1.5 / July 5, 2015
(4.4/5) (1,483)

Description

Kto Dzwoni ? Kolejny nieznany numer ?Dowiedz się, kto do ciebiedzwonił i pomagaj przy okazji innym użytkownikom!Aplikacja pozwalaCi wyszukiwać nieznane numery poza Twoją listą kontaktów.Znajdziesz tutaj wiele cenny i przydatnych informacji dodanychprzez użytkowników naszego portalu, numery telefonów do:-ankieterów- telemarketerów- windykatorów- banków- firm iorganizacjioraz innych grup, które dzwonią do Ciebie bezuprzedzenia!Znajdziesz tutaj również informacje o kosztach SMSPremium! Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu! Nie daj sięnaciągnąć na wysokie koszty! Dzięki aplikacji szybko sprawdzisz czynumer telefonu jest już w naszej bazie danych. Jeśli nie znalazłeśnumeru telefonu którego szukasz, nic straconego dodaj go i poczekajna pomoc innych użytkowników.Who is calling? Another unknownnumber?Find out who called you by the way, and help other users!Theapplication allows you to search for unknown numbers outside ofyour contact list. Here you will find many valuable and usefulinformation added by users of our website, telephone numbers to:-Interviewers- Telemarketers- Debt collectors- Banks- Companies andorganizationsand other groups that call to you without notice!Hereyou will find information on the cost of the Premium SMS!Everything you need in one place! Do not let the stretch of thehigh cost!With this application, quickly check if your phone numberis no longer in our database. If you did not find the phone numberyou are looking for, nothing is lost, add it and wait for help fromother users.

App Information Nieznany Numer

 • App Name
  Nieznany Numer
 • Package Name
  pl.cinek.nieznanynumer
 • Updated
  July 5, 2015
 • File Size
  3.1M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  Dev-Software
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
  ul.Żeromskiego 11b / 10 99-320 Żychlin
 • Google Play Link
Dev-Software Show More...
Nieznany Numer PRO 1.0 APK
Dev-Software
Nieznany Numer PRO nie jest samodzielną aplikacją i nie posiadaikony ani interfejsu użytkownika. Instalując wersje PRO aktywujeszwszystkie funkcje w aplikacji Nieznany Numer.Dzięki niej:-pozbywasz się reklam!- masz wszystkie niezbędne informacji onumerze telefonu w trakcie dzwonienia!- masz możliwość blokowanianiechcianych połączeń!Unknown number PRO is not a standaloneapplication and does not have an icon or user interface. Wheninstalling versions of the PRO activate all of the functions in theapplication Unknown Number.Thanks to her:- Disposing of this ad!-You have all the necessary information on phone number during acall!- Have the ability to block unwanted calls!
Nieznany Numer 1.5 APK
Dev-Software
Kto Dzwoni ? Kolejny nieznany numer ?Dowiedz się, kto do ciebiedzwonił i pomagaj przy okazji innym użytkownikom!Aplikacja pozwalaCi wyszukiwać nieznane numery poza Twoją listą kontaktów.Znajdziesz tutaj wiele cenny i przydatnych informacji dodanychprzez użytkowników naszego portalu, numery telefonów do:-ankieterów- telemarketerów- windykatorów- banków- firm iorganizacjioraz innych grup, które dzwonią do Ciebie bezuprzedzenia!Znajdziesz tutaj również informacje o kosztach SMSPremium! Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu! Nie daj sięnaciągnąć na wysokie koszty! Dzięki aplikacji szybko sprawdzisz czynumer telefonu jest już w naszej bazie danych. Jeśli nie znalazłeśnumeru telefonu którego szukasz, nic straconego dodaj go i poczekajna pomoc innych użytkowników.Who is calling? Another unknownnumber?Find out who called you by the way, and help other users!Theapplication allows you to search for unknown numbers outside ofyour contact list. Here you will find many valuable and usefulinformation added by users of our website, telephone numbers to:-Interviewers- Telemarketers- Debt collectors- Banks- Companies andorganizationsand other groups that call to you without notice!Hereyou will find information on the cost of the Premium SMS!Everything you need in one place! Do not let the stretch of thehigh cost!With this application, quickly check if your phone numberis no longer in our database. If you did not find the phone numberyou are looking for, nothing is lost, add it and wait for help fromother users.
Who Called Me FREE 1.0 APK
Dev-Software
No. 1 in the United Kingdom!Get unwanted calls? Want to know who it is before you call back?"Who Called Me FREE" is the best tool to protect against scams andspammers! You don't need to register or reveal your phone number!Features:• Ability to verify information about unknown numbers!• Detect all unwanted calls• Get Information about the Caller (in the PRO version)• Numbers blacklist (in the PRO version).• Blocking anonymous/private numbers.(in the PRO version)• Notification of blocked calls and SMS (in the PRO version)Advantages:* easy to use* lightweight and robust.* does not consume memory or CPU resources!We ask permission to access your:• contact list• history call• sms logThis is important because we allow to use it from our app to searchnumber phones. Our app will not share this list with anyone.Add new numbers and help others identify unknown callers!Official webiste: http://who-called.co.uk
Loading...