4.26.0 / January 13, 2020
(3.7/5) (12912)
Loading...

Description

Vanaf nu ben je met de Reclamefolder app als eerste op de hoogtevan alle aanbiedingen in je favoriete winkels en bekijk jereclamefolders eenvoudig online op je smartphone of tablet! Onzefolders app zorgt ervoor dat je geen aanbiedingen, korting,cashback of ander voordeel meer mis loopt. De Reclamefolder apptoont je de folders van veel grote winkelketens, maar ook de lokalewinkels bij jou in de buurt. Via het filtermenu kun je alle foldercategorieën raadplegen, zo kun je snel alle nieuwe aanbiedingen metbetrekking tot computers, kleding, supermarkt, speelgoed,drogisterij, bouwmarkt etc. bekijken. Daarnaast kun je eenvoudigeen winkel favoriet maken, zo heb je altijd je favorietereclamefolders bij de hand. Standaard worden alle landelijkefolders weergegeven, wanneer je alleen de folders wilt bekijken vande winkels bij jou in de buurt om boodschappen te doen dan kun jedit aanpassen met behulp van de locatiebepaling. Dankzij handigelijstjes heb je alle interessante aanbiedingen uit de folder voorjou op een rij. Je kunt namelijk vanuit de folder op een productklikken en deze aanbieding direct ‘opslaan’ zodat deze in jouwlijstje komt te staan, ideaal als boodschappenlijst voordat je gaatshoppen. Automatisch wordt aangegeven hoe lang de actie nog geldigis. Sommige folders zijn zelfs voorzien van een directe link naarde webshop waar je het product kunt bestellen, via de browser in deapp worden deze links geopend. Shoppen was nog nooit zo leuk engemakkelijk! De Reclamefolder App biedt onder andere: - één appvoor smartphone en tablet - het meest uitgebreide folderassortiment- altijd de meest actuele reclamefolders, direct beschikbaar - demogelijkheid folders per categorie of winkel te bekijken - delocaties van winkels bij jou in de buurt - een prikbord: bewaarjouw favoriete aanbiedingen als boodschappenlijst - de mogelijkheideen selectie van favoriete reclamefolders te maken - interessantecashback (geld terug) acties We zijn dagelijks bezig metoptimaliseren van onze app zodat jij nog sneller en makkelijkeraanbiedingen kunt spotten. Hieronder kun je lezen wat je allemaalkunt doen met de Reclamefolder.nl app. Mocht je tips of feedbackhebben, dan zouden we het fantastisch vinden als je het mailt naarklantenservice@reclamefolder.nl. Deze app is een initiatief vanReclamefolder.nl, al meer dan 11 jaar de grootste website op hetgebied van online folders en aanbiedingen. Op Reclamefolder.nl vindje ook het complete reclame aanbod aan voordeel, kortingen,coupons, aanbiedingen en acties op een rij. Now you're theAdvertising Folder app first informed of all offers in yourfavorite stores and check your junk mail easily online with yoursmartphone or tablet! Leaflets app makes you more backfires nooffers, discounts, cashback or other benefits. Advertising Folderapp shows you the brochures of many large retail chains, as well asthe local shops in your area. Using the filter menu, look at alldirectory categories, so you can quickly all new items related tocomputers, clothing, supermarket, toy, drug store, hardware store,etc. See. Additionally, you can easily create a favorite store, soyou always have your favorite junk mail at hand. By default, allrural folders if you only want to view the files on the stores inyour area to do some shopping, you can customize it using thelocation determination. Thanks to handy lists you have anyinteresting offers from the folder for you in a row. You simply canclick the folder from a product and offer 'Save' immediately so itwill be in your list, ideal shopping list before you go shopping.Automatically indicate how long the action is still valid. Someleaflets are even provided with a direct link to the online shopwhere you can buy the product, these links are via the browser inthe app open. Shopping has never been so fun and easy! AdvertisingDirectory App features include: - one app for smartphone and tablet- the widest assortment brochure - always the latestadvertisements, immediately available - the ability to view foldersby category or store - the shops in your area locations - abulletin board: Save your favorite deals when shopping list - theability to make a selection of favorite junk mail - interestingcashback (money back) actions We are continually trying to optimizeour app so you can spot even faster and easier deals. Below you canread what you can do with the app Reclamefolder.nl. If you have anytips or feedback, we would be delighted if you mailed toklantenservice@reclamefolder.nl. This app is an initiative ofReclamefolder.nl, more than 11 years the largest website in onlinedirectories and listings. On Reclamefolder.nl also contains thecomplete range of advertising advantage, discounts, coupons, offersand promotions in a row.

