6.0 / February 10, 2019
(4.4/5) (3068)
Loading...

Description

Introducing MPSC Thokala (MPSC ठोकळा) app in Marathi Language (MPSCmeans Maharashtra Public Service Commission). This application isdesigned by Mahesh Tambe for the students who are preparing forvarious exams which are conducted by MPSC or MaharashtraAdministrative service in Marathi Language. This App contains MPSCquestion paper and answer. It has 18,000 MPSC Questions. This Appis Marathi App. The MPSC Thokala (MPSC ठोकळा) MPSC is an app thatprovides 18,000 questions for Maharashtra State Servicespreparation, with a huge set of questions and tests on wide rangeof subjects, set by professionals of respective fields.

App Information MPSC Thokla - 18,000 Questions FREE (MPSC ठोकळा)

 • App Name
  MPSC Thokla - 18,000 Questions FREE (MPSC ठोकळा)
 • Package Name
  com.MPSC.Thokala
 • Updated
  February 10, 2019
 • File Size
  3.6M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  6.0
 • Developer
  MPSC Thokala App || Questions Paper & Test Series
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

MPSC Thokala App || Questions Paper & Test Series Show More...

MPSC Thokla - 18,000 Questions FREE (MPSC ठोकळा) 6.0 APK
Introducing MPSC Thokala (MPSC ठोकळा) app in Marathi Language (MPSCmeans Maharashtra Public Service Commission). This application isdesigned by Mahesh Tambe for the students who are preparing forvarious exams which are conducted by MPSC or MaharashtraAdministrative service in Marathi Language. This App contains MPSCquestion paper and answer. It has 18,000 MPSC Questions. This Appis Marathi App. The MPSC Thokala (MPSC ठोकळा) MPSC is an app thatprovides 18,000 questions for Maharashtra State Servicespreparation, with a huge set of questions and tests on wide rangeof subjects, set by professionals of respective fields.
MPSC History इतिहास - 15 पुस्तके UPSC & MPSC YCMOU 1.1 APK
Introducing MPSC Thokala History (MPSC ठोकळा - इतिहास) appinMarathi Language (MPSC means Maharashtra Public ServiceCommission& UPSC). This application is designed by Mahesh Tambefor thestudents who are preparing for various exams which areconducted byMPSC or Maharashtra Administrative service in MarathiLanguage.This App contains MPSC question paper and answer. It has15 HistoryBooks in readable format. This App is MarathiApp.पुस्तकांची नावे -1 ब्रिटिश साम्राज्यवाद आणि भारत2 राष्ट्रीयचळवळ : १८८५ – १९४७3ब्रिटीश प्रशासनाचा इतिहास आणि घटनात्मक विकास१८५८ - १९५०4क्रांतिपर्व : अमेरिकन, फ्रेंच आणि रशियन राज्यक्रांती5औद्योगिकक्रांती, युरोपीय राष्ट्रवाद व साम्राज्यवाद6 आशियाखंडातीलराष्ट्रवाद : चीन आणि जपान7 प्राचीन भारताची सांस्कृतिक ओळख[प्रारंभते ख्रिस्तपूर्व ६००]8 प्राचीन भारत : राजकीय स्थित्यंतरे9प्राचीनभारत : आर्थिक व सामाजिक वाटचाल10 सलतनत ते विजयनगर [१२०६ ते१५२६]11मोगल-मराठा कालखंड (१५२६ ते १८१८)12 वसाहतवादाचा पूर्वरंग13सार्कदेशांचा परिचय14 वसाहतवाद व सार्क देश15 सार्कस्थापनेनंतरचीवाटचालThe MPSC Thokala (MPSC ठोकळा) MPSC is an appthat providesReformers and Districts in Maharashtra for MaharashtraStateServices preparation.
