1.0 / June 9, 2019
(0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

var, "Meee, meeee" diye bağırır, Çiftliğinde AliBaba'nın.Alibabanın çiftliği var, Çiftliğinde inekleri var, "Mööö,möööö"diye bağırır,Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Babanın birçiftliğivar, Çiftliğinde horozları var, "Ü-ürü-üüüü, ü-ürü-üüüü"diyebağırır, Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Babanin bir ciftligivar,Çiftliğinde eşekleri var, "Aiii, aiiii" diyebağırır,ÇiftliğindeAli Baba'nın. ali babanın çiftliği ali babanınçiftliğini indir alibabanın çiftliğinde ali babanın çiftliğişarkısı ali babanınçiftliği ali babanın çiftliği ali babanınçiftliği ali babanınçiftliği ali babanın çiftliği ali babanınçiftliği oyunu alibabanın çiftliği şarkısı internetsiz ali babanınbir çiftliği varali babanın bir çiftliği var ali babanın birçiftliği var alibabanın bir çiftliği var şarkısı ali babanın birçiftliği var oyunuali babanın bir çiftliği var internetsiz alibabanın birçiftliği'nde sevimli dostlar ali babanın çiftliği alibabanınçiftliği indir ali babanın bir çiftliği var indir alibabanınçiftliği videosunu indir ali babanın çiftliği'nin oyunu alibabanınçiftliği'nin oyunları ali babanın çiftliği'nin şarkısıçoçukşarkıları dinle çocuk şarkıları bebek şarkıları indiringilizceşarkılar çoçuk şarkıları dinle 2016 ingilizce çocukşarkıları bebekşarkıları dinle ingilizce bebek şarkıları çocukşarkıları dinlecocuk sarkilari türkce okul öncesi çoçuk şarkılarıeğlencelişarkılar çoçuk şarkıları video indir cocuk sarkilari indirçoçuklariçin ingilizce şarkıları cocuk sarkilari türkce dinle çocukşarkısevimli bebek şarkıları dinle ellerim tombik ceylinşarkılarıceylin mama ceylin ellerim tombik ellerim tombik şarkısıceylinçocuk şarkıları ceylinin şarkıları ceylin h şarkıları ceylinbirsinallahım ceylin tombik ceylin h temizlik ceylın h ceylin rapalfabetekerlemesi ceylin cocuk sarkilari birsin allahım ceylin oyunmoyunoyna ceylin cocuk sarkilari cocuk sarkilari 3d tombik oyunuceylinh şarkıları tombik çocuk ellerim tombik sarkisi okulşarkılarıdinle okul öncesi şarkılar 3d tombik oyunu oyna okulöncesişarkıları çok koşupta terleme tombik ve arkadaşlarıokulöncesievrak okulöncesi evrak niloya oyunları niloya çizgi filmindirinternetsiz niloya oyunu niloya niloya niloya şarkıları niloyaaçniloya araba oyunu niloya açılsın niloya arama niloya arabaniloyaboyama oyunu niloya boyama niloya boyaması niloya boyamalarıniloyaboyama oyunları niloya cizgi film indir niloya cizgi filmindirinternetsiz niloya cizgi film niloya cizgi film izle niloyacepcivcivi niloya denizaltı niloya doktor oyunu niloya derleradımaniloya duvar kağıdı niloya doktor niloya lunapark oyununiloyaniloya niloya niloya niloya niloya niloya var, "Meee, meeee"diyebağırır, Çiftliğinde Ali Baba'nın. Alibabanın çiftliğivar,Çiftliğinde inekleri var, "Mööö, möööö" diye bağırır,ÇiftliğindeAli Baba'nın. Ali Babanın bir çiftliği var, Çiftliğindehorozlarıvar, "Ü-ürü-üüüü, ü-ürü-üüüü" diye bağırır, ÇiftliğindeAliBaba'nın. Ali Babanin bir ciftligi var, Çiftliğinde eşeklerivar,"Aiii, aiiii" diye bağırır, Çiftliğinde Ali Baba'nın. alibabanınçiftliği ali babanın çiftliğini indir ali babanınçiftliğinde alibabanın çiftliği şarkısı ali babanın çiftliği alibabanın çiftliğiali babanın çiftliği ali babanın çiftliği alibabanın çiftliği alibabanın çiftliği oyunu ali babanın çiftliğişarkısı internetsiz alibabanın bir çiftliği var ali babanın birçiftliği var ali babanınbir çiftliği var ali babanın bir çiftliğivar şarkısı ali babanınbir çiftliği var oyunu ali babanın birçiftliği var internetsiz alibabanın bir çiftliği'nde sevimlidostlar ali babanın çiftliği alibabanın çiftliği indir ali babanınbir çiftliği var indir alibabanın çiftliği videosunu indir alibabanın çiftliği'nin oyunu alibabanın çiftliği'nin oyunları alibabanın çiftliği'nin şarkısıçoçuk şarkıları dinle çocuk şarkılarıbebek şarkıları indiringilizce şarkılar çoçuk şarkıları dinle 2016ingilizce çocukşarkıları bebek şarkıları dinle ingilizce bebekşarkıları çocukşarkıları dinle cocuk sarkilari türkce okul öncesiçoçuk şarkılarıeğlenceli şarkılar çoçuk şarkıları video indir cocuksarkilariindir çoçuklar için ingilizce şarkıları cocuk sarkilaritürkcedinle çocuk şarkı sevimli bebek şarkıları dinle ellerimtombikceylin şarkıları ceylin mama ceylin ellerim tombik ellerimtombikşarkısı ceylin çocuk şarkıları ceylinin şarkıları ceylinhşarkıları ceylin birsin allahım ceylin tombik ceylin htemizlikceylın h ceylin rap alfabe tekerlemesi ceylin cocuksarkilaribirsin allahım ceylin oyun moyun oyna ceylin cocuksarkilari cocuksarkilari 3d tombik oyunu ceylin h şarkıları tombikçocuk ellerimtombik sarkisi okul şarkıları dinle okul öncesişarkılar 3d tombikoyunu oyna okul öncesi şarkıları çok koşuptaterleme tombik vearkadaşları okulöncesi evrak okulöncesi evrakniloya oyunlarıniloya çizgi film indir internetsiz niloya oyununiloya niloyaniloya şarkıları niloya aç niloya araba oyunu niloyaaçılsın niloyaarama niloya araba niloya boyama oyunu niloya boyamaniloyaboyaması niloya boyamaları niloya boyama oyunları niloyacizgi filmindir niloya cizgi film indir internetsiz niloya cizgifilm niloyacizgi film izle niloya cep civcivi niloya denizaltıniloya doktoroyunu niloya derler adıma niloya duvar kağıdı niloyadoktor niloyalunapark oyunu niloya niloya niloya niloya niloyaniloya niloya

App Information net.ali2bdanzc5.tuk

 • App Name
  net.ali2bdanzc5.tuk
 • Package Name
  net.ali2bdanzc5.tuk
 • Updated
  June 9, 2019
 • File Size
  9.6M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  astomapp
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

astomapp Show More...

