Bhasha Apps

Loading...
Helakuru - One Country. One App. 🇱🇰 7.4.3
Bhasha
[NEW: කොරෝනා වසංගත​යේ ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන සැණින් දැනුවත්වන්නදැන් "කො​රෝනා තතු" නමින් නවතම සේවාවක් හෙළකුරු වෙතින්.] හෙළකුරු යනුලොවපුරා ශ්‍රී ලාංකීකයින් මිලියන ගණනක​ගේ හදවත් දිනාගත් ඩිජිටල් සේවාවේදිකාවකි. හෙළ බසින් ඩිජිටල් අවකාශයේ තම ආත්ම ප්‍රකාශනයන් දිගහැරීමටප්‍රථම වරට ඉඩ සැලසූ හෙළකුරු, මේ වන විට ලක්වැසියන්ගේ දෛනික ජන දිවියසවිබලගන්වන ඩිජිටල් සේවා රැසක් එකම​ යෙදුමක් මඟින් පිළිගන්වන ඩිජිටල්සේවා වේදිකාවක් බවට පරිවර්තනය වී ඇත. මිලියන 5 කට වැඩි පරිශීලකප්‍රමාණයකට සේවාව සලසන හෙළකුරු, දැන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ කාටත් කලින්නිවැරදිම තොරතුරු ජනගතකරණය කිරීමේ ප්‍රමුඛයා ද වන අත​ර, ශ්‍රී ලංකාවේවැඩිම පිරිසක් නිර්මාණශීලී හෙ​ළ අදහස් බෙදා හදා ගන්නා එකම හෙ​ළ සමාජජාලය ද වේ. හෙළකුරෙන් පිරිනැමෙන සියලු ඩිජිටල් සේවාවන් මෙසේයි. Typing⭐ යතුරු ලියනය - සිංහල (ශබ්දානුකූල/විජේසේකර), ඉංග්‍රීසි, දෙමළ, ඉමෝජිලිවී​මේ පහසුක​ම ⭐ කථන ලියනය - කටහඬ භාවිතයෙන් සිංහල ලිවීමේ පහසුකම ⭐ඉඟි ලියනය - අකුරු දෙක තුනෙන් ලැබෙන ඉඟි වදන් මඟින් වේගවත්ව ලිවීමේපහසුකම Social ⭐ එසැණ - නවතම ප්‍රවෘත්ති නිකුත් වූ සැණින්Notifications ලබාගැනී​​මේ පහසුකම ⭐ සිතළු - නිර්මාණාත්මක හෙළසිතුවිලි ලියන කියවන හෙළ සමාජ ජාලය ⭐ වාද - (ළඟදීම බලාපොරොත්තුවන්න)Services ⭐ රීලෝඩ් - ඕනෑම දුරකථන ජාලයකට ඔන්ලයින් රීලෝඩ් දැමීමේ සේවාව⭐ චැනලින් - ඕනෑම වෛද්‍යවරයෙක් ඔන්ලයින් චැනල් කරගැනීමේ සේවාව ⭐දැන්වීම් - ඕනෑම දෙයක් විකුණාගැනීමට ඔන්ලයින් දැන්වීම් පළකිරීමේ සේවාවTools ⭐ අරුත් - ඉංග්‍රීසි වචන වල සිංහල අර්ථ සොයාගත හැකි ශබ්දකෝෂපහසුකම ⭐ සටහන් - හිතට එන ඕනෑම දෙයක් සිංහලෙන් ලියා තබාගැනීමේ පහසුක​ම⭐ චිත්‍රණ - රූප මත සිංහල අකුරු යොදා photo edit කිරීමේ පහසුකමInformation ⭐ නිවාඩු - ලංකාවේ සියලු නිවාඩු දින තොරතුරු දැනගැනීමේපහසුකම ⭐ අද දවස - දවසේ සුබ හෝරාවන්, දිශාවන් සහ පලාපල දැනගැනීමේපහසුකම ⭐ දිනුම් ඇදීම් - ලොතරැයි ජය අංක තොරතුරු දැනගැනීමේ පහසුකමඔබත් හෙළ බසින් අකුරු කරමින් හෙළ බසින් ඩිජිටල් සේවා අත්විඳිනාඅභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වන්න! Versions - BASIC: අනුග්‍රාහක වෙළඳදැන්වීම් සහිතයි, මූලි​ක පහසුකම් පමණයි - PRO: සියලු පහසුකම් සහිතයි,වෙළඳ දැන්වීම් නොමැත, දිනකට රු.1.67යි හෙළකුරු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහාදායක වීමට කැමති නම් ඔබේ අදහස් හා යෝජනා support@bhasha.lk හරහා අපවෙත යොමු කරන්න. පරිශීලක සහය 👉 http://m.me/helakuru අභිමානවත් ශ්‍රීලාංකේය නිපැයුමකි! 🇱🇰 නිෂ්පාදනය සහ ජනගතකරණය: භාෂා ලංකා පුද්ගලිකසමාගම 46, ගාලු පාර, කළුතර | 0342040600 https://www.bhasha.lk |info@bhasha.lk --------------- Helakuru is Sri Lanka's No.1 DigitalBrand loved by Sri Lankans all over the world. It enabled SriLankans to write Sinhala digitally for the first time ever &currently evolved in to a Super App platform that offers multipledigital services through the same app which empowers the day-to-daylife of Sri Lankans digitally. Helakuru currently serves more than5 Million Sri Lankans & have now become the leader indelivering real-time information to Sri Lankans as well as the onlysocial network platform that showcase the Sinhala creative writingskills of Sri Lankans. Following are the list of Digital Servicesoffered by Helakuru. Typing ⭐ Keyboard - Write Sinhala(Phonetic/Wijesekara), English, Tamil & Emoji ⭐ Voice Typing -Write Sinhala with your voice ⭐ Word Predictions - Sinhalaprediction support Social ⭐ Esana - Real-time News Delivery servicevia Notifications ⭐ Sithalu - Sinhala Creative Writing Platform ⭐Vaada - (Coming soon) Services ⭐ Reload - Online reloading for anynetwork ⭐ Channelling - Online Doctor channeling ⭐ Classifieds -Online Ad posting & viewing Tools ⭐ Aruth - Dictionary betweenSinhala & English ⭐ Satahan - Note taking facility ⭐ Chithrana- Sinhala Photo Editor facility Information ⭐ Niwadu - Sri LankanHolidays ⭐ Ada Dawasa - Astrology Info & Services ⭐ Lottery -Winning numbers Info Be a Proud Sri Lankan who express yourself& use Digital Services in Sinhala Versions - BASIC: Adsupported, Only basic features, Free - PRO: All features, No Ads,Rs.1.67/day A Proud Sri Lankan Product! 