MPSC Thokla Part 2 || समाजसुधारक & MH जिल्हे 1.2 APK
Introducing MPSC Thokala Part 2 (MPSC ठोकळा - भाग 2) app in MarathiLanguage (MPSC means Maharashtra Public Service Commission). Thisapplication is designed by Mahesh Tambe for the students who arepreparing for various exams which are conducted by MPSC orMaharashtra Administrative service in Marathi Language. This Appcontains MPSC question paper and answer. It has information aboutReformers (समाजसुधारक) and Districts in Maharashtra (महाराष्ट्रातीलजिल्हे). This App is Marathi App.The MPSC Thokala (MPSC ठोकळा) MPSCis an app that provides Reformers and Districts in Maharashtra forMaharashtra State Services preparation.
FAST REVISION - MPSC ठोकळा - 18000 उत्तरे 1.1 APK
Introducing FAST REVISION - MPSC ठोकळा - 18000 उत्तरे app inMarathiLanguage (MPSC means Maharashtra Public ServiceCommission). Thisapplication is designed by Mahesh Tambe for thestudents who arepreparing for various exams which are conducted byMPSC orMaharashtra Administrative service in Marathi Language.This Appcontains MPSC question paper and answer. It has 18,000MPSCQuestions. This App is Marathi App.The MPSC Thokala (MPSCठोकळा)MPSC is an app that provides 18,000 questions forMaharashtra StateServices preparation, with a huge set ofquestions and tests on widerange of subjects, set by professionalsof respective fields.
36000 पद मेगाभरती - 18000 प्रश्न || Megabharati 1.0 APK
36000 पद मेगाभरती App जिल्हा निवड समितीच्या (Jilha NivadSamiti)सर्व पदांसाठी स्पर्धापरीक्षा तयारी करिता उपयुक्त Appराज्यशासन36000 पदांची भरती प्रक्रिया सुरु आहे. या जाहिराती डिसेंबर2018पर्यंत प्रकाशित होण्याची अपेक्षा आहे. विषय सूची : 1.सामान्यज्ञानप्रश्न 2. विज्ञान व तंत्रज्ञान प्रश्न 3. इतिहास प्रश्न4. भुगोलप्रश्न 5. Fast Track प्रश्न 6. महत्वाचे प्रश्न सराव 7.नागरिकशास्रप्रश्न 8. भारतीय संविधान प्रश्न 9. राज्यशास्र प्रश्न 10.मराठीव्याकरण 11. बुद्धिमत्ता चाचणी 12. अंकगणित सराव राज्य सरकारनेसर्वपदांसाठी स्पर्धापरीक्षा तयारी करिता सर्वानाशुभेच्छा.*******************************************************36000सरळसेवा पद भरती 36000 महाभरती, मेगा Police Bharti पोलीसभरतीग्रामविकास व जलसंधारण विभाग gram panchayat yojana maharashtrainmarathi 201 शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग gram panchayatyojanamaharashtra marathi gram vikas yojana maharashtra grampanchayatमहाराष्ट्र शासन परिपत्रक 2018-19 महाराष्ट्र शासन योजना2018 स्वयंरोजगार माहिती महाराष्ट्र रोजगार महारोजगार नोकरी कृषीविभाग योजना2018 महाराष्ट्र शासन कृषी योजना 2018 krishi yojana inmaharashtraकृषी योजना 2018 महाराष्ट्र शासन योजना 2018 शेतकी विभागpunemaharashtra महाराष्ट्र शासन शेतकरी योजना जलसंपदा विभाग भरती2018जलसंपदा विभाग भरती 2018-19 जलसंपदा विभाग भरती 2018 जलसंपदाविभागभरती 2018-19 jalsampada department pune maharashtra पाटबंधारेविभागभरती 2018 पाटबंधारे विभाग भरती 2018 आरोग्य विभाग भरती 2018arogyavibhag recruitment 2018 जलसंपदा विभाग भरती 2018 जलसंपदा विभागभरती2018-19 jalsampada department pune maharashtra पाटबंधारे विभागभरती2018 पाटबंधारे विभाग भरती 2018-19 गृह मंत्रालयमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र शासन