1.4.2-release / December 10, 2019
(4.1/5) (272)

Description

Musikhjälpens officiella app! Följ med i sändningen, påverkar detsom händer i glasburen och donera pengar på ett smidigt sätt genomatt önska låtar! Funktioner i appen: FÖLJ SÄNDNINGEN I appen kan dufölja sändningen live hela veckan via video eller radio. Du kanockså se dagens aktuella schema så du snabbt får koll på när dinfavorit gästar glasburen! PÅVERKA DET SOM HÄNDER I GLASBUREN Vivill att ni är med och påverkar årets sändning genom att skickakärlek, tycka till och delta i omröstningar! - Skicka kärlek tillglasburen Skicka er kärlek genom att trycka på hjärt-emojin i appennär den är aktiv, under en begränsad tid kan du skicka så mycketkärlek du vill och samtidigt se hur hjärtan sprids i rutan! -Tycktill & påverka Under veckan kommer vi fråga er där hemma vad nitycker om det som händer i glasburen! Du har då också chansen attrösta om vad du vill ska hända i sändningen! ÖNSKA LÅTAR Din musikräddar liv! I appen kan du enkelt donera pengar genom att önskalåtar! Välj din låt och hur mycket du vill skänka. Om du vill fårdu gärna skicka med en motivering eller hälsning! Välj sedan om duvill betala via SMS, Swish eller betalkort. Om du har övriga frågorfår du gärna maila oss på mhappen@svt.se

App Information Musikhjälpen

 • App Name
  Musikhjälpen
 • Package Name
  se.svt.musikhjalpen
 • Updated
  December 10, 2019
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.4.2-release
 • Developer
  Sveriges Television AB
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  Sveriges Television Oxenstiernsgatan 26-34 105 10 Stockholm
 • Google Play Link
Sveriges Television AB Show More...
SVT Play APK
Med SVT Play kan du se SVTs program och sändningar när och där detpassar dig bäst. Med appen kan du: - Titta på SVTs program, kanaleroch livesändningar - Fortsätta titta på program du börjat följaunder För dig - Sök och bläddra bland kategorier - Spela upp på dinTV via Chromecast Program kan ha olika rättigheter som bestämmerhur länge de finns tillgängliga i appen. Rättigheterna styr ocksåvilka program du kan se på när du är utomlands. I appen visas barade program som går att titta på. Om du upplever problem med appenså besök gärna vårt hjälpforum, http://www.svtplay.se/hjalp, därgår det både att söka efter lösningar på kända problem och ställanya frågor. With SVT Play, you can see the SVT programs andbroadcasts when and where it suits you best. With the app you can:- Watch SVT programs, channels and live broadcasts - Continue towatch the program you started to follow the order you - Search andbrowse categories - Play on your TV via Chromecast Applications canhave different rights that determines how long they are availablein the app. The rights also controls which programs you can look atwhen you are abroad. The app displays only the programs that go towatch. If you experience problems with the app, so please visit ourhelp forum, http://www.svtplay.se/hjalp, where it is possible bothto search for solutions to known problems and ask new questions.
SVT Barn 3.4.8 APK
Barnkanalen har bytt namn till SVT Barn! Med SVT Barns play-tjänstkan ni se alla SVT:s barnprogram när och där det passar er bäst -hundratals timmar med roliga, spännande och utvecklande program förbarn i alla åldrar. Spelaren är trygg och barnanpassad. Här kanbarn själva välja program enkelt och säkert, här finns barabarnprogram. Appen är framtagen i samarbete med barn och nogautvärderad för att vara rolig, säker och enkel att använda för barnfrån tre års ålder. Med SVT Barn-appen kan du: - Titta på SVT:sprogram i en barnanpassad videotjänst - Hitta programmen iA-Ö-listan eller med hjälp av sökfunktionen - Upptäcka nya programi ämneslistorna - Spela upp programmen via Chromecast - Välja omnästa avsnitt ska starta automatiskt eller inte - i inställningarnalängst ner. Där kan du också välja en lägre videokvalitet om dusurfar med begränsad datapott - Stjärnmärka dina favoritprogram föratt samla dem i favoritlistan För bästa videokvalitet rekommenderarvi anslutning via trådlöst nätverk (Wi-Fi). SVT Barn-appeninnehåller inga köp inuti appen (inga in-app purchases). Dinmobiloperatör tar dock betalt som vanligt för nedladdad mängd datanär du surfar via mobilnätet. Kontakta din mobiloperatör om du villveta mer om det.
