1.3.190 / September 10, 2019
(2.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Netti Gateway kobles til HAN-porten på din strømmåler, og settes itillegg opp til å motta dine vannmålerdata. Dataene frastrømmåleren og vannmåleren blir tilgjengelig i appen. The NettiGateway connects to the HAN port of your power meter and isadditionally set up to receive your water meter data. The data fromthe power meter and the water meter will be available in the app.

App Information Netti

DeviceDrive Show More...

Netti 1.3.190 APK
DeviceDrive
Netti Gateway kobles til HAN-porten på din strømmåler, og settes itillegg opp til å motta dine vannmålerdata. Dataene frastrømmåleren og vannmåleren blir tilgjengelig i appen. The NettiGateway connects to the HAN port of your power meter and isadditionally set up to receive your water meter data. The data fromthe power meter and the water meter will be available in the app.
DeviceDrive Playground 1.8.272 APK
DeviceDrive
Get control of your devices in the DeviceDriveecosystem.DeviceDrive Playground is meant for developers to createanddevelop IoT products without the need of creating a newmobileapplication. Create a user account for the DeviceDriveecosystem tocontrol your devices. Easily LinkUp devices to youraccount and letthe devices enter the realm of IoT. Control yourdevices fromanywhere in the world.
Safeburner 1.0 APK
DeviceDrive
Denne applikajsonen tillater deg å styredinSafeburner- Tenn og slukk peisen fra mobilen- Juster flammebildet fra mobilen- Få beskjed om Safeburner har lite batteri eller brennstoff- Få detaljert informasjon om din SafeburnerThis applicationasallowing you to manage your Safe Burner- Ignition and extinguish the fire from mobile- Adjust the flames from mobile- Get notified Safe Burner has small battery or fuel- Get detailed information about your Safe Burner
BEHA SmartHeater 1.8.180 APK
DeviceDrive
Control your BEHA SmartHeaters with this app through auser-friendly and easy interface!
Loading...