1.1.0 / February 2, 2018
(3.6/5) (12)
Loading...

Description

Objednejte si jídlo až na Vaše místo v hale - vše rychle, bezčekání a bez toho, abyste museli odejít ze svého místa v hale aztratili část zápasu, případně vítězné góly. Vše velice snadno arychle. V průběhu zápasu můžete také hlasovat o nejlepšího hráče.Vyzkoušejte novou aplikaci a uvidíte, že už nebudete chtít stát vefrontách na občerstvení.Order your food to your place in the hall -everything quickly, without waiting and without having to leavetheir place in the lobby and lose a match, eventually winninggoals. All very easily and quickly. During the game you can alsovote for the best players. Try out a new application and you willsee that you will not want to stand in queues for refreshments.

App Information Motor České Budějovice

 • App Name
  Motor České Budějovice
 • Package Name
  cz.deepvision.st.budejovice
 • Updated
  February 2, 2018
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1.0
 • Developer
  DEEP VISION s.r.o.
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

DEEP VISION s.r.o. Show More...

Citro bar - restaurant 3.1.2 APK
Objednejte si pizzu z Vašeho mobilního telefonu..jednoduše arychle. V aplikaci restaurace Citro bar naleznete kompletnírozvozový jídelní lístek. Přehledně můžete vybrat místo rozvozu poČeských Budějovicích a širokém okolí.Rozvoz jídel v ČeskýchBudějovicích zdarma a v blízkém i vzdálenějším okolí za mírnýpoplatek.S dlouholetou zkušeností v oblasti rozvozu jídel Vámdoručíme vybrané jídlo kvalitně a včas až domů.Order pizza fromyour mobile phone .. simply and quickly. In Citro restaurant barfor a complete wrecker menu. Clearly, you can choose the locationfor distribution Czech Budejovice region.Delivery Service in CzechBudejovice free and in the near and distant surroundings for amodest fee.With years of experience in the delivery of meals todeliver gourmet food, quality and on time to your home.
Pizza Boss 3.1 APK
Objednajte si pizzu online z Vášho mobilného telefónu .. jednoduchoa rýchlo. V aplikácii Pizza Boss nájdete kompletný rozvozovýjedálny lístok. Prehľadne môžete vybrať miesto rozvozu v Bratislavěa okolie.Využite možnosti vylepšiť si svoje obľúbené jedlo avyberte si prísady či dodatky navyše ku každému jedlu. Následnemôžete zaplatiť Vašu objednávku online platobnou kartou aleboprostredníctvom elektronického bankovníctva.Order pizza online fromyour mobile phone .. quickly and easily. The application Pizza Bossrozvozových for a complete menu. Well, you can choose the deliveryplace in Bratislava and its surroundings.Take advantage ofopportunities to improve your favorite dish to find ingredients orsupplements in addition to every meal. Then you can pay your orderonline by credit card or via electronic banking.
Pizza Gourmet Nehvizdy 3.1.2 APK
Objednejte si pizzu z Vašeho telefonu..jednoduše a rychle. V našíaplikaci podniku Pizza Gourmet naleznete kompletní rozvozovýjídelní lístek. Přehledně můžete vybrat místo rozvozu po Nehvizdácha okolí. Využijte možnosti vylepšit si své oblíbené jídlo a vybertesi přísady či dodatky navíc ke každému jídlu. Následně můžetezaplatit Vaši objednávku online platební kartou neboprostřednictvím elektronického bankovnictví.Order pizza from yourtelefonu..jednoduše and quickly. In our application, enterpriseGourmet Pizza wrecker for a complete menu. Clearly, you can choosethe location and distribution throughout Nehvizdách surroundings.Take the opportunity to improve his favorite meal and chooseadditives or supplements in addition to any meal. Then you can payyour order online via credit card or electronic banking.
Sole Mio 3.1 APK
Objednejte si pizzu z Vašehotelefonu..jednoduše a rychle. V naší aplikaci Sole Mio naleznetekompletní rozvozový jídelní lístek. Přehledně můžete vybrat místorozvozu v Kutné Hoře a okolí.Využijte možnosti vylepšit si své oblíbené jídlo a vyberte sipřísady či dodatky navíc k pizze nebo vybraným jídlům. Následněmůžete zaplatit Vaši objednávku online platební kartou neboprostřednictvím elektronického bankovnictví.Order pizza from yourphone .. simply and quickly. In our application Sole Mio wreckerfor a complete menu. Clearly, you can choose the place ofdistribution in Kutna Hora and its surroundings.Take the opportunity to improve your favorite dish and chooseyour ingredients or supplements in addition to pizza or selectedfoods. Then you can pay for your order online by credit card or viaelectronic banking.
Pizzerie Trappola Teplice 3.1.2 APK
