1.1 / October 16, 2014
(4.2/5) (5)
Loading...

Description

NeverFar is an app that allows its users to never be far removedfrom the things or even people they find most important. The appallows you to configure generally available generic bluetoothiBeacons to sound and show an alert on your smartphone or tabletwhen it gets farther away from you than the distance in meters youspecify. By putting a beacon in for instance your bag or suitcasethis helps you keep track of them when you are travelling. Youcould also for instance put the iBeacons in the pockets of yoursmall childrens' coats when you visit a mall or theme park to makesure they stay close to you.The generic BLE iBeacons needed to workin conjunction with this app are generally available on the web.E.g. from http://bestbuybeacons.com.iBeacons and therefore this arecan be used on any android device with BLE 4.0 hardware and Android4.3 or higher.This app is provided free of charge for anyone touse. The app is provided as is and 4Beacons.nl does not assume anyresponsibilty for its actual workings whatsoever. Using this app is100% at the users' own risk.4Beacons.nl is in no way affiliatedwith any supplier of iBeacon hardware.

App Information Never Far

 • App Name
  Never Far
 • Package Name
  nl.degrees88.neverfar
 • Updated
  October 16, 2014
 • File Size
  420k
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  PROCIT BV
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

PROCIT BV Show More...

4BHV 2.1.54 APK
PROCIT BV
Met de 4BHV app houdt u de vinger aan de pols van uw BHV.De appbiedt onder andere deze functies:- Registratie van aanwezigheidBHV-ers op locatie: - Persoonlijke inlog - GEO-Fencing - iBeacons-Real time melding van centrale console voor receptie of meldkamernaar app voor BHV-er met terugkoppeling- Automatische vastleggingvoortgang calamiteiten- Kennisbank- Lone worker functie-PortofoonfunctieEn deze voordelen:- Beter inzicht in aanwezigheidvan BHV-medewerkers- Snellere melding BHV-incidenten- Beterecontrole over meldingsproces- Betere rapportage- Verlagingaansprakelijkheidsrisico's
Never Far 1.1 APK
PROCIT BV
NeverFar is an app that allows its users to never be far removedfrom the things or even people they find most important. The appallows you to configure generally available generic bluetoothiBeacons to sound and show an alert on your smartphone or tabletwhen it gets farther away from you than the distance in meters youspecify. By putting a beacon in for instance your bag or suitcasethis helps you keep track of them when you are travelling. Youcould also for instance put the iBeacons in the pockets of yoursmall childrens' coats when you visit a mall or theme park to makesure they stay close to you.The generic BLE iBeacons needed to workin conjunction with this app are generally available on the web.E.g. from http://bestbuybeacons.com.iBeacons and therefore this arecan be used on any android device with BLE 4.0 hardware and Android4.3 or higher.This app is provided free of charge for anyone touse. The app is provided as is and 4Beacons.nl does not assume anyresponsibilty for its actual workings whatsoever. Using this app is100% at the users' own risk.4Beacons.nl is in no way affiliatedwith any supplier of iBeacon hardware.
4BHV Melder 1.0.11 APK
PROCIT BV
Met de 4BHV Melder app worden al uw medewerkers betrokken bij uwBHV.De app biedt onder andere deze functies:- Het melden vancalamiteiten door alle medewerkers aan de centrale BHV coordinator-Met een druk op de knop bellen naar een centraal BHVtelefoonnummer- Inzicht in de aanwezige BHV-ers op het automatischeaanwezigheidsoverzicht- Push notificaties bij ontruiming etc.Endeze voordelen:- Beter inzicht in aanwezigheid van BHV-medewerkers-Snellere melding BHV-incidenten- Betere controle overmeldingsproces- Verlaging aansprakelijkheidsrisico's
STC Meldingen 2.50 APK
PROCIT BV
De Service Telefoon Centrale verwerkt jaarlijks honderdduizendenmeldingen. Zodra een melding binnenkomt, wordt gedurende hettelefoongesprek een meldingsrapport aangemaakt. Dit rapport bevatalle gewenste informatie over de melding voor u als STC-klant. Viade huidige communicatiemiddelen kunt u direct op de hoogte gebrachtworden van de binnengekomen melding. Snelle ontwikkelingen in deIT-wereld brengen nieuwe mogelijkheden: de STC Melding App. Doordeze nieuwe app heeft uw medewerker de mogelijkheid om real-timealle meldingen te ontvangen op Smartphone of Tablet. Na ontvangstvan de melding kunnen uw medewerkers direct beginnen met dewerkzaamheden. Tijdens of na deze werkzaamheden kunnen zij middelsde app het meldingsrapport aanvullen met relevante informatie.Direct hierna wordt het volledige meldingsrapport naar utoegestuurd. Door de aanvullingen van uw medewerker beschikt u overeen completer rapport van de melding. Dit levert u vele voordelenop. De STC Melding app. Voor efficiëntie en transparantie. Bezoekonze website voor meer informatie.The Service Telephone Centralprocessed hundreds of thousands of messages.Once a message isreceived, an alert report created during the phone call.This reportcontains all the information about the message for you as STCcustomer.Through the current communication can be of the incomingmessage. Put you directly informedRapid developments in the ITworld bring new opportunities: the STC Notification App.This newapp has your employee the ability to receive real-time onSmartphone or Tablet all notifications.After receiving the notice,your employees can immediately start the work.They may supplementthe notification report with relevant information. Using the appduring or after these activitiesDirectly below is the full reportmessage sent to you.The additions of your employee you have a morecomplete report of the message.This gives you many benefits.The STCNotification app.For efficiency and transparency.Visit our websitefor more information.
MBMS 1.0.16 APK
PROCIT BV
Met de MBMS app kan informatie worden geregistreerd en ingezienover de inzet en onderhoudssstatus van veiligheidsmiddelen.Deze appbiedt onder andere de volgende functies:- Het Automatischidentificeren van veiligheidsmiddelen d.m.v. QR-codes en iBeacons-Het tonen/bijhouden van de gebruiksgegevens vanveiligheidsmiddelen- Het tonen/bijhouden van de documentatie en(veiligheids)handleidingenThe MBMS app can be recorded informationand appreciated the commitment and onderhoudssstatus of safetyequipment.This app provides include the following:- Automaticallyidentifying of safety means by means of QR codes and iBeacons- Theshow / tracking usage data safety equipment- The show / trackingand documentation (safety) instructions
Loading...