1.2 / June 27, 2018
(4.9/5) (547)
Loading...

Description

➱ JANOZA NAMOZI➱ NAMOZI GÖSTERİNİZ➱ JUMANAMOZI➱ HUFFTON NAMOZI➱ ASRNAMOZI➱ ŞAM NAMOZI➱ FUTHA SURASI➱ IXLOS SURASI➱ AN-NOS➱ FALAQ➱KAVSARNamoz Islomning asosiy shartlaridan biridir. Alloh ularningbandalarini majbur qilgan. Duo - bu Ollohga shukr qilishningfazilati va U beradigan ko'pgina foydalari bor. Bu kimsa uchunmaqtov darajasi. Ibodat qiluvchi oxirat uchun tayyor bo'ladi. Harxil sabablarga ko'ra namoz o'qimagan har kim Ollohning amrlarigaqarshi keladi. Bu katta fojia. Qur'onda ko'pgina oyatlarmavjud:«Salotni o'qing va Zakotga bering va ruku qilingiz»."Duoqiling va kechirasiz".«Albatta, Alloh iymoningizni zoe qilmaydi.Alloh o'ta mag'firatli va o'ta rahmli zotdir», deb ayt.Sen:«Albatta, biz iymon keltirganlarga ibodat qilamiz. Ularga, bizularga bergan narsalarimizdan bir kun oldin, yashirincha vaochiqchasiga qilamiz denglar, deb savdo-yo'l va hamjihatlik bor»,deb ayt.Bas, Alloh sen bilan birga tiriladi Egamizga hamdu sanolarbo'lsin "," o'zingiz Tahajjud uchun ibodatni etadi farishtalaruchun ertalab va vaqtida uyg'onish, chunki quyosh qorong'i qadartuzilishi Ibodat va ertalab mukammal namoz qilish ""O'z xalqingganajotni buyur va unga halol bo'ling".«Albatta, mo'minlar najottopdilar.(qo'rquv va umid bilan). Ular namozlarini himoya qiladigankishilardir ".«Albatta, namoz zo'ravonlik va qat'iylikdanqaytarilmaydi. Albatta, Allohning vaqti tugadi».«So'zlaringizgasabr qiling va quyosh chiqishidan avval va quyosh botishidan oldinRobbingizga hamd aytib, Unga tasbih ayting, qiyomat kunida U zotgatasbih ayt!» Dedi."Agar ertalab yüceltü Robbingizga hamd. Vakechasi turib va ​​burchakda yulduzlar U yüceleyel qachon Robbilarihukmlariga sabr bo'ling! Siz odamsiz bizning görüşümüzd.",Dedi."Aslida, bu jiddiy mag'lub buyuk vaziyat bo'ldi. Va u yomonog'ir narvon kelganida mehribonlik unga kelgan bo'lsa., U ibodatMagar. Eng buzuq"➱ to NAMOZ of JANOZ➱ Do SHOW NAMOZJUMANAMOZ of ➱➱HUFFTO of the NAMOZ➱ AS NAMOZ ofDAMASCUS NAMOZ of ➱➱ SURACE offuthe➱ SURACE of IXLOS➱ AN-NOS➱ FALAQ➱ arch isNamoz Islomningasosiy is one of the shartlari. Alloh ularning the Majbor qilg thebanda. Duo - this Ollohg to shukur qilishning fazilat va beradigthe ko'pg of the foyda boron. Who's to uch of this maqtov daraja.Ibodat qiluvch oxirat uch of the tayyar was bo'la. Har har xillersabablarg to ko'r to namoz o'qimag Ollohning amrlarig in Qarshi whowas theology. This floor foji to. ko'pg the Oyat in Qur'omavjud:«Salotti the o'qing have ruk v Zakotg to bering Qiling»."Duoqilingan kechirasiz va".«Albatta, was the qilu alloh iymoningiznzoe. Alloh o't to mag'firatl va o't to rahml of the zotd »debayt.You: "Albatta, we iymo the keltirganlarg to our ibodat Qilaa.Ularg, We ularg bergen Narsai's one of our old kun, yashirinch vaochiqchasig Qilaa dengue in our deb savdo-yo'l v hamjihatlik boron»deb ayt.Bass, alloh you bila someday he tirila Egamizg praise ofsano get BO "," o'zingiz tahajjud uchun ibodatn ETA was farisht areuchun ertalab v vaqti in uyg'onish, chun of quyosh qorong QAD istuzilish the Ibodat v ertalab Mukammal namoz qilish ""O'z xalqinggto command the najotn va HALOLINE bo'ling unga".«Albatta, mo'm daysnajot Topda cost.