Objednejte si pizzu z Vašeho chytrého telefonu..jednoduše a rychle.V naší aplikaci naleznete kompletní rozvozový jídelní lístek ainformace o našich akcích.Rychlý rozvoz pizzy a dalších jídel vTeplicích a okolí. - ZDARMA Ze skvělé restaurace Trappola vnákupním centru Olympia - Teplice. Značka Trappola je zárukoukvality, čerstvosti a originality. Nabízíme pravou italskougastronomii, která vychází z tradičních receptur. Využívámevýhradně italské suroviny a značnou část si sami vyrábíme. Nabízímevynikající domácí těstoviny, proto se jejich chuť tolik liší odtěch běžných kupovaných. Jídelní lístek je postaven tak, abyuspokojil každého labužníka. Od široké nabídky pizzy, zmíněnédomácí těstoviny, přes saláty až po speciality z masa a ryb.Orderpizza from your smart phone .. simply and quickly. In thisapplication you will find a complete wrecker menu and informationabout our events.Quick pizza and other dishes in Teplice and itssurroundings. - FREE Trappola from the great restaurants in theshopping center Olympia - Teplice. Brand Trappola is a guarantee ofquality, freshness and originality. We offer authentic Italiancuisine, which is based on traditional recipes. We use only Italianingredients and much of themselves produce. We offer excellenthomemade pasta, so they taste so different from the usual onespurchased. The menu is built to satisfy every gourmet. From a wideselection of pizzas, homemade pastas mentioned, over salads tospecialties of meat and fish.
ANDYS Pizza 3.1.2 APK
Objednajte si pizzu online z Vášho mobilného telefónu .. jednoduchoa rýchlo. V aplikácii ANDYS Pizza nájdete kompletný rozvozovýjedálny lístok. Prehľadne môžete vybrať miesto rozvozu v Bratislavěa okolie.Využite možnosti vylepšiť si svoje obľúbené jedlo avyberte si prísady či dodatky navyše ku každému jedlu. Následnemôžete zaplatiť Vašu objednávku online platobnou kartou aleboprostredníctvom elektronického bankovníctva.Order a pizza onlinefrom your mobile phone .. simple and fast. The app ANDYS Pizza findcomplete wrecker bill of fare. Synoptic distribution can choose toplace in Bratislava and surroundings.Take advantage of theopportunity to improve their favorite food and select additives orsupplements in addition to each edible. Then, you can pay for yourorder online by credit card or via electronic banking.
Pinsa Romana Pardubice 3.1 APK
Objednejte si výtečnou pizzu z Vašeho telefonu..jednoduše a rychle.V naší aplikaci Pinsa Romana naleznete kompletní rozvozový jídelnílístek. Přehledně můžete vybrat místo rozvozu po Pardubicích aširokém okolí. Objednané jídlo, lze zaplatit online přímo vaplikaci pomocí zabezpečené platby kartou nebo elektronickéhobankovnictví!Rozvoz netradiční pizzy v Pardubicíchzdarma!Vyzkoušejte novinku italské gastronomie - jediná skutečnáinovace v oblasti pizza těsta, která tím že kombinuje starověkétechniky a moderní technologie, je schopná zajistit lepší chuť azároveň stravitelnost.Těsto na pizzu jsme také vylepšili. Díkyabsolvovanému kurzu v italské národní škole pizzaru Vám můžeTaverna nabídnout vylepšenou recepturu na pizza těsto, zkvalitnější mouky Di Marco, díky níž by měla pizza být po delšídobu křupavá a chutná a také lépe stravitelná.Objednejte si azaplaťte svou objednávku online - buďte IN!Order a delicious pizzafrom your phone .. simply and quickly. In our application PINSRomana wrecker for a complete menu. Clearly, you can choose thelocation and distribution of the Pardubice region. Ordering food,you can pay online directly in your application using a securecredit card or electronic banking!Delivery of non-traditionalpizzas in Pardubice free!Try the new Italian gastronomy - the onlyreal innovation in pizza dough that by combining ancient techniquesand modern technology, it is able to provide better taste anddigestibility at the same time.Pizza dough, we also improved.Thanks undergoes in the course of the Italian National SchoolPizzaro you can Taverna offer improved recipe for pizza dough fromflour quality Di Marco, which makes pizza should be for a longerperiod crispy and tasty and also more digestible.Order and pay foryour order online - Be IN!
Pizza SAHIB 3.1 APK
Objednajte si pizzu online z Vášho mobilného telefónu .. jednoduchoa rýchlo. V aplikácii Pizza SAHIB nájdete kompletný rozvozovýjedálny lístok. Prehľadne môžete vybrať miesto rozvozu ve mestěVeľký Krtiš a okolie.Využite možnosti vylepšiť si svoje obľúbenéjedlo a vyberte si prísady či dodatky navyše ku každému jedlu.Následne môžete zaplatiť Vašu objednávku online platobnou kartoualebo prostredníctvom elektronického bankovníctva.Order a pizzaonline from your mobile phone .. simple and fast. The app PizzaSahib can find a complete menu card wrecker. For a review, you canchoose the place of distribution in cities, baptizing andsurrounding area.Take advantage of the opportunity to improve youryour favorite food and select additives or supplements in additionto every edible. Then you can pay your order online by credit cardor via electronic banking.
Loading...