1.6.1 / May 14, 2020
(3.9/5) (98,255)

Description

Bạn là fan của Ninja, nhân vật anh hùng nửa chánh nửa tà, hành tungbí ẩn nhưng lại có các khả năng phi thường. Vâng! Chúng ta đã quáquen thuộc với thế giới của Ninja, với các vũ khí độc mà lạ, vớicác thuật biến thân, các kỹ năng thần bí và với tinh thần bấtkhuất. Xin giới thiệu Thiếu Niên Anh Hùng – Ninja School trò chơinhập vai cổ trang sẽ giúp bạn trải nghiệm thế giới Ninja một cáchsinh động nhất. Bạn trong vai một cô / cậu bé, bạn sẽ tự quyết địnhcon đường Ninja của mình bằng cách tham gia một trong ba ngôitrường cổ xưa để tu luyện. Tại đây, bạn sẽ được tham gia các khóahuấn luyện từ các thầy cô, các nhiệm vụ cá nhân hay thực hiện cùngbạn bè. Mỗi một nhân vật sẽ có một cá tính riêng, cách luyện tập vàhành vi trong game của bạn sẽ khiến bạn trở nên độc nhất. Nào, hãytham gia ngay và hóa thân thành Ninja trên con đường làm nên huyềnthoại!

App Information Ninja School

Ninja School Version History

Select Ninja School Version :
 • 1.6.0 (72)
 • 1.5.6 (70)
 • 1.5.4 (68)
 • 1.4.3 (56)
 • 1.4.1 (55)
 • 1.3.7 (52)
 • 1.3.6 (51)
 • 1.3.3 (50)
 • 1.3.2 (48)
 • 1.3.1 (47)
 • 1.3.0 (45)
 • 1.2.9 (44)
 • 1.2.8 (43)
 • 1.2.6 (42)
 • 1.2.5 (41)
 • 1.2.4 (40)
 • 1.2.3 (39)
 • 1.2.2 (38)
 • Ninja School 1.6.0 APK File

  Publish Date: 2020 /5/13
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 46.0 MB
  Tested on: Android 9 (Pie, API: 28)
  File Sha1: 8289945b64b626a134661f8731a0ab50bcaf2639
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.5.6 APK File

  Publish Date: 2019 /12/31
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 46.0 MB
  Tested on: Android 9 (Pie, API: 28)
  File Sha1: 3a440a77e8b27a7a55532f0d55d868ba5d15fe91
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.5.4 APK File

  Publish Date: 2019 /10/3
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 46.0 MB
  Tested on: Android 9 (Pie, API: 28)
  File Sha1: 4c5f4e0fb79f63d0b99446e8b0252b3c14692f5c
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.4.3 APK File

  Publish Date: 2017 /1/24
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 41.6 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: df51a0c02db0808ed0b5803a5ce226d3409dbdd8
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.4.1 APK File

  Publish Date: 2017 /1/6
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 49.6 MB
  Tested on: Android 4.1 (Jelly Bean, API: 16)
  File Sha1: 228e02f9e82e4ff79e8b58014da29badd131e956
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.7 APK File

  Publish Date: 2016 /7/19
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 4c61b123d62ef2d117099e1c20eb983294727a98
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.6 APK File

  Publish Date: 2016 /7/1
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 9e94ebacd85f71978dce33d415b13e1d2f51e6ff
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.3 APK File

  Publish Date: 2016 /6/25
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 24e2299f2a4cfe1772cc671999b4f2d6ac995c53
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.2 APK File

  Publish Date: 2016 /6/9
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 97e40086b2f89eed84ab49bddbcffb3d74aba9a8
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.1 APK File

  Publish Date: 2016 /5/22
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: b1eee2181de96a8630d35ae188b15e195e2c0d71
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.0 APK File

  Publish Date: 2016 /5/7
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 41a71b5c92860f8d1a0e62ec05bdb680ebff511f
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.9 APK File

  Publish Date: 2016 /5/5
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: b54ca9fe6f6fa73fc664006d9c9344c936964fef
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.8 APK File

