5.0 / February 8, 2017
(3.2/5) (6)
Loading...

Description

Neztrať se je jednoduchá aplikace do mobilu vašeho dítěte, kteráslouží ke kontrole pohybu dětí. Cílem není trvalé sledování, alevaše informovanost o tom, že dorazilo do školy, do kroužku, kbabičce či ke kamarádovi. Dnešní svět je pro děti příliš nebezpečnýa nikdy nevíte, co je čeká za rohem vašeho domu. Proto jsmevyvinuli tuto aplikaci, která slouží pouze k vašemu uklidnění, žedítě se nachází v místech, kde má. Jednoduše si nastavíte zónypohybu (provozní a bezpečnostní) a časová pásma a naše aplikace užbude vaše dítě hlídat. Aplikace používá k lokalizaci kombinaciúdajů GSM, GPS a Wi-Fi – současných nejdostupnější technologií.Přesnost se liší dle hustoty sítí (od 30 m do 2500 m), protovyzkoušejte přesnost u vás a následně nastavte velikosti zón. Nenínic jednoduššího než si to na týden vyzkoušet zcela ZDARMA.Jistota, bezpečí a důvěra to je Neztrat.sePOZOR! Aplikaci je nutnéu některých verzí Android nebo v některých telefonech ručně povolita chránit před automatickým usínáním.Do not get lost is a simpleapplication to your child's cell phone, which is used to controlthe movement of children. The goal is not permanent monitoring, butyour awareness that arrived to school, ring the grandmother or afriend. Today's world is too dangerous for kids and you never knowwhat's around the corner of your house. That's why we developedthis application, which is used only for your reassurance that thechild is in places where it should. Simply set the motion zone(operating and safety) and time zones and our application will haveyour child watch. Applications used to locate data combined GSM,GPS and Wi-Fi - the current best available technologies. Accuracyvaries according to the density of networks (from 30 m to 2500 m),therefore try accuracy at you and then adjust the size of thezones. There is nothing easier than to try it for a week FREE.Certainty, security and confidence that is Neztrat.seATTENTION!Application is required in some versions of Android or some phonesmanually enable and protect against automatic falling asleep.

App Information Neztrať se

Navmatix Show More...

TopNET live Mobile 4.2.5 APK
Navmatix
TopNET live Mobile is a global GNSS gateway allowing today´s localor regional GNSS networks to become part of a global networksolution, where users can work anywhere, anytime, with just oneNTRIP account. One user, one account, one settings and unlimitednetworks. This application gives you possibility to access detailinformation about all integrated GNSS networks. Network overviewgives you a lot of information about network status, logged rovers,integrated casters, reference stations with advanced NTRIP clientfor remote connection monitoring.
Neztrať se 5.0 APK
Navmatix
Neztrať se je jednoduchá aplikace do mobilu vašeho dítěte, kteráslouží ke kontrole pohybu dětí. Cílem není trvalé sledování, alevaše informovanost o tom, že dorazilo do školy, do kroužku, kbabičce či ke kamarádovi. Dnešní svět je pro děti příliš nebezpečnýa nikdy nevíte, co je čeká za rohem vašeho domu. Proto jsmevyvinuli tuto aplikaci, která slouží pouze k vašemu uklidnění, žedítě se nachází v místech, kde má. Jednoduše si nastavíte zónypohybu (provozní a bezpečnostní) a časová pásma a naše aplikace užbude vaše dítě hlídat. Aplikace používá k lokalizaci kombinaciúdajů GSM, GPS a Wi-Fi – současných nejdostupnější technologií.Přesnost se liší dle hustoty sítí (od 30 m do 2500 m), protovyzkoušejte přesnost u vás a následně nastavte velikosti zón. Nenínic jednoduššího než si to na týden vyzkoušet zcela ZDARMA.Jistota, bezpečí a důvěra to je Neztrat.sePOZOR! Aplikaci je nutnéu některých verzí Android nebo v některých telefonech ručně povolita chránit před automatickým usínáním.Do not get lost is a simpleapplication to your child's cell phone, which is used to controlthe movement of children. The goal is not permanent monitoring, butyour awareness that arrived to school, ring the grandmother or afriend. Today's world is too dangerous for kids and you never knowwhat's around the corner of your house. That's why we developedthis application, which is used only for your reassurance that thechild is in places where it should. Simply set the motion zone(operating and safety) and time zones and our application will haveyour child watch. Applications used to locate data combined GSM,GPS and Wi-Fi - the current best available technologies. Accuracyvaries according to the density of networks (from 30 m to 2500 m),therefore try accuracy at you and then adjust the size of thezones. There is nothing easier than to try it for a week FREE.Certainty, security and confidence that is Neztrat.seATTENTION!Application is required in some versions of Android or some phonesmanually enable and protect against automatic falling asleep.
IQ Proxy 4.2.5 APK
Navmatix
IQ Proxy Mobile – IQ Proxy is a global GNSS gateway allowingtoday´s local or regional GNSS networks to become part of a globalnetwork solution, where users can work anywhere, anytime, with justone NTRIP account. One user, one account, one settings andunlimited networks. This application gives you possibility toaccess detail information about all integrated GNSS networks.Network overview gives you a lot of information about networkstatus, logged rovers, integrated casters, reference stations withadvanced NTRIP client for remote connection monitoring.
Glopos.net 2.0.0 APK
Navmatix
OPEN GNSS NETWORKGlopos.net builds worldwide CORS network withprivate GNSS base stations Become part of glopos.net· Share yourGNSS base station RTK streams· Get RTK data from nearest GNSS basestation· Use one account worldwide· Enjoy impressive portal andmobile app
NtripChecker 1.0 APK
Navmatix
NtripChecker is an Android application allowing testing NtripClientconnection to Ntrip Caster. It also displays basic networkand GSMdevice related information. In main screen you can defineNtripconnection parameters, user position and select requiredmountpoint.After filling in host name and port number of NtripCaster you cantap “Update sourcetable” to get list of mountpointsavailable on theNtrip Caster. You can connect to or displaydetails of anymountpoint using “Connect” and “Detail” button. Keepin mind thatmany casters requires authentication hence you have toenter username and password. You should also enter coordinates formountpointsrequiring user position.
Loading...