1 / September 11, 2017
(4.7/5) (75)
Loading...

Beschrijving

Feyzem Bilişimin Dini Hikayelerim uygulamasını istifadenize sunarIFeyzin Informatics offers to your benefit application Religious MyStory

AANVULLENDE INFORMATIE Dini Hikayelerim

 • App naam
  Dini Hikayelerim
 • Naam of Pakketnaam
  com.feyzem.ekitap.dinihikayelerimv2
 • Publiceerdatum
  September 11, 2017
 • Bestandsgrootte
  3.5M
 • Benodigdheden
  Android 4.0 and up
 • Versie
  1
 • Ontwikkelaar
  Feyzem
 • Installaties
  10,000+
 • Price
  Gratis
 • Categorie
  Books & Reference
 • Ontwikkelaar
 • Google Play Link

Feyzem Meer...

Quran Learn 4.0 APK
Feyzem
With this application you will learn reading Quran while playinggame with pleasure.Bu oyun ile Kur'an'ı Kerim okumayı eğlenereköğreneceksiniz.This is available on applestores.https://itunes.apple.com/tr/app/quran-learn/id610017062?l=tr&mt=8http://apps.samsung.com/venus/topApps/topAppsDetail.as?productId=000000559576&srchClickURL=|@sn=SAPS|@qh=-1947540372|@qid=SAPS.SRCH|@q=quran+learn|@tot=11|@idx=0|@doc=G00013439757|@title=nil
Dini Hikayelerim 1 APK
Feyzem
Feyzem Bilişimin Dini Hikayelerim uygulamasını istifadenize sunarIFeyzin Informatics offers to your benefit application Religious MyStory
Konyevi Radyo 1.0.3 APK
Feyzem
Bu uygulama ile;- Tasavvufi müzik- İslami sohbet dinleyebilirsiniz.With thisapplication;- Sufi music- Listen to Islamic chat.
Kıyameti Koparan Kopuşlar 1 APK
Feyzem
Kopuşlar asrındayız. Bağların bir bir koptuğu, kıyametin habercisibir çözülme çağındayız. Allah-u Zülcelal ile kulluk bağı, Peygamberaleyhisselatu vesselam ile ümmetlik bağı, alimler ve Allahdostlarıyla irşad bağı, aile bağları, toplum bağları…Rabbimiz birayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Allâh'a verdikleri sözü kuvvetlepekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği(bağları) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânetonlar içindir. Ve kötü yurt (cehennem) onlarındır.” (er-Ra’d, 25)Sadakat ve vefa göstermemiz gereken ahid ve misaklarımız birerbirer kopuyor. İpi kopmuş tesbih taneleri gibi saçılıyoruz. Başsız,rehbersiz, birbirimizle irtibatsız, dayanaksız, yardımsız,kalakalıyoruz. Kalabalıklar içinde yapayalnız…Birileri bize “Buçağda bir şeyhe (maneviyat büyüğüne) bağlanmak olur mu? Senözgürsün, aklını kullan, kendi başına buyruk yaşa… ” diyor.Müslümanlığımızı kalbimize hapsetmemizi ve yalnız başına yaşamamızıtelkin ediyor. Bu zamanda emr-i bil maruf ve nehy-i anil münkerolur mu? Baskı olarak telakki edilir, kınanır, diyorlar.Kıyametmutlaka kopacak. Fakat boşuna değil. İnsanın bağlı, sâdık kalmasıgereken değerlerden kopuşuyla başlayacak o büyük kopuş...Bu kitaplakopuşun farkına varalım istedik. Bize telkin edilenlerisorgulayalım, gerçek Müslümanlık nedir anlamaya çalışalım niyetiyletefekkür dünyamızı paylaşmaya karar verdik. İnşallah hayırlaravesile olur.Ruptures are asrınd. one of which a severed ties, it isin the age of apocalyptic harbingers of a thaw. Look worship withAllah, the Almighty, the Prophet Allah''Aleyhisselatu ümmetlik bondwith vesselam, scholars and enlightenment friendly bond with God,family ties, community ties ...Our Lord said he asks a verse-iKerime:"Distorting After plighted their promise to Allah, heordered the joining of God (bonds) who pluck and spread corruptionon earth; Here is a curse for them. And poor country (hell) istheirs. "(Ar-Ra'd, 25)We need to show our loyalty and fidelity of acovenant and a covenant breaking. We spill out like beads on anecklace of severed rope. Headless, unguided, comm with each other,groundless, unaided, we kalakalıy. Crowds alone in ...One of us,"In this age of a sheikh (the great spirituality) will you connect?You're free, use your mind, you live on your own commandments ..."he says. Müslümanlığı she is inspiring us to live our hearts andour incarceration alone. Is this also suck-i know i would be wellknown and nahy-anil munkar? It is regarded as printing, condemnedit, they say.Judgment must be broken. But not in vain.Humansubsidiary, will begin with the value should remain loyal breakthat big break ...We wanted to break with this book I noticed Let's reach. I inquire of those being preached to us, what is the realintention of Islam, let's try to understand contemplation, wedecided to share our world.I hope that is conducive to charity.