Birsin ALLAH 'ım-Çocuk İlahileri _YENNI 3.0 APK
astomapp
Nice nimetlerle bizi donatan Birsin Allahım, birsin Allahım Sen enyüce, sen en yüce teksin Allahım Hazreti Adem bizim babamız,Hazreti. Havva bizim anamız Birsin Allahım, birsin Allahım Sen enyüce, sen en yüce teksin Allahım 1. Ceylin H - 10 Parmak Şarkısı 2.Ceylin H - 3 Küçük Parmak Şarkısı 3. Ceylin H - Abdest Şarkısı 4.Ceylin H - Abur Cubur Şarkısı 5. Ceylin H - Alemlerin Rabbi Çocukİlahisi 6. Ceylin H - Alfabe Şarkısı 7. Ceylin H - Benim RapimŞarkısı 8. Ceylin H - Bıcı Bıcı Şarkısı 9. Ceylin H - BirsinAllah'ım İlahi 10. Ceylin H - Can Can Çikolata Şarkısı 11. Ceylin H- Ceviz Adam Şarkısı 12. Ceylin H - Ellerim Tombik Tombik Şarkısı13. Ceylin H - Ellerini Yıka Dişlerini Fırçala 14. Ceylin H - GıdıGıdı 15. Ceylin H - Günleri Sayalım Şarkısı 16. Ceylin H - HamYapalım 17. Ceylin H - Hapur Hupur Şarkısı 18. Ceylin H - KırmızıBalık 19. Ceylin H - Kırmızı Balık Kaç Kaç 20. Ceylin H - MamaŞarkısı 21. Ceylin H - Pazara Gidelim Çocuk Şarkısı 22. Ceylin H -Renkleri Öğreniyorum 23. Ceylin H - Süt İçelim Çocuk Şarkısı 24.Ceylin H - Temizlik Şarkısı 25. Ceylin H - Tık Dedi Kapı ÇocukŞarkısı . Hu Hu Hu Allah * Alla Beni * Melek Bebek * E Bebeğime *Yavrum Uyusun Huu * Peri Kızı * Onu Hep Sevecek * Kedicik * Hu HuAllah * Fış Fış Kayıkçı * Yağmur Yağar * Atem Tutem Men Seni *Benim Annem * Bol Soğanlı Börülce * Parla Yıldızcık * Uyu YavrumYine Sabah Oluyor * Mis Gibi Uyusun Bebeğim Nice nimetlerle bizidonatan Birsin Allahım, birsin Allahım Sen en yüce, sen en yüceteksin Allahım Hazreti Adem bizim babamız, Hazreti. Havva bizimanamız Birsin Allahım, birsin Allahım Sen en yüce, sen en yüceteksin Allahım 1. Ceylin H - 10 Parmak Şarkısı 2. Ceylin H - 3Küçük Parmak Şarkısı 3. Ceylin H - Abdest Şarkısı 4. Ceylin H -Abur Cubur Şarkısı 5. Ceylin H - Alemlerin Rabbi Çocuk İlahisi 6.Ceylin H - Alfabe Şarkısı 7. Ceylin H - Benim Rapim Şarkısı 8.Ceylin H - Bıcı Bıcı Şarkısı 9. Ceylin H - Birsin Allah'ım İlahi10. Ceylin H - Can Can Çikolata Şarkısı 11. Ceylin H - Ceviz AdamŞarkısı 12. Ceylin H - Ellerim Tombik Tombik Şarkısı 13. Ceylin H -Ellerini Yıka Dişlerini Fırçala 14. Ceylin H - Gıdı Gıdı 15. CeylinH - Günleri Sayalım Şarkısı 16. Ceylin H - Ham Yapalım 17. Ceylin H- Hapur Hupur Şarkısı 18. Ceylin H - Kırmızı Balık 19. Ceylin H -Kırmızı Balık Kaç Kaç 20. Ceylin H - Mama Şarkısı 21. Ceylin H -Pazara Gidelim Çocuk Şarkısı 22. Ceylin H - Renkleri Öğreniyorum23. Ceylin H - Süt İçelim Çocuk Şarkısı 24. Ceylin H - TemizlikŞarkısı 25. Ceylin H - Tık Dedi Kapı Çocuk Şarkısı . Hu Hu Hu Allah* Alla Beni * Melek Bebek * E Bebeğime * Yavrum Uyusun Huu * PeriKızı * Onu Hep Sevecek * Kedicik * Hu Hu Allah * Fış Fış Kayıkçı *Yağmur Yağar * Atem Tutem Men Seni * Benim Annem * Bol SoğanlıBörülce * Parla Yıldızcık * Uyu Yavrum Yine Sabah Oluyor * Mis GibiUyusun Bebeğim
Benim Canım Kardeşim-Çocuk Şarkıları 1.0.0 APK
astomapp
En güzel çocuk şarkıları ve Bebek Şarkıları Canim Kardesimşarkımızçocuklara kardeş sevgisini aşılamayı amaçlıyor. BENİMCANIMKARDEŞİM Çocuk Şarkısı Sözleri: Annem dedi bir kardeşimolacakmışBana hep sevgiyle sarılacakmış Duracakmış her zamanyanımda Benimcanım kardeşim olacakmış Şaşkın Ördek: Aahhh keşkebenim de birkardeşim olsa Unutkan Balık: Üzülme ben seninkardeşinim. Kardeşimkardeşim benim canım kardeşim Uyusun da büyüsünbenim canımkardeşim Kardeşim kardeşim benim canım kardeşimBeslensin degüçlensin benim canım kardeşim. Babam dedi bir kardeşimolacakmışBenimle oyunlar oynayacakmış Elimi tutup gezmeyeçıkacakmış Benimcanım kardeşim olacakmış Şaşkın Ördek: KardeşimParka gidelim miUnutkan Balık:Hadi gidelim, oyun oynayalım.Kardeşim kardeşim benimcanım kardeşim Uyusun da büyüsün benim canımkardeşim Kardeşimkardeşim benim canım kardeşim Beslensin degüçlensin benim canımkardeşim. Benim canım kardeşim cocuk şarkısıpepenin sözleri pepeenin tüm şarkılarının sözleri Pepe özellikleşarkıları ve besteleriile ön plana çıkmış, 3 ile 6 yaş arasıizleyici kitlesine hitapeden Türk yapımı bir animasyon ve buanimasyonun başkahramanıdır.Pepe konuşma zorluğu olan 4 yaşındaerkek bir çocuktur ve ismi deburadan gelmektedir. Komik ve öğreticiolması amaçlanan çizgidizinin yapımcılığını Düşyeri üstlenmiştir.Şarkıların hepsibölümün konusu ile ilgili özgün bir içeriğe sahipolup örnek teşkiledecek şekilde yazılmıştır. Şarkılarda Pepe’ye arasıra Pepe’ninkardeşi, arkadaşları, kuzeni, annesi, babası, dedesive ninesi dekatılır. 1. Uyu Yavrum 2. Atem Tutem Ben Seni 3.Dandini Dandini 4.Uyusunda Tez Büyüsün 5. Fış Fış Kayıkçı 6. BanaBir Masal AnlatBaba 7. Hu Hu Hu Allah 8. Eşekli Ninni 9. Unutumadım(Sözsüz) 10.Yağmur Yağar 11. Annesi Onu Severmiş 12. Hürrem Ninni13. NenniNenni 14. Yorgun Gözlerin 15. E Bebeğim çocuk şarkılarıbebekşarkıları çoçuk şarkıları dinle cocuk sarkilari çoçukşarkılarıçoçuk şarkıları 2016 çocuk şarkıları dinle bebek şarkılarıindirokul şarkıları çoçuk şarkıları sözleri çocuk şarkı çoçukşarkılarıdinle 2016 ingilizce çocuk şarkıları çocuk sarkilaribebekşarkıları dinle ingilizce çoçuk şarkıları dinle ingilizcebebekşarkıları okul şarkıları dinle okul öncesi çoçuk şarkılarıanaokuluşarkıları eğlenceli oyunlar oyunlar oyun oyna arabaoyunları oyunindir araba yarışı okey ücretsiz oyunlar arabaoyunları oyna kraloyun okey oyna online oyunlar bebek oyunlarıbarbie oyunları bedavaoyun oyna kız oyunları en güzel oyunlarücretsiz oyun oyna arabaoyunu oyna yarış oyunları eğitici oyunlarbedava oyun indir oyunoyna bedava yeni! 16. bebeğimin güzel gözlerivarmış yeni! 17.kedicik yeni! 18. peri kızı yeni! 19. yum usulcagözlerini yeni!20.can bebek güleç bebek Uygulamayı birkezindirdikten sonrabirdaha internete gerek duymadan dilediğiniz zamankolaycakullanabilirsiniz. Ninniler bittikten sonra başa sarmaözelliğisayesinde uygun bir ses tonunda telefonu bırakıpgidebilirsiniz.Ninni bitince diğer ninniye geçme özelliği,müziklerdeki ses tonufarklılığı bebeğinizin dikkatini çekipuykusunu dağıtmaması içineklenmemiştir. Bebek ve çocuklarınızıuyuturken gönül rahatlığı ilekullanabilirsiniz. uygulama içerisindekaradeniz, akdeniz, ege,trakya ve tüm anadolu da en çok dinlenen vesevilen aşağıdakininnileri bulabilirsiniz. 