4.0.8 / September 2, 2020
(3/5) (28)
Loading...

Description

Få de senaste nyheterna från MVT direkt i din mobil ellersurfplatta. Motala & Vadstena Tidnings nya app ger dig desenaste lokala nyheterna, liverapportering, sport, debatt ochmycket mer. Följ ditt favoritlag eller andra ämnen som du ärintresserad av. Hälsningar MVT Skicka gärna idéer och tyck till -vi lyssnar!

App Information MVT.se

NTM AB Show More...

NT 4.0.8 APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna från NT direkt i din mobil ellersurfplatta. Norrköpings Tidningars (NT) nya app ger dig de senastelokala nyheterna, liverapportering, sport, debatt och mycket mer.Följ ditt favoritlag eller andra ämnen som du är intresserad av.Hälsningar NT Skicka gärna idéer och tyck till - vi lyssnar!
Kuriren 4.0.8 APK
NTM AB
Var först med att få veta de senaste nyheterna från Norrbotten!Norrbottens-Kurirens nya app med de hetaste lokala nyheterna,liverapportering, webb-tv, pushnotiser, debatt, väder och mycketmer. Med Norrbottens-Kurirens nya app behöver du aldrig missa någotsom händer i Norrbotten eller i omvärlden. Nu bestämmer du självvilka nyheter du vill följa och vilka ämnen du vill bevaka. Skickagärna tips, idéer och tyck till - vi lyssnar! HälsningarNorrbottens-Kuriren
NSD 4.0.8 APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna från NSD direkt i din mobil ellersurfplatta. NSD:s nya app ger dig de senaste lokala nyheterna,liverapportering, sport, debatt och mycket mer. Följ dittfavoritlag eller andra ämnen som du är intresserad av. HälsningarNSD Skicka gärna idéer och tyck till - vi lyssnar!
MVT.se 4.0.8 APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna från MVT direkt i din mobil ellersurfplatta. Motala & Vadstena Tidnings nya app ger dig desenaste lokala nyheterna, liverapportering, sport, debatt ochmycket mer. Följ ditt favoritlag eller andra ämnen som du ärintresserad av. Hälsningar MVT Skicka gärna idéer och tyck till -vi lyssnar!
eposten 4.0.8 APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna från eposten direkt i din mobil ellersurfplatta. Enköpings-Postens nya app ger dig de senaste lokalanyheterna, liverapportering, sport, debatt och mycket mer. Följditt favoritlag eller andra ämnen som du är intresserad av. Skickagärna idéer och tyck till - vi lyssnar! Hälsningar eposten
UNT 4.0.8 APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna från UNT direkt i din mobil ellersurfplatta. Upsala Nya Tidnings nya app ger dig de senaste lokalanyheterna, liverapportering, sport, debatt och mycket mer. Följditt favoritlag eller andra ämnen som du är intresserad av. Skickagärna idéer och tyck till - vi lyssnar! Hälsningar UNT
Almedalen Just Nu 1.7.0 APK
NTM AB
2020 års officiella leverantör av Almedalsveckans program -Almedalen Just Nu Region Gotland som är värd för Almedalsveckanhänvisar besökarna att söka information i Almedalen Just Nu appen.I appen finns den senaste informationen om veckans programpunkter.Almedalen Just Nu är Almedalsveckans officiella app 2020. Den ärframtagen i samråd med Region Gotland. Appen uppdateras ständigtoch är ett hjälpmedel inför och under Almedalsveckan. Här finns allinformation om veckans evenemang. Almedalen Just Nu är den enda appdu behöver under Almedalsveckan. I appen finns alla veckansprogrampunkter som blivit godkänd av Region Gotland. Underrespektive evenemang finns det utökad beskrivning. Här finnsinformation om vem som är arrangör och vilka som medverkar.Kontaktpersoner och kontaktuppgifter. Varje evenemang harstartdatum och starttider och sluttider, information om placeringmed tillhörande karta samt en avståndsmätning från din fysiskaplacering. Under varje programpunkt finns det symbolförklaringarsom beskriver följande om programmet: miljödiplomering, om detfinns teleslinga för personer med hörselnedsättning, syntolkning,teckenspråkstolkning, om programmet webbsänds, heta stolen,allergihänsyn, toalett tillgänglig för rullstol, entré och lokaltillgänglig för rullstol. För att göra ditt besök smidigt finns detsökfunktioner över Almedalsveckan servicefunktioner, t .ex.närmaste WC, vattenstation, hjärtstartare, första hjälpen,träffpunkt Region Gotland, busshållplats, taxi, parkering etc. Ifunktionen -Vad händer Just Nu? - får du en överblicksbild övervilka evenemang som börjar inom närtid med tids-ochavståndsmarkering. Vad händer Just Nu? är en inspirationstjänst omdu får tid över och vill få en överblick vad som är på gång inärområdet. Visa favoriter. Här listas alla dina favoriter.Favoriter visas även på kartan. Synkronisera och dela dinafavoriter genom din kalender. Tipsfunktion under respektiveprogrampunkt Utvecklade sökfunktioner gör det lätt för dig atthitta det du söker. I fritextfältet finns det autocomplete-funktionför att undvika stavfel. Utöver fritext går det bra att söka frånlistade kriterier. Här finns det möjlighet att addera olika sökordsom t.ex. evenemangstyp, plats, ämne, arrangör, tid, medverkare,etc. För att underlätta sökningen finns det i år även möjlighet attsöka på respektive programpunkts unika id-nummer. Id-numret ärsynkroniserat med den fysiska programtidningen och på RegionGotlands hemsida www.almedalsveckan.info Appen fungerar offline.Appen har VoiceOver-stöd. Appen är tillgänglighetsgranskad. Börjaplanera ditt Almedalsbesök redan nu. Fler uppdateringar ärinplanerade inom kort.
Uppgång 1.0.57(0) APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna om näringslivetiUppsala och övriga Uppland direkt i din telefon.Uppgång.se är Upsala Nya Tidnings app med de senaste nyheternaomallt som händer inom företagen i Uppland. Förutom detdagligaflödet av nyheter så är Uppgång.se en mötesplats förnäringslivet iUppland. Här finns pressmeddelanden och personnyhetermen ävenbloggar och krönikor från näringslivsprofiler iUppland.Med den inbyggda funktionen för pushnotiser kommer du att vara enavde första som får veta när något stort har hänt.Get the latest newsonbusiness in Uppsala and other Uppland directly in yourphone. Uppgång.se is Upsala Nya Tidning app with the latest newsoneverything that happens within companies in Uppland. In additiontothe daily flow of news that is Uppgång.se a meeting pointforbusiness in Upland. Here are press releases and personal newsbutalso blogs and chronicles from the business world inUppland.With the built-in function for push notifications you will be oneofthe first to know when something big has happened.
Loading...