1.4 / February 6, 2015
(4.0/5) (1299)
Loading...

Description

Trong thung lung xanh biếc kia có một Gia ĐìnhNông Dân Siêu Phàm sinh sống tại nông trại sữa Love’in Farm. Mỗithành viên trong gia đình đều có một năng lực siêu phàm. Họ cùngnhau xây dựng và bảo vệ nguồn sữa tự nhiên và giữ cho nông trạiluôn yên bình và trong lành. Đàn bò sữa thì thỏa thích gặm cỏ non,uống nước suối trong rồi nghỉ ngơi dưới tán cây bao la bóng mát.Chính vì thế, nguồn sữa tốt nhất từ đàn bò đã ra đời tại đây gọi làKUN. Tất cả trẻ con trong vùng rất thích uống KUN để lớn lên thôngminh và khỏe mạnh.

Tuy nhiên, thế lực hắc ám ngày đêm âm mưu tiêu diệt nông trại sữa.Gia Đình Nông Dân Siêu Phàm phải làm gì để bảo vệ đàn bò và nôngtrại sữa?
In the other blue valleyhas a supernatural Family Farmers living in Love'in Farm dairyfarm. Each family member has a supernatural ability. They worktogether to develop and protect natural resources and keep dairyfarms are quiet and clean. Dairy herds are grazing young delight,drinking spring water and rest under the shade trees immense.Therefore, the best milk from cows came out there called KUN. Allof the children enjoyed taking KUN to grow up smart andhealthy.
 
However, dark forces day and night trying to eliminate dairy farm.Super Fan Family Farmers do nothing to protect cows and dairyfarms?

App Information Nông Dân Siêu Phàm

 • App Name
  Nông Dân Siêu Phàm
 • Package Name
  com.tns.kun
 • Updated
  February 6, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Cong ty Co phan Sua Quoc Te
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Cong ty Co phan Sua Quoc Te Show More...

Nông Dân Siêu Phàm 1.4 APK
Trong thung lung xanh biếc kia có một Gia ĐìnhNông Dân Siêu Phàm sinh sống tại nông trại sữa Love’in Farm. Mỗithành viên trong gia đình đều có một năng lực siêu phàm. Họ cùngnhau xây dựng và bảo vệ nguồn sữa tự nhiên và giữ cho nông trạiluôn yên bình và trong lành. Đàn bò sữa thì thỏa thích gặm cỏ non,uống nước suối trong rồi nghỉ ngơi dưới tán cây bao la bóng mát.Chính vì thế, nguồn sữa tốt nhất từ đàn bò đã ra đời tại đây gọi làKUN. Tất cả trẻ con trong vùng rất thích uống KUN để lớn lên thôngminh và khỏe mạnh.Tuy nhiên, thế lực hắc ám ngày đêm âm mưu tiêu diệt nông trại sữa.Gia Đình Nông Dân Siêu Phàm phải làm gì để bảo vệ đàn bò và nôngtrại sữa?In the other blue valleyhas a supernatural Family Farmers living in Love'in Farm dairyfarm. Each family member has a supernatural ability. They worktogether to develop and protect natural resources and keep dairyfarms are quiet and clean. Dairy herds are grazing young delight,drinking spring water and rest under the shade trees immense.Therefore, the best milk from cows came out there called KUN. Allof the children enjoyed taking KUN to grow up smart andhealthy. However, dark forces day and night trying to eliminate dairy farm.Super Fan Family Farmers do nothing to protect cows and dairyfarms?
Loading...