1. Hu Hu Hu Allah 2.Melek Bebek (BabaSesinden) 3. Bebeğimin Uykusumu Gelmiş 4. Bana BirMasal Anlat Baba5. Benim Küçük Yıldızım 6. Sen Bir Güzel Meleksin7. Benim Babam 8.Uyu Kızım (Baba Sesinden) 9. Uyu Kızım (AnneSesinden) 10.Ninnilerin Beni Yakar 11. Ninnide Kuzum 12. NenniDesem Uyurmu Ola13. Uyu Yavrum 14. Bebeği Nazlı Büyüttüm 15.Ninnanna (BabaSesinden) Uygulamamızdaki Ninniler: * Dandini DandiniDastana *Uyusun da Büyüsün * Nenni Bebeğim * Annesi Onu ÇokSevermiş * AllaBeni * Melek Bebek * E Bebeğime * Yavrum Uyusun Huu* Peri Kızı *Onu Hep Sevecek * Kedicik * Hu Hu Allah * Fış FışKayıkçı * YağmurYağar * Atem Tutem Men Seni * Benim Annem En güzelçocuk şarkılarıve Bebek Şarkıları Canim Kardesim şarkımız çocuklarakardeşsevgisini aşılamayı amaçlıyor. BENİM CANIM KARDEŞİM ÇocukŞarkısıSözleri: Annem dedi bir kardeşim olacakmış Bana hepsevgiylesarılacakmış Duracakmış her zaman yanımda Benim canımkardeşimolacakmış Şaşkın Ördek: Aahhh keşke benim de bir kardeşimolsaUnutkan Balık: Üzülme ben senin kardeşinim. Kardeşim kardeşimbenimcanım kardeşim Uyusun da büyüsün benim canım kardeşimKardeşimkardeşim benim canım kardeşim Beslensin de güçlensin benimcanımkardeşim. Babam dedi bir kardeşim olacakmış Benimleoyunlaroynayacakmış Elimi tutup gezmeye çıkacakmış Benim canımkardeşimolacakmış Şaşkın Ördek: Kardeşim Parka gidelim mi UnutkanBalık:Hadi gidelim, oyun oynayalım. Kardeşim kardeşim benimcanımkardeşim Uyusun da büyüsün benim canım kardeşim Kardeşimkardeşimbenim canım kardeşim Beslensin de güçlensin benim canımkardeşim.Benim canım kardeşim cocuk şarkısı pepenin sözleri pepeenin tümşarkılarının sözleri Pepe özellikle şarkıları ve besteleriile önplana çıkmış, 3 ile 6 yaş arası izleyici kitsle hitap edenTürkyapımı bir animasyon ve bu animasyonun başkahramanıdır.Pepekonuşma zorluğu olan 4 yaşında erkek bir çocuktur ve ismideburadan gelmektedir. Komik ve öğretici olmasıststlenmiştir.Şarkıların hepsi bölümün konusu ile ilgili özgün biriçeriğe sahipolup örnek teşkil edecek şekilde yazılmıştır.Şarkılarda Pepe'yeara sıra Pepe'nin kardeşi, arkadaşları, kuzeni,annesi, babası,dedesi ve ninesi de katılır. 1. Uyu Yavrum 2. AtemTutem Ben Seni3. Dandini Dandini 4. Uyusunda Tez Büyüsün 5. Fış FışKayıkçı 6.Bana Bir Masal Anlat Baba 7. Hu Hu Hu Allah 8. EşekliNinni 9.Unutumadım (Sözsüz) 10. Yağmur Yağar 11. Annesi OnuSevermiş 12.Hürrem Ninni 13. Nenni Nenni 14. Yorgun Gözlerin 15. EBebeğimçocuk şarkıları bebek şarkıları çoçuk şarkıları dinlecocuksarkilari çoçuk şarkıları çoçuk şarkıları 2016 çocukşarkılarıdinle bebek şarkıları indir okul şarkıları çoçuk şarkılarısözleriçocuk şarkı çoçuk şarkıları dinle 2016 ingilizce çocukşarkılarıçocuk sarkilari bebek şarkıları dinle ingilizce çoçukşarkılarıdinle ingilizce bebek şarkıları okul şarkıları dinle okulöncesiçoçuk şarkıları anaokulu şarkıları eğlenceli oyunlar oyunlaroyunoyna araba oyunları oyun indir araba yarışı okey ücretsizoyunlararaba oyunları oyna kral oyun okey oyna online oyunlarbebekoyunları barbie oyunları bedava oyun oyna kız oyunları engüzeloyunlar ücretsiz oyun oyna araba oyunu oyna yarış oyunlarıeğiticioyunlar bedava oyun indir oyun oyna bedava yeni! 16.bebeğimingüzel gözleri varmış yeni! 17. kedicik yeni! 18. peri kızıyeni!19. yum usulca gözlerini yeni! 20.can bebek güleç bebekUygulamayıbirkez indirdikten sonra birdaha internete gerekduymadandilediğiniz zaman kolayca kullanabilirsiniz. Ninnilerbittiktensonra başa sarma özelliği sayesinde uygun bir ses tonundatelefonubırakıp gidebilirsiniz. Ninni bitince diğer ninniye geçmeözelliği,müziklerdeki ses tonu farklılığı bebeğinizin dikkatiniçekipuykusunu dağıtmaması için eklenmemiştir. Bebek veçocuklarınızıuyuturken gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.uygulamaiçerisinde karadeniz, akdeniz, ege, trakya ve tüm anadoluda en çokdinlenen ve sevilen aşağıdaki ninnileri bulabilirsiniz. 1.Hu Hu HuAllah 2. Melek Bebek (Baba Sesinden) 3. Bebeğimin UykusumuGelmiş4. Bana Bir Masal Anlat Baba 5. Benim Küçük Yıldızım 6. SenBirGüzel Meleksin 7. Benim Babam 8. Uyu Kızım (Baba Sesinden) 9.UyuKızım (Anne Sesinden) 10. Ninnilerin Beni Yakar 11. NinnideKuzum12. Nenni Desem Uyurmu Ola 13. Uyu Yavrum 14. Bebeği NazlıBüyüttüm15. Ninnanna (Baba Sesinden) Uygulamamızdaki Ninniler: *DandiniDandini Dastana * Uyusun da Büyüsün * Nenni Bebeğim * AnnesiOnuÇok Severmiş * Alla Beni * Melek Bebek * E Bebeğime * YavrumUyusunHuu * Peri Kızı * Onu Hep Sevecek * Kedicik * Hu Hu Allah *Fış FışKayıkçı * Yağmur Yağar * Atem Tutem Men Seni * Benim Annem
HAPŞU - Çocuk Şarkıları 1.0.0 APK
astomapp
Şarkı sözleri: Unutkan ve Şaşkın oturuyormuş parkta Birrüzgaresmiş, ikisi de üşümüş o anda. "Aaaa çok soğuk oldu!" Şaşkınolmuşhasta başlayacak hapşırmaya. "Haa, haa" Unutkan demiş:"Ağzınıkapa". Çok geç kalmış oysa. "Hapşuuuuuuu" "Hayııııır, benide hastaettinnnn" Hapşururken ha ha ha, Öksürürken öhö öhö Ağzınıkapamutlaka mikropları saçma, Burnun akarken, mendili kopar hemen.Silgüzelce ne varsa, sonra da rahatla... 1. Uyu Yavrum 2. AtemTutemBen Seni 3. Dandini Dandini 4. Uyusunda Tez Büyüsün 5. FışFışKayıkçı 6. Bana Bir Masal Anlat Baba 7. Hu Hu Hu Allah 8.EşekliNinni 9. Unutumadım (Sözsüz) 10. Yağmur Yağar 11. AnnesiOnuSevermiş 12. Hürrem Ninni 13. Nenni Nenni 14. Yorgun Gözlerin15. EBebeğim çocuk şarkıları bebek şarkıları çoçuk şarkıları dinlecocuksarkilari çoçuk şarkıları çoçuk şarkıları 2016 çocukşarkılarıdinle bebek şarkıları indir okul şarkıları çoçuk şarkılarısözleriçocuk şarkı çoçuk şarkıları dinle 2016 ingilizce çocukşarkılarıçocuk sarkilari bebek şarkıları dinle ingilizce çoçukşarkılarıdinle ingilizce bebek şarkıları okul şarkıları dinle okulöncesiçoçuk şarkıları anaokulu şarkıları eğlenceli oyunlar oyunlaroyunoyna araba oyunları oyun indir araba yarışı okey ücretsizoyunlararaba oyunları oyna kral oyun okey oyna online oyunlarbebekoyunları barbie oyunları bedava oyun oyna kız oyunları engüzeloyunlar ücretsiz oyun oyna araba oyunu oyna yarış oyunlarıeğiticioyunlar bedava oyun indir oyun oyna bedava yeni! 16.bebeğimingüzel gözleri varmış yeni! 17. kedicik yeni! 18. peri kızıyeni!19. yum usulca gözlerini yeni! 20.can bebek güleç bebek 1. HuHu HuAllah 2. Melek Bebek (Baba Sesinden) * Fış Fış Kayıkçı *YağmurYağar * Atem Tutem Men Seni * Benim Annem bebek şarkılarıbebekşarkıları bebek şarkıları bebek şarkıları bebek şarkılarıçoçukşarkıları dinle çocuk şarkıları cocuk sarkilari çoçukşarkılarıingilizce çoçuk şarkıları dinle bebek ninnileri çoçukşarkıları2016 bebek şarkıları indir ingilizce şarkılar çoçukşarkıları dinle2016 ingilizce çocuk şarkıları bebek şarkıları dinleingilizcebebek şarkıları çocuk şarkıları dinle cocuk sarkilaritürkce okulöncesi çoçuk şarkıları eğlenceli şarkılar çoçukşarkıları videoindir cocuk sarkilari indir çoçuklar için ingilizceşarkıları cocuksarkilari türkce dinle çocuk şarkı sevimli bebekşarkıları dinleellerim tombik ceylin şarkıları ceylin mama ceylinellerim tombikellerim tombik şarkısı ceylin çocuk şarkılarıceylinin şarkılarıceylin h şarkıları ceylin birsin allahım ceylintombik ceylin htemizlik ceylın h ceylin rap alfabe tekerlemesiceylin cocuksarkilari birsin allahım ceylin oyun moyun oyna ceylincocuksarkilari cocuk sarkilari 3d tombik oyunu ceylin h şarkılarıtombikçocuk ellerim tombik sarkisi okul şarkıları dinle okulöncesişarkılar 3d tombik oyunu oyna okul öncesi şarkıları çokkoşuptaterleme tombik ve arkadaşları okulöncesi evrak okulöncesievrak 15.E Bebeğim çocuk şarkıları bebek şarkıları çoçuk şarkılarıdinlecocuk sarkilari çoçuk şarkıları çoçuk şarkıları 2016çocukşarkıları dinle bebek şarkıları indir okul şarkılarıçoçukşarkıları sözleri çocuk şarkı çoçuk şarkıları dinle 2016ingilizceçocuk şarkıları çocuk sarkilari bebek şarkıları dinleingilizceçoçuk şarkıları dinle ingilizce bebek şarkıları okulşarkılarıdinle okul öncesi çoçuk şarkıları anaokulu şarkılarıeğlencelioyunlar oyunlar oyun oyna araba oyunları oyun indir arabayarışıokey ücretsiz oyunlar araba oyunları oyna kral oyun okeyoynaonline oyunlar bebek oyunları barbie oyunları bedava oyun oynakızoyunları en güzel oyunlar ücretsiz oyun oyna araba oyunu oynayarışoyunları eğitici oyunlar bedava oyun indir oyun oyna bedavaŞarkısözleri: Unutkan ve Şaşkın oturuyormuş parkta Bir rüzgaresmiş,ikisi de üşümüş o anda. "Aaaa çok soğuk oldu!" Şaşkın olmuşhastabaşlayacak hapşırmaya. "Haa, haa" Unutkan demiş: "Ağzınıkapa". Çokgeç kalmış oysa. "Hapşuuuuuuu" "Hayııııır, beni de hastaettinnnn"Hapşururken ha ha ha, Öksürürken öhö öhö Ağzını kapamutlakamikropları saçma, Burnun akarken, mendili kopar hemen. Silgüzelcene varsa, sonra da rahatla ... 