(V umid qo'rquv bilan). Ula namoz are himon to theqiladig that Kishi ".«Albatta, namoz zo'ravonlik v qat'iylikd thatwas the qaytaril. Albatta, Allohning vaqt was TUGA ».«So'zlaringizgsaber qilingan va va quyosh quyosh chiqishi from avval botishiRobbingizg praise from the old aytib, Unga Tasbih ayting, qiyomatin Kunia zotg the Tasbih Upside!» He said."Heavy ertalab yüceltüRobbingizg praise. Va va burchakd to yulduz kecha of Turiba on theyüceleyel qacho of Robbie hukmlarig saber bo'ling! You odamsizbizning görüşümüzd.", He said."Aslid, he was vaziyat jiddiy mag'lubbig BO. V u og Narvon in Yomou the kelgani mehribonlik unga KELGINto the bo'ls., The ibodat Mager. Eng buzuq"

App Information Namoz Kitobi 2018

 • App Name
  Namoz Kitobi 2018
 • Package Name
  com.androazeri.namoz.uz
 • Updated
  June 27, 2018
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Androazeri (Nural İsmayilov)
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Nural İsmayilov, Azerbaijan
 • Google Play Link

Namoz Kitobi 2018 Version History

Select Namoz Kitobi 2018 Version :
 • 1.2 (3) - Latest Version
 • Namoz Kitobi 2018 1.2 APK File

  Publish Date: 2018 /7/4
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 10.5 MB
  Tested on: Android 8.0 (Oreo, API: 26)
  File Sha1: a19aa779d0f67f3058ea207c904ffd51a73948aa
  APK Signature: 927ca44949d7788aa86f9d7f04d7fdacecd1dfb9

Androazeri (Nural İsmayilov) Show More...

Namoz Kitobi 2018 1.2 APK
➱ JANOZA NAMOZI➱ NAMOZI GÖSTERİNİZ➱ JUMANAMOZI➱ HUFFTON NAMOZI➱ ASRNAMOZI➱ ŞAM NAMOZI➱ FUTHA SURASI➱ IXLOS SURASI➱ AN-NOS➱ FALAQ➱KAVSARNamoz Islomning asosiy shartlaridan biridir. Alloh ularningbandalarini majbur qilgan. Duo - bu Ollohga shukr qilishningfazilati va U beradigan ko'pgina foydalari bor. Bu kimsa uchunmaqtov darajasi. Ibodat qiluvchi oxirat uchun tayyor bo'ladi. Harxil sabablarga ko'ra namoz o'qimagan har kim Ollohning amrlarigaqarshi keladi. Bu katta fojia. Qur'onda ko'pgina oyatlarmavjud:«Salotni o'qing va Zakotga bering va ruku qilingiz»."Duoqiling va kechirasiz".«Albatta, Alloh iymoningizni zoe qilmaydi.Alloh o'ta mag'firatli va o'ta rahmli zotdir», deb ayt.Sen:«Albatta, biz iymon keltirganlarga ibodat qilamiz. Ularga, bizularga bergan narsalarimizdan bir kun oldin, yashirincha vaochiqchasiga qilamiz denglar, deb savdo-yo'l va hamjihatlik bor»,deb ayt.Bas, Alloh sen bilan birga tiriladi Egamizga hamdu sanolarbo'lsin "," o'zingiz Tahajjud uchun ibodatni etadi farishtalaruchun ertalab va vaqtida uyg'onish, chunki quyosh qorong'i qadartuzilishi Ibodat va ertalab mukammal namoz qilish ""O'z xalqingganajotni buyur va unga halol bo'ling".«Albatta, mo'minlar najottopdilar.(qo'rquv va umid bilan). Ular namozlarini himoya qiladigankishilardir ".«Albatta, namoz zo'ravonlik va qat'iylikdanqaytarilmaydi. Albatta, Allohning vaqti tugadi».