1.1 / January 22, 2018
(4.6/5) (5)

Description

For celebrating 100 years of Romanian national reunification,theNational Museum of Maps and Old Books and AsociațiaIdentitateCulturală Contemporană present an application whichoffers theopportunity to explore maps of the Romanian historicalregions.People have been trying to know and represent the worldaround themfrom time immemorial: the world they knew, the one theyguessed,the one they wanted to know; they have been makingdrawings, theyhave been marking down and calculating distances insteps, feet,days, miles, kilometers and in light-years morerecently. Beyondscience, knowledge and learning, a map gives usinformation onborders— natural or artificial, subjective orobjective, past orpresent, imaginary or real, political oreconomical, and also ontheir crossing; it suggests the extent towhich “fixed” thingschange, it refers to memory and to futureprojections. We inviteyou to explore the National Museum of Mapsand Old Books as if youwere recounting memories—related to theplaces where you spent yourchildhood, where you travelled, whereyou would like to go, to thethings you have learned or to thethings you have read about, toplaces which it seemed to you thatyou have forgotten. Theapplication presents information on famouscartographers andprecious maps and it can accompany and guide youduring your visitinto the museum. The application is the outcome ofthe partnershipbetween the National Museum of Maps and Old Booksand AsociațiaIdentitate Culturală Contemporană, and it was madepossible due tothe voluntary effort of the software engineers fromGeminiSolutions.