1. Uyu Yavrum 2. Atem TutemBen Seni3. Dandini Dandini 4. Uyusunda Tez Büyüsün 5. Fış FışKayıkçı 6.Bana Bir Masal Anlat Baba 7. Hu Hu Hu Allah 8. EşekliNinni 9.Unutumadım (Sözsüz) 10. Yağmur Yağar 11. Annesi OnuSevermiş 12.Hürrem Ninni 13. Nenni Nenni 14. Yorgun Gözlerin 15. EBebeğimçocuk şarkıları bebek şarkıları çoçuk şarkıları dinlecocuksarkilari çoçuk şarkıları çoçuk şarkıları 2016 çocukşarkılarıdinle bebek şarkıları indir okul şarkıları çoçuk şarkılarısözleriçocuk şarkı çoçuk şarkıları dinle 2016 ingilizce çocukşarkılarıçocuk sarkilari bebek şarkıları dinle ingilizce çoçukşarkılarıdinle ingilizce bebek şarkıları okul şarkıları dinle okulöncesiçoçuk şarkıları anaokulu şarkıları eğlenceli oyunlar oyunlaroyunoyna araba oyunları oyun indir araba yarışı okey ücretsizoyunlararaba oyunları oyna kral oyun okey oyna online oyunlarbebekoyunları barbie oyunları bedava oyun oyna kız oyunları engüzeloyunlar ücretsiz oyun oyna araba oyunu oyna yarış oyunlarıeğiticioyunlar bedava oyun indir oyun oyna bedava yeni! 16.bebeğimingüzel gözleri varmış yeni! 17. kedicik yeni! 18. peri kızıyeni!19. yum usulca gözlerini yeni! 20.can bebek güleç bebek 1. HuHu HuAllah 2. Melek Bebek (Baba Sesinden) * Fış Fış Kayıkçı *YağmurYağar * Atem Tutem Men Seni * Benim Annem bebek şarkılarıbebekşarkıları bebek şarkıları bebek şarkıları bebek şarkılarıçoçukşarkıları dinle çocuk şarkıları cocuk sarkilari çoçukşarkılarıingilizce çoçuk şarkıları dinle bebek ninnileri çoçukşarkıları2016 bebek şarkıları indir ingilizce şarkılar çoçukşarkıları dinle2016 ingilizce çocuk şarkıları bebek şarkıları dinleingilizcebebek şarkıları çocuk şarkıları dinle cocuk sarkilaritürkce okulöncesi çoçuk şarkıları eğlenceli şarkılar çoçukşarkıları videoindir cocuk sarkilari indir çoçuklar için ingilizceşarkıları cocuksarkilari türkce dinle çocuk şarkı sevimli bebekşarkıları dinleellerim tombik ceylin şarkıları ceylin mama ceylinellerim tombikellerim tombik şarkısı ceylin çocuk şarkılarıceylinin şarkılarıceylin h şarkıları ceylin birsin allahım ceylintombik ceylin htemizlik ceylın h ceylin rap alfabe tekerlemesiceylin cocuksarkilari birsin allahım ceylin oyun moyun oyna ceylincocuksarkilari cocuk sarkilari 3d tombik oyunu ceylin h şarkılarıtombikçocuk ellerim tombik sarkisi okul şarkıları dinle okulöncesişarkılar 3d tombik oyunu oyna okul öncesi şarkıları çokkoşuptaterleme tombik ve arkadaşları okulöncesi evrak okulöncesievrak 15.E Bebeğim çocuk şarkıları bebek şarkıları çoçuk şarkılarıdinlecocuk sarkilari çoçuk şarkıları çoçuk şarkıları 2016çocukşarkıları dinle bebek şarkıları indir okul şarkılarıçoçukşarkıları sözleri çocuk şarkı çoçuk şarkıları dinle 2016ingilizceçocuk şarkıları çocuk sarkilari bebek şarkıları dinleingilizceçoçuk şarkıları dinle ingilizce bebek şarkıları okulşarkılarıdinle okul öncesi çoçuk şarkıları anaokulu şarkılarıeğlencelioyunlar oyunlar oyun oyna araba oyunları oyun indir arabayarışıokey ücretsiz oyunlar araba oyunları oyna kral oyun okeyoynaonline oyunlar bebek oyunları barbie oyunları bedava oyun oynakızoyunları en güzel oyunlar ücretsiz oyun oyna araba oyunu oynayarışoyunları eğitici oyunlar bedava oyun indir oyun oyna bedava
Şarkıları -Arı Vız Vız- Sevimli Dostlar 2.0 APK
astomapp
Arı Vız Vız Kırmızı Balık Gölde Küçük Kurbağa Bak Postacı GeliyorMini Mini Bir Kuş donmuştu pencereme konmuştu, Parmak Ailesi(Türkçe Finger Family) şarkıları Sevimli Dostlar ile 17 DakikaÇizgi Film Bebek Şarkıları. canım kardeşim çoçuk şarkıları dinleçocuk şarkıları bebek ninnileri şarkılar çizgi film bebek şarkılarıcizgi film izle a haber radyo sevimli dostlar izle sevimli dostlarşarkıları çoçuk şarkıları kirmizi balik kırmızı balık çocukşarkıları çoçuk şarkıları dinle bebek şarkıları sevimli dostlarkırmızı balık şarkısı sarkilar arı vız arı arı vız vız vız arı vızvız şarkısı hav hav ari viz viz cocuk sarkilari bebek şarkılarıbebek şarkıları bebek şarkıları bebek şarkıları bebek şarkılarıçoçuk şarkıları dinle çocuk şarkıları cocuk sarkilari çoçukşarkıları ingilizce çoçuk şarkıları dinle bebek ninnileri çoçukşarkıları 2016 bebek şarkıları indir ingilizce şarkılar çoçukşarkıları dinle 2016 ingilizce çocuk şarkıları bebek şarkılarıdinle ingilizce bebek şarkıları çocuk şarkıları dinle cocuksarkilari türkce okul öncesi çoçuk şarkıları eğlenceli şarkılarçoçuk şarkıları video indir cocuk sarkilari indir çoçuklar içiningilizce şarkıları cocuk sarkilari türkce dinle çocuk şarkısevimli bebek şarkıları dinle ellerim tombik ceylin şarkılarıceylin mama ceylin ellerim tombik ellerim tombik şarkısı ceylinçocuk şarkıları ceylinin şarkıları ceylin h şarkıları ceylin birsinallahım ceylin tombik ceylin h temizlik ceylın h ceylin rap alfabetekerlemesi ceylin cocuk sarkilari birsin allahım ceylin oyun moyunoyna tombik çocuk ellerim tombik sarkisi okul şarkıları dinle okulöncesi şarkılar 3d tombik oyunu oyna okul öncesi şarkıları çokkoşupta terleme tombik ve arkadaşları okulöncesi evrak 1. Ceylin H- 10 Parmak Şarkısı 2. Ceylin H - 3 Küçük Parmak Şarkısı 3. CeylinH - Abdest Şarkısı 4. Ceylin H - Abur Cubur Şarkısı 5. Ceylin H -Alemlerin Rabbi Çocuk İlahisi 6. Ceylin H - Alfabe Şarkısı 7.Ceylin H - Benim Rapim Şarkısı 8. Ceylin H - Bıcı Bıcı Şarkısı 9.Ceylin H - Birsin Allah'ım İlahi 10. Ceylin H - Can Can ÇikolataŞarkısı 11. Ceylin H - Ceviz Adam Şarkısı 12. Ceylin H - EllerimTombik Tombik Şarkısı 13. Ceylin H - Ellerini Yıka DişleriniFırçala 14. Ceylin H - Gıdı Gıdı 15. Ceylin H - Günleri SayalımŞarkısı 16. Ceylin H - Ham Yapalım 17. Ceylin H - Hapur HupurŞarkısı 18. Ceylin H - Kırmızı Balık 19. Ceylin H - Kırmızı BalıkKaç Kaç 20. Ceylin H - Mama Şarkısı 21. Ceylin H - Pazara GidelimÇocuk Şarkısı 22. Ceylin H - Renkleri Öğreniyorum 23. Ceylin H -Süt İçelim Çocuk Şarkısı 24. Ceylin H - Temizlik Şarkısı 25. CeylinH - Tık Dedi Kapı Çocuk Şarkısı . Hu Hu Hu Allah bebek şarkılarıbebek şarkıları çoçuk şarkıları dinle çocuk şarkıları cocuksarkilari çoçuk şarkıları ingilizce çocuk