1.0 / August 10, 2017
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

GINOP-2.1.1-15-2015 intelligens fiziológiai monitor módszertanikutatása projektben résztvevő személyek napi tevékenységnaplótvezetnek. A tevékenységek óránkénti rögzítését segíti azalkalmazás. Jelenlegi változat kizárólag a kísérletben résztvevőkszámára használható, az ott kapott mérésazonosító szükséges afunkciók eléréséhez.GINOP-2.1.1-15-2015 intelligent physiologicalmonitor methodological research leading to a daily activity log ofthe persons involved in the project. hourly record of theactivities to the application.Current version is exclusively forparticipants in the experiment, there was identification ofmeasurement is required to access this feature.

App Information myHealthDiary

 • App Name
  myHealthDiary
 • Package Name
  hu.infotec.myhealthdiary
 • Updated
  August 10, 2017
 • File Size
  7.0M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  myApps.hu
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
  INFOtec Informatikai és Információtechnikai Kft. Szeged Arany János u. 7. II. em. 6720 Magyarország
 • Google Play Link

myApps.hu Show More...

Magyar Látnivalók 8.3 APK
myApps.hu
Több ezer magyar látnivaló egy helyen - fedezze fel Magyarországota mobil kirándulástervezővel! Összegyűjtöttük Magyarországnevezetességeit, amelyeket érdemes felkeresnie, ha kirándulásáttervezi. Barangolja be Magyarország kulturális és történelmi,turisztikai kínálatát. Az alkalmazásba épített funkcióksegítségével megtervezheti útvonalát és közvetlenül tárcsázhatja azintézmény telefonszámát. Városok és kategóriák valamint kulcsszavakalapján is kereshet. Az alkalmazás megmutatja a jelenlegitartózkodási helyének és a keresés eredményének közelében lévőlátnivalókat is, egyszerűbbé téve a meglátogatni kívántintézmények, objektumok sorának összeállítását. A látnivalók közöttmúzeumok, kastélyok, templomok és kápolnák, várak és romok és egyébtermészeti és ipartörténeti emlékek, látogatóközpontok,tanösvények, erdei kisvasutak várják látogatását. Az alkalmazástartalmazza 300 tanösvény leírását. Kiemelt látnivalók: Budapest,Balaton, Hévíz, Hortobágy, Tisza-tó, Eger, Visegrád, Dunakanyar,Sopron, Pécs, Debrecen, Szeged, Velencei-tó környéke Az aktívpihenésre vágyók keresgélhetnek a szórakoztató központok,színházak, kiállítások, strandok, arborétumok, füvészkertek,vadasparkok kínálatai között. Összeállítottunk több túraajánlatot,a kerékpározás kedvelői, illetve az Országos Kéktúrának nekivágókis találnak hasznos információkat a Szórakozás, szabadidőmenüpontban. Több mint 7000 hotel, szálloda, panzió, apartman,vendégház és kemping legfontosabb adatait és elérhetőségéttartalmazza az adatbázis. A látnivalók és szálláshelyek melletttermészetesen nem maradhattak ki a vendéglátóhelyek sem: éttermek,cukrászdák, kávézók és gyorséttermek. Folyamatosan bővítjük alátnivalók környezetében megrendezésre kerülő fesztiválok,programok adatait is. Az alkalmazás alapfunkciói továbbra isinternet kapcsolat nélkül is használhatók A tartalmakatfőcsoportokba soroltuk: látnivalók, szálláshelyek,vendéglátóhelyek, szórakozás, programok – amelyek külön iskereshetők. Az egyes kategóriacsoportokban külön megnevezés éstelepülés szerint is lehet keresni, továbbá meghatározható, hogy azadott település hány kilométeres körzetéből keresünk elemeket. Akeresést tovább egyszerűsíti a „Jelenlegi pozícióm közelében”funkció, melynek segítségével a mobil készülék által meghatározottpozícióhoz képest listázza az alkalmazás a látnivalókat,szálláshelyeket, programokat vagy vendéglátóhelyeket. A kereséseredménye megjeleníthető térképen, vagy útvonal tervezőben ishasználható. A „Közelben” funkció segítségével az adott elemközvetlen közelében kereshet további látnivalókat, szálláshelyeket,vendéglátóhelyeket vagy programokat. Ha tetszett egy látnivaló,akkor a „Továbbküldés” funkcióval a legfontosabb adatait elküldhetisms-ben, email-ben, vagy egyéb a mobil készüléken találhatóüzenetküldő alkalmazással