  Publish Date: 2016 /4/25
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 25dd6b216ce3fbbfb267319ce0bb9b3a3984c7fb
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.6 APK File

  Publish Date: 2016 /4/21
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 0cd3d2d6bcfd889997270ebd493d058033eca8bf
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.5 APK File

  Publish Date: 2016 /4/11
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: dfadb9d4c6e1821a2b42b79a90a86c47d0ffbdef
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.4 APK File

  Publish Date: 2016 /4/1
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 403d1cd92943dbb4ebe6061ca01bd9de1465911a
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.3 APK File

  Publish Date: 2016 /3/18
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 9227e3b2e43448a984b5e31d7a1b59a8123adfde
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.2 APK File

  Publish Date: 2016 /1/27
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 0c2463bc285b9e9a6f150312f2003d1b16da6c9f
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
TeaMobi Show More...
Avatar Musik 1.0.1 APK
TeaMobi
Dance... Passion... Friends... Fashion.... Avatar Musik is anenergy-filled, social community where friends can come together tojust have fun. Whether its dancing, fashion, or chatting withfriends, Avatar Musik provides a little bit of everything,including special events and contests to give you a unique playingexperience every time you visit. Avatar Musik is free to downloadand plays on the most popular smart phone devices, including iOS,Android, Windows and tablets. So Mr. DJ.... what are you waitingfor? ... let's hit the dance floor and enjoy everywhere with newfriends now!
Ninja School 1.6.1 APK
TeaMobi
Bạn là fan của Ninja, nhân vật anh hùng nửa chánh nửa tà, hành tungbí ẩn nhưng lại có các khả năng phi thường. Vâng! Chúng ta đã quáquen thuộc với thế giới của Ninja, với các vũ khí độc mà lạ, vớicác thuật biến thân, các kỹ năng thần bí và với tinh thần bấtkhuất. Xin giới thiệu Thiếu Niên Anh Hùng – Ninja School trò chơinhập vai cổ trang sẽ giúp bạn trải nghiệm thế giới Ninja một cáchsinh động nhất. Bạn trong vai một cô / cậu bé, bạn sẽ tự quyết địnhcon đường Ninja của mình bằng cách tham gia một trong ba ngôitrường cổ xưa để tu luyện. Tại đây, bạn sẽ được tham gia các khóahuấn luyện từ các thầy cô, các nhiệm vụ cá nhân hay thực hiện cùngbạn bè. Mỗi một nhân vật sẽ có một cá tính riêng, cách luyện tập vàhành vi trong game của bạn sẽ khiến bạn trở nên độc nhất. Nào, hãytham gia ngay và hóa thân thành Ninja trên con đường làm nên huyềnthoại!
Mobi Army 3 3.7.1 APK
TeaMobi
Năm 2014 tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thế chiến thứ 3 cóthể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một lực lượng vũ trang tự xưng là ES đãxâm chiếm toàn Đông Á, Nam Phi và đang tiến hành áp dụng luật phápdiều hâu để kiểm soát 1 vùng lãnh thổ rộng lớn nơi đây, chúng khủngbố người dân, chiếm các mỏ dầu và tuyên bố sẽ thâu tóm toàn bộ cácthành phố lớn ở các châu lục để thành lập một liên minh các quốcgia đưới trướng.Các cường quốc trong khối vệ binh hòa bình Trái ĐấtGATO nhận thấy ES là mối đe dọa cho toàn nhân loại nên đã khôngkích chúng bằng máy bay và tên lửa Raptors, tuy nhiên chưa thể tiêudiệt được ES nếu không dùng tới bộ binh.Tháng 10/2014 ES lại sáthại các nhà báo, các tình nguyên viên nhân đạo khi họ tham gia cácchiến dịch tình nguyện tại các quốc gia mà ES có chiếm đóng và thamvọng thâu tóm GATO và các đồng minh quyết định cử các đội đặc nhiệmưu tú