şarkıları bebek şarkılarıdinle ingilizce bebek şarkıları çocuk şarkıları dinle cocuksarkilari türkce okul öncesi çoçuk şarkıları ingilizce cocuksarkilari 2. Melek Bebek (Baba Sesinden) 3. Bebeğimin UykusumuGelmiş 4. Bana Bir Masal Anlat Baba 5. Benim Küçük Yıldızım 6. SenBir Güzel Meleksin 7. Benim Babam 8. Uyu Kızım (Baba Sesinden) 9.Uyu Kızım (Anne Sesinden) 10. Ninnilerin Beni Yakar 11. NinnideKuzum 12. Nenni Desem Uyurmu Ola 13. Uyu Yavrum 14. Bebeği NazlıBüyüttüm 15. Ninnanna (Baba Sesinden) Uygulamamızdaki Ninniler: *Dandini Dandini Dastana * Uyusun da Büyüsün * Nenni Bebeğim *Annesi Onu Çok Severmiş * Alla Beni * Melek Bebek * E Bebeğime *Yavrum Uyusun Huu * Peri Kızı * Onu Hep Sevecek * Kedicik * Hu HuAllah * Fış Fış Kayıkçı * Yağmur Yağar * Atem Tutem Men Seni *Benim Annem * Bol Soğanlı Börülce * Eşekli Ninni * NinnilerinMerdanesi * Parla Yıldızcık * Uyu Yavrum Yine Sabah Oluyor * MisGibi Uyusun Bebeğim ÇOCUK İÇİN KAZANIMLAR • Kavram kazanımları veyönerge takip etme. • Öğrenme stratejisi geliştirme ve zihinselgelişim. • Paylaşma, birlikte başarma. Arı Vız Vız Kırmızı BalıkGölde Küçük Kurbağa Bak Postacı Geliyor Mini Mini Bir Kuş donmuştupencereme konmuştu, Parmak Ailesi (Türkçe Finger Family) şarkılarıSevimli Dostlar ile 17 Dakika Çizgi Film Bebek Şarkıları. canımkardeşim çoçuk şarkıları dinle çocuk şarkıları bebek ninnilerişarkılar çizgi film bebek şarkıları cizgi film izle a haber radyosevimli dostlar izle sevimli dostlar şarkıları çoçuk şarkılarıkirmizi balik kırmızı balık çocuk şarkıları çoçuk şarkıları dinlebebek şarkıları sevimli dostlar kırmızı balık şarkısı sarkilar arıvız arı arı vız vız vız arı vız vız şarkısı hav hav ari viz vizcocuk sarkilari   bebek şarkıları bebek şarkıları bebekşarkıları bebek şarkıları bebek şarkıları çoçuk şarkıları dinleçocuk şarkıları cocuk sarkilari çoçuk şarkıları ingilizce çoçukşarkıları dinle bebek ninnileri çoçuk şarkıları 2016 bebekşarkıları indir ingilizce şarkılar çoçuk şarkıları dinle 2016ingilizce çocuk şarkıları bebek şarkıları dinle ingilizce bebekşarkıları çocuk şarkıları dinle cocuk sarkilari türkce okul öncesiçoçuk şarkıları eğlenceli şarkılar çoçuk şarkıları video indircocuk sarkilari indir çoçuklar için ingilizce şarkıları cocuksarkilari türkce dinle çocuk şarkı sevimli bebek şarkıları dinleellerim tombik ceylin şarkıları ceylin mama ceylin ellerim tombikellerim tombik şarkısı ceylin çocuk şarkıları ceylinin şarkılarıceylin h şarkıları ceylin birsin allahım ceylin tombik ceylin htemizlik ceylın h ceylin rap alfabe tekerlemesi ceylin cocuksarkilari birsin allahım ceylin oyun moyun oyna tombik çocukellerim tombik sarkisi okul şarkıları dinle okul öncesi şarkılar 3dtombik oyunu oyna okul öncesi şarkıları çok koşupta terleme tombikve arkadaşları okulöncesi evrak 1. Ceylin H - 10 Parmak Şarkısı 2.Ceylin H - 3 Küçük Parmak Şarkısı 3. Ceylin H - Abdest Şarkısı 4.Ceylin H - Abur Cubur Şarkısı 5. Ceylin H - Alemlerin Rabbi Çocukİlahisi 6. Ceylin H - Alfabe Şarkısı 7. Ceylin H - Benim RapimŞarkısı 8. Ceylin H - Bıcı Bıcı Şarkısı 9. Ceylin H - BirsinAllah'ım İlahi 10. Ceylin H - Can Can Çikolata Şarkısı 11. Ceylin H- Ceviz Adam Şarkısı 12. Ceylin H - Ellerim Tombik Tombik Şarkısı13. Ceylin H - Ellerini Yıka Dişlerini Fırçala 14. Ceylin H - GıdıGıdı 15. Ceylin H - Günleri Sayalım Şarkısı 16. Ceylin H - HamYapalım 17. Ceylin H - Hapur Hupur Şarkısı 18. Ceylin H - KırmızıBalık 19. Ceylin H - Kırmızı Balık Kaç Kaç 20. Ceylin H - MamaŞarkısı 21. Ceylin H - Pazara Gidelim Çocuk Şarkısı 22. Ceylin H -Renkleri Öğreniyorum 23. Ceylin H - Süt İçelim Çocuk Şarkısı 24.Ceylin H - Temizlik Şarkısı 25. Ceylin H - Tık Dedi Kapı ÇocukŞarkısı . Hu Hu Hu Allah bebek şarkıları bebek şarkıları çoçukşarkıları dinle çocuk şarkıları cocuk sarkilari çoçuk şarkılarıingilizce çocuk şarkıları bebek şarkıları dinle ingilizce bebekşarkıları çocuk şarkıları dinle cocuk sarkilari türkce okul öncesiçoçuk şarkıları ingilizce cocuk sarkilari 2. Melek Bebek (BabaSesinden) 3. Bebeğimin Uykusumu Gelmiş 4. Bana Bir Masal Anlat Baba5. Benim Küçük Yıldızım 6. Sen Bir Güzel Meleksin 7. Benim Babam 8.Uyu Kızım (Baba Sesinden) 9. Uyu Kızım (Anne Sesinden) 10.Ninnilerin Beni Yakar 11. Ninnide Kuzum 12. Nenni Desem Uyurmu Ola13. Uyu Yavrum 14. Bebeği Nazlı Büyüttüm 15. Ninnanna (BabaSesinden) Uygulamamızdaki Ninniler: * Dandini Dandini Dastana *Uyusun da Büyüsün * Nenni Bebeğim * Annesi Onu Çok Severmiş * AllaBeni * Melek Bebek * E Bebeğime * Yavrum Uyusun Huu * Peri Kızı *Onu Hep Sevecek * Kedicik * Hu Hu Allah * Fış Fış Kayıkçı * YağmurYağar * Atem Tutem Men Seni * Benim Annem * Bol Soğanlı Börülce *Eşekli Ninni * Ninnilerin Merdanesi * Parla Yıldızcık * Uyu YavrumYine Sabah Oluyor * Mis Gibi Uyusun Bebeğim ÇOCUK İÇİN KAZANIMLAR •Kavram kazanımları ve yönerge takip etme. • Öğrenme stratejisigeliştirme ve zihinsel gelişim. • Paylaşma, birlikte başarma.
Ayı Sevimli Dostlar-yeni 1.0.0 APK
astomapp
Ayı çocuk şarkısı sözleri : Ne güzel bir ayı, bak yiyecek arıyorBirparmak bal hayali kuruyor Az ötede bir kovanı görüyor Kovanıalıncaarılar çıkıyor Güzel ayı, güzel ayı kaçmaya başlıyor Arılarvızırvızır o'nu kovalıyor Kaç kaç ayı, kaç kaç ayı arılar geliyorKaçsipsivri iğneler seni kovalıyor Ah güzel ayı bırak şukovanıKızdırma hiç vız vız arıları Kalın kürküne çok fazla güvenmeDurmasakın üşüşürler üstüne Güzel ayı, güzel ayı arılar geliyorArılarvızır vızır seni kovalıyor Kaç kaç ayı, kaç kaç ayı arılargeliyorKaç sipsivri iğneler seni kovalıyor Ayı sonunda bıraktıkovanı Çokyoruldu çünkü ayakları Ama arılar peşini bırakmadı Ayıonları çokkızdırmıştı Güzel ayı, güzel ayı arılar geliyor Arılarvızır vızırseni kovalıyor Kaç kaç ayı, kaç kaç ayı arılar geliyorKaç sipsivriiğneler seni kovalıyor 1. Uyu Yavrum 2. Atem Tutem BenSeni 3.Dandini Dandini 4. Uyusunda Tez Büyüsün 5. Fış Fış Kayıkçı6. BanaBir Masal Anlat Baba 7. Hu Hu Hu Allah 8. Eşekli Ninni9.Unutumadım (Sözsüz) 10. Yağmur Yağar 11. Annesi Onu Severmiş12.Hürrem Ninni 13. Nenni Nenni 14. Yorgun Gözlerin 15. EBebeğimçocuk şarkıları bebek şarkıları çoçuk şarkıları dinlecocuksarkilari çoçuk şarkıları çoçuk şarkıları 2016 çocukşarkılarıdinle bebek şarkıları indir okul şarkıları çoçuk şarkılarısözleriçocuk şarkı çoçuk şarkıları dinle 2016 ingilizce çocukşarkılarıçocuk sarkilari bebek şarkıları dinle ingilizce çoçukşarkılarıdinle ingilizce bebek şarkıları okul şarkıları dinle okulöncesiçoçuk şarkıları anaokulu şarkıları eğlenceli oyunlar oyunlaroyunoyna araba oyunları oyun indir araba yarışı okey ücretsizoyunlararaba oyunları oyna kral oyun okey oyna online oyunlarbebekoyunları barbie oyunları bedava oyun oyna kız oyunları engüzeloyunlar ücretsiz oyun oyna araba oyunu oyna yarış oyunlarıeğiticioyunlar bedava oyun indir oyun oyna bedava yeni! 16.bebeğimingüzel gözleri varmış yeni! 17. kedicik yeni! 18. peri kızıyeni!19. yum usulca gözlerini yeni! 20.can bebek güleç bebekUygulamayıbirkez indirdikten sonra birdaha internete gerekduymadandilediğiniz zaman kolayca kullanabilirsiniz. Ninnilerbittiktensonra başa sarma özelliği sayesinde uygun bir ses tonundatelefonubırakıp gidebilirsiniz. Ninni bitince diğer ninniye geçmeözelliği,müziklerdeki ses tonu farklılığı bebeğinizin dikkatiniçekipuykusunu dağıtmaması için eklenmemiştir. Bebek veçocuklarınızıuyuturken gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.uygulamaiçerisinde karadeniz, akdeniz, ege, trakya ve tüm anadoluda en çokdinlenen ve sevilen aşağıdaki ninnileri bulabilirsiniz. 