3.1.11 / May 31, 2021
(3.9/5) (45)
Loading...

Description

mySASY training is an application that allows you to easily andvery accurately evaluate the activity of the basic system in thehuman body = the Autonomic Nervous System (ANS) using a mobilephone and an HRV monitor. The autonomic nervous system controls themost important processes and the condition of the human body.Thanks to this measurement it is possible to monitor the long-termand current reactions of the organism to the selected trainingprocesses/regime and significantly increase the efficiency of thetraining. The mySASY mobile application is used formeasurement/monitoring and is intended for all mySASY users with anindividual account and active program FREE, BASIC +, SPORT or SPORT+. The analysis results are displayed on Dashboard or by selectingHistory. At any time, you can log in to your account directly athttps://client.mysasy.com/en, from any Internet browser and fromany device (mobile phone, tablet, PC). HRV monitor is required formeasurement with mySASY. We offer our HRV monitor athttps://eshop.mysasy.com/accessories?utm_source=ios. But if youalready have an HRV monitor you can use your own. For monitoringwith mySASY system, the device has to meet the following technicalrequirements: • It must be connectable via Bluetooth (BLE). • Itmust be able to measure the RR interval (pulse) accurate toone-thousandth of a second (0,001). . (Even though monitors fromother manufacturers meet these parameters, mySASY a.s. is not ableto guarantee the measurement accuracy of all third-party devices.)Controlling the application should be as intuitive as possible. Incase of any problems or questions, please contact:support@mysasy.com Aplikace mySASY training slouží primárně kměření a je určena všem uživatelům mySASY s individuálním účtem aaktivním programem FREE, BASIC+, SPORT nebo SPORT+. Kdykoli jindyse ke svému účtu můžete přihlásit přímo na webové adresehttps://client.mysasy.com, v libovolném internetovém prohlížeči a zjakéhokoli zařízení (mobilní telefon, tablet, PC). mySASY trainingumožňuje registraci a přihlašování uživatelů několika způsobyvčetně použití účtů Google, Facebook nebo Strava aplikace. K měřenís mySASY je zapotřebí HRV monitor. Ten je možné zakoupit nebozapůjčit na našem eshopu. V případě, že již HRV monitor vlastníteje možné jej pro měření použít. Pro monitorování s mySASY musízařízení splňovat následující technické požadavky: • Musí býtpřipojitelné pomocí Bluetooth (BLE). • Musí umět měřit RR interval(tep) s přesností na tisícinu sekundy (0,001). (Přesto, že tytoparametry splňují i monitory jiných výrobců, společnost mySASY a.s.není reálně schopna garantovat přesnost měření všech zařízenítřetích stran.) Aplikace také nabízí aktuální články z blogu včetnětutoriálů, které pomáhají v interpretaci naměřených dat uživatele ausnadňují cestu za chytrým tréninkem. Ovládání celé aplikace bymělo být co nejvíce intuitivní. V případě, že by používání aplikacevyvolalo otázky, neváhejte kontaktovat: support@mysasy.com, +420730 541 924. Trénuj chytře.

App Information mySASY training

mySASY Show More...