Dini Hikayelerim 1 APK
Feyzem
Feyzem Bilişimin Dini Hikayelerimuygulamasınıistifadenize sunarI FEYZA Informaticsoffersto your benefit application Religious My Story
Feyzem 2.0 APK
Feyzem
İslami sosyal Paylaşım sitesi. Islamic Social Sharing site.
ehaber724 5.1.0 APK
Feyzem
Güncel haberler ve son dakika gelişmeleri anındacebinizdeolsun.ehaber724 uygulaması ile dakika dakika gündemitakipedin.Current news and developments in the last minute togetinstantly in your pocket.Follow-the-minute agenda withehaber724application.
Kıyameti Koparan Kopuşlar 1 APK
Feyzem
Kopuşlar asrındayız. Bağların bir bir koptuğu, kıyametinhabercisibir çözülme çağındayız. Allah-u Zülcelal ile kulluk bağı,Peygamberaleyhisselatu vesselam ile ümmetlik bağı, alimler veAllahdostlarıyla irşad bağı, aile bağları, toplum bağları… Rabbimizbirayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Allâh'a verdikleri sözükuvvetlepekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesiniemrettiği(bağları) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; iştelânetonlar içindir. Ve kötü yurt (cehennem) onlarındır.” (er-Ra’d,25)Sadakat ve vefa göstermemiz gereken ahid ve misaklarımızbirerbirer kopuyor. İpi kopmuş tesbih taneleri gibi saçılıyoruz.Başsız,rehbersiz, birbirimizle irtibatsız, dayanaksız,yardımsız,kalakalıyoruz. Kalabalıklar içinde yapayalnız… Birileribize “Buçağda bir şeyhe (maneviyat büyüğüne) bağlanmak olur mu?Senözgürsün, aklını kullan, kendi başına buyruk yaşa… ”diyor.Müslümanlığımızı kalbimize hapsetmemizi ve yalnız başınayaşamamızıtelkin ediyor. Bu zamanda emr-i bil maruf ve nehy-i anilmünkerolur mu? Baskı olarak telakki edilir, kınanır, diyorlar.Kıyametmutlaka kopacak. Fakat boşuna değil. İnsanın bağlı, sâdıkkalmasıgereken değerlerden kopuşuyla başlayacak o büyük kopuş...Bukitapla kopuşun farkına varalım istedik. Bize telkinedilenlerisorgulayalım, gerçek Müslümanlık nedir anlamaya çalışalımniyetiyletefekkür dünyamızı paylaşmaya karar verdik. İnşallahhayırlaravesile olur. The breaks are old. We are in an eraofdisintegration, a tear of the bonds, a news reporter. The bondofworship with Allah-u Zülcelal, the connection with theProphetaleyhisselatu vesselam, the bonds of religion with thefriends ofAllah, family ties, community ties ... Our Lord says in averse:"Those who break the promise which Allah has given to Allahafterhe has strengthened them, those who have ordered the union ofAllahand those who bring about evil in the land; Here's the curse.Andthe evil nation (hell) is theirs. "(Er-Ra'd, 25) Loyalty andtheoaths and covenants we ought to be free of are breaking one byone.We are scattered like scraps of broken rope. We areheadless,without a license, with no contact with each other,withoutfoundation, without help, we remain. All alone in the crowd...Someone told us, "Would it be possible to connect something inthisage (spiritual growth)? You are free, use your mind, live yourowncommand ... " He insists on imprisoning our Muslims into ourheartsand living alone. At this time, emr-i bil maruf and nehy-ianilwill become münker? They are considered as repression, theyarecondemned, they say. The apocalypse will surely break. But notinvain. The great break that will begin with a departure fromthevalues ​​that a person must remain bound to ... We wantedtorealize the break with this book. We decided to questionoursuggestions and share our contemplative world with the intentionoftrying to understand what is real Islam. I hope God will betheoccasion.
Loading...