1.Hu Hu HuAllah 2. Melek Bebek (Baba Sesinden) 3. Bebeğimin UykusumuGelmiş4. Bana Bir Masal Anlat Baba 5. Benim Küçük Yıldızım 6. SenBirGüzel Meleksin 7. Benim Babam 8. Uyu Kızım (Baba Sesinden) 9.UyuKızım (Anne Sesinden) 10. Ninnilerin Beni Yakar 11. NinnideKuzum12. Nenni Desem Uyurmu Ola 13. Uyu Yavrum 14. Bebeği NazlıBüyüttüm15. Ninnanna (Baba Sesinden) Uygulamamızdaki Ninniler: *DandiniDandini Dastana * Uyusun da Büyüsün * Nenni Bebeğim * AnnesiOnuÇok Severmiş * Alla Beni * Melek Bebek * E Bebeğime * YavrumUyusunHuu * Peri Kızı * Onu Hep Sevecek * Kedicik * Hu Hu Allah *Fış FışKayıkçı * Yağmur Yağar * Atem Tutem Men Seni canım kardeşimçoçukşarkıları dinle çocuk şarkıları bebek ninnileri şarkılar çizgifilmbebek şarkıları cizgi film izle a haber radyo sevimli dostlarizlesevimli dostlar şarkıları çoçuk şarkıları kirmizi balikkırmızıbalık çocuk şarkıları çoçuk şarkıları dinle bebek şarkılarısevimlidostlar kırmızı balık şarkısı sarkilar arı vız arı arı vızvız vızarı vız vız şarkısı hav hav ari viz viz cocuk sarkilaribebekşarkıları bebek şarkıları bebek şarkıları bebek şarkılarıbebekşarkıları çoçuk şarkıları dinle çocuk şarkıları cocuksarkilariçoçuk şarkıları ingilizce çoçuk şarkıları dinle bebekninnileriçoçuk şarkıları 2016 Ayı çocuk şarkısı sözleri: Ne güzelbir ayı,bak yiyecek arıyor Bir parmak bal hayali kuruyor Az ötedebirkovanı görüyor Kovanı alınca arılar çıkıyor Güzel ayı, güzelayıkaçmaya başlıyor Arılar vızır vızır o'nu kovalıyor Kaç kaç ayı,kaçkaç ayı arılar geliyor Kaç sipsivri iğneler seni kovalıyor Ahgüzelayı bırak şu kovanı Kızdırma hiç vız vız arıları Kalın kürküneçokfazla güvenme Durma sakın üşüşürler üstüne Güzel ayı, güzelayıarılar geliyor Arılar vızır vızır seni kovalıyor Kaç kaç ayı,kaçkaç ayı arılar geliyor Kaç sipsivri iğneler seni kovalıyorAyısonunda bıraktı kovanı Çok yoruldu çünkü ayakları Ama arılarpeşinibırakmadı Ayı onları çok kızdırmıştı Güzel ayı, güzel ayıarılargeliyor Arılar vızır vızır seni kovalıyor Kaç kaç ayı, kaçkaç ayıarılar geliyor Kaç sipsivri iğneler seni kovalıyor 1. UyuYavrum 2.Atem Tutem Ben Seni 3. Dandini Dandini 4. Uyusunda TezBüyüsün 5.Fış Fış Kayıkçı 6. Bana Bir Masal Anlat Baba 7. Hu Hu HuAllah 8.Eşekli Ninni 9. Unutumadım (Sözsüz) 10. Yağmur Yağar 11.Annesi OnuSevermiş 12. Hürrem Ninni 13. Nenni Nenni 14. YorgunGözlerin 15. EBebeğim çocuk şarkıları bebek şarkıları çoçukşarkıları dinle cocuksarkilari çoçuk şarkıları çoçuk şarkıları 2016çocuk şarkılarıdinle bebek şarkıları indir okul şarkıları çoçukşarkıları sözleriçocuk şarkı çoçuk şarkıları dinle 2016 ingilizceçocuk şarkılarıçocuk sarkilari bebek şarkıları dinle ingilizceçoçuk şarkılarıdinle ingilizce bebek şarkıları okul şarkıları dinleokul öncesiçoçuk şarkıları anaokulu şarkıları eğlenceli oyunlaroyunlar oyunoyna araba oyunları oyun indir araba yarışı okeyücretsiz oyunlararaba oyunları oyna kral oyun okey oyna onlineoyunlar bebekoyunları barbie oyunları bedava oyun oyna kız oyunlarıen güzeloyunlar ücretsiz oyun oyna araba oyunu oyna yarış oyunlarıeğiticioyunlar bedava oyun indir oyun oyna bedava yeni! 16.bebeğimingüzel gözleri varmış yeni! 17. kedicik yeni! 18. peri kızıyeni!19. yum usulca gözlerini yeni! 20.can bebek güleç bebekUygulamayıbirkez indirdikten sonra birdaha internete gerekduymadandilediğiniz zaman kolayca kullanabilirsiniz. Ninnilerbittiktensonra başa sarma özelliği sayesinde uygun bir ses tonundatelefonubırakıp gidebilirsiniz. Ninni bitince diğer ninniye geçmeözelliği,müziklerdeki ses tonu farklılığı bebeğinizin dikkatiniçekipuykusunu dağıtmaması için eklenmemiştir. Bebek veçocuklarınızıuyuturken gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.uygulamaiçerisinde karadeniz, akdeniz, ege, trakya ve tüm anadoluda en çokdinlenen ve sevilen aşağıdaki ninnileri bulabilirsiniz. 1.Hu Hu HuAllah 2. Melek Bebek (Baba Sesinden) 3. Bebeğimin UykusumuGelmiş4. Bana Bir Masal Anlat Baba 5. Benim Küçük Yıldızım 6. SenBirGüzel Meleksin 7. Benim Babam 8. Uyu Kızım (Baba Sesinden) 9.UyuKızım (Anne Sesinden) 10. Ninnilerin Beni Yakar 11. NinnideKuzum12. Nenni Desem Uyurmu Ola 13. Uyu Yavrum 14. Bebeği NazlıBüyüttüm15. Ninnanna (Baba Sesinden) Uygulamamızdaki Ninniler: *DandiniDandini Dastana * Uyusun da Büyüsün * Nenni Bebeğim * AnnesiOnuÇok Severmiş * Alla Beni * Melek Bebek * E Bebeğime * YavrumUyusunHuu * Peri Kızı * Onu Hep Sevecek * Kedicik * Hu Hu Allah *Fış FışKayıkçı * Yağmur Yağar * Atem Tutem Men Seni canım kardeşimçoçukşarkıları dinle çocuk şarkıları bebek ninnileri şarkılar çizgifilmbebek şarkıları cizgi film izle a haber radyo sevimli dostlarizlesevimli dostlar şarkıları çoçuk şarkıları kirmizi balikkırmızıbalık çocuk şarkıları çoçuk şarkıları dinle bebek şarkılarısevimlidostlar kırmızı balık şarkısı sarkilar arı vız arı arı vızvız vızarı vız vız şarkısı hav hav ari viz viz cocuk sarkilari bebek şarkıları bebek şarkıları bebek şarkıları bebekşarkılarıbebek şarkıları çoçuk şarkıları dinle çocuk şarkılarıcocuksarkilari çoçuk şarkıları ingilizce çoçuk şarkıları dinlebebekninnileri çoçuk şarkıları 2016
5 KÜÇÜK ÖRDEK 1.0.0 APK
astomapp
Hayvanlı Şarkılar | Mini Anima Çocuk Şarkısı Five LittleDucksşarkısını çok güzel bir animasyon eşliğinde Türkçesözlereuyarladık. 5 Küçük Ördek şarkısının sözleri Bir gün beşküçük ördekSaklanmışlar gizlice Anne ördek vak vak demiş Dört ördekgerigelmiş Bir gün dört küçük ördek Saklanmışlar gizlice Anne ördekvakvak demiş Üç ördek geri gelmiş Bir gün üç küçük ördekSaklanmışlargizlice Anne ördek vak vak demiş İki ördek geri gelmişBir gün ikiküçük ördek Saklanmışlar gizlice Anne ördek vak vakdemiş Bir ördekgeri gelmiş Bir gün bi küçük ördek Saklanmış dagizlice Anne ördekvak vak demiş Son ördek de gelmemiş Bir günannecik ördekAğlıyormuş gizlice Anne ördek vak vak demiş Beş ördekgeri gelmiş1. Uyu Yavrum 2. Atem Tutem Ben Seni 3. Dandini Dandini4. UyusundaTez Büyüsün 5. Fış Fış Kayıkçı 6. Bana Bir Masal AnlatBaba 7. HuHu Hu Allah 8. Eşekli Ninni 9. Unutumadım (Sözsüz) 10.Yağmur Yağar11. Annesi Onu Severmiş 12. Hürrem Ninni 13. NenniNenni 14. YorgunGözlerin 15. E Bebeğim çocuk şarkıları bebekşarkıları çoçukşarkıları dinle cocuk sarkilari çoçuk şarkılarıçoçuk şarkıları2016 çocuk şarkıları dinle bebek şarkıları indirokul şarkılarıçoçuk şarkıları sözleri çocuk şarkı çoçuk şarkılarıdinle 2016ingilizce çocuk şarkıları çocuk sarkilari bebek şarkılarıdinleingilizce çoçuk şarkıları dinle ingilizce bebek şarkılarıokulşarkıları dinle okul öncesi çoçuk şarkıları anaokuluşarkılarıeğlenceli oyunlar oyunlar oyun oyna araba oyunları oyunindir arabayarışı okey ücretsiz oyunlar araba oyunları oyna kraloyun okeyoyna online oyunlar bebek oyunları barbie oyunları bedavaoyun oynakız oyunları en güzel oyunlar ücretsiz oyun oyna arabaoyunu oynayarış oyunları eğitici oyunlar bedava oyun indir oyunoyna bedavayeni! 