Praveenud Apiwattanahirun Apps

Loading...
Daxiang HSK3 1.0.0
Praveenud Apiwattanahirun
แอพพลิเคชั่น Daxiang HSK3 แอพพลิเคชั่น ยอดนิยมรวบรวมคำศัพท์สำหรับการสอบ HSK level 3 ขึ้นมาโดยเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบ HSK level 3ใช้ในการทบทวนหรือท่องจำคำศัพท์เพื่อนำไปสอบคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมดมีคำแปลเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายพร้อมทั้งเสียงอ่านภาษาจีน และ pinyin วิธีการใช้งานง่ายโดยการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของเสียงพินอิน ตรงช่องค้นหา(search) เพื่อให้แอพพลิเคชั่น แสดงคำศัพท์ที่ออกเสียงตามเสียงพินอินนั้น ๆ เช่นพิมพ์ ตัวอักษร a , b หรือ cเป็นต้น แอพพลิเคชั่นก็จะแสดงคำศัพท์ทั้งหมดที่มีเสียงพินอินตามตัวอักษรที่เราทำการค้นหาออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนและท่องจำ
Daxiang HSK4 1.0.0
Praveenud Apiwattanahirun
แอพพลิเคชั่น Daxiang HSK4 แอพพลิเคชั่น ยอดนิยมรวบรวมคำศัพท์สำหรับการสอบ HSK level 4 ขึ้นมาโดยเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบ HSK level 4ใช้ในการทบทวนหรือท่องจำคำศัพท์เพื่อนำไปสอบคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมดมีคำแปลเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายพร้อมทั้งเสียงอ่านภาษาจีน และ pinyin วิธีการใช้งานง่ายโดยการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของเสียงพินอิน ตรงช่องค้นหา(search) เพื่อให้แอพพลิเคชั่น แสดงคำศัพท์ที่ออกเสียงตามเสียงพินอินนั้น ๆ เช่นพิมพ์ ตัวอักษร a , b หรือ cเป็นต้น แอพพลิเคชั่นก็จะแสดงคำศัพท์ทั้งหมดที่มีเสียงพินอินตามตัวอักษรที่เราทำการค้นหาออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนและท่องจำ
Daxiang Grammar 1.0.1
Praveenud Apiwattanahirun
โปรแกรมไวยากรณ์จีน 大象语法大象语法全面汇集了汉语语法的各种规则,突出汉语语法重要特点,包括词的种类(名词、动词、形容词、代词、副词、介词、连词、助词、数词、量词、叹词、拟声词)、各种短语、句子成分(主语、谓语、宾语、定语、状语、补语)、单句和复句等,显示简体中文、繁体中文、拼音(Pinyin)和粤拼(Jyutping),记录已搜索的词汇,拥有词汇的泰文、中文和广东话母语发音。大象语法是正确使用汉语语法的手册,便于搜索查找,在语法使用方法上附有例子。大象语法软件是学习汉语、正确使用汉语语法的良师益友,适用于中学生、大学生以及中文爱好者。 โปรแกรมไวยากรณ์จีนรวบรวมกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ของไวยากรณ์จีน อย่างครบถ้วนโดยเน้นลักษณะสำคัญทางไวยากรณ์จีน ได้แก่ ชนิดของคำ (คำนาม คำกริยาคำคุณศัพท์ คำสรรพนาม คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำเสริมคำบอกจำนวน คำลักษณนาม คำอุทานและคำเลียนเสียง) วลีชนิดต่าง ๆส่วนประกอบของประโยค (บทประธาน บทกริยา บทกรรม บทกริยาวิเศษณ์บทขยายนาม บทเสริม) ประโยคเชิงเดี่ยว และประโยคเชิงซ้อน เป็นต้นแสดงอักษรจีนแบบย่อ Chinese(Simplified) , ภาษาจีนแบบดั้งเดิมChinese(Traditional) , pinyin and jyutpingมีหน้าประวัติของคำที่ได้ค้นหาแล้ว อ่านออกได้ 3 ภาษา คือ เสียงไทยเสียงจีนกลาง (Mandarin) และเสียงจีนกวางตุ้ง (Cantonese)จากเจ้าของภาษา โปรแกรมไวยากรณ์จีนจัดทำเป็นลักษณะคู่มือในการใช้ไวยากรณ์จีนที่ถูกต้องและสะดวกในการค้นหามีตัวอย่างประกอบในการแสดงวิธีการใช้ไวยากรณ์โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือที่ดี เพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ภาษาจีนในการใช้ไวยากรณ์จีนให้ถูกต้อง เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในภาษาจีน คุณสมบัติของโปรแกรม •เปิดโปรแกรมพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว • ค้นหาได้รวดเร็ว •บันทึกประวิติการค้นหา • ออกเสียงไทย จีนกลาง จีนกวางตุ้งจากเจ้าของภาษา • ใช้คีย์บอร์ดได้หลากหลายชนิด • ปรับขนาดตัวอักษรได้3 ขนาด เพื่อสะดวกในการอ่าน •ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตในการทำงานของโปรแกรม 软件性能如下: • 打开软件即可使用; •快速搜索词汇; • 记录已搜索的词汇; • 拥有词汇的泰文、中文、广东话母语发音; • 可使用多种键盘; •可将字体调整为3种规格,方便阅读; • 使用软件时无需上网。
Daxiang Idioms 1.1.4