App Information Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen

 • App Name
  Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen
 • Package Name
  nl.onlineretailservice.reclamefolderandroid
 • Updated
  January 13, 2020
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  4.26.0
 • Developer
  Reclamefolder.nl BV
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Shopping
 • Developer
 • Google Play Link

Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen Version History

Select Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen Version :
 • 4.12.1 (173)
 • 4.2.8 (124)
 • 3.0.14 (54)
 • Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen 4.12.1 APK File

  Publish Date: 2017 /10/25
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 14.2 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: bd56b7cb3c3a3bf9e49c55613663afb89a9f3d81
  APK Signature: db061cbdd1fc6091eb37548049a0f10590284898
 • Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen 4.2.8 APK File

  Publish Date: 2017 /1/22
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 11.0 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 68cbe7b1686903b3d2620ed52474901c522709b2
  APK Signature: db061cbdd1fc6091eb37548049a0f10590284898
 • Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen 3.0.14 APK File

  Publish Date: 2016 /1/22
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 7.2 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 6e9255f470415379cfd7134bba3ffa34e6481f8a
  APK Signature: db061cbdd1fc6091eb37548049a0f10590284898

Reclamefolder.nl BV Show More...

Reclamefolder: Alle Folders en Aanbiedingen 4.26.0 APK
Vanaf nu ben je met de Reclamefolder app als eerste op de hoogtevan alle aanbiedingen in je favoriete winkels en bekijk jereclamefolders eenvoudig online op je smartphone of tablet! Onzefolders app zorgt ervoor dat je geen aanbiedingen, korting,cashback of ander voordeel meer mis loopt. De Reclamefolder apptoont je de folders van veel grote winkelketens, maar ook de lokalewinkels bij jou in de buurt. Via het filtermenu kun je alle foldercategorieën raadplegen, zo kun je snel alle nieuwe aanbiedingen metbetrekking tot computers, kleding, supermarkt, speelgoed,drogisterij, bouwmarkt etc. bekijken. Daarnaast kun je eenvoudigeen winkel favoriet maken, zo heb je altijd je favorietereclamefolders bij de hand. Standaard worden alle landelijkefolders weergegeven, wanneer je alleen de folders wilt bekijken vande winkels bij jou in de buurt om boodschappen te doen dan kun jedit aanpassen met behulp van de locatiebepaling. Dankzij handigelijstjes heb je alle interessante aanbiedingen uit de folder voorjou op een rij. Je kunt namelijk vanuit de folder op een productklikken en deze aanbieding direct ‘opslaan’ zodat deze in jouwlijstje komt te staan, ideaal als boodschappenlijst voordat je gaatshoppen. Automatisch wordt aangegeven hoe lang de actie nog geldigis. Sommige folders zijn zelfs voorzien van een directe link naarde webshop waar je het product kunt bestellen, via de browser in deapp worden deze links geopend. Shoppen was nog nooit zo leuk engemakkelijk! De Reclamefolder App biedt onder andere: - één appvoor smartphone en tablet - het meest uitgebreide folderassortiment- altijd de meest actuele reclamefolders, direct beschikbaar - demogelijkheid folders per categorie of winkel te bekijken - delocaties van winkels bij jou in de buurt - een prikbord: bewaarjouw favoriete aanbiedingen als boodschappenlijst - de mogelijkheideen selectie van favoriete reclamefolders te maken - interessantecashback (geld terug) acties We zijn dagelijks bezig metoptimaliseren van onze app zodat jij nog sneller en makkelijkeraanbiedingen kunt spotten. Hieronder kun je lezen wat je allemaalkunt doen met de Reclamefolder.nl app. Mocht je tips of feedbackhebben, dan zouden we het fantastisch vinden als je het mailt naarklantenservice@reclamefolder.nl. Deze app is een initiatief vanReclamefolder.nl, al meer dan 11 jaar de grootste