16. bebeğimin güzel gözleri varmış yeni! 17.kedicik yeni!18. peri kızı yeni! 19. yum usulca gözlerini yeni!20.can bebekgüleç bebek Uygulamayı birkez indirdikten sonra birdahainternetegerek duymadan dilediğiniz zaman kolaycakullanabilirsiniz.Ninniler bittikten sonra başa sarma özelliğisayesinde uygun birses tonunda telefonu bırakıp gidebilirsiniz.Ninni bitince diğerninniye geçme özelliği, müziklerdeki ses tonufarklılığıbebeğinizin dikkatini çekip uykusunu dağıtmamasıiçineklenmemiştir. Bebek ve çocuklarınızı uyuturken gönül rahatlığıilekullanabilirsiniz. uygulama içerisinde karadeniz, akdeniz,ege,trakya ve tüm anadolu da en çok dinlenen ve sevilenaşağıdakininnileri bulabilirsiniz. 1. Hu Hu Hu Allah 2. Melek Bebek(BabaSesinden) 3. Bebeğimin Uykusumu Gelmiş 4. Bana Bir Masal AnlatBaba5. Benim Küçük Yıldızım 6. Sen Bir Güzel Meleksin 7. BenimBabam 8.Uyu Kızım (Baba Sesinden) 9. Uyu Kızım (Anne Sesinden)10.Ninnilerin Beni Yakar 11. Ninnide Kuzum 12. Nenni Desem UyurmuOla13. Uyu Yavrum 14. Bebeği Nazlı Büyüttüm 15. Ninnanna(BabaSesinden) Uygulamamızdaki Ninniler: * Dandini Dandini Dastana*Uyusun da Büyüsün * Nenni Bebeğim * Annesi Onu Çok Severmiş *AllaBeni * Melek Bebek * E Bebeğime * Yavrum Uyusun Huu * Peri Kızı*Onu Hep Sevecek * Kedicik * Hu Hu Allah * Fış Fış Kayıkçı *YağmurYağar * Atem Tutem Men Seni * Benim Annem Kardeşim kardeşimbenimcanım kardeşim Beslensin de güçlensin benim canım kardeşim.Babamdedi bir kardeşim olacakmış Benimle oyunlar oynayacakmışElimitutup gezmeye çıkacakmış Benim canım kardeşim olacakmışŞaşkınÖrdek: Kardeşim Parka gidelim mi Unutkan Balık:Hadi gidelim,oyunoynayalım. Kardeşim kardeşim benim canım kardeşim Uyusun dabüyüsünbenim canım kardeşim Kardeşim kardeşim benim canımkardeşimBeslensin de güçlensin benim canım kardeşim. Benim canımkardeşimcocuk şarkısı pepenin sözleri pepee nin tüm şarkılarınınsözleriBana hep sevgiyle sarılacakmış Duracakmış her zaman yanımdaBenimcanım kardeşim olacakmış Şaşkın Ördek: Aahhh keşke benim debirkardeşim olsa Unutkan Balık: Üzülme ben senin kardeşinim.Kardeşimkardeşim benim canım kardeşim Uyusun da büyüsün benimcanımkardeşim En güzel çocuk Hayvanlı Şarkılar | Mini AnimaÇocukŞarkısı Five Little Ducks şarkısını çok güzel biranimasyoneşliğinde Türkçe sözlere uyarladık. 5 Küçük Ördekşarkısınınsözleri Bir gün beş küçük ördek Saklanmışlar gizlice Anneördek vakvak demiş Dört ördek geri gelmiş Bir gün dört küçükördekSaklanmışlar gizlice Anne ördek vak vak demiş Üç ördek gerigelmişBir gün üç küçük ördek Saklanmışlar gizlice Anne ördek vakvakdemiş İki ördek geri gelmiş Bir gün iki küçük ördekSaklanmışlargizlice Anne ördek vak vak demiş Bir ördek geri gelmişBir gün biküçük ördek Saklanmış da gizlice Anne ördek vak vak demişSon ördekde gelmemiş Bir gün annecik ördek Ağlıyormuş gizlice Anneördek vakvak demiş Beş ördek geri gelmiş 1. Uyu Yavrum 2. AtemTutem BenSeni 3. Dandini Dandini 4. Uyusunda Tez Büyüsün 5. Fış FışKayıkçı6. Bana Bir Masal Anlat Baba 7. Hu Hu Hu Allah 8. EşekliNinni 9.Unutumadım (Sözsüz) 10. Yağmur Yağar 11. Annesi OnuSevermiş 12.Hürrem Ninni 13. Nenni Nenni 14. Yorgun Gözlerin 15. EBebeğimçocuk şarkıları bebek şarkıları çoçuk şarkıları dinlecocuksarkilari çoçuk şarkıları çoçuk şarkıları 2016 çocukşarkılarıdinle bebek şarkıları indir okul şarkıları çoçuk şarkılarısözleriçocuk şarkı çoçuk şarkıları dinle 2016 ingilizce çocukşarkılarıçocuk sarkilari bebek şarkıları dinle ingilizce çoçukşarkılarıdinle ingilizce bebek şarkıları okul şarkıları dinle okulöncesiçoçuk şarkıları anaokulu şarkıları eğlenceli oyunlar oyunlaroyunoyna araba oyunları oyun indir araba yarışı okey ücretsizoyunlararaba oyunları oyna kral oyun okey oyna online oyunlarbebekoyunları barbie oyunları bedava oyun oyna kız oyunları engüzeloyunlar ücretsiz oyun oyna araba oyunu oyna yarış oyunlarıeğiticioyunlar bedava oyun indir oyun oyna bedava yeni! 16.bebeğimingüzel gözleri varmış yeni! 17. kedicik yeni! 18. peri kızıyeni!19. yum usulca gözlerini yeni! 20.can bebek güleç bebekUygulamayıbirkez indirdikten sonra birdaha internete gerekduymadandilediğiniz zaman kolayca kullanabilirsiniz. Ninnilerbittiktensonra başa sarma özelliği sayesinde uygun bir ses tonundatelefonubırakıp gidebilirsiniz. Ninni bitince diğer ninniye geçmeözelliği,müziklerdeki ses tonu farklılığı bebeğinizin dikkatiniçekipuykusunu dağıtmaması için eklenmemiştir. Bebek veçocuklarınızıuyuturken gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.uygulamaiçerisinde karadeniz, akdeniz, ege, trakya ve tüm anadoluda en çokdinlenen ve sevilen aşağıdaki ninnileri bulabilirsiniz. 1.Hu Hu HuAllah 2. Melek Bebek (Baba Sesinden) 3. Bebeğimin UykusumuGelmiş4. Bana Bir Masal Anlat Baba 5. Benim Küçük Yıldızım 6. SenBirGüzel Meleksin 7. Benim Babam 8. Uyu Kızım (Baba Sesinden) 9.UyuKızım (Anne Sesinden) 10. Ninnilerin Beni Yakar 11. NinnideKuzum12. Nenni Desem Uyurmu Ola 13. Uyu Yavrum 14. Bebeği NazlıBüyüttüm15. Ninnanna (Baba Sesinden) Uygulamamızdaki Ninniler: *DandiniDandini Dastana * Uyusun da Büyüsün * Nenni Bebeğim * AnnesiOnuÇok Severmiş * Alla Beni * Melek Bebek * E Bebeğime * YavrumUyusunHuu * Peri Kızı * Onu Hep Sevecek * Kedicik * Hu Hu Allah *Fış FışKayıkçı * Yağmur Yağar * Atem Tutem Men Seni * Benim AnnemKardeşimkardeşim benim canım kardeşim Beslensin de güçlensin benimcanımkardeşim. Babam dedi bir kardeşim olacakmış Benimleoyunlaroynayacakmış Elimi tutup gezmeye çıkacakmış Benim canımkardeşimolacakmış Şaşkın Ördek: Kardeşim Parka gidelim mi UnutkanBalık:Hadi gidelim, oyun oynayalım. Kardeşim kardeşim benimcanımkardeşim Uyusun da büyüsün benim canım kardeşim Kardeşimkardeşimbenim canım kardeşim Beslensin de güçlensin benim canımkardeşim.Benim canım kardeşim cocuk şarkısı pepenin sözleri pepeenin tümşarkılarının sözleri Bana hep sevgiyle sarılacakmışDuracakmış herzaman yanımda Benim canım kardeşim olacakmış ŞaşkınÖrdek: Aahhhkeşke benim de bir kardeşim olsa Unutkan Balık: Üzülmeben seninkardeşinim. Kardeşim kardeşim benim canım kardeşim Uyusundabüyüsün benim canım kardeşim En güzel çocuk
Beş Küçük Maymun Şarkı Derlemesi 1.0.0 APK
astomapp
