1.1 / March 18, 2018
(4.0/5) (2)
Loading...

Description

MPSC GS HUB 2018 हे Android अॅप तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेसाठीउपयुक्तअसणार्या सर्व चालू घडामोडी व सामान्य अध्ययनाची माहितीपुरविते.त्यामुळे तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेसाठी खूप फायदा होईल. कारणआम्हीफक्त त्याच चालू घडामोडी व सामान्य अध्ययन विषयक नोटस पुरवितोज्यास्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असतात. तसेच याअॅपमध्येआम्ही दर वेळोवेळी चालू घडामोडींवर आधारीत (PDF) नोटस् मोफतप्रकाशितकरत असतो. या अॅपमुळे तुम्हाला चालू घडामोडीच्या वाचनातनेमेकेपणायेण्यास मदत होईल . MPSC GS HUB 2018 अॅपची वैशिष्ट्ये : याअॅपमध्येसर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी आवश्यक असणाऱ्या चालू घडामोडीपुरविल्याजातात.. स्पर्धा परीक्षेचे चालू घडामोडी संभाव्य प्रश्नसंचउपलब्ध केलेजातात. चालू घडामोडींवर आधारित नोटस् PDF स्वरुपात उपलब्धकेल्याजातात. सर्व स्पर्धा परीक्षांचे वेळोवेळी नोटीफिकेशनस् . हेअॅप तुम्हीOffline सुद्धा वापरू शकता. तुम्हाला आवडलेली माहितीतुम्ही मित्रांनाShare करू शकता. खालील स्पर्धा परीक्षेसाठी हे अॅपअत्यंत उपयुक्त आहेमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत येणाऱ्यासर्व स्पर्धा परीक्षाविक्रीकर निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक , सहाय्यकपरीक्षा, वन विभागभरती, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा , महिला-बाल विकास भरती ,तलाठी भरती ,पोलीस भरती , आणि इतर शासकीय आणिनिमशासकीय परीक्षा साठीअत्यंत महत्वाचे हे "MPSC GS HUB 2018"AndroidApp आहे

App Information MPSC GS HUB

 • App Name
  MPSC GS HUB
 • Package Name
  com.singularity.smpsc
 • Updated
  March 18, 2018
 • File Size
  8.2M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Edutech System
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link

Edutech System Show More...

MPSC GS HUB 1.1 APK
MPSC GS HUB 2018 हे Android अॅप तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेसाठीउपयुक्तअसणार्या सर्व चालू घडामोडी व सामान्य अध्ययनाची माहितीपुरविते.त्यामुळे तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेसाठी खूप फायदा होईल. कारणआम्हीफक्त त्याच चालू घडामोडी व सामान्य अध्ययन विषयक नोटस पुरवितोज्यास्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असतात. तसेच याअॅपमध्येआम्ही दर वेळोवेळी चालू घडामोडींवर आधारीत (PDF) नोटस् मोफतप्रकाशितकरत असतो. या अॅपमुळे तुम्हाला चालू घडामोडीच्या वाचनातनेमेकेपणायेण्यास मदत होईल . MPSC GS HUB 2018 अॅपची वैशिष्ट्ये : याअॅपमध्येसर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी आवश्यक असणाऱ्या चालू घडामोडीपुरविल्याजातात.. स्पर्धा परीक्षेचे चालू घडामोडी संभाव्य प्रश्नसंचउपलब्ध केलेजातात. चालू घडामोडींवर आधारित नोटस् PDF स्वरुपात उपलब्धकेल्याजातात. सर्व स्पर्धा परीक्षांचे वेळोवेळी नोटीफिकेशनस् . हेअॅप तुम्हीOffline सुद्धा वापरू शकता. तुम्हाला आवडलेली माहितीतुम्ही मित्रांनाShare करू शकता. खालील स्पर्धा परीक्षेसाठी हे अॅपअत्यंत उपयुक्त आहेमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत येणाऱ्यासर्व स्पर्धा परीक्षाविक्रीकर निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक , सहाय्यकपरीक्षा, वन विभागभरती, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा , महिला-बाल विकास भरती ,तलाठी भरती ,पोलीस भरती , आणि इतर शासकीय आणिनिमशासकीय परीक्षा साठीअत्यंत महत्वाचे हे "MPSC GS HUB 2018"AndroidApp आहे
Loading...