menu and informationabout our events.Quick pizza and other dishes in Teplice and itssurroundings. - FREE Trappola from the great restaurants in theshopping center Olympia - Teplice. Brand Trappola is a guarantee ofquality, freshness and originality. We offer authentic Italiancuisine, which is based on traditional recipes. We use only Italianingredients and much of themselves produce. We offer excellenthomemade pasta, so they taste so different from the usual onespurchased. The menu is built to satisfy every gourmet. From a wideselection of pizzas, homemade pastas mentioned, over salads tospecialties of meat and fish.
ANDYS Pizza 3.1.2 APK
Objednajte si pizzu online z Vášho mobilného telefónu .. jednoduchoa rýchlo. V aplikácii ANDYS Pizza nájdete kompletný rozvozovýjedálny lístok. Prehľadne môžete vybrať miesto rozvozu v Bratislavěa okolie.Využite možnosti vylepšiť si svoje obľúbené jedlo avyberte si prísady či dodatky navyše ku každému jedlu. Následnemôžete zaplatiť Vašu objednávku online platobnou kartou aleboprostredníctvom elektronického bankovníctva.Order a pizza onlinefrom your mobile phone .. simple and fast. The app ANDYS Pizza findcomplete wrecker bill of fare. Synoptic distribution can choose toplace in Bratislava and surroundings.Take advantage of theopportunity to improve their favorite food and select additives orsupplements in addition to each edible. Then, you can pay for yourorder online by credit card or via electronic banking.
Pinsa Romana Pardubice 3.1 APK
Objednejte si výtečnou pizzu z Vašeho telefonu..jednoduše a rychle.V naší aplikaci Pinsa Romana naleznete kompletní rozvozový jídelnílístek. Přehledně můžete vybrat místo rozvozu po Pardubicích aširokém okolí. Objednané jídlo, lze zaplatit online přímo vaplikaci pomocí zabezpečené platby kartou nebo elektronickéhobankovnictví!Rozvoz netradiční pizzy v Pardubicíchzdarma!Vyzkoušejte novinku italské gastronomie - jediná skutečnáinovace v oblasti pizza těsta, která tím že kombinuje starověkétechniky a moderní technologie, je schopná zajistit lepší chuť azároveň stravitelnost.Těsto na pizzu jsme také vylepšili. Díkyabsolvovanému kurzu v italské národní škole pizzaru Vám můžeTaverna nabídnout vylepšenou recepturu na pizza těsto, zkvalitnější mouky Di Marco, díky níž by měla pizza být po delšídobu křupavá a chutná a také lépe stravitelná.Objednejte si azaplaťte svou objednávku online - buďte IN!Order a delicious pizzafrom your phone .. simply and quickly. In our application PINSRomana wrecker for a complete menu. Clearly, you can choose thelocation and distribution of the Pardubice region. Ordering food,you can pay online directly in your application using a securecredit card or electronic banking!Delivery of non-traditionalpizzas in Pardubice free!Try the new Italian gastronomy - the onlyreal innovation in pizza dough that by combining ancient techniquesand modern technology, it is able to provide better taste anddigestibility at the same time.Pizza dough, we also improved.Thanks undergoes in the course of the Italian National SchoolPizzaro you can Taverna offer improved recipe for pizza dough fromflour quality Di Marco, which makes pizza should be for a longerperiod crispy and tasty and also more digestible.Order and pay foryour order online - Be IN!
Pizza SAHIB 3.1 APK
Objednajte si pizzu online z Vášho mobilného telefónu .. jednoduchoa rýchlo. V aplikácii Pizza SAHIB nájdete kompletný rozvozovýjedálny lístok. Prehľadne môžete vybrať miesto rozvozu ve mestěVeľký Krtiš a okolie.Využite možnosti vylepšiť si svoje obľúbenéjedlo a vyberte si prísady či dodatky navyše ku každému jedlu.Následne môžete zaplatiť Vašu objednávku online platobnou kartoualebo prostredníctvom elektronického bankovníctva.Order a pizzaonline from your mobile phone .. simple and fast. The app PizzaSahib can find a complete menu card wrecker. For a review, you canchoose the place of distribution in cities, baptizing andsurrounding area.Take advantage of the opportunity to improve youryour favorite food and select additives or supplements in additionto every edible. Then you can pay your order online by credit cardor via electronic banking.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered