3.0.8 / June 16, 2016
(4.5/5) (2)

Description

ติดตั้งเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับผู้ใช้แอพพลิเคชั่นนี้เท่านั้น

【ฟีเจอร์】
■ รับข่าวสารล่าสุดและข้อมูลพิเศษเฉพาะผู้ใช้แอพพลิเคชั่น
■ สะสมแสตมป์เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ!
■ รับคูปองส่วนลดฟรีเมื่อถึงวันเกิด
■ ดูข้อมูลเมนูและบริการทั้งหมดผ่านแอพพลิเคชั่น

【หมายเหตุ】
■ คุณจะได้รับคูปองวันเกิดทันทีเมื่อถึงวันเกิดกรุณาลงทะเบียนวันเกิดในแอพพลิเคชั่น
■ข่าวสารและข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุดจะถูกปล่อยผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นที่แรก

Equipped to receive newsand promotions for discounts on apps this function only.

【】 Features
■ Get the latest news and exclusive information, the appoffers.
■ stamps for special promotions!
■ Get a free discount coupon of birthdays.
■ View menu and all services through apps lists.

Notes
■ You will receive immediate birthday of birthdays. Please registerin apps lists.
■ Offers the latest news and information will be released via theInternet in the first place.

App Information MSL Karting

GMO Digitallab, Inc. Show More...
B-fit 3.2.8 APK
B-fitは、2014年オープンの最新のトレーニング設備やスタジオプログラムが充実しているフィットネスクラブです!!自然あふれる公園内のフィットネスで体を動かし、天然温泉につかって体を癒すという贅沢な健康増進をテーマにした関西発の温泉×フィットネスのコラボレーション施設になります。B-fitでは、最新のエクササイズマシーンおよびプールを完備。各種スタジオプログラムも充実。水春では、天然温泉だけでなく岩盤浴、リラクゼーション&エステ、お食事レストランと様々な施設でお寛ぎいただけますこのアプリでは、B-fitの色々な情報やアプリユーザー限定のお得なサービスが手に入ります!【できること】●B-fitからの最新情報(ニュース)が届きます。●お店でもらえるスタンプを集めて、お得な特典が受取れます。●誕生日の月に届くお得なクーポンやアプリユーザー限定配信のクーポンをお届けします。●メニューから、サービス(商品)内容をチェックできます!【注意事項】●上記の誕生日クーポンは誕生日月に配信されるもので、アプリインストール時には発行されません(クーポンを受ける為には、ユーザー側で任意の誕生日入力が必須となります)。●このアプリは、インターネット通信を利用して最新情報を表示します。●一部ご利用いただけないOSや、一部の機種にて正常に動作しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。●タブレット端末で本サービスをご利用の場合、正常に動作しない可能性がございます。●バックグラウンドで実行されているGPSの使用を続けると、劇的にバッテリ寿命を減少させることがありますB-fitis a fitness club and up-to-date training facilities and studioprogram of the Open 2014 are substantial!Move the body in thefitness of the natural overflowing park, will Kansai hot springs ×fitness collaboration facilities on the theme of luxury healthpromotion that soaking in natural hot springs heal the body.In theB-fit, complete with state-of-the-art exercise machines and pool.Also enhance various studio programs. In the spring water, bedrockbath not only the natural hot springs, relaxation and beauty, youcan relax dining restaurant and a variety of facilitiesIn this app,deals service of a variety of information and apps user limited theB-fit is placed in the hands![Can be]● up-to-date information(news) you will receive from the B-fit.● Collect stamps get in theshop, you able to receive the best deals benefits.● We will deliverthe deals coupon of coupons and app users limited delivery to reachthe month of birthday.● From the menu, you can check the service(product) content!【Notes】● those above birthday coupon is to bedelivered to the birth of Sun Moon, will not be issued at the timeof application installation (in order to receive the coupon, anybirthday input on the part of the user will be required).