🇱🇰 Produced & Marketedby: Bhasha Lanka (Pvt) Ltd 46, Galle Rd, Kalutara | 0342040600https://www.bhasha.lk | info@bhasha.lk © 2011-2020 Bhasha Lanka(Pvt) Ltd
MobiTV - Sri Lanka TV Player 3.0.16
Bhasha
MobiTV is Sri Lanka's Official OTT Mobile TV App which brings youLive webcasts & full schedule of Sri Lankan TV shows inSinhala. You can watch all Sri Lankan local TV channels on yourAndroid & also view the weekly schedule & now showing TVshow details in real-time. MobiTV also brings you the info aboutupcoming International Cricket Matches whenever Sri Lanka isplaying & when the match is Live, MobiTV gives you live updatesof the match via MobiTV Cricket Exclusive bar. Features * Watch SriLankan TV channels on your mobile in one place via 2G, 3G or Wi-Fi* Presents you the detailed info of Now showing TV shows in allchannels * Lets you know when the Now showing TV show started &how much you've missed * Know the details of Next show & latershow & when they start * You can add reminders to yourfavourite TV shows * Also you can see the weekly program scheduleof each channel * Choose between streaming typing by tapping WatchLive button (RTSP, M3U8, Flash) * Get Live Cricket scores of SLmatches * Get Cricket Updates on upcoming SL Matches TV Channels *Rupavahini | ජාතික රූපවාහිනිය * ITN | ස්වාධීන රූපවාහිනිය * TVDerana | ටීවී දෙරණ * Hiru TV | හිරු ටීවී * Sirasa TV | සිරස ටීවී *Swarnawahini | ස්වර්ණවාහිනිය * Sindu TV ‍| සින්දු TV * TV1 | ටීවීඑක * Shakthi TV * Channel Eye | Nethra TV * Vasantham TV | வசந்தம்TV * Dan Tamil TV * The Buddhist * Shraddha TV | ශ්‍රද්ධා නාලිකාව *Daham Gagana TV | දහම් ගගන ටීවී * Rangiri Sri Lanka | රංගිරි ශ්‍රීලංකා * Verbum TV * Swarga TV | ස්වර්ග ටීවී * Sri TV | ශ්‍රී ටීවී *Siyapatha TV | සියපත TV * TNL * Siyatha TV | සියත ටීවී READMENote1: This Mobile TV Player app is free, but you may be chargedfor the data usage when streaming video over data network dependingon your data plan. Watch MobiTV on Wi-Fi to avoid additionalcharges. Note2: Some of the channels may need MX Player app to beinstalled on your device. MobiTV will prompt you if you haven'talready installed these apps. Tap 'Yes' & install them viaGoogle Play. Note3: Some of the channels need Adobe Flash Player tobe installed on your device. The app will prompt you if you haven'talready installed Flash Player. Tap 'Yes' to download Flash PlayerAPK & install it manually by opening the downloaded file. Itcan be also installed via Google Play for some devices. Note4: Somechannels may take up to 10 seconds to start streaming over thedefault streaming type. You can long tap the channel icon & trydifferent streaming types (RTSP/M3U8/Flash) to find the fastesttype for your device. Note5: Unfortunately some channels may notbroadcast their channel over Internet when International programslike cartoons & cricket matches are going on. Please do notdown rate the app due to this. Note6: If you wanna watch previousepisodes of Sri Lanka Teledramas & other TV shows, pleaseinstall MobiTV's Video-on-demand App "Roopa". MobiTV brings youonly Live TV, you need "Roopa" for VOD. Disclaimer: MobiTV is aMobile TV Player which aggregates the OTT live streams of SriLankan TV channels with their authorization & NOC. MobiTV doesnot rebroadcast or re-stream any channel so not liable for anycontent. All the content, trademarks & logos are the copyright& property of their respective owners. MobiTV is authorized tostream the channels Rupavahini, Channel Eye, TV Derana,Swarnawahini, Hiru TV, Sindu TV, Siyapatha TV & Swarga TV onmobiles. In any concern regarding the copyrights, please contactsupport@bhasha.lk. © 2016 MobiTv.lk | Bhasha Lanka (Pvt) Ltdhttp://www.mobitv.lk | http://www.bhasha.lk
Bhasha Sinhala Dictionary 3.0.12
Bhasha
"Sinhala Dictionary" Bhasha Sinhala Dictionary is Sri Lanka'sOfficial Sinhala-English Dictionary app for Android brought to youby Bhasha Lanka (Pvt) Ltd in partnership with Language TechnologyResearch Laboratory, Sri Lanka. Bhasha Dictionary provides youoffline dictionary service for English to Sinhala word translations& online dictionary service for both English to Sinhala &Sinhala to English word translations. Online dictionary alsoprovides you trilingual search results in Sinhala, English &Tamil when available. In order to use Sinhala to English dictionaryyou don't need to type in Sinhala, but you can type in Singlish(Sinhala transliterated in English) just as you type SMSs inSinhala. Features: * Search English words by Voice or text * SearchSinhala words by typing in Sinhala or Singlish * Get OfflineEnglish to Sinhala translations * Get Online Sinhala to Englishtranslations * Get Online English to Sinhala translations withtringual (Sinhala-Tamil-English) search results * You can preferwhether to download offline dictionary database & you candownload it anytime * You can prefer to use online service oroffline service or both * Recent words are saved & suggestedwhen typing * You can also maintain a favorite word list Note: Whenyou have enabled both Online & Offline services, BhashaDictionary will first search in Offline database & only if itis failed, it'll search on Online database. However when youtranslate from Sinhala to English it always search in Onlinedatabase. Known Issues: Voice search functionality is not workingon some devices specially on Custom ROMs. Credits: Special thanksto Dr.Ruvan Weerasinghe, Head of Language Technology ResearchLaboratory, University of Colombo, Sri Lanka for providing thedatabases! - A Product of Bhasha in partnership with LTRL - © 2013Bhasha Lanka (Pvt) Ltd & LRTL
SETT Sinhala Tamil web browser 4.0.5
Bhasha
"Sinhala Tamil web browser"SETT Sinhala/Tamil (Sri Lanka/India) webbrowser is the exclusive Sinhala/Tamil enabled web browser forAndroid.Even though your Android does not support Sinhala/Tamillanguages, you still can read any Sinhala/Tamil web content withSETT.SETT Browser comes with an innovative rendering engine whichrenders Sinhala Tamil using Unicode web fonts. It does NOT usebitmaps unlike OperaMini, so you will not be charged an extra centfor reading Sinhala/Tamil content.- Faster page loading withoptimized text rendering- Easily switchable multiple-tabs fromAction bar- Search directly from URL tool bar- Dark attractive userinterface- Supports flash contents (Flash add-on should beinstalled)- Sync, Import & Export Bookmarks & History withdefault browser- Retrieve bookmarks from Firefox Sync- Default webbrowser behaviorNote: This is a trial version of SETT Browser. Youcan try this trial for 30 days & then activateit.Compatibility: Sinhala Tamil rendering will not work in JellyBean due to an Android bug. If you have Jelly Bean update yourAndroid version to KitKat. You can have perfect Sinhala Tamilrendering on SETT in KitKat.Website: http://sett.bhasha.lk©2011-2014 Bhasha Lanka (Pvt) Ltd