«So'zlaringizgasabr qiling va quyosh chiqishidan avval va quyosh botishidan oldinRobbingizga hamd aytib, Unga tasbih ayting, qiyomat kunida U zotgatasbih ayt!» Dedi."Agar ertalab yüceltü Robbingizga hamd. Vakechasi turib va ​​burchakda yulduzlar U yüceleyel qachon Robbilarihukmlariga sabr bo'ling! Siz odamsiz bizning görüşümüzd.",Dedi."Aslida, bu jiddiy mag'lub buyuk vaziyat bo'ldi. Va u yomonog'ir narvon kelganida mehribonlik unga kelgan bo'lsa., U ibodatMagar. Eng buzuq"➱ to NAMOZ of JANOZ➱ Do SHOW NAMOZJUMANAMOZ of ➱➱HUFFTO of the NAMOZ➱ AS NAMOZ ofDAMASCUS NAMOZ of ➱➱ SURACE offuthe➱ SURACE of IXLOS➱ AN-NOS➱ FALAQ➱ arch isNamoz Islomningasosiy is one of the shartlari. Alloh ularning the Majbor qilg thebanda. Duo - this Ollohg to shukur qilishning fazilat va beradigthe ko'pg of the foyda boron. Who's to uch of this maqtov daraja.Ibodat qiluvch oxirat uch of the tayyar was bo'la. Har har xillersabablarg to ko'r to namoz o'qimag Ollohning amrlarig in Qarshi whowas theology. This floor foji to. ko'pg the Oyat in Qur'omavjud:«Salotti the o'qing have ruk v Zakotg to bering Qiling»."Duoqilingan kechirasiz va".«Albatta, was the qilu alloh iymoningiznzoe. Alloh o't to mag'firatl va o't to rahml of the zotd »debayt.You: "Albatta, we iymo the keltirganlarg to our ibodat Qilaa.Ularg, We ularg bergen Narsai's one of our old kun, yashirinch vaochiqchasig Qilaa dengue in our deb savdo-yo'l v hamjihatlik boron»deb ayt.Bass, alloh you bila someday he tirila Egamizg praise ofsano get BO "," o'zingiz tahajjud uchun ibodatn ETA was farisht areuchun ertalab v vaqti in uyg'onish, chun of quyosh qorong QAD istuzilish the Ibodat v ertalab Mukammal namoz qilish ""O'z xalqinggto command the najotn va HALOLINE bo'ling unga".«Albatta, mo'm daysnajot Topda cost.(V umid qo'rquv bilan). Ula namoz are himon to theqiladig that Kishi ".«Albatta, namoz zo'ravonlik v qat'iylikd thatwas the qaytaril. Albatta, Allohning vaqt was TUGA ».«So'zlaringizgsaber qilingan va va quyosh quyosh chiqishi from avval botishiRobbingizg praise from the old aytib, Unga Tasbih ayting, qiyomatin Kunia zotg the Tasbih Upside!» He said."Heavy ertalab yüceltüRobbingizg praise. Va va burchakd to yulduz kecha of Turiba on theyüceleyel qacho of Robbie hukmlarig saber bo'ling! You odamsizbizning görüşümüzd.", He said."Aslid, he was vaziyat jiddiy mag'lubbig BO. V u og Narvon in Yomou the kelgani mehribonlik unga KELGINto the bo'ls., The ibodat Mager. Eng buzuq"
Gülməli Şəkillər və Lətifələr 1.0.2 APK
Bu Proqram da siz günü gündən əlavə olan Bir birindən gülməlişəkiləri izləyə. minlərlə Lətifələr oxuya o çümlədən bildiyinizlətifələri Digər insanlarla paylaşaraq onlarıda güldürüb əyləndirəbilərsinizDiqqət: Əgər Lətifə oxu bölməsi açılmassa zəhmət olmasaPDF reader proqramı yükləyinLətifələr Azərbaycan Elşən Elşən9690Elşən yusifli Gülməli Şəkillər kitabxana Kitablar Bakı GəncəSumqayıt Xəritə Bayraq Molla Nəsirəddin Sehirli GulusIn addition tothis program from day to day, which you can watch a very funnysidewalks. Thousands of other people sharing anecdotes anecdotesread about them in the way you know you can laugh andcheerfulAttention: If you are reading Latifa PDF reader program,please download section acılmassaFunny Pictures library books ofanecdotes Yusifli Elshan Elshan Elsən9690 Baku, Ganja, SumgayitThis Magic starboard Molla Nasreddin laugh
ДУОЛАР китоби (O'zbekiston) 1.0 APK