● thisapp, you can view the latest information using the Internetcommunication.OS and may not be available part ●, because there aretimes when you do not work properly in some models, pleaseunderstand in advance.● If you use this service on a tabletterminal, there is a possibility that does not work properly.●Continued use of GPS running in the background, it may dramaticallydecrease battery life
jp.digitallab.bebe 3.5.3 APK
名古屋駅ユニモール10番出口すぐのbebeネイルです。 雰囲気のよい店内で上質なネイルメニューをハンド・フット共に提供しております。自爪の形、根元の塗り具合、ジェルの厚みなど仕上がりにとことんこだわった施術で360度美しい指先に・・・皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしています! このアプリでは、bebeの色々な情報やアプリユーザー限定のお得なサービスが手に入ります!【できること】 ●bebeからの最新情報(ニュース)が届きます。 ●お店でもらえるスタンプを集めて、お得な特典が受取ろう!●誕生日の月に届くお得なクーポンやアプリユーザー限定配信のクーポンをお届けします。●タイムラインでは、お気に入りのネイル等を写真つきで記録することができます! ●メニューから、サービス(商品)内容をチェックできます!【注意事項】●上記の誕生日クーポンは誕生日月に配信されるもので、アプリインストール時には発行されません。(クーポンを受ける為には、ユーザー側で任意の誕生日入力が必須となります)●このアプリは、インターネット通信を利用して最新情報を表示します。●バックグラウンドで実行されているGPSの使用を続けると、劇的にバッテリ寿命を減少させることがあります。 Nagoya StationYunimoru is 10 Exit immediately bebe nail. We offer a high-qualitynail menu in hand-foot both in a good store of atmosphere. Theshape of the nails, the base of the coating condition, to 360degrees beautiful fingertips thoroughly stuck practitioner like tofinish gel thickness and ... Your visit of everybody we will waitstaff! In this app, you deal services of various information andapplication user limit of bebe is to come! and [can be] ● thelatest information (news) will receive from the bebe. ● bycollecting stamps get at the shop, and going to receive a BestOffer! ● we will deliver the deals coupons coupons and app userlimited delivery to reach the month of birthday. ● In the Timeline,you can record your favorite nail, etc. with photos! ● From themenu, you can check the service (product) content! 【Notes】 ● thosebirthday coupon above to be delivered to the birth Sun Moon, willnot be issued at the time of application installation. (In order toreceive a coupon, any birthday input is required on the user side)● This app displays the latest information using the Internetcommunication. ● Continued use of GPS running in the background, itmay dramatically decrease battery life.
Belulu 3.5.1 APK
長野市Beluluのアプリでは季節の流行をご案内するニュース配信や期間限定の割引クーポンなど、初めてご来店のお客さまにとってもお得な情報が満載です!!是非、のアプリをご利用してお気に入りのスタイルをお探しください。 【できること】 ●Beluluからの最新情報(ニュース)が届きます。●お店でもらえるスタンプを集めて、お得な特典が受取れます。●誕生日の月に届くお得なクーポンやアプリユーザー限定配信のクーポンをお届けします。●タイムラインでは、お気に入りの写真等を記録することができます! ●メニューから、サービス(商品)内容をチェックできます!【注意事項】●上記の誕生日クーポンは誕生日月に配信されるもので、アプリインストール時には発行されません。(クーポンを受ける為には、ユーザー側で任意の誕生日入力が必須となります)●このアプリは、インターネット通信を利用して最新情報を表示します。 Such as discount coupons of newsdistribution and limited time to guide you through the epidemicseason in Nagano Belulu app, deals are packed even for the firsttime of your visit customers! !  