Puvath Reader - Sri Lanka News 3.0.0
Bhasha
Bronze Award Winner - NBQSA 2015 (E-Inclusion and E-CommunityCategory) Puvath Reader is an interactive socio news reader whichbrings you the latest local news in Sri Lanka. Puvath not only showyou the news, but also allow you to interact with them by addingyour likes & comments to news while reading others comments.Puvath is the First ever socio news reader in Sri Lanka. Features *Breaking News via Sinhala Push Notifications * Read news frommultiple services in a single timeline * Search news about yourinterested topics * Select your preferred News Services you want toget news updates * View community comments & likes on news *Like or comment on news * Supports Sinhala, English & Tamilnews News Sources - Ada Derana (අද දෙරණ) - Hiru News (හිරු News) -News 1st - Lankadeepa (ලංකාදීප) - Lanka C News (ලංකා සී නිවුස්) -Dinamina (දිනමිණ) - BBC (BBC සංදේශය) - Asian Mirror - Read Srilanka- Reader.lk - Srilanka Mirror - The Sunday Leader - Lanka NewsAlert - Ground Views - Gossip Lanka News (ගොසිප් ලංකා නිවුස්) -Gossip Lanka Political (ගොසිප් ලංකා පොලිටිකල්) - Tech Guru - Boondi(බූන්දි) Visit our Web News Reader: http://www.puvath.lk PuvathReader is a product of Bhasha © 2017 Bhasha Lanka (Pvt) Ltd
Bhasha Sinhala Translator 1.1.4
Bhasha
Bhasha Translator is a mobile language translator between Sinhala& English languages. Bhasha Translator comes with an in-builtSinhala rendering technology which enables you to read Sinhala texteven if your device does not support Sinhala language. You cantranslate any text from Sinhala to English or vice versa up to 300characters per day for FREE. The usage cycle resets every day, soif you exceed your daily limit, you can just wait few hours for thenext day. How Bhasha Translator works? - Bhasha Translator uses athird party translation API to technically get raw translations& improves the accuracy of them by using statistical analysis& manual translations over the time. Sinhala Unicode text arerendered using Bhasha's exclusive cross-device supported Sinhalarendering technology, so that anyone can read & write Sinhalaon Bhasha Translator even if your device does not support Sinhalalanguage. Why there's a daily translation limit? - The third partyAPI used by Bhasha Translator is a paid API to which we have to pay$20 per 1 Million characters. We bear that cost & provide you afree service (supported by ads) up to 300 characters per day. Wehope to give you an premium option to increase this limit in futurereleases. How can I type in Sinhala? - You have to install"Helakuru" Sinhala keyboard to type in Sinhala. Bhasha Translatorwill prompt you at app launch if you haven't already installedHelakuru. Select "Yes" from there & install Helakuru fromGoogle Play Store. Don't forget to enable & switch to Helakurukeyboard after installation to type in Sinhala. Disclaimer: BhashaTranslator uses a paid third party translation API to providetranslations which is still in beta, thus not liable for theaccuracy of the translations. A Product by Bhasha
Gossip Reader - Sri Lanka 1.2.6
Bhasha
You can read Sri Lankan Gossips and watch videos.