जी आर महाराष्ट्र शासन निर्णय वित्त विभागमहाराष्ट्रशासन महसूल विभाग शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन जी आर 2018सार्वजनिकबांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागpune,maharashtra सार्वजनिक बांधकाम विभाग भरती 2018 महाराष्ट्र शासनजी आरसार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग भरती2018महाराष्ट्र शासन निर्णय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन नगर विकासविभागजी आर nagar vikas vibhag महाराष्ट्र शासन निर्णय वित्त विभागurbandevelopment minister maharashtra nagar vikas vibhagmaharashtraurban development department maharashtra notifications2018*******************************************************
36000 पद मेगाभरती 18000 प्रश्नउत्तरे - Megabharti 1.0 APK
36000 पद मेगाभरती 2019 App जिल्हा निवड समितीच्या (JilhaNivadSamiti) सर्व पदांसाठी स्पर्धापरीक्षा तयारी करिता उपयुक्तAppराज्यशासन 36000 पदांची भरती प्रक्रिया सुरु आहे. या जाहिराती2019मध्ये प्रकाशित होण्याची अपेक्षा आहे. विषय सूची : 1.सामान्यज्ञानप्रश्न 2. विज्ञान व तंत्रज्ञान प्रश्न 3. इतिहास प्रश्न4. भुगोलप्रश्न 5. Fast Track प्रश्न 6. महत्वाचे प्रश्न सराव 7.नागरिकशास्रप्रश्न 8. भारतीय संविधान प्रश्न 9. राज्यशास्र प्रश्न 10.मराठीव्याकरण 11. बुद्धिमत्ता चाचणी 12. अंकगणित सराव राज्य सरकारनेसर्वपदांसाठी स्पर्धापरीक्षा तयारी करिता सर्वानाशुभेच्छा.*******************************************************36000सरळसेवा पद भरती 36000 महाभरती, मेगा Police Bharti पोलीसभरतीग्रामविकास व जलसंधारण विभाग gram panchayat yojana maharashtrainmarathi 201 शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग gram panchayatyojanamaharashtra marathi gram vikas yojana maharashtra grampanchayatमहाराष्ट्र शासन परिपत्रक 2018-19 महाराष्ट्र शासन योजना2018 स्वयंरोजगार माहिती महाराष्ट्र रोजगार महारोजगार नोकरी कृषीविभाग योजना2018 महाराष्ट्र शासन कृषी योजना 2018 krishi yojana inmaharashtraकृषी योजना 2018 महाराष्ट्र शासन योजना 2018 शेतकी विभागpunemaharashtra महाराष्ट्र शासन शेतकरी योजना जलसंपदा विभाग भरती2018जलसंपदा विभाग भरती 2018-19 जलसंपदा विभाग भरती 2018 जलसंपदाविभागभरती 2018-19 jalsampada department pune maharashtra पाटबंधारेविभागभरती 2018 पाटबंधारे विभाग भरती 2018 आरोग्य विभाग भरती 2018arogyavibhag recruitment 2018 जलसंपदा विभाग भरती 2018 जलसंपदा विभागभरती2018-19 jalsampada department pune maharashtra पाटबंधारे विभागभरती2018 पाटबंधारे विभाग भरती 2018-19 गृह मंत्रालयमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र शासन जी आर महाराष्ट्र शासन निर्णय वित्त विभागमहाराष्ट्रशासन महसूल विभाग शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन जी आर 2018सार्वजनिकबांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागpune,maharashtra सार्वजनिक बांधकाम विभाग भरती 2018 महाराष्ट्र शासनजी आरसार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग भरती2018महाराष्ट्र शासन निर्णय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन नगर विकासविभागजी आर nagar vikas vibhag महाराष्ट्र शासन निर्णय वित्त विभागurbandevelopment minister maharashtra nagar vikas vibhagmaharashtraurban development department maharashtra notifications2018*******************************************************
Loading...