2.0 / January 25, 2016
(3.3/5) (6)
Loading...

Description

Een greep uit de mogelijkheden:
- Bekijk het programma en kies uw parallelsessies
- Chat met exposanten en andere deelnemers
- Plaats voor, tijdens en na het event openbare oproepen
- Verken de omgeving en faciliteiten op locatie
- Deelnemers ontmoeten die reageren op uw oproep
- Zoek en filter snel naar informatie
- Contacten bewaren en vastleggen via LinkedIn

EN NOG VEEL MEER!

A few of thepossibilities:
- View the program and choose your parallel sessions
- Chat with exhibitors and other participants
- Place before, during and after the event open calls
- Explore and services on site
- Participants meet to respond to your call
- Search and filter information quickly
- Contacts preserve and capture on LinkedIn

AND MUCH MORE!

App Information Nextel Event

Nextel Event Version History

Select Nextel Event Version :
 • 2.0 (2) - Latest Version
 • Nextel Event 2.0 APK File

  Publish Date: 2017 /3/3
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 12.9 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 41b6e2f136daa605528b8ba11d5c35ec3f1b82ec
  APK Signature: 535fd1150f97651d076e47f326ce194e1ad0d090

EventOPlanner Show More...

NKB 2016 1.2 APK
EventOPlanner
De Nederlandse kerstpakkettenbeursis de gastvrije start van het kerstpakkettenjaar. Samenstellersenwederverkopers komen samen in Expo Houten. Hier worden zij – ookdit jaar –verrast met toonaangevende exposanten, met een breed assortiment ende meest innovatieveproducten. De beursvloer is ruim opgezet en geeft exposanten eendiversiteitaan mogelijkheden. De Nederlandse Kerstpakkettenbeurs combineertsuccesvolzaken doen met een prettige ambiance.Wat vindt u in de app:- interactieve plattegrond- alle exposanten overzichtelijk op een rij- nieuws- foto’sThe Dutch stock exchangeChristmas giftsis the welcoming start to the Christmas hampers year. Formulatorsandretailers come together at Expo Houten. Here they are - even thisyear -surprised with leading exhibitors, with a wide range and the mostinnovativeproducts. The show floor is spacious and gives exhibitors adiversityof possibilities. The Dutch Christmas Gifts Exhibition successfullycombinedoing business with a friendly atmosphere.What can you find in the app:- Interactive map- All exhibitor information at a glance- news- Photos
Beurs Asbestos 2016 2.0 APK
EventOPlanner
Asbestos is de beurs in Nederland alsnationaal en internationaal platform voor asbest specialisten.Bezoekers ontmoeten elkaar in Rotterdam om op de hoogte te blijvenvan de laatste ontwikkelingen op het gebied van verwijderen,inventariseren, onderzoek, sanering, opslag et cetera. Daarnaast ishet dé ontmoetingsplek voor relaties. Tijdens de twee beursdagenzal een volledig aanbod van bedrijven, stichtingen en verenigingenuit deze sector aanwezig zijn. Asbestos richt zich op bezoekerszoals gemeenten, vastgoedeigenaren, maritieme- en agrarischesector, petrochemie, installatie- en isolatiebedrijven,woningcorporaties et cetera. Met de Asbestos app heeft u alleinformatie rondom deze jaarlijkse beurs op uw smartphone oftablet.Asbestos is the stockmarket in the Netherlands as a national and international platformfor asbestos specialists. Visitors meet in Rotterdam to stayabreast of the latest developments in the field of removal,inventory, investigation, remediation, storage, et cetera. It isalso the meeting place for relationships. During the two days oftrading will be a full range of companies, foundations andassociations are present in this sector. Asbestos is aimed atvisitors as municipalities, property owners, maritime andagriculture, petrochemicals, installation and insulation companies,housing associations and so on. The Asbestos app has all theinformation surrounding this annual fair on your smartphone ortablet.
Beurs Maritime Industrie 2016 2.0 APK
EventOPlanner
Maritime Industry is de beurs in Nederland alsplatform voor specialisten in de binnen- en zeevaart en visserij.Bezoekers ontmoeten elkaar in Gorinchem om op de hoogte te blijvenvan de laatste ontwikkelingen in de maritieme sector en relaties teontmoeten. Tijdens de drie beursdagen zal een volledig aanbod vanproducenten, importeurs, constructeurs, groothandelaren entoeleveranciers aan de binnen- en zeevaart en visserij aanwezigzijn.Met de Maritime Industry app heeft u alle informatie rondom dezejaarlijkse beurs op uw smartphone of tablet.Maritime Industry is fairin the Netherlands as a platform for specialists in domestic andmaritime and fisheries. Visitors meet in Gorinchem to keep abreastof the latest developments in the maritime sector and relationshipsmeet. During the three days of trading a full range ofmanufacturers, importers, manufacturers, wholesalers and suppliersto the domestic and maritime and fisheries will be present.The Maritime Industry app has all the information surrounding thisannual show on your smartphone or tablet.
ASICS Events 1.0 APK
EventOPlanner
ASICS Events App allows visitors of ASICSEvents to see their agendas, chat with event participants, getinformation on the event location and reed the latest eventnews.
OSD Antwerpen 2.0 APK
EventOPlanner
De Open Scheepvaartdagen in Antwerpen vindenplaats in deWaagnatie, Hangar 29. Ondernemers en relaties ontmoeten elkaar opdeze beursdagenweer in de havenstad met zijn rijke historie. Met nieuwkomers,trouweexposanten en een gevarieerd programma wordt door de organisatiealtijd eeninteressant evenement geboden.Met de Open Scheepvaartdagen app heeft u alle informatie rondomdezebeurs op uw smartphone of tabletOpen Ship Days in Antwerptake place in theWaagnatie, Hangar 29. Entrepreneurs and relationships meet thesetrading daysweather in the port city with its rich history. With newcomers,loyalexhibitors and a varied program is always by organizing ainteresting event offered.With the Open Ship Days app has all the information surroundingthispurse on your smartphone or tablet
Nextel Event 2.0 APK
EventOPlanner
Een greep uit de mogelijkheden:- Bekijk het programma en kies uw parallelsessies- Chat met exposanten en andere deelnemers- Plaats voor, tijdens en na het event openbare oproepen- Verken de omgeving en faciliteiten op locatie- Deelnemers ontmoeten die reageren op uw oproep- Zoek en filter snel naar informatie- Contacten bewaren en vastleggen via LinkedInEN NOG VEEL MEER!A few of thepossibilities:- View the program and choose your parallel sessions- Chat with exhibitors and other participants- Place before, during and after the event open calls- Explore and services on site- Participants meet to respond to your call- Search and filter information quickly- Contacts preserve and capture on LinkedInAND MUCH MORE!
FLE TW 2016 1.0 APK
EventOPlanner
What is Team Week?Team Week is a four day conference that brings togethertheHeadquarters team and Management from the field from allacrossEurope to review last year and to plan our strategy for2016.
TLDays16 1.0 APK
EventOPlanner
- View your Personal Program and get toknowthe location- Chat and meet with your top 5 matches based on the expertiseandsector knowledge you wish to know more about- Post your messages and questions before, during and followingtheevent- Meet with other participants who responded to your message inoneof the assigned meeting areas- Search and filer useful information- Choose your favorite Pitcher and contact him/her duringorfollowing the event
Loading...