4.0.3 / October 26, 2019
(4.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Med NOBB Skanner kan du enkelt skanne strekkoden på et produkt oghente fram produktdokumentasjon, grunndata og bilder direkte på dintelefon. I tillegg kan man lese all tilgjengelig informasjon fraNOBB.no på den aktuelle varen. Appen er mye brukt av forbruker,proffen og butikkpersonale fordi den gir deg informasjon der du er,når du trenger den. With NOBB Scanner you can easily scan thebarcode of a product and retrieve product documentation, basic dataand pictures directly on your phone. In addition, all availableinformation from NOBB.no can be read on the item in question. Theapp is widely used by consumers, pros and store staff because itgives you information where you are, when you need it.

App Information NOBBskanner

 • App Name
  NOBBskanner
 • Package Name
  no.byggtjeneste.nobbskanner.client.free
 • Updated
  October 26, 2019
 • File Size
  19M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  4.0.3
 • Developer
  Norsk Byggtjeneste AS
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Postboks 6823 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway
 • Google Play Link

Norsk Byggtjeneste AS Show More...

NOBBskanner+ 2.0 APK
Med NOBBskanner+ kan du ved å søke på NOBBnr,NRF nr, fritekstsøk, og ved hjelp av telefonens kameraidentifisereproduktets strekkode. Applikasjonen gjør et oppslag motNorskByggevarebase (NOBB) og viser dokumentasjon knyttettilproduktet.
NOBBskanner 4.0.3 APK
Med NOBB Skanner kan du enkelt skanne strekkoden på et produkt oghente fram produktdokumentasjon, grunndata og bilder direkte på dintelefon. I tillegg kan man lese all tilgjengelig informasjon fraNOBB.no på den aktuelle varen. Appen er mye brukt av forbruker,proffen og butikkpersonale fordi den gir deg informasjon der du er,når du trenger den. With NOBB Scanner you can easily scan thebarcode of a product and retrieve product documentation, basic dataand pictures directly on your phone. In addition, all availableinformation from NOBB.no can be read on the item in question. Theapp is widely used by consumers, pros and store staff because itgives you information where you are, when you need it.
ByggDok 2.0 APK
Med ByggDok kan du ved hjelp av telefonens kamera ta bilder frabyggeplassen og laste disse opp til en prosjektmappe på byggdok.no.Bildene vil da komme inn i ønsket prosjekt i en egen mappe somheter «Bilder». Du kan navngi bildene dine slik at det blir letterefor deg i etterkant å administrere bildene på byggdok.no. Utover ålaste opp bilder til et prosjekt kan du med ByggDok også legge tilvarer som ikke automatisk har blitt overført til et prosjekt. Hardu f.eks benyttet varer du selv hadde på eget lager/kjøpt andresteder, kan du ved hjelp av funksjonen «Legg til vare», skannevarens strekkode med telefonens kamera og automatisk få lagt innvaren med tilhørende dokumentasjon til prosjektet. Hvilkedokumenter som finnes for et produkt avhenger av hva leverandørenhar lagt inn i NOBB. For ytterligere informasjon om ByggDokhenvises du til www.byggtjeneste.no With ByggDok you using yourphone's camera to take pictures from the construction site andupload them to a project folder on byggdok.no. The images will thenenter the desired project in a separate folder called "Photos". Youcan name your pictures so that it becomes easier for you afterwardsto manage the images on byggdok.no. Beyond uploading images to aproject you can with ByggDok also add items that are notautomatically been transferred to a project. Have you, for example,used goods you had on own warehouse / purchased elsewhere, you canby using the "Add item", scan the item barcode with your phone'scamera and automatically get added hardware and associateddocumentation to the project. What documents that exist for aproduct depends on what the provider has placed in NOBB. Forfurther information on ByggDok refer you to www.byggtjeneste.no
Loading...