NO SOLUTIONS Apps

Loading...
GossApp 0.0.1
NO SOLUTIONS
GossApp je jedinstvena aplikacija nanašimprostorima koja nudi direktnu komunikaciju između korisnikaiste inajvećih regionalnih zvezda. Pored toga što se tokom čitaveemisijeodgovara na najintimnija pitanja, tračeve i izazove koje stevilično postavili, GossApp je unikatna bazanajatraktivnijihprivatnih mobilnih snimaka eminentnih ličnosti izsviih sferajavnog života.Brzim i jednostavnim download-om aplikacije, kreiratesvojnadimak (ili upisujete puno ime i prezime) pod kojim ćetebitiaktivni i družiti se sa zvezdama, ili pak samo gledatiaktuelneemisije - SASVIM BESPLATNO!Takođe ukoliko niste u mogućnosti da vašeg omiljenog pevačailipevačicu pratite na mega koncertima širom regiona idijasporezahvaljujući GossApp-u vi ćete biti u najprestižnijimklubovima -sasvim besplatno! Možete gledati sirove, nemontiranesnimke sakoncerata koje je zabeležio sam pevač, ali i pročitati svešto vaszanima o datoj diskoteci, klubu ili pak rezervisatiželjenomesto.Takođe, svake nedelje vas očekuje čak desetnajboljihprošlonedeljnih nastupa, zabeleženih privatnim mobilnimtelefonomzvezde, ali i deset snimaka koji najavljuju koncerte igostovanja uodabranim, najboljim diskotekama ne samo u celoj Evropiveć i uAmerici i Australiji!GossApp is auniqueapplication in our region that offers direct communicationbetweenthe user of the largest regional stars. In addition to thecourseof the overall emissions corresponds to the mostintimatequestions, gossip and challenges that you yourself set up,GossAppa unique base most private mobile recordings ofeminentpersonalities from dealers of all spheres of public life.Quick and easy download of the application, create a nickname(ortype in the full name) under which you will be active andminglewith the stars, or just to watch the actual emissions -TOTALLYFREE!Also, if you are unable to your favorite singer or singerfollowthe mega concerts throughout the region and the DiasporathanksGossApp-in you will be in the most prestigious clubs -completelyfree! You can watch raw, unedited footage from theconcerts that Inoted the singer, and read everything you want on agiven nightclubs, club or book a desired location.Also, every week, you can expect even the top ten lastweek'sperformance, recorded private mobile phone star, or tenshotsannouncing concerts and tours in selected and best discos, notonlyin Europe but also in America and Australia!