Please looking for us, afavorite of style with your use of the app. and [can be] ● thelatest information (news) will receive from the Belulu. ● Collect astamp that I get in the shop, it might help you get the best dealsof benefits. ● we will deliver deals coupon of coupons andapplication user limited delivery to reach the month of birthday. ●In the Timeline, you can record your favorite photos, etc.! ● Fromthe menu, you can check the service (product) content! 【Notes】 ●those birthday coupon above to be delivered to the birth Sun Moon,will not be issued at the time of application installation. (Inorder to receive a coupon, any birthday input is required on theuser side) ● This app displays the latest information using theInternet communication.
PROVINCIAL-NOTE 3.5.1 APK
素敵な雑貨や家具に囲まれて癒しのお茶とスイーツ、洋風料理とお酒を楽しむ店このアプリでは、PROVINCIAL-NOTEの色々な情報やアプリユーザー限定のお得なサービスが手に入ります! 【できること】●PROVINCIAL-NOTEからの最新情報(ニュース)が届きます。 ●購入するともらえるスタンプを集めて、お得な特典が受取ろう!●誕生日の月に届くお得なクーポンやアプリユーザー限定配信のクーポンをお届けします。●タイムラインでは、お気に入りの写真等を記録することができます! ●メニューから、サービス(商品)内容をチェックできます!【注意事項】●上記の誕生日クーポンは誕生日月に配信されるもので、アプリインストール時には発行されません。(クーポンを受ける為には、ユーザー側で任意の誕生日入力が必須となります)●このアプリは、インターネット通信を利用して最新情報を表示します。 [検索ワード・・・PROVINCIAL-NOTE,プロヴィンシャルノート, provincialnote, カフェ, 雑貨, スイーツ, 料理, 癒し, 琴似, 札幌] Shop toenjoy the healing tea and Suites, Western-style food and drink andis surrounded by lovely miscellaneous goods and furniture In thisapp, you deal services of various information and application userlimit of PROVINCIAL-NOTE is to come! and [can be] ● the latestinformation (news) will receive from the PROVINCIAL-NOTE. ● bycollecting stamps get you to buy, and going to receive a discountbenefits! ● we will deliver the deals coupons coupons and app userlimited delivery to reach the month of birthday. ● In the Timeline,you can record your favorite photos, etc.! ● From the menu, you cancheck the service (product) content! Precautions ● those birthdaycoupon above to be delivered to the birth Sun Moon, will not beissued at the time of application installation. (In order toreceive a coupon, any birthday input is required on the user side)● This app displays the latest information using the Internetcommunication. [Search word ··· PROVINCIAL-NOTE, Provincial notes,provincialnote, cafe, miscellaneous goods, sweets, cooking,healing, especially, Sapporo]
jp.digitallab.image 3.5.1 APK
新潟市中央区鳥屋野にある美容室imageです。 皆様のご利用お待ちしています。このアプリでは、美容室imageの色々な情報やアプリユーザー限定のお得なサービスが手に入ります! 【できること】●美容室imageからの最新情報(ニュース)が届きます。 ●お店でもらえるスタンプを集めて、お得な特典が受取れます。●誕生日の月に届くお得なクーポンやアプリユーザー限定配信のクーポンをお届けします。●タイムラインでは、お気に入りのスタイル等を写真つきで記録することができます!●メニューから、サービス(商品)内容をチェックできます! 【注意事項】●上記の誕生日クーポンは誕生日月に配信されるもので、アプリインストール時には発行されません。(クーポンを受ける為には、ユーザー側で任意の誕生日入力が必須となります)●このアプリは、インターネット通信を利用して最新情報を表示します。 It is a beauty salon image inToriyano Niigata Chuo-ku. Everyone of We look forward available. Inthis app, you deal services of various information and applicationuser limit of beauty salon image is to come! and [can be] ● thelatest information (news) will receive from the beauty salon image.