SVT Nyheter 3.0.0.2 APK
SVT Nyheter har fått en helt ny skrud – snabbare, tydligare och medmörkt läge. Med nyheter från Sveriges största nyhetsredaktion görappen det enkelt att hålla sig uppdaterad. I appen får du en tydligöverblick och snabbare koll på det som händer där du bor, i Sverigeoch i världen. Här hittar du hela SVT:s nyhetsbevakning medgranskningar, fördjupningar och analyser, både som videor och itextform. Allt givetvis utan reklam. Med pushnotiser påslagethåller du alltid koll på stora och viktiga händelser, samt dinalokala nyheter. Har du synpunkter, ris eller ros? Vi vill gärna hadina åsikter! Mejla gärna till kontakt@svt.se. Här kan du läsa omhur SVT behandlar personuppgifter:https://kontakt.svt.se/guide/cookies-och-personuppgifter
Bolibompa 3.25.0 APK
Bolibompadrakens app! Här kan ditt barn spela roliga spel, leka medDraken och titta på sina favoritserier. Bolibompa är skräddarsyddför småbarn med lärande i fokus. Allt är på svenska, annonsfrittoch utan köp inuti app. I Bolibompa-appen finns mängder med spelframtagna för att på ett pedagogiskt sätt hjälpa barn och derasfamiljer i vardagens alla små stunder, bl.a: - Väcka draken - Matadraken - Klä på draken - Borsta drakens tänder - Måla bokstäverVarje dag dyker ett drakägg med nytt innehåll upp! I våraföräldrainställningar, som du hittar via hänglåset kan du: - Ställain hur länge barnen ska kunna använda appen. - Begränsavideoupplösningen för att spara data. - Begränsa vilka lekar somfinns tillgängliga i appen.
SVT Språkplay 3.1.427 APK
With SVT Språkplay you can watch SVT’s programs and get help todevelop your Swedish language. This is the app for you who is arefugee, newly arrived or other immigrant to Sweden. - Click wordsand expressions in closed captions and get language support totwenty-five common immigrant languages. - Read the closed captionsseparately with integrated language exercises - Get recommendedprograms for you who are learning Swedish - Use smart filters tofind program of right LENGTH and DIFFICULTY (easy, intermediate,difficult) - Get a list of your latest viewed programs for easyaccess and repetition - Explore the Swedish vocabulary in a visualoverview and follow the progress of your own Learning profile -Gamification: monitor your activity with graphs and set personallearning goals - Connect or register a user account for back-up andsynchronizing your Learning profile. Enter your current Swedishlanguage level (CEFR scale) in SVT Språkplay: A1 (beginner) if youunderstand very common words and simple sentences A2 (basic) if youcan read short and simple texts B1 (intermediate) if you canunderstand texts with everyday language B2 (upper intermediate) ifyou can read texts about modern problems and different views C1(advanced) if you can understand long and complex texts withdifferent styles C2 (fluent) if you can understand all kinds oftexts If you don’t know any Swedish language yet then SVT Språkplaycan be difficult to use. SVT Språkplay today offers languagesupport to English, Russian, Spanish, Arabic, Turkish, Albanian,Bosnian, Croatian, Persian, Finnish, Greek, Kurdish, Serbian,Somali, Azeri, Ahmaric, Tigrinya, Pashto, French, Mandarin(Chinese), Polish, Romanian, Thai, German. For smart use of yourmobile data allowance we recommend that you connect your mobilephone or tablet to a wireless network (wifi) when it is possible.
