Top 24 Apps Similar to Ensiklopedi Anatomi

Loading...
Latihan SBMPTN Biologi 1.4.6
Paprika Studio
Seleksi penerimaan mahasiwa baru perguruan tinggi merupakansuatuseleksi yang persaingannya paling ketat. Perlu persiapan darijauhhari agar mendapatkan hasil yang maksimal. Aplikasi inimenyajikansoal-soal yang diambil dari seleksi penerimaan mahasiswaterdahulu(Sipenmaru, SPMB, UMPTN, dst) namun khusus untuk matapelajaranBiologi, yang ditampilkan secara acak untuk membantuprosespembelajaran. Jawaban yang dipilih, bisa langsung di cekapakahbenar atau salah. Pembahasan soal tersebut juga bisalangsungdilihat hanya dengan menekan tombol yang ada di layar.Apabila andamerasa kemampuan Anda sudah cukup, jangan ragu untukmencoba mode'Ujian". Dengan aplikasi ini, Anda dapat mempersiapkandirimenghadapi SBMPTN mata pelajaran Biologi kapan saja dandimanasaja. Terima Kasih, selamat berlatih, kami doakan semogaAndasukses di ujian SBMPTN.
Human Anatomy 4
Watching HD
Human anatomy and physiology in detailThe human anatomy and physiology is just impressive. It would takealot more than one android applicationto detail all the facts and all explain all the parts of thebody.There is much to say about the human body.So we decided to choose for you the important facts about thebodyanatomy. From heart glossary to the nervous systemgoing through the digestive system. If you are a scientific,studentteacher or even doctor the application can be veryuseful carried with you in your device. Share like thanksFaitures:- Animal Cell Anatomy: Label Me! Printout- The Brain- The Digestive System- Ear Anatomy- Heart Glossary- Neuron Anatomy- General Anatomy- The Locomotor System- The Nervous System- The Lower Limb- The Thorax- The Head and Neck- Organization of Body- Gross Anatomy Dissections
Human Anatomy Atlas 2021: Complete 3D Human Body 2021.2.27
Visible Body
Join millions of medical professionals, students, andanatomyenthusiasts who use Human Anatomy Atlas to see inside andbetterunderstand the human body! Human Anatomy Atlas offersthousands ofmodels to help understand and communicate how the humanbody looksand works--and includes textbook-level definitions. Useit as areference, instead of an anatomy textbook, or to createvirtual labexperiences. Includes over 10,000 anatomical modelswithdescriptions in English, Spanish, French, German,Italian,Japanese, and Simplified Chinese. * Winner of theAssociation ofMedical Illustrator’s Award of Excellence * Winner ofthe DigitalHealth Awards' Gold for Mobile Applications * Winner ofthe W3Awards' Gold for Mobile Education “... strikingly realisticanddetailed...” — The Boston Globe “... mind-blowing, andalwaysamazing in that it works so well.” — David Pogue, YahooFinance“Visible Body’s [Human Anatomy] Atlas and frankly, alltheirA&P apps have always been my go-to reference for exploringthehuman body and its function.” — Teachers with Apps HumanAnatomyAtlas offers the most complete human anatomy atlasavailable, aswell as a fast to learn and easy to use ad-freeexperience. Thebase purchase includes complete male and femalegross anatomymodels that can be dissected, common muscles actions,selectmicroanatomy models and sample animations. Additionalin-apppurchases can extend the atlas to include more detailed 3Ddentalmodels, and animations that explain physiology andcommonpathologies.
Anatomy Dictionary 75.0
InnovApps
The best free dictionary anatomy, learn and consult termsofanatomy, anatomy full multilingual dictionary. Use the"SelectLanguage" button to change the language.
Top Sukses Biologi 2.0
baik dalam ujian nasional ataupun ujian seleksi masukperguruantinggi. Sebagian besar siswa memandang bahwa Biologiadalahpelajaran yang sulit atau bahkan sangat sulit. Padahalpadakenyataannya, Biologi merupakan sesuatu yang mengasyikkan jikakitapaham konsep dasarnya. Dengan memahami konsep dasar, kitaakanmudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Dalam setiapbabnya,terdiri atas 3 (tiga) tipe soal Kaji Latih Mandiri. Basic:Merupakan tipe soal mudah dengan pembahasan cepat dalam satustep. Medium: Merupakan tipe soal sedang dengan pembahasan dibagiduastep untuk mempermudah pengerjaan.  Advance: Merupakan tipesoalsulit dengan pembahasan lebih terperinci dibagi beberapa stepagarlebih mempermudah siswa dalam pengerjaannya. Soal-soalyangdisajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan yangkamiambil dari soal ujian nasional dan soal ujian masuk PTN.Sebagianbesarnya adalah model soal terbaru. Kami berharap buku inidapatmemberikan gambaran nyata kepada siswa mengenai soal yangpernahdiujikan sehingga siswa mampu mengenali diferensiasi modelsoal.Dengan memahami berbagai macam model soal, siswa dituntutuntuksiap lebih dini dalam menghadapi ujian. Buku inidilengkapiaplikasi android yang dapat di download di play store.Ada tigaaplikasi yang kami berikan secara gratis, yaitu: AplikasiSimulasi Biologi  Aplikasi Ujian Nasional Lengkap[Matematika,Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Indonesia, dan BahasaInggris] Aplikasi SBMPTN Lengkap [TKPA, TKD Saintek] Buku iniadalah pilihanyang tepat!!! Buku ini dapat Anda gunakan sebagailatihan sehinggamenjadi senjata ampuh untuk mencapai nilai tinggi.