Kathiraya - Sri Lanka Election 1.2.0
Bhasha
Kathiraya is an exclusive political app that brings you latestPolitical News, Political Videos & Election Results directly toyour phone for FREE. Features * Instant Election Results as PushNotifications * Detailed Election Results in Sinhala * BreakingPolitical News via Sinhala Push Notifications * Read political newsfrom multiple services in a single timeline * Watch politicalvideos from Sri Lankan politicians * View community comments &likes on news * Like or comment on news * Supports Sinhala, English& Tamil newsProduct by Bhasha© 2015 Bhasha Lanka (Pvt) Ltd
Dina - Sri Lanka Calendar 2020 1.2.1
Bhasha
දින (Dina) is a simple App that allows you to browse through 2019Calendar with Sri Lankan holidays. You can move between months byswiping left or right & see the holidays on that month insidethe Calendar as well as at the bottom of the calendar in detail. Inaddition to that දින (Dina) will notify you about the holidays in aweek at the beginning of every month using Push Notifications.Following features will also be available soon. - See an overviewof the year in addition to the month navigation - Sync the calendarwith Google Calendar events දින (Dina) is a pet product by Bhashaas a Christmas Gift for all our App users. © 2016 Bhasha Lanka(Pvt) Ltd
Hapan - Kids Learning App by Dialog Gaming
Bhasha
Dialog Gaming හපන් යනු ලංකාවේ වැඩිම දරුවන් පිරිසක් භාවිතා කරන ළමාබුද්ධි වර්ධන ඩිජිටල් අධ්‍යාපනික ක්‍රියාකාරකම් එකතුවයි. ජාත්‍යන්තරඅධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන්ට අනුකූලව නිර්මාණය කර ඇති හපන්, දරුවන් වඩාත් ආසකරන පින්තූ​ර, වර්ණ, ශබ්ද හා චලන රූප භාවිතා කරමින් ඔවුන්ගේ අවදානයඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය වෙත රඳවා තබා ගනී. සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහල භාෂාවෙන්නිමැවුණු හපන් ලංකාවේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන්ම සෑදුනු ළමා අධ්‍යාපනි​කමෘදුකාංග එකතුවකි. ඔබේ දරුවාට හපන් ? * දරුවාට තනිව ඉගෙනීමට අවස්ථාවලබාදේ. * අවුරුදු 2-6 අතර සිඟිත්තන්ගේ සඳහා විශේෂයි. * දරුවාගේ සිත්ඇදගන්නා ආකාරයෙන් Video Games ආකෘතියට නිමවා ඇත. * දරුවා හාඅන්තර්-ක්‍රියාකාරී වෙමින් දරුවාට විනෝදය සමග දැනුම ද ලබාදෙයි. *දරුවාට පාඩම හඳුන්වා දීම, පුහුණු කරවීම හා වැරදුනු තැන් නිවැරදි කිරීමසිදු කරයි. * Report Card පහසුකම මගින් දෙමව්පියන්ට දරුවා ඉගෙනගත් දෑහී ප්‍රගතිය බැලිය හැකියි. * විනෝද ක්‍රීඩා ආධාරයෙන් ඉගෙන ගත් දේමතකයට ඇතුළු කරවයි. * පාඩම් මාලා 11ක් එකම ඇප් එකකින් ලබාගත හැකියි.අන්තර්ගත පාඩම්: 01. හපන් අකුරු හුරුව - සිංහල සිංහල අකුරු ලියන්නටදරුවා පුහුණු කරවයි. 02. හපන් අකුරු හුරුව - ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසිඅකුරු ලියන්නට දරුවා පුහුණු කරවයි. 03. හපන් අකුරු හුරුව - ඉලක්කම්ඉලක්කම් ලියන්නට දරුවා පුහුණු කරවයි. 04. හපන් අකුරු හුරුව - හැඩතලසරල හැඩතල අඳින්නට දරුවා පුහුණු කරවයි. 05. හපන් හෝඩි පොත රූපආධාරයෙන් අකුරුවල හැඩය හා ශබ්දය දරුවාගේ මතකයට ඇතුළු කරයි. 06. හපන්රූප පොත වර්ණ හා රූප හඳුනාගැනීම උත්තේජනය කරයි. 07. හපන් රූප සෙල්ලම්රූප කොටස් එකලස් කරමින් විනෝද ක්‍රීඩාවක ආකාරයෙන් දරුවාට දැනුම ලබාදේ.08. හපන් ජිග්සෝ සෙල්ලම් ජිග්සෝ ප්‍රහේලිකා ආකාරයෙන් දරුවාට දැනුමලබාදේ. 09. හපන් කථා පොත (NEW) කාටූන් කතා 03 ක් අන්තර්ගත කර තිබේ.Activate කිරී​ම සඳහා උපදෙස්: ඔබේ Dialog දුරකතන අංකය ඇතුළත් කර තිරයේදිස්වන උපදෙස් පිළිපදින්න. වර්තමානයේ දරුවන් තාක්‍ෂණය සමග ඉතාමත්ඉක්මණින් එකතු වෙන නිසා, අපේ අරමුණ වන්නේ හපන් මගින් දරුවන්ට වැදගත්සහ උචිත දේ තාක්ෂණය භාවිතයෙන්ම ලබා දීමයි. වැඩි විස්තර සඳහා අපවඅමතන්න. 034 2040600 076 6137006 Dialog Gaming Hapan lets your kidslearn letters, numbers & shapes in an interactive way. Hapan isa Digital Education App designed for Sri Lankan Kids to teach themSinhala/English letters, numbers & shapes in a more attractive& interactive way in Sinhala