Lilla Aktuellt Kollen 3.0.1 APK
Lilla Aktuellt Kollen är en fråge-app där barn i åtta- tilltolvårsåldern får möjlighet att tycka till kring nyheter, aktuellahändelser och snackisar. I appen kan användarna också bilda sig enuppfattning om vad jämnåriga i Sverige tycker om olika saker. LillaAktuellt Kollen ger barnen makt. Den lyfter fram deras åsikter ochtankar och ger dem möjlighet att se sig själva i sin omvärld. Genomappen kan också Lilla Aktuellt-redaktionen göra barnens åsikter ochtankar mer synliga i programmen. Med Lilla Aktuellt Kollen kan du:- Svara på hur du mår och hur du tänker och tycker om olika ämnen -Svara på frågor från andra i din ålder - Få meddelanden om vad somär mest aktuellt just idag - Ta reda på vad andra i din ålder iSverige tycker om olika saker - Upptäcka vad kända personer ellerLilla Aktuellts redaktion svarar på olika frågor Lilla AktuelltKollen är trygg, barnanpassad och användarna är anonyma. Den ärframtagen i samarbete med målgruppen och noga utvärderad för attvara rolig, lärande och enkel att använda. Appen är gratis attladda ner och det finns inga köp i den när den används (in-apppurchases). Din mobiloperatör tar dock betalt som vanligt förnedladdad mängd data när du surfar via mobilnätet. Kontakta dinmobiloperatör om du vill veta mer om det. Little Current Kollen isa question-app where children of eight to twelve years of age havethe opportunity to speak up on news, current events and gossip. Theapp also allows users to get an idea of ​​what their peers inSweden likes different things.   Little Current Kollen giveskids the power. It highlights their views and thoughts and allowsthem to see themselves in their environment. The app can alsoLittle Current editorial team make the children's opinions andthoughts more visible in the programs.   With Little CurrentKollen, you can: - Respond to how you feel and how you think andfeel about various topics - Answering questions from others in yourage - Get notifications about what is most relevant right now -Find out what others in your age in Sweden likes different things -Discover What famous people or Little Currents editorial respondsto various questions   Little Current Kollen is safe, suitablefor children and the users are anonymous. It has been developed incollaboration with the target audience and carefully evaluated tobe fun, learning and easy to use.   The app is free todownload and there are no buy it when it is used (in-apppurchases). Your mobile operator will be paid as usual for theamount of data downloaded while browsing through the mobilenetwork. Contact your carrier for more details about it.
Melodifestivalen 6.5.2 APK
Med Melodifestivalens officiella app 2020 kan du rösta med hjärtat– helt gratis! Du kan också hänga med backstage och få senaste nyttfrån artister och programledare i Melloflödet, ställa frågor tillartisterna i våra exklusiva app-sändningar, samla och byta AllStars-kort, reagera på de olika bidragen, samla troféer och tipparesultatet. För att rösta klickar eller trycker du på hjärtat iappen så att det växer. Ett fullstort hjärta är lika med en röst. Idirektsändningen visar hjärtat i rutan de olika tittargruppernasengagemang och hur mycket det röstas just nu. Du kan hjärtrösta upptill fem gånger på varje bidrag. Lägg till vänner för att se hur dehar hjärtröstat och tippat. Appen följer samma regelverk somtv-programmet följer för röstning och fungerar därför endast iSverige.
SVT Sport 3.0.0.2 APK
SVT Sport har fått en helt ny skrud – snabbare, tydligare och medmörkt läge. Appen gör det enkelt att hålla sig uppdaterad med desenaste livesändningarna och sportnyheterna från SVT. I appen fårdu en tydlig överblick och snabbare koll på det som händer iSverige och i världen. Allt givetvis utan reklam. Med pushnotiserpåslaget håller du alltid koll på stora och viktiga sporthändelser.SVT Sport has got a whole new scrap - faster, clearer and in thedark. The app makes it easy to keep up to date with the latest livebroadcasts and sports news from SVT. The app gives you a clearoverview and a quicker look at what is happening in Sweden and theworld. All of course without advertising. With push notificationson, you always keep track of major and important sports events.
Loading...