« Ассалому ъалайкум аҳла-д-диёри минал- муъминина ва-л-муслимин ваинно иншоаллоҳу бикум лоҳиқуна. Асъалулоҳа лано ва лакуму-л-ъофията ». « Мир вам, о лежащие здесь верущие и мусульмане!Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам, и Аллахпомилует тех из нас, кто ушел раньше, и тех, кто задержался. И япрошу Аллаха об избавлении для нас и для вас »."1" "УТРЕННЕЕДУА""2" "ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ ОТ СНА""3" "ДУА ПРИ ОДЕВАНИИ""4" "ДУАПЕРЕД ВХОДОМ В ТУАЛЕТ ""5" "ДУА ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ТУАЛЕТА ""6" "ДУАПЕРЕД ЕДОЙ""7" " ДУА В КОНЦЕ ТРАПЕЗЫ ""8" "ДУА УХОДЯ ИЗ ДОМА ""9" "ДУА ПРИ ВХОДЕ В ДОМ""10" "ДУА ПОСЛЕ ОМОВЕНИЯ""11" "ДУА ПОСЛЕПРИЗЫВА К МОЛИТВЕ""12" "ДУА ПРИ ВХОДЕ В МЕЧЕТЬ""13" "ДУА ПРИ ВЫХОДИМЗ МЕЧЕТИ""14" "ДУА В ТРАНСПОРНЫХ СРЕДСТВАХ ""15" "ДУА ПОСЕЩЕНИЯБОЛЬНЫХ""16" "В ГНЕВЕ""17" "Видя человека которого попал в трудноеположение (болен неизлечимой болезнью)""18" "ЧУВСТВО СТРАХА ВОВРЕМЯ СНА""19" " ВСЛУЧАЕ ТЕСНОТЫ И СКОРБИ""20" "ДУА ПРИ ВСТРЕЧЕВРАГА""21" "ДУА ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ТРУДНОСТЬЮ""22" "ДУА ИЗБАВЛЕНИЯОТ ДОЛГОВ""23" "ДУА ТОМУ, КТО ОБСЛУЖИВАЛ НАС""24" "ДУА ГОСТЯХОЗЯИНУ ДОМА""25" "ДУА ЖЕНИВШЕМУСЯ""26" "ДУА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ""27""ДУА ПРИ СКОРБИ И НЕСЧАСТЬЕ""28" "ДУА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ""29" "ДУАКОГДА ГРЕМИТ ГРОМ""30" "ДУА КОГДА ИДЁТ ДОЖДЬ""31" " ДУА ПЕРЕДСНОШЕНИЕМ С ЖЕНОЙ""32" "ДУА ПЕРЕД СНОМ""33" "ДУА ПРИСОБОЛЕЗНОВАНИИ""34" "ДУА ПО ЗАБОЮ ЖИВОТНЫХ""35" "ДУА ОТСУЕВЕРИЯ""36" "Мольба за того, кого ты подверг поношению""37" "ДУАПЕРЕД ВХОДОМ НА РЫНОК""38" "Мольба о том кто испытывает сомнение ввере""39" "МОЛЬБА БЛАГОСЛАВЕНИЯ (ИСТИХОРА)""40" "МОЛЬБА ПОСЛЕПОГРЕБЕНИЯ"Русский язык Hayati Ўзбек Uzbek Quran ҲикматларПайғамбарлар Hayati Zikir ve duolar kitabi, Uzbekistan O'zbekistonЗикр ва дуолар китоби"Assalomu alaykum aҳla-d-DIYOR minal- mumininawa-wa l-muslimin FNNOs inshoalloҳu bikum loҳiқuna. Asaluloҳa Lanowa lakumu-n- ofiyata ".   "Peace be upon you, OMuslims veruschie lying here! Indeed, if Allah wills, we will joinyou, and Allah have mercy on those of us who have gone before, andthose who stayed. And I ask Allah for deliverance for us and foryou. ""1" "Morning ROVs""2" "on waking from sleep""3" "ROVs atclothing""4" "ROVs before entering the toilet""5" "ROVs when youexit out of the closet""6" "ROVs before eating""7" "The ROVs end ofthe meal""8" "ROVs are away from home""9" "ROVs when entering ahome""10" "ROVs after bathing""11" "ROVs after the call toprayer""12" "ROVs at the entrance to the mosque""13" "ROVs whenleaving MOH MOSQUE""14" "Dua VEHICLES""15" "ROVs visiting thesick""16" "in anger""17" "Seeing the man who was in a difficultsituation (sick incurable illness)""18," "feelings of fear duringsleep""19" "vsluchae trouble and sorrow""20" "ROVs IN MEETING THEENEMY""21" "ROVs When confronted with difficulties""22" "ROVsgetting rid of debt""23" "ROVs fact Serves Us Who '"24" "ROVs GUESTmaster of the house""25" "ROVs zhenivshemusya""26" "ROVs to protectchildren""27" "ROVs IN tribulation and adversity""28" "ROVsvisiting the cemetery""29" "DUA WHEN thunder""30" "DUA WHEN itrains""31" "ROVs BEFORE intercourse with his wife""32" "ROVs beforebedtime""33" "ROVs IN condolences""34" "ROVs slaughter ANIMAL""35""ROVs from superstition""36" "Plea for the one you exposedvilified""37" "ROVs BEFORE ENTERING THE MARKET""38" "Prayer of whohas doubts in the faith""39" "Plea blessing (ISTIHORA)""40" 'pleasafter the burial "Russian language Hayati ЎzbekUzbek QuranҲikmatlar Payғambarlar Hayati Zikir ve duolar kitabi, UzbekistanO'zbekiston Dhikr wa duolar whaler
