1.8 / October 11, 2013
(3.4/5) (83)
Loading...

Description

Dzwoń tanio w Polsce i za granicą. Darmowe rozmowy w sieci muff doinnych użytkowników muff. Dzwoń bez roamingu, na telefon komórkowyi stacjonarny - wszędzie tam, gdzie masz Internet (Hot Spot, WiFi,LTE, 3G, WiMax). Do tego rozmawiaj za darmo z użytkownikami muffa imiej swój numer stacjonarny zawsze przy sobie. Aplikacja muffpozwala na tanie rozmowy międzynarodowe przez komórkę i telefonstacjonarny, bez opłat roamingowych czy innych dodatkowychkosztów.By skorzystać z możliwości jakie daje muff, wystarczy miećdostęp do Internetu (np. Hot Spot lub Wi-Fi). Aplikacja muffautomatycznie synchronizuje listę kontaktów oraz historię połączeńTwojego telefonu. Użytkownicy muff nie ponoszą żadnych ukrytychopłat – wszystkie podane w cenniku koszty są cenami netto.Aplikacjamobilna muff powstała z myślą o wszystkich użytkownikachsmartfonów, którzy za pomocą Wi-Fi mają stały dostęp do Internetu ichcą bez opłat roamingowych rozmawiać z bliskimi rozsianymi pocałym świecie. Nieważne, czy rozmawiasz z przyjacielem w Hiszpanii,czy dzwonisz do babci z USA – w muff zawsze rozmawiasz zagrosze.muff to: - Tanie rozmowy na numery stacjonarne i komórkowe,w kraju i za granicą. Zapomnij o drogim roamingu, abonamencie iwymogach terminowych. - Wygoda użytkowania i mobilność; rozmawiajza pośrednictwem laptopa, tabletu i telefonu komórkowego. - Lekka iprosta w obsłudze aplikacja - Najwyższa jakość charakterystycznadla telefonii HD. - Pełna kontroli wydatków.muff JEST PROSTY WOBSŁUDZEAby rozmawiać bez ograniczeń wystarczy pobrać aplikacjęmuff. Każdy nowy użytkownik otrzymuje darmowy pakiet startowy owartości 1 zł, który pozwala na natychmiastowe wypróbowanie usługi.Interfejs aplikacji jest wyjątkowo przejrzysty i łatwy w obsłudze.Składa się z cyfrowej klawiatury numerycznej oraz ikonumożliwiających błyskawiczne przejście do listy kontaktów ihistorii połączeń. Dodatkowo na ekranie widoczne są informacje oużytkowniku oraz aktualny stan konta.3 METODY ROZPOCZĘCIAROZMOWYSposób I 1. Kliknij na ikonę aplikacji 2. Wybierz kontakt zlisty 3. Kliknij i rozpocznij rozmowę.Sposób II 1. Otwórz listękontaktów 2. Wybierz osobę, do której chcesz zadzwonić 3. Kliknij wopcję „Zadzwoń przez muff”.Sposób III 1. Otwórz historię połączeń2. Wybierz osobę, do której chcesz zadzwonić 3. Kliknij w opcję„Zadzwoń przez muff”.CENNIK:Dzięki aplikacji muff „1 złotówka” to:- 25 min rozmowy na telefon stacjonarny w sieci Orange (ex TP); -16 min rozmowy z telefonem stacjonarnym w Anglii; - 16 min rozmowyz Kanadą na telefon komórkowy lub stacjonarny. Użytkownicy muffmogą rozmawiać między sobą za darmo. Szczegółowy cennik znajdujesię na stronie muff.plCall cheaply in Poland and abroad. Free callsin the network to other users muff muff. Call bez roaming on mobileand desktop - anywhere you have Internet access (Hot Spot, WiFi,LTE, 3G, WiMax). For this you can talk for free with users muffaand keep your landline number wherever you go. Aplikacja muffallows cheap international calls on a cell phone and landlinephone, no roaming charges and other additional costs.To takeadvantage of the opportunities offered by the muff, it is enough tohave access to the Internet (eg, hot spot or Wi-Fi). Aplikacja muffautomatically synchronizes the contact list and call history ofyour phone. Users muff not incur any hidden fees - the price listall expenses are net prices.Mobile muff was created for all usersof smartphones who are using Wi-Fi have access to the Internet andthey want without roaming charges to talk with relatives scatteredacross the globe. Whether you're talking with a friend in Spain,whether you call her grandmother from the USA - a muff always talkfor a pittance.muff are:    - Cheap calls tolandlines and mobiles at home and abroad. Forget about expensiveroaming subscription and requirementscontracts.    - Ease of use and mobility, youcan talk through your laptop, tablet and mobilephone.    - Light and easy to useapplication    - Highest quality characteristicof mobile HD.    - Full control ofexpenditure.muff is easy to useTo speak freely just download themuff. Each new member will receive a free starter package worth 1zł, which allows you to instantly try out the service.Theapplication interface is very clear and easy to use. It consists ofa digital keypad and icons to move rapidly to the contact list andcall history. In addition, the screen shows information about theuser and the current account balance.3 METHODS start aconversationMethod I     1 Click on theapplication icon     2 Select a contactfrom the list     3 Click and start aconversation.Method II     1 Open acontact list     2 Select the person youwant to call     3 Click on the "Call formuff".Method III     1 Opencall     2 Select the person you want tocall     3 Click on the "Call formuff".PRICES:With this application, muff "one dollar" is: - 25minutes talking on mobile phone on the Orange network (exTP); - 16 minutes of landline calls in the UK; - 16minutes talks with Canada on a cell phone or landline.Users muffcan talk to each other for free.Detailed pricing can be found atmuff.pl

