1.1.0.0 / November 21, 2017
(5.0/5) (10)
Loading...

Description

MrApption is een interactieve reclameapp waarmee je naast kortingenook nog eens kans maakt op leuke prijzen bij winkels en bedrijvenbij jou in de buurt.Een 'apption' is een korte aktie (action) metkenmerken van een veiling (auction). Het woord 'app' geeft aan datalles zich afspeelt op jouw mobiele telefoon. 'Wie het eerst komtwie het eerst maalt" is het enigste veilingprincipe dat gehanteerdwordt. Er wordt dus niet geboden met geld en is er ook niet zoietsals 'de hoogste bieder'.De navigatie van je telefoon zoekt jouwomgeving af naar aangeboden apptions waaraan jij mee kunt doen.Wees er wel snel bij want het aantal deelnemers aan een apption isbeperkt.Iedereen die op tijd is voor een apption krijgt eenaangeboden korting. Diegene die de apption afsluit ontvangt naastzijn korting ook nog eens een prijs aangeboden door deaanbieder.Als het je gelukt is om een korting of prijs tebemachtigen, toon dan op je mobiele telefoon jouw digitaalverkregen voucher aan de kassa van de winkel of het bedrijf. Dekorting wordt dan gelijk verrekend of je neemt je prijs inontvangst. Je voucher blijft na deelname twee weken geldig. Daarnazal hij uit jouw app verdwijnen en is deze niet meer tegebruiken.Meedoen aan MrApption is gratis. Iedere dag heb je ooktwee gratis credits om mee te doen aan apptions. Wil je meer dantwee keer meedoen op een dag,. dan is het mogelijk om credits bijte kopen in de app. Dit gaat gemakkelijk met iDEAL.Het leuke aanMrApption is dat er winkels tussen zullen staan waarvan jij nieteens wist dat deze bestonden. Dus blijf jezelf verassen en downloadmij snel!App your service!MrApptionMrApption is an interactivereclameapp which makes you also have a chance next great discountson prices at shops and businesses in your area.A 'apption is ashort action (action) characteristics of an auction (auction). Theword 'app' indicates that everything is happening on your mobilephone. "First come first served" is the only auction principle isapplied. It is therefore not provided with money and there is noteven such a thing as "the highest bidder.The navigation of yourphone searches on your area to offer apptions which you can join.Be there quick because the number of participants is limitedapption.Anyone who has time for a apption get a discount offered.Whoever receives the closing apption next are also a discountedprice offered by the provider.If you have managed to get a discountor price, show on your mobile phone your digital voucher obtainedat the counter of the store or business. The discount will bededucted equal or take your prize. Your voucher will be valid aftertaking two weeks. After that he will disappear from your app and touse it anymore.Joining MrApption is free. Every day you also havetwo free credits to join apptions. Want more than twice participatein a day ,. it is possible to buy credits in the app. This is easywith iDEAL.The nice MrApption is that stores will be between whichyou did not even know they existed. So keep yourself and surpriseme fast download!App your service!MrApption

App Information MrApption

 • App Name
  MrApption
 • Package Name
  nl.coffeeit.mrapption
 • Updated
  November 21, 2017
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.1.0.0
 • Developer
  RE-RAY productions
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Shopping
 • Developer
 • Google Play Link

RE-RAY productions Show More...

MrApption 1.1.0.0 APK
MrApption is een interactieve reclameapp waarmee je naast kortingenook nog eens kans maakt op leuke prijzen bij winkels en bedrijvenbij jou in de buurt.Een 'apption' is een korte aktie (action) metkenmerken van een veiling (auction). Het woord 'app' geeft aan datalles zich afspeelt op jouw mobiele telefoon. 'Wie het eerst komtwie het eerst maalt" is het enigste veilingprincipe dat gehanteerdwordt. Er wordt dus niet geboden met geld en is er ook niet zoietsals 'de hoogste bieder'.De navigatie van je telefoon zoekt jouwomgeving af naar aangeboden apptions waaraan jij mee kunt doen.Wees er wel snel bij want het aantal deelnemers aan een apption isbeperkt.Iedereen die op tijd is voor een apption krijgt eenaangeboden korting. Diegene die de apption afsluit ontvangt naastzijn korting ook nog eens een prijs aangeboden door deaanbieder.Als het je gelukt is om een korting of prijs tebemachtigen, toon dan op je mobiele telefoon jouw digitaalverkregen voucher aan de kassa van de winkel of het bedrijf. Dekorting wordt dan gelijk verrekend of je neemt je prijs inontvangst. Je voucher blijft na deelname twee weken geldig. Daarnazal hij uit jouw app verdwijnen en is deze niet meer tegebruiken.Meedoen aan MrApption is gratis. Iedere dag heb je ooktwee gratis credits om mee te doen aan apptions. Wil je meer dantwee keer meedoen op een dag,. dan is het mogelijk om credits bijte kopen in de app. Dit gaat gemakkelijk met iDEAL.Het leuke aanMrApption is dat er winkels tussen zullen staan waarvan jij nieteens wist dat deze bestonden. Dus blijf jezelf verassen en downloadmij snel!App your service!MrApptionMrApption is an interactivereclameapp which makes you also have a chance next great discountson prices at shops and businesses in your area.A 'apption is ashort action (action) characteristics of an auction (auction). Theword 'app' indicates that everything is happening on your mobilephone. "First come first served" is the only auction principle isapplied. It is therefore not provided with money and there is noteven such a thing as "the highest bidder.The navigation of yourphone searches on your area to offer apptions which you can join.Be there quick because the number of participants is limitedapption.Anyone who has time for a apption get a discount offered.Whoever receives the closing apption next are also a discountedprice offered by the provider.If you have managed to get a discountor price, show on your mobile phone your digital voucher obtainedat the counter of the store or business. The discount will bededucted equal or take your prize. Your voucher will be valid aftertaking two weeks. After that he will disappear from your app and touse it anymore.Joining MrApption is free. Every day you also havetwo free credits to join apptions. Want more than twice participatein a day ,. it is possible to buy credits in the app. This is easywith iDEAL.The nice MrApption is that stores will be between whichyou did not even know they existed. So keep yourself and surpriseme fast download!App your service!MrApption
Loading...