App Information National Museum of Maps and Old Books

 • App Name
  National Museum of Maps and Old Books
 • Package Name
  org.aicc.muzeulhartilor
 • Updated
  January 22, 2018
 • File Size
  32M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Asociatia Identitate Culturala Contemporana
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link
Asociatia Identitate Culturala Contemporana Show More...
Statui De Daci 1.3 APK
Ce inseamană "DACII ÎN SCULPTURA ROMANĂ ȘI UNDE ÎI PUTEM VEDEA AZI"? Inseamnă o aplicatie în care am încercat să alăturăm texte,fotografii și locații ale statuilor romane ale dacilor, și eistrămoși ai poporului român, statui care se găsesc în diferitecolecții private și muzee celebre din lume. Considerăm că este utilatat pentru drumețul român ce călătorește în afara României cât șipentru diaspora românească, să știe unde poate găsi aceste statuiale strămoșilor. Noi, realizatorii aplicației, nu încercăm săemitem ipoteze sau să sugeram răspunsuri la posibile întrebări,legitime de altfel, referitoare la motivele pentru care regatul dacs-a bucurat de o atenție cu totul specială din partea eliteiImperiului roman. Cei pasionați de istoria și identitatea culturalăa poporului român și de istoria Europei, pot să aducă contribuțiiînsemnate la acest subiect extrem de incitant și important pentrusocietatea românească contemporană precum și pentru cea europeană.What inseamană "Dacia Roman sculpture CAN SEE THEM TODAY ANDWHERE"? Means an application in which I tried to join texts,pictures and locations of Roman statues of Dacians, and theyancestors of the Romanian people, statues are in various privatecollections and famous museums in the world. We believe it isuseful for both Romanian traveler traveling outside Romania and theRomanian diaspora, to know where to find these statues ofancestors. We filmmakers application, try not to make assumptionsor suggest answers to possible questions, legitimate otherwise,concerning the reasons for the kingdom if you enjoyed a particularattention to the elite of the Roman Empire. Those passionate abouthistory and cultural identity of the Romanian people and thehistory of Europe can make significant contributions to thissubject extremely exciting and important contemporary Romaniansociety as well as the European one.
Bucharest Museums 1.2 APK
"Bucharest Museums" is a helpful companion for anyone who isinterested in the city's museums, art galleries and such. Theapplication provides essential information regarding each entity -like address, location on map, contact details, opening hours,description and photos in a full-screen expandable gallery. Thelist of museums can be filtered using keywords and tags. Theapplication also features a map view that allows the user to seewhich museums are near his current location.The informationpresented by this application is provided by www.aiccromania.org
Constanta Museums 1.1 APK
"Constanta Museums" is a helpful companion for anyone who isinterested in the city's museums, art galleries and such. Theapplication provides essential information regarding each entity -like address, location on map, contact details, opening hours,description and photos in a full-screen expandable gallery. Thelist of museums can be filtered using keywords and tags. Theapplication also features a map view that allows the user to seewhich museums are near his current location.
com.geminisols.museums.cluj 1.1 APK
"Cluj-Napoca Museums" is a helpful companion for anyone who isinterested in the city's museums, art galleries and such. Theapplication provides essential information regarding each entity -like address, location on map, contact details, opening hours,description and photos in a full-screen expandable gallery. Thelist of museums can be filtered using keywords and tags. Theapplication also features a map view that allows the user to seewhich museums are near his current location.
Hărţile Basarabiei 1.3 APK
Basarabia nu este un mit. Este o realitate. Apărută pe hartăprintr-un joc al istoriei, ea a dispărut printr-un concurs deîmprejurări la fel de neașteptat. Dar precum astronomii știu săvadă cometele numai de ei cunoscute, știu să comenteze și săcalculeze precis traiectorii numai de ei bănuite, așa și istoriciiar trebui să însușească măiestria de a pune preț pe cele maiinsesizabile adevăruri. Raportate la astronomie (dacă doriți, leputem raporta la Timp), hărțile nu sunt decât niște graficeobișnuite pe care mâini nesigure de suverani ai clipei își trecpropriile ambiții. Și e de datoria noastră să nu le luăm dreptadevăruri absolute, chiar dacă ei au semnat cu nume de împărațicreștini ca Alexandru I sau cu nume de tirani comuniști ca IosifStalin… Axioma existenței acestui pământ sunt chiar oamenii care autrecut fulgerător prin clepsidra timpului, dar n-au dorit să aibăun destin asemănător cu cel al firelor de nisip. Scopul lor a fostsă lase o urmă. Argumentul suprem al existenței lor este urma.Citind urmele generațiilor care s-au perindat în istoria noastră,afirmăm cu profundă convingere: Basarabia nu este un mit. Este orealitate.“ (din prefaţa „Basarabia. Miza geostrategică“) Aplicaţiavă prezintă informaţii despre 50 de hărţi şi vă ghidează într-oincursiune istorică și culturală privind evoluția frontierelorBasarabiei istorice. Frontierele trecute pe hărți reprezintăconsecințe nemijlocite ale invaziilor barbare, turco-tătare,rusești, iar ulterior - sovietice. Hărțile expuse ilustrează foartebine ideile marelui om politic Mihail Kogălniceanu: „Patrianoastră, prin o vrednică de toată jalea soartă, a fost menită dincea mai bătrână vechime să fie teatrul năvălirilor străinilor”.Aplicaţia a fost realizată în urma parteneriatului dintre MuzeulNaţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi (http://www.muzeulhartilor.ro)şi Asociaţia Identitate CuIturală Contemporană(http://aiccromania.org/ro), graţie efortului voluntar alinginerilor software din firma Gemini Solutions.
infiniTIFF 1.5 APK
infiniTIFF application is a replacement for the standardpaper-printed brochures describing event programs, locations andother details.When you find an infiniTIFF poster just point thephone camera to it and the application will display video/audiocontent describing that particularexperience.http://aiccromania.orgPlease print or display on ascreen the poster found here:http://aiccromania.org/media/infiniTIFF/poster_v1.jpgThen open theapp and point the camera to the poster.
National Museum of Maps and Old Books 1.1 APK
For celebrating 100 years of Romanian national reunification,theNational Museum of Maps and Old Books and AsociațiaIdentitateCulturală Contemporană present an application whichoffers theopportunity to explore maps of the Romanian historicalregions.People have been trying to know and represent the worldaround themfrom time immemorial: the world they knew, the one theyguessed,the one they wanted to know; they have been makingdrawings, theyhave been marking down and calculating distances insteps, feet,days, miles, kilometers and in light-years morerecently. Beyondscience, knowledge and learning, a map gives usinformation onborders— natural or artificial, subjective orobjective, past orpresent, imaginary or real, political oreconomical, and also ontheir crossing; it suggests the extent towhich “fixed” thingschange, it refers to memory and to futureprojections. We inviteyou to explore the National Museum of Mapsand Old Books as if youwere recounting memories—related to theplaces where you spent yourchildhood, where you travelled, whereyou would like to go, to thethings you have learned or to thethings you have read about, toplaces which it seemed to you thatyou have forgotten. Theapplication presents information on famouscartographers andprecious maps and it can accompany and guide youduring your visitinto the museum. The application is the outcome ofthe partnershipbetween the National Museum of Maps and Old Booksand AsociațiaIdentitate Culturală Contemporană, and it was madepossible due tothe voluntary effort of the software engineers fromGeminiSolutions.
Generatia Unirii 1.0 APK
În perspectiva sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la1918,Asociația Identitate Culturală Contemporană vă propune oaplicațiemobilă prin care puteți să descoperiți personalitățile șilideriipolitici ai vremii care au înfăptuit România Mare. In viewofcelebrating the Centenary of the Great Union in 1918,theContemporary Cultural Identity Association proposes you amobileapp through which you can discover the personalities andpoliticalleaders of the time that have made Great Romania.
Loading...