Praveenud Apiwattanahirun
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน ภาษาจีนและภาษาไทยเป็นคู่มือสำหรับพกพาในการเดินทาง หรือใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปคุณสมบัติ 1. ค้นหาสํานวนได้หลายรูปแบบ เลือกใช้กับคีย์บอร์ดได้หลากหลายชนิดพร้อมตัวช่วยในการกรองสํานวนให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 2.แสดงอักษรจีนแบบย่อ Chinese(Simplified) , ภาษาจีนแบบดั้งเดิมChinese(Traditional) , pinyin and jyutping 3.สามารถเลือกฟังเสียงสํานวนได้ทั้ง ไทย จีน และ จีนกวางตุ้งจากเสียงที่บันทึกโดย เจ้าของภาษา 4.สํานวนทั้งหมดอยู่ในตัวแอพพลิเคชั่น สามารถพกพาเดินทางโดยไม่จำเป็นต้องต่อ อินเตอร์เน็ต 5. มี บันทึกประวัติการค้นหา 6.ปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ขนาด เพื่อสะดวกในการอ่าน 7.แปลจากเจ้าของภาษาโดยตรงทำให้ได้คำแปลที่ตรงกับความหมายที่แท้จริงของแต่ละภาษาโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือโปรแกรมสำเร็จรูป
Daxiang Business 1.2.0
Praveenud Apiwattanahirun
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน ภาษาจีนและภาษาไทยเป็นคู่มือสำหรับพกพาในการเดินทาง หรือใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปคุณสมบัติ 1. ค้นหาคำศัพท์ได้หลายรูปแบบ เลือกใช้กับคีย์บอร์ดได้หลากหลายชนิดพร้อมตัวช่วยในการกรองคำศัพท์ให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 2.แสดงอักษรจีนแบบย่อ Chinese(Simplified) , ภาษาจีนแบบดั้งเดิมChinese(Traditional) , pinyin and jyutping 3.สามารถเลือกฟังเสียงคำศัพท์ได้ทั้ง ไทย จีน และ จีนกวางตุ้งจากเสียงที่บันทึกโดย เจ้าของภาษา 4.คำศัพท์ทั้งหมดอยู่ในตัวแอพพลิเคชั่น สามารถพกพาเดินทางโดยไม่จำเป็นต้องต่อ อินเตอร์เน็ต 5. มี บันทึกประวัติการค้นหา 6.ปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ขนาด เพื่อสะดวกในการอ่าน 7.แปลจากเจ้าของภาษาโดยตรงทำให้ได้คำแปลที่ตรงกับความหมายที่แท้จริงของแต่ละภาษาโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือโปรแกรมสำเร็จรูป
Daxiang HSK6 1.0.0
Praveenud Apiwattanahirun
แอพพลิเคชั่น Daxiang HSK6 แอพพลิเคชั่น ยอดนิยมรวบรวมคำศัพท์สำหรับการสอบ HSK level 6 ขึ้นมาโดยเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบ HSK level 6ใช้ในการทบทวนหรือท่องจำคำศัพท์เพื่อนำไปสอบคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมดมีคำแปลเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายพร้อมทั้งเสียงอ่านภาษาจีน และ pinyin วิธีการใช้งานง่ายโดยการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของเสียงพินอิน ตรงช่องค้นหา(search) เพื่อให้แอพพลิเคชั่น แสดงคำศัพท์ที่ออกเสียงตามเสียงพินอินนั้น ๆ เช่นพิมพ์ ตัวอักษร a , b หรือ cเป็นต้น แอพพลิเคชั่นก็จะแสดงคำศัพท์ทั้งหมดที่มีเสียงพินอินตามตัวอักษรที่เราทำการค้นหาออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนและท่องจำ
Daxiang HSK2 1.0.0
แอพพลิเคชั่น Daxiang HSK2 แอพพลิเคชั่น ยอดนิยมรวบรวมคำศัพท์สำหรับการสอบ HSK level 2 ขึ้นมาโดยเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบ HSK level 2ใช้ในการทบทวนหรือท่องจำคำศัพท์เพื่อนำไปสอบคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมดมีคำแปลเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายพร้อมทั้งเสียงอ่านภาษาจีน และ pinyin วิธีการใช้งานง่ายโดยการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของเสียงพินอิน ตรงช่องค้นหา(search) เพื่อให้แอพพลิเคชั่น แสดงคำศัพท์ที่ออกเสียงตามเสียงพินอินนั้น ๆ เช่นพิมพ์ ตัวอักษร a , b หรือ cเป็นต้น แอพพลิเคชั่นก็จะแสดงคำศัพท์ทั้งหมดที่มีเสียงพินอินตามตัวอักษรที่เราทำการค้นหาออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนและท่องจำ
Daxiang Talk - Conversation 1.0.0