Ringkasan Materi Biologi 1.0
Makhluk hidup adalah objek yang dipelajari ilmu Biologi.Makhlukhidup memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingdengan objeksains lainnya. BIOLOGI merupakan salah satu matapelajaran yangdiujikan, baik dalam ujian nasional atau ujianseleksi masukperguruan tinggi. Sebagian besar siswa memandang bahwaBiologiadalah pelajaran yang sulit atau bahkan sangat sulit.Padahal padakenyataannya, Biologi merupakan sesuatu yangmengasyikkan jika kitapaham konsep dasarnya. Aplikasi ini berisiringkasan materiBiologi. Aplikasi ini adalah pilihan yang tepat!Aplikasi ini dapatAnda gunakan sebagai referensi belajar sehinggamenjadi senjataampuh untuk mencapai nilai tinggi.
Gray's Anatomy - Anatomy Atlas 2020 4.6
SEStudio
Gray's Anatomy This is FREE application to learn abouthumananatomy. Gray's Anatomy, Human Anatomy, Atlas of human anatomy+)Features: - You can use this app offline, do not need internetand3G connection. - Simple, easy interface - You can press nextandback to view other image - You can zoom in/out to view largerimage- Find images quickly with search tool +) Anatomy Systems:-Skeletal System - Muscular System - Nervous System -CardiovascularSystem - Respiratory System - Digestive System -Endocrine System -Urinary System - Reproductive System - LymphaticSystem -Integumentary System - Sensory System +) Anatomy Position:-Skeletal System - Head Position - Neck Position - Upper Limb -BackPosition - Thorax Position - Abdomen Position - Pelvis andPerineumposition +) Medical Quiz - Anatomy Quiz - Liver Quiz -Glasgow ComaScale Quiz - Cardiac Quiz - Diabetes Quiz - First AidQuiz -Pathology Quiz +) Medical dictionary - Anatomy dictionary -This isthe medical reference for difficult terms and phrases.Doctorsdefine difficult medical language in easy tounderstandexplanations +) Anatomy system, anatomy atlas +) MuscleAnatomy Ifyou like this app. Please RATE for us 5 star. Thanks forusing thisapplication!
Hemşirelik Rehberi 1.0
GırıG Studio
Amacımız sağlık çalışanlarının internet bağlantısı olmadanbilgiyedaha hızlı ve kolay erişebilmesine olanak sağlamak veişlerinipratikleştirmektir. Uygulama içeriği bir hemşireninihtiyaçduyabileceği bilgileri içermektedir. Uygulama İçeriğinde ; •İçindehemşirelik bakımının da olduğu hastalıklar • İlaçhazırlarkenkullandığımız; ilaç doz hesaplamaları , vücutyüzeyininhesaplanması , dehidratasyon derecesi. • Hastanedeihtiyaçduyabileceğiniz, içinde etiyolojik faktörler,tanımlayıcıözellikler , amaç ve hemşirelik girişimlerinin olduğuhemşireliktanıları. • Elisa, hemogram , biyokimya , kan gazı gibilaboratuvartestlerinin sonuçlarında yer alan kısaltmaların ,açıklamaları ,referans değerleri ve çok daha fazlası. • Hastanedeen çokkullanılan ilaçların etken maddesi, kullanım şekilleri,endikasyonları , kontraendikasyonları , yan etkileri vedahafazlası. • Çocuklarda normal tartı değerleri , aya ve yaşagörekilo, boy, baş çevresi , göğüs çevresi ölçüm hesaplamaları. •Herhemşirenin bilmesi gereken hemşirelik yönetmeliği vehemşirelikmeslek etiği • Yaşam bulguları alırken kullanmanız için ,başlatıpdurdurabileceğiniz bir kronometre bulunmaktadır.İçeriklerimizindaha kaliteli olması ve sizlerin daha iyifaydalanabilmesi içinçalışmalarımızı durmak bilmedensürdürmekteyiz. Uygulamamızasonraki güncellemelerimizdeiçeriklerimizi daha da çoğaltıp ‘TemelBilimler’ başlığı altındaanatomi , fizyoloji ,histoloji,biyokimya,beslenme,hemşirelik anabilim dallarına aitgenel bilgiler ve bir hemşirenin ihtiyacıolabileceği bir çokbilgiyi ; hastanedeki notlarınızın hastanedekalması için‘Notlarım’ bölümü olacaktır.
Anatomi tubuh manusia 1.0
GenetiCs
Aplikasi anatomi tubuh manusiainimembahastentang struktur tubuhmanusiasepertikerangka,pencernaan,otot,pernapasan,sistemindera,sistemsaraf,urinariadan reproduksi pada manusia.Application anatomyofthehuman body is about the structure of the human body suchastheskeleton, digestive, muscular, respiratory, sensorysystem,nervoussystem, urinary and reproduction in humans.
Ensiklopedia Fauna (eNimal) 1.0
Hamam Nasrodin
Aplikasi Ensiklopedia Fauna(eNimal)berisifauna langka yang ada di Indonesia , ada hewan darat, ikan ,danburung-burung. Semua hewan yang ada di aplikasi inimerupakanfaunalangka , yang sulit di temui di Indonesia .
Human Anatomy - Muscles System 1.5
SEStudio
Human AnatomyThis is FREE application to learn about human anatomysystems.+) Features:- You can use this app offline, do not need internet and3Gconnection.- Simple, easy interface- You can press next and back to view other image- You can zoom in/out to view larger image- You can swipe page to view image more easy+) Contents:- Skeletal System- Muscular System- Nervous System- Cardiovascular System- Respiratory System- Digestive System- Endocrine System- Urinary System- Reproductive System- Lymphatic System- Integumentary System- Sensory System