1.0.0 / September 1, 2014
(3.5/5) (92)

Description

A memory game with pictures and sounds of mostsignificant musical instruments

Popular memory game with pictures of musical instruments will teachyour children how significant musical instruments look like, aswell as how they sound. Will you recognize French horn, saxophoneor harp? Try the Musical Memory Game, which is based on Czech TVshow Philharmonics on the Street.

App Information Music memory game

 • App Name
  Music memory game
 • Package Name
  air.cz.ceskatelevize.PexesoFilharmoniku
 • Updated
  September 1, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Česká televize
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email decko@ceskatelevize.cz Privacy Policy
  Česká televize Kavčí Hory 140 70 Praha Česká republika
 • Google Play Link

Česká televize Show More...

iVysílání České televize APK
Archiv odvysílaných pořadů ČT1, ČT2, ČT24, ČTsport, ČT :D a ČT art, který obsahuje více než 4 roky videoobsahusi můžete užít přímo ve svém telefonu.----------------------Upozornění:- U starších verzí Androidu (2.3.6 a nize) funguje video naprotokolu RTSP- Některé WIFI routery mají RTSP zablokované, prosím odblokujte(port 554)- Od verze 1.7 aplikace nepodporuje protokol RTSP.- Od verze 1.7 je aplikace podporována pouze na Androidu verze 3.xa vyšší.----------------------Výběry - Doporučená videa ke zhlédnutí, budete mít vždy po ruce.Připravili jsme pro vás výběry nejsledovanějších videí dne aaktuálního týdne, to nejlepší z našeho archivu a také pořady, kteréprávě sledují ostatní.Moje iVysílání - Sestavte si svůj vlastní program z pořadů Českételevize. Stačí přidat oblíbené části do vlastního playlistu.Pořady A-Z - Hledáte konkrétní pořad? Abecední rozcestník vám budedobrým pomocníkem. Vyhledávat můžete také podle žánrů.Pořady podle data - Pohodlně můžete archiv prohledávat také pomocítelevizních programů jednotlivých kanálů České televize (ČT1, ČT2,ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art). Stačí jen tušit, kdy přibližně sepořad který hledáte vysílal.Tato aplikace obsahuje proprietární měřicí software, jenžmonitoruje používání videopřehrávače. Uživatelům tak umožnípřispívat k měření sledovanosti. Chcete-li se dozvědět více oinformacích, které může měřící software shromažďovat nebo o Vašímožnosti měření deaktivovat, přečtěte si zásady ochrany osobníchúdajů poskytnutých výrobcem tohoto software, které naleznete nastránce http://www.ceskatelevize.cz/ochrana-soukromi/.Archive broadcastprograms CT1, CT2, CT24, CT sport, CT: D CT and art, which containsmore than four years, you can enjoy video content directly on yourphone.----------------------Notice:- In older versions of Android (2.3.6 and below) works for RTSPvideo- Some WIFI routers have RTSP blocked, please unblock (port554)- Since version 1.7 application does not support RTSPprotocol.- Since version 1.7 application is only supported on Androidversion 3.x and higher.----------------------Choices - Featured videos to watch, you'll always have on hand. Wehave prepared for you a selection of the most watched videos of theday and the current week, the best of our archives and also showsthat just watching others.My iVysílání - Build your own program on Czech Television programs.Just add your favorite parts to your own playlist.Programs A-Z - Looking for a specific show? Alphabetical Directorywill be a good helper. You can also search by genre.Order by date - Conveniently, you can also search through thearchive of television programs each channel Czech Television (CT1,CT2, CT24, CT sport, CT: D CT and art). Just a guess about wherethe show is looking for broadcast.This application contains proprietary measurement software, whichmonitors Utilize a game. Thus allowing users to contribute toaudience measurement. To learn more about the information that cancollect software metering or measurement deactivate your options,read the privacy statements provided by the manufacturer of thesoftware, which can be found on pagehttp://www.ceskatelevize.cz/ochrana-soukromi/ .
ČT sport 1.7.8 APK
NOTE: Application is localized and news are inCzech language only. Most of the sport live stream content isblocked outside of Czech republic due to limited broadcastrights.Highlights:- Live video stream of the channel ČT sport- Immediately scan through a brief list of articles- Browse latest articles in various categories- Email articles to friends or share articles on socialnetworks- Save chosen articles for reading later- Customize font sizeThe news content is served fromhttp://www.ceskatelevize.cz/ct4/
Karaoke doktora Notičky 1.3 APK
Zazpívejte si spolu se svými dětmi známé ineznámé písničky. „Doktoři“ ze skupiny Chinaski vás naučí mnoholidových a nově přezpívaných skladeb. Zaposlouchejte se do písničeknebo si vypněte hlas a zpívejte s doprovodem kapely Chinaski.Hra Karaoke doktora Notičky doplňuje pořad České televize Písničkydoktora Notičky.Sing along with yourchildren known and unknown songs. "Doctors" from Chinaski willteach you a lot of folk songs and newly přezpívaných. Listen tosongs or turn off voice and sing with a band Chinaski.Game Karaoke doctor Notička program complements the CzechTelevision Songs doctor Notička.
Kouzelný výtah 1.1.0 APK
Kouzelný výtah naučí vaše děti hravou formoupočítat. Spolu s ním a Michalem Nesvadbou budou prozkoumávatKouzelný dům a v každém patře krmit hladová zvířata. Na Kouzelnépůdě se pak naučí sčítat a odčítat od jedné do deseti.Hra Kouzelný výtah doplňuje pořad České televize Jedna dvě, Michaljde.Wonderful elevator teachyour children playfully count. Together with him and MichalNESVADBA will explore Wonderful house and each floor to feed hungryanimals. The Magic soil then learn to add and subtract from one toten.Game Magic elevator complements Czech TV show One, Michalgoes.
Music memory game 1.0.0 APK
A memory game with pictures and sounds of mostsignificant musical instrumentsPopular memory game with pictures of musical instruments will teachyour children how significant musical instruments look like, aswell as how they sound. Will you recognize French horn, saxophoneor harp? Try the Musical Memory Game, which is based on Czech TVshow Philharmonics on the Street.
Trefovaná 1.0.0 APK
Zahrajte si arkanoid, ve kterém se můžetesetkat s oblíbenými postavami známých večerníčků. Zkuste si, kolikbodů a jaké bonusy vám nadělí Hurvínek, Rumcajs nebo MaxipesFík.Play Arkanoid in whichyou can meet your favorite characters familiar bedtime. See howmany points and how bonuses will Nadel Hurvinek, Rumcajs or MaxipesFík.
Fandím! 1.0 APK
Díky této aplikaci můžeš pohodlně nahrávat aposílat videa do soutěže Fandím! Autoři těch nejlepších videívyhrají skvělé ceny a navíc budou vybraná videa odvysílána naobrazovkách ČT sport. Více informací najdeš na www.fandim.cz.With this application youcan easily record and send video to the contest big fan! Theauthors of the best videos will win great prizes, plus selectedvideos will be broadcast on Czech TV screens sport. Moreinformation can www.fandim.cz.
Saky paky 1.0.0 APK
České večerníčky znají v mnoha zemích světa.Kam všude se ještě podívají? To je na tobě. Pomož jim sbalit věcido zavazadel tak, aby se to tam vešlo všechno. Stihneš to?Czech bedtime stories arefamiliar in many countries. Where everywhere you look there? It isup to you. Help them pack up the luggage, so it all fit there. Youcould use it?

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value