Ismlar Manosi (Uzbek) 2 APK
14000 ming kishi nomlarini va ularning ma'nolarini berildi - IsmlarManosi 2019 - Ismlar Manosi O'zbekiston - Ismlar узбекском Manosi -inson nomlari - ularning ma'nolari - узбекском - qizlarning ismlari- Erkak ismlari - Ismlarning ma'nosi - Bolalar nomlari va ma'nolari- Yangi nomlar - O'zbekistondagi ismlar - Islomiy nomlar - engmashhur ismlar 14000 ming kishi nominin - Ismlar Manosi 2019 -Ismlar Manosi O'zbekiston - Ismlar узбекском Manosi - inson nomlari- ularning - узбекском - qizlarning names - Male names - Ismlarning- Bolalar nomlari va ma'nolari - Yangi nomlar - O'zbekistondaginames - Islomiy nomlar - eng mashhur names
Gözəl sözlər (Mövlana) 1.2 APK
Bu Proqramda Mövlana Cəlaləddin Rumidən Seçilmiş gözəl sözlər yeralmaqdadırProqramAxtarış BölməsiYaddaşda SaxlamaMətni yaddaşayazmaq Günün Sözü olaraq seçmək Bluetooth, Sms, Sosial Şəbəkələrdəpaylaşma özəlliyi ilə dostlarınızla paylaşmaq imkanları verərəksizin üçün rahatlıq yaradır və beləliklə Gözəl sözləri daha rahatoxuyub İstədiyiniz insanlrla paylaşa bilərsiniz =)İslami Sözlər,Dini Agladan Azərbaycan Androazeri Sevgi sozleri ayrılıqkelmeleriThe program takes place in the beautiful words of MevlanaJalaluddin selected RumidənprogramSearch Unitmemory StorageThe textis to saveThe word of the day to choose fromBluetooth, SMS, socialnetworks, providing opportunities for sharing feature to share withfriends, and so beautiful words of comfort for you that you want toread more convenient, you can share insanlrla =)Words of Islamicreligious mind the words of the parting words of love Androazeri
Mevlana Sözleri (Paylaşımlı) 1.1 APK
Mevlana Celaleddin Rumi sözleri ✬ Mevlana Celaleddin Rumiden Güzelsözler✬ Uygulamada 300 üzeri sözler bulunmaktadır✬ PaylaşmaSeçeneği✬ Sözleri sosyal ortamda paylaşma✬ SMS Gönderme Seçeneği✬Begendiğiniz sözleri saklama✬ Uygulama içi güzel sözler arama✬ Hiçbir internet olmadan✬ Widget olarak kullanma✬ Kopyalama Seçeneği✸Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet, Olsun! Vuslata aşıkgönül susmayada razı. Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırakolur. Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur✸İsyanlardayımdedi. Hayır, imtihanlardaydı. Fark etseydi, kurtulacaktı.✸ EyMüslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizinedepsizliğine katlanmaktır.Mevlana sözleri, Aşk sözleri,Neguzelsozler, Turkiye, Ağlatan sözler, 2018Rumi lyrics✬ MevlanaJalaluddin Rumi good wordsIn practice, there are over 300 words ✬✬Sharing OptionsLyrics in social media sharing ✬✬ SMS DeliveryOption✬ favorite lyrics storage✬ beautiful lyrics search appNeverwithout an internet ✬✬ use as a widget✬ Copy Option✸ but do nothave love in their destiny is to attain if, Get Well! Vuslat inlove susmaya settle for complacency. They say: out of sight out ofmind. I said: What happens if the review came into Betty IraqI✸İsyanlard said. No, it was in trial. Differences If he had, hewould get rid of.✸ O Muslims, know the decency decency What you askis to endure every dirty the rudeness.Maulana lyrics, love lyrics,Neguzelsoz are Turkey, Crying lyrics, 2018