Daxiang Talk -Conversationเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ฝึกหัดสนทนาภาษาจีนจากประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆมีประโยคและคำศัพท์มากกว่า 800ประโยคจัดหมวดหมู่พร้อมกับการออกเสียงพูดโดยเจ้าของภาษาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการสนทนาภาษาจีนนักท่องเที่ยว นักศึกษาและผู้สนใจในภาษาจีน คุณสมบัติของโปรแกรม1.เปิดโปรแกรมพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว2.จัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน3.ค้นหาประโยคหรือคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว4.จัดเก็บประโยคและคำศัพท์ที่คุณชื่นชอบ 5. ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา6.ปรับขนาดตัวอักษรและความเร็วเสียงได้7.ไม่ต้องต่อเน็ตในการใช้โปรแกรม
Daxiang Dict 2.6.6
Praveenud Apiwattanahirun
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนและภาษาไทยเป็นคู่มือสำหรับพกพาในการเดินทางหรือใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปคุณสมบัติ 1.ค้นหาคำศัพท์ได้หลายรูปแบบเลือกใช้กับคีย์บอร์ดได้หลากหลายชนิดพร้อมตัวช่วยในการกรองคำศัพท์ให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว2.แสดงอักษรจีนแบบย่อ Chinese(Simplified) ,ภาษาจีนแบบดั้งเดิมChinese(Traditional) , pinyin and jyutping3.สามารถเลือกฟังเสียงคำศัพท์ได้ทั้ง ไทย จีน และจีนกวางตุ้งจากเสียงที่บันทึกโดย เจ้าของภาษา4.คำศัพท์ทั้งหมดอยู่ในตัวแอพพลิเคชั่นสามารถพกพาเดินทางโดยไม่จำเป็นต้องต่อ อินเตอร์เน็ต 5. มีบันทึกประวัติการค้นหา 6.ปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ขนาดเพื่อสะดวกในการอ่าน7.แปลจากเจ้าของภาษาโดยตรงทำให้ได้คำแปลที่ตรงกับความหมายที่แท้จริงของแต่ละภาษาโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหรือโปรแกรมสำเร็จรูป
Daxiang Medicine 1.0.1
Praveenud Apiwattanahirun
โปรแกรมพจนานุกรมแพทย์แผนจีน 大象中医โปรแกรมพจนานุกรมแพทย์แผนจีนรวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆที่ใช้บ่อยในการแพทย์แผนจีนได้แก่คำศัพท์ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการแพทย์แผนจีนเภสัชกรรมจีน การฝังเข็มรมยาและการนวดจีน แสดงอักษรจีนแบบย่อChinese(Simplified) ,ภาษาจีนแบบดั้งเดิม Chinese(Traditional) ,pinyin and jyutpingมีหน้าประวัติของคำที่ได้ค้นหาแล้ว อ่านออกได้ 3ภาษา คือ เสียงไทยเสียงจีนกลาง (Mandarin) และเสียงจีนกวางตุ้ง(Cantonese)จากเจ้าของภาษาคำศัพท์แพทย์แผนจีนทั้งหมดคัดเลือกและแปลโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนโปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือที่ดีเพื่อประโยชน์สำหรับผู้เรียนผู้สอนในวิชาการแพทย์แผนจีนอีกทั้งเป็นคู่มือสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ทำงานในวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนไว้ใช้ศึกษาอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ大象中医软件大象中医软件收集各种中医常用的词汇,包括中医基础理论、中医疾病诊断、中医药剂、针灸、中药熏蒸和中国按摩等词汇,可显示简体中文(Chinese(Simplified))、繁体中文(Chinese(Traditional))、拼音(Pinyin)、粤拼(Jyutping),设有已搜索词汇的界面,拥有词汇的泰文、中文(Mandarin)和广东话(Cantonese)的母语发音。全部的中医词汇,由中医大学的专家进行挑选并翻译。本软件不仅是中医专业教师和学生的良好学习工具,同时还是一般人士和中医行业从业人员学习参考的指南。คุณสมบัติของโปรแกรม• เปิดโปรแกรมพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว •ค้นหาคำศัพท์ได้รวดเร็ว •บันทึกประวิติการค้นหา • ออกเสียงไทยจีนกลาง จีนกวางตุ้งจากเจ้าของภาษา • ใช้คีย์บอร์ดได้หลากหลายชนิด •ปรับขนาดตัวอักษรได้ 3ขนาด เพื่อสะดวกในการอ่าน•ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตในการทำงานของโปรแกรม•คำศัพท์แพทย์แผนจีนทั้งหมดคัดเลือกและแปลโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน软件性能如下:• 打开软件即可使用; • 快速搜索词汇; • 记录已搜索的词汇; • 拥有词汇的泰文、中文、广东话母语发音; •可使用多种键盘; •可将字体调整为3种规格,方便阅读; • 使用软件时无需上网。 •全部的中医词汇,由中医大学的专家进行挑选并翻译。