by letting kids have fun whilelearning. Kids can listen to the lessons on how to write eachletter & they can practice the letters by their own. Hapanguides the kids with voice & graphics when they practicewritings letters & correct them if they make any mistakes. Theparents can evaluate the kids' learning by referring to the ReportCard through a special parent-only accessible section of the app.Two letters of each letter pack are free for the parent to trial& the rest of the letter pack can be purchased using a Dialognumber. Features * Attractive and interactive gaming interface *Interactive learning experience for kids guided by voice &graphics * Teaches the kids how to write each Sinhala/Englishletter * Lets the kids practice writing letters * Corrects the kidswhen they make mistakes when practicing * Appreciates kids whenthey correctly write letters * Icon based navigation to the nextletters, self-explanatory for kids * Report Card for parents toevaluate their kids' learning * Mini games between lessons toencourage the kids to learn * Easy payment options to purchaseletter packs via Subscription. Powered by Dialog Gaming & HapanDigital (Pvt) Ltd Telephone: 034 2040600 Hotline: 076 6137006
Akuru Keliya - Helakuru Game 1.0.2
Bhasha
Celebrate the 3 Million Milestone of your favorite Sinhala Keyboard& Sri Lanka's No.1 Digital Brand Helakuru with pride. Show tothe world how fast you can write your mother tongue Sinhala in theDigital World.Akuru Keliya is an Exclusive Sinhala Game for SriLankans who love expressing their selves on Digital world inSinhala. The faster you can write, you can be the winner of thisgame. You can see your rank among your facebook friends & alsoon the National Leaderboard, so that you can compete with others tobe the No.1 Digital Sinhala Writer. You can also share your levelscores on facebook & challenge your friends to beat yourDigital Sinhala writing skills.How to Play:The game has balloonswith Sinhala letters & words throughout the game & you canpop that balloons & get marks by typing the Sinhala letter orthe word printed in the balloon. The faster you pop the balloonsyou can get more marks. The game has two game modes; Classic &Unlimited.Classic:In Classic game mode, you can play level bylevel. Each level has a limited time & you get marks when youpop a balloon & you loose marks when you miss a balloon. Thegame will be over if your level marks are not enough to go to thenext level & you can replay the game until you get marks to goto the next level. There are also Golden balloons in some levelswhich will give you bonus time when you pop them.Unlimited:InUnlimited, there's no time limit & you can continuously playthe game. You get marks when you pop a balloon & you loosemarks when you miss balloons. The game will be over when you missthe number of balloons (lives) indicated on screen. Initially youwill have 10 balloons that you can miss, but you can increase thatby getting bonus balloons. In Unlimited mode there are also cloudsfloating in the sky that have Sinhala letters on them & you geta chance to get bonus balloons when you type the letters in them.Atthe end of each game session, you can see your national rank &the rank among your friends on the Leaderboard & also you canshare your scores directly on facebook to challenge yourfriends.Akuru Keliya is powered by Bhasha & dedicated to the 3Million Helakuru Fans as a gift to celebrate Sri Lanka's No.1Digital Brand; Helakuru's 3 Million Milestone as one nation.Enjoythe game & be proud of getting a top rank of it, showing theworld your amazing Digital Sinhala Writing skills.