nhất hành tinh SEAN, SWAN, SAT, DANTA và một đội đặc nhiệm bíẩn đến các căn cứ tình nghi của ES và giải cứu người dân vô tội.Bạnsẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm nào để tham gia chiến dịch lịch sửnày ? hãy tham gia Mobi Army 3 và chọn đội mình yêu thích nhé.2014world situation complicated, World War 3 could explode at anytime.The armed forces are claiming to have conquered the entire ESEast Asia, South Africa and the ongoing application of the lawhawks to control one vast territory where they terrorized thepopulation, accounted for the oil and announced that it wouldacquire all of the major cities in the continent to establish anational coalition under Field.The powers of peace guard blocks theEarth GATO noticed ES is a threat to all humanity should have themby air strikes and missile Raptors, however, can not be destroyedif unused ES infantry .May 10/2014 ES to kill journalists andhumanitarian volunteers as they participate in the campaignvolunteers in countries that have occupied ES and ambitioustakeover GATO and its allies decided to send the most elite taskforce SEAN planet, SWAN, SAT, and a task force DANTA mystery to thebase of ES suspects and rescuing innocent people.You will join atask force to participate in this historic campaign? Please joinMobi Army 3 and select your favorite team offline.
Khí Phách Anh Hùng 1.9.2 APK
TeaMobi
Khí Phách Anh Hùng là trò chơi nhập vai cổ trang đầu tiên trên điệnthoại di động tại Việt Nam, với số lượng người tham gia đông đảo,tâm huyết. Trong game người chơi có thể lựa chọn một trong ba tuyếnnhân vật với năm phong cách khác nhau với vũ khí khác nhau theo NgũHành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Lồng ghép trong trò chơi là cácsự kiện, các diễn biến lịch sử, những nhân vật có thật giúp ngườichơi cảm nhận được không khí thời xưa. Khi tham gia trò chơi, ngườichơi luôn có các thử thách thú vị, các hoạt động ban hội luôn sôiđộng và luôn có các sự kiện hấp dẫn định kỳ.
Mobi Army 2 2.3.1 APK
TeaMobi
MobiArmy2 là game mobile nhập vai chơi theo lượt với phong cách đồhọa sinh động, lối chơi đa dạng và đầy hấp dẫn.Trong game ngườichơi phải tính toán góc bắn và lực bắn đồng thời phải kết hợp vớisức gió để đường đi của viên đạn trúng mục tiêu. Với lối chơi đadạng người chơi có thể chiến đấu với nhau, hoặc lập thành 1 nhóm đểtham gia khiêu chiến với Boss.Update 23/4/2012- Cập nhật phiên bảnmới.- Sửa chức năng nhận quà, mời người chơi.
Mobi Army 1.6.4 APK
TeaMobi
MobiArmy thuộc thể loại game chiến thuật theo lượt. Trong games bạnphải tính toán góc và lực, kết hợp với sức gió để đường đi của viênđạn trúng đích. Bạn có thể chơi cá nhân hoặc cùng đồng đội để tiêudiệt đối phương. Tải ngay phiên bản MobiArmy bên dưới nếu chưa càiđặt, hoặc phiên bản cũ của bạn không đăng nhập được.Update [15-11-11 ]- Tương ứng với bản 1.6.4 trên java- Cập nhật các chứcnăng mới nhất.- Thêm boss mới.- Đấu trường.- Fix bug.MobiArmy is aturn-based strategy game. In games you have to calculate the angleand force, combined with winds to the path of the bullets hit. Youcan play individual or team to defeat the enemy. Download nowversion MobiArmy below if not installed, or your old version wasnot signed.
Avatar DK 2.6.0 APK
TeaMobi
Khi tham gia người chơi như đang sống trong một thành phố ảo, bạnđược thể hiện mình, kết bạn, bày tỏ tình cảm, tạo profile cá nhân.Ngoài ra game còn hấp dẫn bởi hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, câucá, cũng như các hoạt động vui chơi giải trí tích góp điểm nhờ chơicác games mini tích hợp như caro, cờ tướng.
Loading...