website op hetgebied van online folders en aanbiedingen. Op Reclamefolder.nl vindje ook het complete reclame aanbod aan voordeel, kortingen,coupons, aanbiedingen en acties op een rij. Now you're theAdvertising Folder app first informed of all offers in yourfavorite stores and check your junk mail easily online with yoursmartphone or tablet! Leaflets app makes you more backfires nooffers, discounts, cashback or other benefits. Advertising Folderapp shows you the brochures of many large retail chains, as well asthe local shops in your area. Using the filter menu, look at alldirectory categories, so you can quickly all new items related tocomputers, clothing, supermarket, toy, drug store, hardware store,etc. See. Additionally, you can easily create a favorite store, soyou always have your favorite junk mail at hand. By default, allrural folders if you only want to view the files on the stores inyour area to do some shopping, you can customize it using thelocation determination. Thanks to handy lists you have anyinteresting offers from the folder for you in a row. You simply canclick the folder from a product and offer 'Save' immediately so itwill be in your list, ideal shopping list before you go shopping.Automatically indicate how long the action is still valid. Someleaflets are even provided with a direct link to the online shopwhere you can buy the product, these links are via the browser inthe app open. Shopping has never been so fun and easy! AdvertisingDirectory App features include: - one app for smartphone and tablet- the widest assortment brochure - always the latestadvertisements, immediately available - the ability to view foldersby category or store - the shops in your area locations - abulletin board: Save your favorite deals when shopping list - theability to make a selection of favorite junk mail - interestingcashback (money back) actions We are continually trying to optimizeour app so you can spot even faster and easier deals. Below you canread what you can do with the app Reclamefolder.nl. If you have anytips or feedback, we would be delighted if you mailed toklantenservice@reclamefolder.nl. This app is an initiative ofReclamefolder.nl, more than 11 years the largest website in onlinedirectories and listings. On Reclamefolder.nl also contains thecomplete range of advertising advantage, discounts, coupons, offersand promotions in a row.
Spaarpot 1.0 APK
Besparen? Met de gratis Spaarpot app zie je hoe makkelijk het is omgeld te besparen en je spaarpot te vullen.Besparen is nietmoeilijk, je moet er gewoon handigheid in krijgen! Met de spaarspotapp word je zeker handig om zo veel mogelijk geld te besparen. Zorgdat er zoveel mogelijk munten in de gleuf van het spaarvarkenverdwijnen.Probeer de meeste punten te scoren door de spaarpot tevullen!Save? With the free app Money Box you see how easy it is tosave money and fill you. Piggy bankSaving is not difficult, youjust have to get skill! With the savings spot app you'll definitelyconvenient to save wherever possible. Money Make sure there are asmany coins in the slot of the piggy bank disappear.Try to score byto fill the piggy bank with the most points
FolderFan 1.2 APK
Besparen? Met de gratis FolderFan app zie je hoe makkelijk het isom geld te besparen en door actie folders te verzamelen!Besparen isniet moeilijk, je moet er gewoon handigheid in krijgen! Met deFolderFan app word je zeker handig om zo veel mogelijk geld tebesparen. Zorg dat er zoveel mogelijk actie folders in je BigShopper tas verdwijnen.Probeer de meeste punten te scoren door deBig Shopper tas te vullen!Save? See the free app FolderFan you howeasy it is to save money and action to collect leaflets!Saving isnot difficult, you just need to get dexterity in! The FolderFan appyou'll definitely help you save as much money as possible. Ensurethat there are so many possible action leaflets in your Big Shopperbag disappear.Try to score the most points by filling in the BigShopper bag!
Loading...