2.1.0 / September 4, 2017
(2.5/5) (24)
Loading...

Description

Nabonett er det lukkede sosiale nettverket for bygningen din ognabolaget ditt. Du og naboene dine sitter med mye kunnskap omnærområdet. Del det på Nabonett og få maksimalt ut av stedet derebor! PRAKTISK. Hold deg oppdatert om hva som skjer rundt deg - altfra forsvunnene katter og loppis til stjålne sykler og nabovarsler.Nabonett er reklamefritt. LUKKET & SIKKER. Adresseverifiseringgir sikkerhet, og det dere deler er bare synlig for naboene dine.Dessuten vil informasjon om naboer aldri bli delt medutenforstående. LOKAL. Du og naboene dine sitter med mye kunnskapom stedet dere bor. Del det på Nabonett og få maksimalt ut avnabolaget ditt!

App Information Nabonett

Nærmeg AS Show More...

Nabonett 2.1.0 APK
Nærmeg AS
Nabonett er det lukkede sosiale nettverket for bygningen din ognabolaget ditt. Du og naboene dine sitter med mye kunnskap omnærområdet. Del det på Nabonett og få maksimalt ut av stedet derebor! PRAKTISK. Hold deg oppdatert om hva som skjer rundt deg - altfra forsvunnene katter og loppis til stjålne sykler og nabovarsler.Nabonett er reklamefritt. LUKKET & SIKKER. Adresseverifiseringgir sikkerhet, og det dere deler er bare synlig for naboene dine.Dessuten vil informasjon om naboer aldri bli delt medutenforstående. LOKAL. Du og naboene dine sitter med mye kunnskapom stedet dere bor. Del det på Nabonett og få maksimalt ut avnabolaget ditt!
Loading...