1.9 / April 18, 2017
(2.8/5) (36)
Loading...

Description

Ứng dụng kết nối WiFi dành cho các thuê bao sửdụng sim Mobifone. Hệ thống được triển khai tại các trường:
1. Cao đẳng Y Tế
2. THPT Quang Trung
3. THPT Dương Xá.
4. THPT Mê Linh
5. THPT Minh Khai
6. THPT Ngọc Hồi

App Information mWiFi

Madoca Show More...

mWiFi 1.9 APK
Madoca
Ứng dụng kết nối WiFi dành cho các thuê bao sửdụng sim Mobifone. Hệ thống được triển khai tại các trường:1. Cao đẳng Y Tế2. THPT Quang Trung3. THPT Dương Xá.4. THPT Mê Linh5. THPT Minh Khai6. THPT Ngọc Hồi
eConnect WiFi 1.3 APK
Madoca
Ứng dụng kết nối WiFi cho sự kiên âm nhạc. Download và kết nối đểsử dụng miễn phí WiFi.WiFi connectivity applications for musicevents. Download and connect to free WiFi use.
Loading...