mySASY mobile 1.80.27 APK
mySASY
mySASY is a web-based application that allows you to easily andvery accurately evaluate the activity of the basic system in thehuman body = the Autonomic Nervous System (ANS) using a mobilephone and a HRV monitor. Autonomic nervous system controls the mostimportant processes and the condition of the human body. Thanks tothis measurement it is possible to monitor the long-term andcurrent reactions of the organism to the selected trainingprocesses/regime and significantly increase the efficiency of thetraining. The mySASY mobile application is used formeasurement/monitoring and is intended for all mySASY users withindividual account and active program FREE, BASIC +, SPORT or SPORT+. The analysis results are displayed in the web interface. Theyare available automatically after sending the measured data or fromthe menu of the mobile application by selecting "my results". Atany time, you can log in to your account directly athttps://client.mysasy.com/en, from any Internet browser and fromany device (mobile phone, tablet, PC). To create an individualaccount, it is necessary to register athttps://eshop.mysasy-profile.com/en/. After registering (= creatingpersonal login) you can start using mySASY. HRV monitor is requiredfor measurement with mySASY. We offer our HRV monitor athttps://eshop.mysasy-profile.com/en/. But if you already have anHRV monitor you can use your own. For monitoring with mySASYsystem, the device must meet the following technical requirements:• It must be connectable via Bluetooth. • It must be able tomeasure the RR interval (pulse) accurate to one-thousandth of asecond (0,001). . (Even though monitors from other manufacturersmeet these parameters, mySASY a.s. is not able to guarantee themeasurement accuracy of all third-party devices.) Controlling theapplication should be as intuitive as possible. In case of anyproblems or questions, please contact: support@mysasy.com
mySASY training 3.1.11 APK
mySASY
mySASY training is an application that allows you to easily andvery accurately evaluate the activity of the basic system in thehuman body = the Autonomic Nervous System (ANS) using a mobilephone and an HRV monitor. The autonomic nervous system controls themost important processes and the condition of the human body.Thanks to this measurement it is possible to monitor the long-termand current reactions of the organism to the selected trainingprocesses/regime and significantly increase the efficiency of thetraining. The mySASY mobile application is used formeasurement/monitoring and is intended for all mySASY users with anindividual account and active program FREE, BASIC +, SPORT or SPORT+. The analysis results are displayed on Dashboard or by selectingHistory. At any time, you can log in to your account directly athttps://client.mysasy.com/en, from any Internet browser and fromany device (mobile phone, tablet, PC). HRV monitor is required formeasurement with mySASY. We offer our HRV monitor athttps://eshop.mysasy.com/accessories?utm_source=ios. But if youalready have an HRV monitor you can use your own. For monitoringwith mySASY system, the device has to meet the following technicalrequirements: • It must be connectable via Bluetooth (BLE). • Itmust be able to measure the RR interval (pulse) accurate toone-thousandth of a second (0,001). . (Even though monitors fromother manufacturers meet these parameters, mySASY a.s. is not ableto guarantee the measurement accuracy of all third-party devices.)Controlling the application should be as intuitive as possible. Incase of any problems or questions, please contact:support@mysasy.com Aplikace mySASY training slouží primárně kměření a je určena všem uživatelům mySASY s individuálním účtem aaktivním programem FREE, BASIC+, SPORT nebo SPORT+. Kdykoli jindyse ke svému účtu můžete přihlásit přímo na webové adresehttps://client.mysasy.com, v libovolném internetovém prohlížeči a zjakéhokoli zařízení (mobilní telefon, tablet, PC). mySASY trainingumožňuje registraci a přihlašování uživatelů několika způsobyvčetně použití účtů Google, Facebook nebo Strava aplikace. K měřenís mySASY je zapotřebí HRV monitor. Ten je možné zakoupit nebozapůjčit na našem eshopu. V případě, že již HRV monitor vlastníteje možné jej pro měření použít. Pro monitorování s mySASY musízařízení splňovat následující technické požadavky: • Musí býtpřipojitelné pomocí Bluetooth (BLE). • Musí umět měřit RR interval(tep) s přesností na tisícinu sekundy (0,001). (Přesto, že tytoparametry splňují i monitory jiných výrobců, společnost mySASY a.s.není reálně schopna garantovat přesnost měření všech zařízenítřetích stran.) Aplikace také nabízí aktuální články z blogu včetnětutoriálů, které pomáhají v interpretaci naměřených dat uživatele ausnadňují cestu za chytrým tréninkem. Ovládání celé aplikace bymělo být co nejvíce intuitivní. V případě, že by používání aplikacevyvolalo otázky, neváhejte kontaktovat: support@mysasy.com, +420730 541 924. Trénuj chytře.
Loading...