Sihina - Your Dream Moments 1.0.3
Bhasha
Sihina helps your to find the photographers in Sri Lanka &helps to select the best for your wedding function.
Roopa - Watch Sinhala Teledramas 1.0.0
Bhasha
Roopa is a Video-on-demand app brought to you by MobiTV.lkincollaboration with the TV stations in Sri Lanka.
Hapan Sellam - Play & Learn 1.7
Bhasha
ශ්‍රී ලාංකීය ඩිජිටල් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නැවුම් වෙනසක් ඇතිකළ,පුරෝගාමී ළමා අධ්‍යාපන මෘදුකාංග එකතුව “හපන්” වෙතින් ළමා ලොවටතිළිණකරන නවතම නිපැයුමයි, හපන් සෙල්ලම්. ඔබේ පුංචි සිඟිත්තාගේතාර්කිකහැකියාවන් වැඩි දියුණු කරවමින්, වර්ණ හා හැඩතල පිළිබඳව හොඳහුරුවක්ලබා දෙන අධ්‍යාපනික මෘදුකාංගයක් විදියට හපන් සෙල්ලම් හඳුන්වාදෙන්නපුළුවන්. හැඩතල හඳුනාගැනීම හා හැසිරවීම, කුඩා හැඩයන් එක්කර තනිරූපයක්සෑදීම, ජිග්සෝ ප්‍රහේලිකා විසඳීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් මෙහිඇතුළත්වෙනවා. දරුවාගේ අධ්‍යාපනය ගැන සැලකිලිමත් වෙමින්, නමුත් දරුවාටදැනුමසමග විනෝදය ලැබෙන ආකාරයෙන් හපන් සෙල්ලම් නිර්මාණය කරතිබීමවිශේෂත්වයක් වෙනවා. දරුවන් වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය වී ඇති රූප, ශබ්දහාක්‍රියාකාරකම් සමගින් එන හපන් සෙල්ලම්, කුඩා දරුවන්ගේ බුද්ධිවර්ධනයටලබාදෙන පිටුවහළ ඉතා ඉහළයි. හපන් සෙල්ලම් “රූප හදමු” හා “ජිග්සෝරූප”ලෙසින් අදියර දෙකකින් සමන්විතයි. පොඩිත්තන් ආසම කරන විදියටසුරතල්සත්ත්ව රූප ලෙසින් නිමවා ඇති ක්‍රියාකාරකම් 16 ක් එක් එක් පාඩමතුළඅඩංගුයි. රූප හදමු - දී ඇති රූපය කොටස් වලට වෙන් කර තිබේ.දරුවාවිසින් කොටස් එකතු කර පින්තූරය සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. ජිග්සෝ රූප-ජිග්සෝ ප්‍රහේලිකා ආකාරයෙන් පින්තූරය ගොඩ නැඟිය යුතුයි. විශේෂාංග:*සිඟිත්තන්ගේ පුංචි ඇඟිලි පොඩිවලට ලෙහෙසියෙන් හසුරුවන්නට හැකියි.*පොඩ්ඩන්ගේ හිත ඇදගන්නා වර්ණවත් රූප හා උද්යෝගීමත් සංගීත ඛණ්ඩයන්.*පුංචි සිඟිත්තාගේ සිට පෙරපාසැල් දරුවන් දක්වා සැමට සුදුසුයි.(අවුරුදු2 - 5) * සැකසුම් භාවිත කර, රූප සැකසීම ක්‍රම ක්‍රමයෙන්අභියෝගාත්මකකළ හැකියි. * දෙමව්පිය ඔබට වුවත් ක්‍රීඩා කළ හැකියි. * එක්එක් පාඩමතුළ පින්තූර 16 බැගින් ඇතුළත් කර ඇත. * කුඩා දරුවන් තුළඒකාග්‍රතාවයහා නුවණ වර්ධනය කරවමින්, දරුවා අභියෝගයන්ට පුහුණු කරවයි.