ismerőseinek. Túravezető indítása – atanösvények tartalmi lapján látható „Túravezető indítása” ikontmegérintve letölthető a tanösvényhez tartozó útmutatás, így azbármikor internet elérés nélkül is használható. A látnivalóktöbbségéhez csatoltuk a Google Maps-ben elérhető hely adatlapot,amelyen fotókat, egyéb információkat is talál. Kérjük, segítse amunkánkat azzal, hogy ha hibát talál az alkalmazásban, azt amenüben található „Hibabejelentés” funkció segítségével megírjanekünk. Ha Ön olyan látnivalót ismer, amely nincs a rendszerünkben,annak adatait az „Új látnivaló bejelentése” funkció segítségéveljelezheti a fejlesztőknek. Reméljük, hogy rendszerünk hasznossegítője lesz Önnek. Thousands of Hungarian attractions in oneplace - Explore the mobile kirándulástervezővel Hungary! Hungarycollected by the sights that are worth visiting if you plan trip.Wander around Hungary's cultural and historic tourism offerings.The built in features to help plan your trip to application anddirectly dial the phone number of the institution. search by citiesand categories and keywords. The application also shows you pointsof interest near your current location and the location of thesearch results, making assembly line you want to visit institutionsand objects easier. Among the attractions museums, castles,churches and chapels, castles and ruins and other natural andindustrial history records, visitor centers, nature trails,narrow-gauge railways are waiting for your visit. The applicationincludes a description of 300 trail. Featured attractions:Budapest, Balaton, Hévíz, Hortobágy, Lake Tisza, Eger, Visegrad,Danube Bend, Sopron, Pécs, Debrecen, Szeged, Venice Lake region Theactive recreation seekers can ferret about in the entertainmentcenters, theaters, exhibitions, beaches, arboretums, botanicalgardens, wildlife parks offerings. We've compiled several tours,cycling enthusiasts and the National Kéktúrának set to work canfind useful information about the Entertainment and recreationmenu. More than 7,000 major hotels, hotel, boarding house,apartment, cottage and camping details and contact informationincluded in the database. In addition to the attractions andhotels, of course, they could not stay out of the restaurants donot: restaurants, pastry shops, cafes and fast food restaurants. Weare constantly expanding data festivals, events taking place in thesurrounding attractions. The basic functions of the application canstill be used without an Internet connection The contents weredivided into main categories: attractions, hotels, restaurants,entertainment, programs - which can be searched separately. Theindividual groups can be searched by category, and can bedetermined by a separate name and town to town looking for itemsfrom a specific area of ​​many kilometers. A further simplifies thesearch for "near current location 'feature, which allows theapplication lists the attractions, accommodation, cateringfacilities or programs defined by the relative position of themobile device. Search results can be used to display a map or routeplanner as well. The "Nearby" function allows the item to findadditional attractions, accommodation, catering facilities orprograms in the immediate vicinity. If you liked an attraction, the"Forward" function key to send the data via SMS, email, or themobile device messaging application acquaintances. Launch Tourguide - "Starting the Tour Guide" icon in front of the paths ofcontent by tapping the download instructions are nature trails, sothat at any time can be used without internet access. The majorityof the attractions attached to the Google Maps site is availableform, which are photos and other information as well. Please helpour work with that if you find errors in your application, itwrites to us in the menu "report a problem" feature. If you know ofany attractions that are not in the system, the data may indicatethe developers' announcement of new attractions "function. We hopethat our system will be a useful helper for you.