1. Uyu Yavrum2. Atem Tutem Ben Seni3. Dandini Dandini4. UyusundaTezBüyüsün5. Fış Fış Kayıkçı6. Bana Bir Masal Anlat Baba7. Hu HuHuAllah8. Eşekli Ninni9. Unutumadım (Sözsüz)10. Yağmur Yağar11.AnnesiOnu Severmiş12. Hürrem Ninni13. Nenni Nenni14. YorgunGözlerin15. EBebeğimçocuk şarkılarıbebek şarkılarıçoçuk şarkılarıdinlecocuksarkilariçoçuk şarkılarıçoçuk şarkıları 2016çocukşarkılarıdinlebebek şarkıları indirokul şarkılarıçoçuk şarkılarısözleriçocukşarkıçoçuk şarkıları dinle 2016ingilizce çocukşarkılarıçocuksarkilaribebek şarkıları dinleingilizce çoçukşarkılarıdinleingilizce bebek şarkılarıokul şarkıları dinleokulöncesi çoçukşarkılarıanaokulu şarkılarıeğlencelioyunlaroyunlaroyun oynaarabaoyunlarıoyun indirarabayarışıokeyücretsiz oyunlararaba oyunlarıoynakral oyunokeyoynaonline oyunlarbebek oyunlarıbarbieoyunlarıbedava oyun oynakızoyunlarıen güzel oyunlarücretsiz oyunoynaaraba oyunu oynayarışoyunlarıeğitici oyunlarbedava oyunindiroyun oyna bedavayeni! 16.bebeğimin güzel gözleri varmışyeni!17. kedicikyeni! 18. perikızıyeni! 19. yum usulca gözleriniyeni!20.can bebek güleçbebekUygulamayı birkez indirdikten sonra birdahainternete gerekduymadan dilediğiniz zaman kolaycakullanabilirsiniz.Ninnilerbittikten sonra başa sarma özelliğisayesinde uygun bir ses tonundatelefonu bırakıpgidebilirsiniz.Ninni bitince diğer ninniye geçmeözelliği,müziklerdeki ses tonu farklılığı bebeğinizin dikkatiniçekipuykusunu dağıtmaması için eklenmemiştir.Bebek veçocuklarınızıuyuturken gönül rahatlığı ilekullanabilirsiniz.uygulama içerisindekaradeniz, akdeniz, ege,trakya ve tüm anadolu da en çok dinlenen vesevilen aşağıdakininnileri bulabilirsiniz.1. Hu Hu Hu Allah2. MelekBebek (BabaSesinden)3. Bebeğimin Uykusumu Gelmiş4. Bana Bir MasalAnlat Baba5.Benim Küçük Yıldızım6. Sen Bir Güzel Meleksin7. BenimBabam8. UyuKızım (Baba Sesinden)9. Uyu Kızım (Anne Sesinden)10.NinnilerinBeni Yakar11. Ninnide Kuzum12. Nenni Desem Uyurmu Ola13.UyuYavrum14. Bebeği Nazlı Büyüttüm15. Ninnanna(BabaSesinden)Uygulamamızdaki Ninniler:* Dandini Dandini Dastana*Uyusunda Büyüsün* Nenni Bebeğim* Annesi Onu Çok Severmiş* AllaBeni*Melek Bebek* E Bebeğime* Yavrum Uyusun Huu* Peri Kızı* OnuHepSevecek* Kedicik* Hu Hu Allah* Fış Fış Kayıkçı* Yağmur Yağar*AtemTutem Men Seni* Benim Annem* Bol Soğanlı Börülce* EşekliNinni*Ninnilerin Merdanesi* Parla Yıldızcık* Uyu Yavrum YineSabahOluyor* Mis Gibi Uyusun BebeğimÇOCUK İÇİN KAZANIMLAR• «DikTemelHarfleri» sesleriyle ve yazılışlarıyla sözcükleriçerisindeöğrenme.• Harf oyunu abc ile dil & konuşma gelişimi,sesbilgisi ve fonetik farkındalık.• Kelime bulmaca oyunları ilesözcükhaznesi zenginleşme ve doğru telaffuz etme.• Matematikoyunları ile1 den 10 a kadar anlamlı sayma, miktar, soru çözme veişlembilgisi.çocuk şarkıları cocuk sarkilari çoçuk şarkılarıingilizceçoçuk şarkıları dinle bebek ninnileri çoçuk şarkıları 2016bebekşarkıları indir ingilizce şarkılar çoçuk şarkıları dinle2016ingilizce çocuk şarkıları bebek şarkıları dinle ingilizcebebekşarkıları çocuk şarkıları dinle cocuk sarkilari türkce okulöncesiçoçuk şarkıları eğlenceli şarkılar çoçuk şarkıları videoindircocuk sarkilari indir çoçuklar için ingilizce şarkılarıcocuksarkilari türkce dinle çocuk şarkı sevimli bebek şarkılarıdinleellerim tombik ceylin şarkıları ceylin mama ceylin ellerimtombikellerim tombik şarkısı ceylin çocuk şarkıları ceylininşarkılarıceylin h şarkıları ceylin birsin allahım ceylin tombikceylin htemizlik ceylın h ceylin rap alfabe tekerlemesi ceylincocuksarkilari birsin allahım ceylin ceylin mama şarkısı ceylintemizlikceylin ellerim tombik indir birgün birgün bir çoçuk ceylinceylin hbirsin allahım1. Uyu Yavrum2. Atem Tutem Ben Seni3.DandiniDandini4. Uyusunda Tez Büyüsün5. Fış Fış Kayıkçı6. Bana BirMasalAnlat Baba7. Hu Hu Hu Allah8. Eşekli Ninni9. Unutumadım(Sözsüz)10.Yağmur Yağar11. Annesi Onu Severmiş12. Hürrem Ninni13.NenniNenni14. Yorgun Gözlerin15. E Bebeğimçocukşarkılarıbebekşarkılarıçoçuk şarkıları dinlecocuk sarkilariçoçukşarkılarıçoçukşarkıları 2016çocuk şarkıları dinlebebek şarkılarıindirokulşarkılarıçoçuk şarkıları sözleriçocuk şarkıçoçuk şarkılarıdinle2016ingilizce çocuk şarkılarıçocuk sarkilaribebekşarkılarıdinleingilizce çoçuk şarkıları dinleingilizce bebekşarkılarıokulşarkıları dinleokul öncesi çoçukşarkılarıanaokuluşarkılarıeğlenceli oyunlaroyunlaroyun oynaarabaoyunlarıoyunindiraraba yarışıokeyücretsiz oyunlararaba oyunlarıoynakraloyunokey oynaonline oyunlarbebek oyunlarıbarbieoyunlarıbedava oyunoynakız oyunlarıen güzel oyunlarücretsiz oyunoynaaraba oyunuoynayarış oyunlarıeğitici oyunlarbedava oyunindiroyun oynabedavayeni! 16. bebeğimin güzel gözleri varmışyeni!17.kedicikyeni! 18. peri kızıyeni! 19. yum usulcagözleriniyeni!20.can bebek güleç bebekUygulamayı birkez indirdiktensonra birdahainternete gerek duymadan dilediğiniz zamankolaycakullanabilirsiniz.Ninniler bittikten sonra başa sarmaözelliğisayesinde uygun bir ses tonunda telefonubırakıpgidebilirsiniz.Ninni bitince diğer ninniye geçmeözelliği,müziklerdeki ses tonu farklılığı bebeğinizin dikkatiniçekipuykusunu dağıtmaması için eklenmemiştir.Bebek veçocuklarınızıuyuturken gönül rahatlığı ilekullanabilirsiniz.uygulama içerisindekaradeniz, akdeniz, ege,trakya ve tüm anadolu da en çok dinlenenve sevilen aşağıdakininnileri bulabilirsiniz.1. Hu Hu Hu Allah2.Melek Bebek (BabaSesinden)3. Bebeğimin Uykusumu Gelmiş4. Bana BirMasal Anlat Baba5.Benim Küçük Yıldızım6. Sen Bir Güzel Meleksin7.Benim Babam8. UyuKızım (Baba Sesinden)9. Uyu Kızım (AnneSesinden)10. Ninnilerin BeniYakar11. Ninnide Kuzum12. Nenni DesemUyurmu Ola13. Uyu Yavrum14.Bebeği Nazlı Büyüttüm15. Ninnanna (BabaSesinden)UygulamamızdakiNinniler:* Dandini Dandini Dastana* Uyusunda Büyüsün* NenniBebeğim* Annesi Onu Çok Severmiş* Alla Beni*Melek Bebek* EBebeğime* Yavrum Uyusun Huu* Peri Kızı* Onu HepSevecek* Kedicik* HuHu Allah* Fış Fış Kayıkçı* Yağmur Yağar* AtemTutem Men Seni* BenimAnnem* Bol Soğanlı Börülce* Eşekli Ninni*Ninnilerin Merdanesi*Parla Yıldızcık* Uyu Yavrum Yine SabahOluyor* Mis Gibi UyusunBebeğimÇOCUK İÇİN KAZANIMLAR• «Dik TemelHarfleri» sesleriyle veyazılışlarıyla sözcükler içerisindeöğrenme.• Harf oyunu abc ile dil& konuşma gelişimi, sesbilgisi ve fonetik farkındalık.• Kelimebulmaca oyunları ile sözcükhaznesi zenginleşme ve doğru telaffuzetme.• Matematik oyunları ile1 den 10 a kadar anlamlı sayma,miktar, soru çözme ve işlembilgisi.çocuk şarkılarıcocuksarkilariçoçuk şarkılarıingilizceçoçuk şarkıları dinlebebekninnileriçoçuk şarkıları 2016bebekşarkıları indiringilizceşarkılarçoçuk şarkıları dinle2016ingilizce çocuk şarkılarıbebekşarkıları dinleingilizce bebekşarkılarıçocuk şarkıları dinlecocuksarkilari türkceokul öncesiçoçuk şarkılarıeğlenceli şarkılarçoçukşarkıları video indircocuksarkilari indirçoçuklar için ingilizceşarkılarıcocuk sarkilaritürkce dinleçocuk şarkısevimli bebekşarkıları dinleellerimtombikceylin şarkılarıceylin mamaceylinellerim tombikellerimtombik şarkısıceylin çocuk şarkılarıceylininşarkılarıceylin hşarkılarıceylin birsin allahımceylin tombikceylinh temizlikceylınhceylin rapalfabe tekerlemesiceylin cocuksarkilaribirsin allahımceylinceylin mama şarkısıceylintemizlikceylin ellerim tombikindirbirgün birgün bir çoçukceylinceylin h birsin allahım
Loading...