හපන් සෙල්ලම්ක්‍රම දෙකකට Active කරගන්න පුළුවන්. 1. Dilalog අංකයෙන්2.Credit/Debit Card පත් මගින් Dialog අංකයෙන් සක්‍රිය කර ගැනීමේදීඔබසිදු කලයුත්තේ ගෙවීම සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තුවන අංකය හපන් සෙල්ලම්Appඑකේ ඇතුලත් කිරීමයි. ඉන්පසු එම අංකයට SMS මගින් ඉලක්කම් 6ක PINඅංකයක්ලැබේවි. එය නැවත හපන් සෙල්ලම් APP එකේ ඇතුලත් කරන්න. ** කිසිදුමාසිකහෝ දෛනික ගාස්තුවක් නොමැත, අදාල පැකේජයේ ගාස්තුව අයවන්නේඑක්වරක්පමණි. වර්තමානයේ දරුවන් තාක්‍ෂණය සමග ඉතාමත් ඉක්මණින් එකතු වෙනනිසාහපන් මගින් අපේ අරමුණ දරුවන්ට වැදගත් සහ උචිත දේ තාක්ෂණයභාවිතයෙන්මලබා දීමයි. වැඩි විස්තර සඳහා අපව අමතන්න 034 2040600 හෝ 0766137006අපගේ Facebook පිටුව, https://www.facebook.com/hapan.lk
Helakuru Lite 1.0.8
Bhasha
අවම පහසුකම් සහිත දුරකථන සඳහා විශේෂ හෙළකුරු සංස්කරණය Light weightedition of Helakuru for low-end devices මිලියන 5 කට අධික ශ්‍රීලාංකීකයින් පිරිසක් ඩිජිටල් අවකාශයේ සිංහල රචනය සඳහා යොදාගන්නාහෙළකුරු, දැන් අවම පහසුකම් සහිත දුරකථන සඳහා වඩා වේගවත් සහ සුමටක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත විශේෂ සංස්කරණයක් ලෙසින්. © 2019 Bhasha Lanka(Pvt) Ltd
The Sky Jump - අහස් පිම්ම 1.0
Bhasha
ආයුබෝවන් යාළුවේ... මම තමයි සිඟිති... මම ඉන්නේ පුංචි දූපතකතනිවෙලා... මට යන්න ඕනේ, අහස තරම් උසට... පුංචි සුරංගනාවිහම්බවෙන්න...එයා මට උදව් කරයි ගෙදර යන්න... ඉතින් මට උඩට යන්න උදව්කරනවද ? ඔයාටකරන්න ති‍යෙන්නේ පොඩි දෙයයි. මාව වට්ටන්නෙ නැතුව උඩටමඅරගෙන යන්නවිතරයි. හපන් අධ්‍යාපනික යෙදුම Downloads 50,000 කඩඉමපසුකිරීමවෙනුවෙන් අපි පුංචි දුවලා, පුතාලට තිළිණ කරන තෑග්ග තමයි අහස්පිම්ම -The Sky Jump. හපන් වෙතින් පොඩ්ඩන්ට හඳුන්වාදෙන සුරතල්යාළුවා"සිඟිති" එක්ක අහස් පිම්ම සෙල්ලම් කරන්න දැන් ඔයාලටත්පුළුවන්.සිඟිතිට හම්බවෙන බාධක ඔක්කොම මග ඇරගෙන සිඟිතිව උඩටම අරගෙනයන්න ඕනේ.උඩට යන්න යන්න තමයි ඔයාලට ලකුණු ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි "අහස්පිම්ම"සෙල්ලම් කරලා බලමුද :)