Pannon-Work ISZ 1.4 APK
myApps.hu
A Pannon-Work ISZ a 25 éves Pannon-Work Iskolaszövetkezet Appja. AzApp abban segít, hogy gyorsan, hatékonyan találj munkát. Olyanmunkát, ami megfelel neked, közel van, könnyen elérhető és időbenis összeegyeztethető a te programjaiddal. Ráadásul a kínált munkákmindegyike biztonságos, bejelentett, ellenőrzött. Nagy figyelmetfordítunk arra, hogy képviseljük a diákok érdekeit, odafigyeljünkigényeikre, igazodjunk elvárásaikhoz. Az App abban is segítségedrelesz, hogy a kiválasztott munkáról le ne maradj. Időben jelez,mikor, hova kell menned és az App-on keresztül gyorsan éshatékonyan tudsz kommunikálni munkatárainkkal is. Ráadásul alegjobb munkákról így értesülsz a leggyorsabban. Az App-onkeresztül pedig azonnal jelentkezhetsz és munkába is állhatsz! Denem csak itt, hanem az ország 16 városában van irodánk, aholszemélyesen is felkereshetsz minket. A Pannon-WorkIskolaszövetkezet országos hálózatának elérhetőségeit szinténmegtalálod az alkalmazásban. Országos hálózatunknak és többévtizedes tapasztalatunknak köszönhetően partnereinek számameghaladja a 600 céget, megbízóink között éppúgy jelen vannak amultinacionális nagyvállalatok, mint a kis- és középvállalkozások.Ezért is tudunk több száz diákmunkát kínálni naponta. Nézd megezeket most! Pannon-Work OTC 25 years of Pannon-WorkIskolaszövetkezet Appja. The app helps you to quickly andefficiently find a job. A job that suits you, close, easilyaccessible and can be compatible with the time you programjaiddal.In addition, the works are all safe, declared, checked. Greatattention is paid to represent the interests of students, payattention to their needs, expectations about adapting. The App thatwill help to keep up the selected work. It indicates a time, when,and where to go via the App can quickly and effectively communicatemunkatárainkkal well. In addition, the best way értesülsz work inprogress as quickly. The App via the right you can apply and can beemployed as well! But not only here, but also has offices in 16cities in the country, where you can also visit us in person. Thenational network of Pannon-Work Iskolaszövetkezet contact detailsare also in the application. Number thanks to decades of experienceand a national network of partners in more than 600 companies amongour clients are multinational companies present as well as smalland medium-sized enterprises. That is why we can offer hundreds ofstudent work each day. Look at them now!
my Vocabulary - myApps 3.1 APK
myApps.hu
my Vocabulary 2.0 has been released! It is much more effective andhandy than it was, because:- you can import your own vocabulariesfrom Google Drive (or GDrive)- you can choose different word pairsto be marked or denoted so that you can practice their meaning and-the same can be done with the previously incorrectly chosen ones.Asan extra function, modified or newly added vocabularies can berefreshed in an instant – just one click!Learn languages andpractice wherever you are!my Vocabulary was designed for you ifever wanted to get rid of your paper-based, unordered vocabularynotes! We deliver an app that perfectly fits your personal needs asit is extremely easy to add extra content to it while learning andpractising any language of your choice!myVocabulary primarilytargets at creating, managing and adding notes to your personaldictionaries. The sample dictionaries included in the defaultpackage are of English-Hungarian, but your own collections are notrestricted to these two languages!When downloading myVocabulary, inthe default package you will find more than 1500 opposites, wordsand sample sentences organized in various topics. These will helpyou to get started with basic English or test your existingknowledge.Sample sentences help you to learn the basic sentencestructure rules working with word matching tasks improve yourvocabulary.The default package is there to inspire you! If you gotto know all the vocab in the default content by heart, add your owndictionary from your notes – of any language, without barriers!Allyou have to do is organize your words according to subjects ortopics, and follow the detailed instructions in the Help menu. Oncecreated, upload your dictionaries on your mobile phone to have themwith you wherever you are!Features of myVocabulary:- addingpersonal dictionaries of any language – flexible content- more than1500 sample sentence and word int he default package- vocabularypractice- word matching tasks- listing of dictionaries – whileworking on tasks, test option generates random answer order, but ifyou just want to browse your dictionary,the order of dictionaryelements will not be changedIf you would like to add content orrefresh the three sample dictionary files in the default package,you can do it by downloading them frommyapps.hu!http://www.myvocabulary.hu/
Lake Tisza 2.17.1076 APK
myApps.hu
Ride around the lake, paddle, angle, hike, and relax at the bank ofthe marvellous Lake Tisza - discover the tourist sights, wonderfulflora and fauna of the region! While you are wandering thisromantic land, the Lake Tisza navigation softvare will be yourguide, helping you with its thematic maps. The unique collection ofimages makes it easier to identify the region’s wildlife. Also,integrated audio files make it possible for you to concentrate onthe sight, and get the most information about the things you see atthe very same time! Download the application and relax by thesecond biggest lake of Hungary! We wish you a pleasant stay!
BEO 2.6 APK
myApps.hu
A BEO egy olyan applikáció, amellyel az FB Workpower Kft.nyilvántartja és szervezi a munkavállalók kölcsönzését, abelépéshez szükséges felhasználó nevet és jelszavat csakszemélyesen az irodában lehet igényelni. The BEO is anapplications, which the SC Work Power Kft. Keeps track of andorganize the hiring of employees required to enter a user name andpassword in person at the office may be claimed.