● Collect a stamp that I get in the shop, it might help you get thebest deals of benefits. ● we will deliver deals coupon of couponsand application user limited delivery to reach the month ofbirthday. ● In the Timeline, you can record your favorite styles,etc. with photos! ● From the menu, you can check the service(product) content! 【Notes】 ● those birthday coupon above to bedelivered to the birth Sun Moon, will not be issued at the time ofapplication installation. (In order to receive a coupon, anybirthday input is required on the user side) ● This app displaysthe latest information using the Internet communication.
静岡県富士市の 魚BAR 「海音」 2.7.8 APK
富士で新鮮な旬の駿河湾の地魚とこだわりのお酒を楽しめる海音(あまね)でございます。カウンター10席と座敷10席のお店ですので、お一人様でもゆっくりと落ち着いて料理とお酒を堪能出来ます。このアプリでは、魚BAR「海音」の色々な情報やアプリユーザー限定のお得なサービスが手に入ります!【できること】●魚BAR「海音」からの最新情報(ニュース)が届きます。●お店からもらえるスタンプを集めて、お得な特典を受取ろう!●誕生日の月に届くお得なクーポンやアプリユーザー限定配信のクーポンをお届けします。●メニューから、サービス(商品)内容をチェックできます!【注意事項】●上記の誕生日クーポンは誕生日月に配信されるもので、アプリインストール時には発行されません。(クーポンを受ける為には、ユーザー側で任意の誕生日入力が必須となります)●このアプリは、インターネット通信を利用して最新情報を表示します。FujiThere a Umi-on where you can enjoy a drink of fresh seasonal SurugaBay land fish and commitment (Amane).Because it is a shop counter10 seats and the parlor 10 seats, you can enjoy the food and drinkto calm slowly even in one person.In this app, deals service ofvarious information and apps user limit of fish BAR "Umi-on" isplaced in the hands!and [can be]● the latest information (news) youwill receive from the fish BAR "Umi-on".● Collect a stamp get fromthe shops, and going to receive the discount benefits!● I willdeliver the deals coupon coupons and apps user limited deliverythat reaches the month of birthday.● From the menu, I can check theservice (product) content![Notes]● ones birthday coupon above to bedelivered to the birth Sun Moon, it will not be issued at the timeof application installation. (In order to receive the coupon, anybirthday input will be required on the user side)● This app willdisplay the latest information by using the Internet communication.
HISTORIA hair Matsui 3.2.6 APK
男性も女性もお子様も、みんな一緒にキレイになれちゃう嬉しいアットホームサロン!理容師ならではのシェービングや頭皮ケアメニューなども豊富で、他店では味わえないサービスが受けられます!シェービングだけに通うお客様も多いですが、刈り上げやベリーショートのカット技術にも自信があり、頭の形を見極めキレイな仕上がりに!もちろん、女性のお客様には女性スタッフにて担当をさせて頂きます。女性のシェービング+フェイスエステも気持ちいいと大好評です!Men'sとLady'sのブースが別々に作られており、理容師も美容師も両方在籍しているサロンですので、皆様が安心して施術を受けて頂けます!お悩みなどございましたら、お気軽にご相談下さい。このアプリでは、お店からの最新情報(ニュース)が届くほか、アプリユーザー限定配信のクーポンをお届けします。【できること】●HISTORIAhairMatsuiからの最新情報(ニュース)が届きます。●お店でもらえるスタンプを集めて、お得な特典が受取ろう!●誕生日の月に届くお得なクーポンやアプリユーザー限定配信のクーポンをお届けします。●タイムラインでは、お気に入りのスタイル等を写真つきで記録することができます!●メニューから、サービス(商品)内容をチェックできます!【注意事項】●上記の誕生日クーポンは誕生日月に配信されるもので、アプリインストール時には発行されません。(クーポンを受ける為には、ユーザー側で任意の誕生日入力が必須となります)●このアプリは、インターネット通信を利用して最新情報を表示します。Andmen and women children, happy at home salon that would be familiarto everyone beautiful together!Such as shaving and scalp care menuof barber unique also rich, you can receive services that can nottaste in other stores!Is the customer often only to attend shaving,but there is confidence in Kariage and berry short cut technology,the beautiful finish assess the head of the form!Of course, thefemale guests we will be in charge at the fem