App Information muff: tanie rozmowy na komórki

 • App Name
  muff: tanie rozmowy na komórki
 • Package Name
  com.hiperus.muff
 • Updated
  October 11, 2013
 • File Size
  573k
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.8
 • Developer
  Eoon sp. z o.o.
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Eoon sp. z o.o. Show More...

muff: tanie rozmowy na komórki 1.8 APK
Dzwoń tanio w Polsce i za granicą. Darmowe rozmowy w sieci muff doinnych użytkowników muff. Dzwoń bez roamingu, na telefon komórkowyi stacjonarny - wszędzie tam, gdzie masz Internet (Hot Spot, WiFi,LTE, 3G, WiMax). Do tego rozmawiaj za darmo z użytkownikami muffa imiej swój numer stacjonarny zawsze przy sobie. Aplikacja muffpozwala na tanie rozmowy międzynarodowe przez komórkę i telefonstacjonarny, bez opłat roamingowych czy innych dodatkowychkosztów.By skorzystać z możliwości jakie daje muff, wystarczy miećdostęp do Internetu (np. Hot Spot lub Wi-Fi). Aplikacja muffautomatycznie synchronizuje listę kontaktów oraz historię połączeńTwojego telefonu. Użytkownicy muff nie ponoszą żadnych ukrytychopłat – wszystkie podane w cenniku koszty są cenami netto.Aplikacjamobilna muff powstała z myślą o wszystkich użytkownikachsmartfonów, którzy za pomocą Wi-Fi mają stały dostęp do Internetu ichcą bez opłat roamingowych rozmawiać z bliskimi rozsianymi pocałym świecie. Nieważne, czy rozmawiasz z przyjacielem w Hiszpanii,czy dzwonisz do babci z USA – w muff zawsze rozmawiasz zagrosze.muff to: - Tanie rozmowy na numery stacjonarne i komórkowe,w kraju i za granicą. Zapomnij o drogim roamingu, abonamencie iwymogach terminowych. - Wygoda użytkowania i mobilność; rozmawiajza pośrednictwem laptopa, tabletu i telefonu komórkowego. - Lekka iprosta w obsłudze aplikacja - Najwyższa jakość charakterystycznadla telefonii HD. - Pełna kontroli wydatków.muff JEST PROSTY WOBSŁUDZEAby rozmawiać bez ograniczeń wystarczy pobrać aplikacjęmuff. Każdy nowy użytkownik otrzymuje darmowy pakiet startowy owartości 1 zł, który pozwala na natychmiastowe wypróbowanie usługi.Interfejs aplikacji jest wyjątkowo przejrzysty i łatwy w obsłudze.Składa się z cyfrowej klawiatury numerycznej oraz ikonumożliwiających błyskawiczne przejście do listy kontaktów ihistorii połączeń. Dodatkowo na ekranie widoczne są informacje oużytkowniku oraz aktualny stan konta.3 METODY ROZPOCZĘCIAROZMOWYSposób I 1. Kliknij na ikonę aplikacji 2. Wybierz kontakt zlisty 3. Kliknij i rozpocznij rozmowę.Sposób II 1. Otwórz listękontaktów 2. Wybierz osobę, do której chcesz zadzwonić 3. Kliknij wopcję „Zadzwoń przez muff”.Sposób III 1. Otwórz historię połączeń2. Wybierz osobę, do której chcesz zadzwonić 3. Kliknij w opcję„Zadzwoń przez muff”.CENNIK:Dzięki aplikacji muff „1 złotówka” to:- 25 min rozmowy na telefon stacjonarny w sieci Orange (ex TP); -16 min rozmowy z telefonem stacjonarnym w Anglii; - 16 min rozmowyz Kanadą na telefon komórkowy lub stacjonarny. Użytkownicy muffmogą rozmawiać między sobą za darmo. Szczegółowy cennik znajdujesię na stronie