Baja Bike 4.17.1630 APK
myApps.hu
Baja a kerékpározás szerelmeseinek is tartogat meglepetést, hiszen12 km hosszú kerékpárút épült, illetve újult meg csodálatostermészeti környezetben 2015-ben.A kerékpáros turisták számára aGemenc Vándorpont elnevezésű kerékpáros és ökoturisztikai bázisinformációs pontként funkcionál, melyet érint az Alföldi Kéktúra, aMagyar Zarándokút, valamint az EuroVelo 6 kerékpáros túraútvonalis. A városban kerékpárbérlésre is lehetőség van a Petőfi- szigetiTurisztikai Központban. Jöjjön el ön is és fedezze fel Baját éskörnyékét kerékpárral!Baja cycling enthusiasts can also surprisesin store, as it is 12 km long bicycle path built in beautifulnatural surroundings and renewed in 2015.The cycling touristsGemenc called the Strider bike and ecotourism base point acts as apoint of information, which is in contact with the Blue PlainsTour, the Hungarian Pilgrimage and 6 of the Euro Velo cyclingroute. A bicycle rental is available in the Petofi Island TouristCenter.Come and discover our Baja and its surroundings by bicycle!
Budakeszi Wildlife Park 4.2 APK
myApps.hu
Get to know the programs of the Budakeszi Vadaspark, and meet itsinhabitants with the help of our mobile application! Interestingdescriptions, unique photos, and programs led by our professionalstaff members bring these wonderful creatures closer to you. Withthe integrated audioguide feature you can listen to the informationof your favourite ones. What is more, descriptions and informationof the animals included in the app can be shared with your friends,as well. We give you useful and practical details to organize yourvisit in the park – all you need to do is to focus on the onesliving there, and relax in this wonderful world!
Hungary Card 3.0 APK
myApps.hu
Hungary Card mobil alkalmazás Hungary Card mobil applikációletöltésével internet kapcsolat nélkül is lehetősége nyílik, hogykedvére válogasson az elérhető kedvezmények között. Kombinálja okostelefonja előnyeit és a megvásárolt Hungary Card adta lehetőségeket– fedezze fel magyarországi kirándulásai alatt a kártyakedvezményadó partnereit! Az alkalmazás kedvezmény, elfogadóhelytípusa, valamint település és régió szerinti szűréssel segíti afelhasználót. Az applikáció megmutatja többek közt a közelben lévőkedvezményadó partnerek adatait, elérhetőségeit, és útvonaltervezésfunkcióval biztosítja a célba érést. Emellett közvetlenültárcsázható az intézmény telefonszáma, és ha információra vanszüksége, egy mozdulattal e-mailt is küldhet. A Hungary Cardhasználatával 33-100% kedvezménnyel utazhat vasúton, autóbuszon,vehet autópálya matricát vagy veheti igénybe vidéki nagyvárosokközlekedését. 20-100% kedvezménnyel látogathat el kiállításokra,fürdőzhet hazánk gyógyfürdőiben, strandjain, nézhet színházielőadásokat, vagy éppen sportolhat kalandparkokban. Mindezek közben10-20% kedvezménnyel pihenhet hotelekben, panziókban, és hódolhat agasztronómiai élvezeteknek az éttermekben. Akár a Hungary CardBasic, Standard vagy Plus változatát használja, az egyre bővülőkedvezmények számos lehetőséget kínálnak a megtakarításra! Aközösségi oldalon való megosztás segítségével posztolhatjaidővonalán kedvenc helyeit, kedvezményeit, hogy mások isértesüljenek a lehetőségekről! További információért keresse awww.hungarycard.hu weboldalt. Hungary Card mobile applicationHungary Card Mobile applications have the opportunity downloadingwithout an internet connection to please pick and choose among theavailable discounts. It combines the advantages of Hungary and thepossibilities offered by smartphones purchased Card - discover thestages during the Hungarian tax discount card partners! For thediscount, type acceptance and settlement and filtered by regionhelps the user. The application shows including details of the taxrelief in nearby partners, contact information, and route planningfunction ensures the finish ripening. In addition, direct dialingtelephone number of the institution, and if you need information,send an e-mail with a gesture as well. Using the Card Hungary33-100% discount travel by train, bus, take highway sticker or takeadvantage of rural transport in large cities. 20-100% discount canbe visited exhibitions, Hungary spa bath may Iben, beaches, watchtheater or even in sports adventure parks. All the while 10-20%discount, you can relax in hotels, guest houses, and indulge in theculinary delights of the restaurants. Whether Hungary Card Basic,Standard or Plus version used by the growing number of discountsare offered the opportunity to save! The social networking site tohelp you share your favorite places posztolhatja timeline, benefitsthat others know about the possibilities! For more information,please visit the website www.hungarycard.hu.
Loading...