Türkmen Atalar sözleri 1.0 APK
Türkmen Atalar sözleriAtın var - qanadın var.Avadanlıq toy -düyündə gərək, ağıl - gündə.Ayğır keçməyən yerdən, qulankeçər.Ayrana gələn qabını gizləməz.Az danış, düz danış.Azmağın eybiyoxdur, qayıdıb öz izini tapandan sonra.Bir qoyun ağ da doğur, qarada.Borcu verib qurtaran yaxşı.Böyüklər başlar, kiçiklər işlər.Buğdaçörəyin olmasa da, buğda sözün yoxdumu?!Bütün bəlaların mənbəyitamahkarlıq, bütün cəfaların səbəbi hərislikdir.Dostun dost olsun,hesabın dürüst olsunDostun eybini üzünə de.Dostun köhnəsi yaxşı,donun - təzəsi.Dövlətli çıxar aş üstünə, kasıb - savaş üstünə.Dulgözüylə arvad alma, piyada gözüylə at.Karsızını alınca, subay oturölüncə.Kasıblıq öldürməz, öldürməsə də güldürməz.Keçənə - təəssüfeləmə, gələndən - qorxma.Keçi qaçmaqla ceyran olmaz.Keçini keçiayağından, qoyunu qoyun ayağından asarlar.Kiçicik daş - yarabaş.Kiçiyi olmayanın böyüyü olmaz.Kiçiyini saymayan, ulusunu dasaymaz.Kiri kir açar, kini - söz (Kir - çirk).Kişmişi yeyəndəçöpünü çıxarmağı yaddan çıxarma.Kordan əsanı bir dəfəalarsan.Azerbaycan Kitap Edebiyyat Ədəbiyyat Şiir Şeir TapmacaBayatı Bayati Hekayə Mevlana Mövlana Celaleddin RumiTurkmenAncestors lyricsThere are horse - You have qana.Avadanlıq toy -düyündə gərək, corral - gündə.Aygör keçməyən yerdən, which is Qulkeçə.gizləməz the buttermilk to gələn q AB.Less consult, consultstraight.Romp in the eyb is Yoxen, qayıdıb after worshipers allowedto self.The network will also lead to a QoE, qara also.Debt veribqurtar of the yaxş.Böyüklə starts, kiçiklə is işlə.Although it isnot the çörəy as wheat as wheat yoxdu of said LAN ?!mənbəy of allbəla tamahkarlıq, səbəb of all cəfa is hərislikd.Friendly's getfriends, get honest accountFriendly's eyb the üzünə said.Friendly'sköhnəs the yaxş of frost - the təzəs.Dövlətl Cixi exceeds üstünə,kasıb - üstünə war.Survivors take gözüylə Arvad, piyaca in gözüyləhorse.Get unprofitable, the officers sit ölüncə.Kasıblıq öldürməz,öldürməsə də güldürməz.Keçənə - təəssüf eləmə, gələndən - qorxon.Goats do not qaçmaql to ceyran.Goat goat from the foot, theyhang from the QoE Qoy feet.Kiçicik daş head - wound.The neck wouldnot ass.Counting the Kiçiy does not count in the nation.Dirt opensdirt, alkynyl - wherein (soil - ugly).The çıxar from yadda KismisorLime yeyəndə çıxar the trash.If you get a new dəfə əsKortan.LITERATURE Poetry Book Ədəbiyyat Azerbaijan's Shekiworshiping Bayati Bayati Hekayə by Mevlana Jalaluddin Rumi untilmovle
com.androazeri.yasinuz 2.0 APK
Yasin surasini o'qing va tinglang O'zbekiston Qur'oni karimasi -YaSin surasi, tilovat O'zbek, arabcha Uzbek Yasin surasi mp3 Yasinsurasi mp4 Yosin surasi tafsir mp3 Arabcha Yasin surasi OzbekchaYosin surasi Lotincha O'qish HAYATİ DUOLAR, Kitobi, Quran UZbekYasin surasi tafsiri mp3, Ёсин View Yasin's Full ProfileO'zbekiston Qur'oni mixture - YaSin sura, tilovat O'zbek, arabchaYasin surasi mp3 Yasin Suri Mp4 Yosin surah tafsir mp3 ArabchaYasin Sura Ozbekcha Yosin Lotincha O'qish HAYATİ DUOLAR, Kitobi,Quran UZbek mp3, Ёсин
Loading...