Adamsoft d.o.o. Apps

Loading...
Računček 0.1.2
Adamsoft d.o.o.
Vse kar potrebujete za izdajo računov jevašmobilni aparat ali tablica. Računček POS vam omogočadodajanjeartiklov, prodajo, shranjevanje računov, izvoze podatkovinpripravo datotek za FURS. Je najugodnejša rešitev na trgu inhkratipopolnoma enostavna za uporabo. Smo ekološko osveščeni inverjamemov brezpapirno poslovanje, zato ne potrebujete tiskalnika.Računi sov elektronski obliki. Do njih dostopate preko QR kodealialfanumerične kode.Glavne značilnosti:- Napredna in osnovna verzija, ki se razlikujeta pošteviluartiklov in določenih funkcionalnostih- Uporaba je popolnoma enostavna- Povezava z obstoječimi programskimi paketi- Prenos podatkov v realnem času- Brez naročnine in brez vezave- Zaledni sistem za lažjo obdelavo podatkov, statistike inšemnogo večAll you need toissueinvoices your mobile phone or plate. Računček POS allows youto additems, sale, storage of invoices, export data and preparingfilesfor PARS. It is the optimal solution in the market and at thesametime very simple to use. We are eco-conscious and believeinpaperless business, so you do not need a printer. Bills areinelectronic form. Access them via QR code or alphanumeric code.Main features:- Advanced and Basic versions, which differ in the numberofitems, certain functionalities- The use is very simple- Relationship with existing software packages- Transfer data in real time- No subscription fees and no commitment- Back Office system to facilitate the processing ofdata,statistics and much more