muff.plCall cheaply in Poland and abroad. Free callsin the network to other users muff muff. Call bez roaming on mobileand desktop - anywhere you have Internet access (Hot Spot, WiFi,LTE, 3G, WiMax). For this you can talk for free with users muffaand keep your landline number wherever you go. Aplikacja muffallows cheap international calls on a cell phone and landlinephone, no roaming charges and other additional costs.To takeadvantage of the opportunities offered by the muff, it is enough tohave access to the Internet (eg, hot spot or Wi-Fi). Aplikacja muffautomatically synchronizes the contact list and call history ofyour phone. Users muff not incur any hidden fees - the price listall expenses are net prices.Mobile muff was created for all usersof smartphones who are using Wi-Fi have access to the Internet andthey want without roaming charges to talk with relatives scatteredacross the globe. Whether you're talking with a friend in Spain,whether you call her grandmother from the USA - a muff always talkfor a pittance.muff are:    - Cheap calls tolandlines and mobiles at home and abroad. Forget about expensiveroaming subscription and requirementscontracts.    - Ease of use and mobility, youcan talk through your laptop, tablet and mobilephone.    - Light and easy to useapplication    - Highest quality characteristicof mobile HD.    - Full control ofexpenditure.muff is easy to useTo speak freely just download themuff. Each new member will receive a free starter package worth 1zł, which allows you to instantly try out the service.Theapplication interface is very clear and easy to use. It consists ofa digital keypad and icons to move rapidly to the contact list andcall history. In addition, the screen shows information about theuser and the current account balance.3 METHODS start aconversationMethod I     1 Click on theapplication icon     2 Select a contactfrom the list     3 Click and start aconversation.Method II     1 Open acontact list     2 Select the person youwant to call     3 Click on the "Call formuff".Method III     1 Opencall     2 Select the person you want tocall     3 Click on the "Call formuff".PRICES:With this application, muff "one dollar" is: - 25minutes talking on mobile phone on the Orange network (exTP); - 16 minutes of landline calls in the UK; - 16minutes talks with Canada on a cell phone or landline.Users muffcan talk to each other for free.Detailed pricing can be found atmuff.pl
Skyber - low cost, clear calls 1.13 APK
Low cost, Clear CallsInternational phone calls with no roaming chargesGood quality to mobile phones and landlines worldwideRecord all incoming and outgoing callsCall other Skyber users for freeVoice mail with alert sent to your emailNo roamng charges when you connect via:~ HotSpots~ WiFiTry Skyber for free~ no strings attached!~ free phone number on registration~ personal phone number from any country~ free credit to test Skyber~ free calls to other Skyber users~ no obligations~ pay as you go / prepaid
Loading...