1.1 / December 20, 2016
(5.0/5) (8)
Loading...

Description

Nobel İlaç Personelinin katılımgösterdiğiTitanice Deluxe Otelde gerçekleşen 2016 Yıl Sonutoplantısınaistinaden hazırlanmıştır.
Nobel MedicineStaffshowed involvement of Titanium Deluxe Hotel on the Year-End2016has been prepared pursuant to the meeting.

App Information Nobelim 2016

 • App Name
  Nobelim 2016
 • Package Name
  com.socialattend.nobelim2016
 • Updated
  December 20, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Social Attend
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
 • Google Play Link

Social Attend Show More...

Packaging Fair 1.0 APK
Social Attend
Avrasya Ambalaj Fuarı; yaşamımızdaki her ürünehayat veren ambalaj ürünlerine, gıda işleme - ambalaj makine veekipmanlarına yönelik çözümlerin bir arada sergilendiği; bölgesindeen çok dikkat çeken ve tercih edilen fuardır. Packaging Fairuygulaması ile Avrasya Ambalaj Fuarı şimdi parmaklarınızın ucunda..Eurasia Packaging Fair, where the solutions for packagingproducts, food processing/packaging machinery and equipments areshowcased, is the most attractive and preferred annual event in itsregion. With the Packaging Fair application, Eurasia Packaging Fairis now at your fingertips…Eurasia Packaging Fair;our lives giving life to each product packaging products, foodprocessing - exhibiting a combination of solutions for packagingmachinery and equipment; The most noticeable is the preferredregion and trade. Eurasia Packaging and Packaging Trade Fairapplications are now at your fingertips ..Eurasia Packaging Fair, where the solutions for packagingproducts, food processing / packaging machinery and equipments areshowcased, is the most attractive and PREFERRED annual event in itsregion. With the application Packaging Fair, Eurasia Packaging Fairis now at your fingertips ...
6. TTOK 1.1 APK
Social Attend
Dünya’da ve ülkemizde onkolojininhızladeğiştiği bir dönemi yaşıyoruz. Kişiye özel yaklaşım vehedeflitedavilere uyum sağlamaya çalışırken hemenardındanImmüno-onkolojik tedavilerin yerini ve öneminikavramayaçalışıyoruz. Onkolojik bilgilerin bu kadar hızlayenilendiği birdönemde ulusal kongrelerin önemi daha da artıyor.Ulusal kongrelerdünyadaki gelişmeleri tartıştığımız ülkemizşartlarına adapteettiğimiz en önemli platformlardır. Ulusalkongrelerin diğer önemliişlevi de ulusal ve uluslararasıçalışmaları ivmelendirmedir. 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi’ nin debunu sağlayacak bir bilimselşölen olmasını arzuluyoruz.Diğer bir önemli konu da ulusal onkolojinin,uluslararasıplatforma entegre edilmesi ve Türk onkolojisininuluslararasıplatformdaki gücünün artmasıdır. Bu nedenlekongremizdeuluslararası fikir liderlerini ve yabancı dernek vebirliklerinbaşkanlarını da ağırlamaya çalışacağız. Amacımızözellikle gençmeslektaşlarımızın uluslararası ilişkilerinigüçlendirmekolacaktır.Türkiye’de tıbbi onkoloji çıtasını yükseltmek içinçalışanonkoloji ile ilişkili tüm alanları hemşirelerimizi,diyetisyen,klinik psikolog, fertilite danışmanı tüm dostlarımızıdakongremizde görmek istiyoruz. Kongremizin bir konsepti deolacak:Sanat ve onkoloji. Hem meslektaşlarımız, hem hastalarımıziçinsanatsal etkinliklerle ilgili sürprizlerimiz olacak.Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu ve KongreBilimselKurulu adına tüm meslektaşlarımı ve onkolojiye gönül vermişherkesikongreye davet etmekten onur duyuyorum.In the world and inourcountry we live in an era of rapidly changing oncology. justtryingto adapt to specific and targeted therapy approach to peopleandthen trying to understand the place and importanceofimmuno-oncology treatment. At a time when renewedoncologyinformation quickly so the importance of the nationalcongress iseven greater. National conventions are the mostimportant platformwe have adapted to the conditions of our countrywe have discusseddevelopments in the world. Another importantfunction of thenational and international studies of Madiranaccelerate nationalconvention. 6. The Turkish Medical OncologyCongress's desire to bea scientific feast it will provide it.Another important issue in national oncology is a growingpowerin the international arena of integrating Turkey intotheinternational arena and oncology. Therefore, we will trytoaccommodate international conventions opinion leaders andforeignheads of associations and unions. Our goal will be tostrengtheninternational relations, especially our youngcolleagues.oncology nurses working in all fields related to ourmedicaloncology to raise the bar in Turkey, dieticians,clinicalpsychologists, fertility consultants would like to see allourfriends in the US Congress. Our Congress will be a conceptwell:Art and oncology. Both our colleagues, we will have asurpriserelated to artistic activities for both our patients.I am honored Turkish Society for Medical OncologyCongressScientific Committee on behalf of the Board of Directorsand toinvite all my colleagues and everyone committed tooncologycongress.
Malatya Film Fest 1.0 APK
Social Attend
Malatya Valiliği’nin düzenlediği MalatyaUluslararası Film Festivali Mobil’i kullanarak festival filmlerineve etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşabilir, filmlerinseans bilgilerini öğrenebilir, kendi festival takviminizioluşturabilirsiniz. Ayrıca filmlere ve etkinliklere ilişkin görüş,öneri ve fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz.Governor of MalatyaMalatya International Film Festival, organized by the mobile to thefilm festival and get more information about the event, you canlearn the details of the film session, you can create your ownfestival schedule. Also views on films and events, you can suggestand share your photos.
Basaksehir L-Lab 3.1 APK
Social Attend
Başakşehir Living-Lab is an Innovation andTechnology Center that focuses on Incubating ICT and Design basedprojects. The center also provides trainings and workshops tocitizens starting from the age of 10Başakşehir Living-Lab APP is an event tracking and eventmanagement application which can be personilized by peopleattending any event organised by Başakşehir Living-Lab. The APPenables people to do the following• See events organised by Başakşehir Living-Lab• Choose the events that is interested in• See the program of the event and choose the parts of the eventthe person plans to attend• Read details of the program• See the bios of speakers• Share comments and pictures over social media platforms• Receive reminders and notifications from event organisers duringthe event
EPOMEC 2016 1.0 APK
Social Attend
The Evolving Practice of OphthalmologyMiddleEast Conference (EPOMEC) is organized by Samaya specializedCenter– Abu Dhabi with the support of the Emirates SocietyofOphthalmology (ESO). It was inaugurated in 2014 and has grown tobeone of the largest Ophthalmology conferences in the MiddleEast,with a focus on the evolution of Ophthalmology practices intheregion in the presence of the emerging technology andnewlyavailable drug treatment. The conference will take place from24 –26 March 2016 at Conrad Hotel, Dubai, UAE.
EnerjiSA Management Meeting 1.1 APK
Social Attend
EnerjiSA Management Meeting Application
Uludağ Ekonomi Zirvesi 2015 1.0 APK
Social Attend
Uludağ Ekonomi ZirvesiCapital ve Ekonomist dergilerinin 2012 yılından bu yanagerçekleştirdiği Uludağ Ekonomi Zirvesi, dünyadan veTürkiye’den önemli konuşmacıları ve iş insanlarınıbuluşturuyor. Global ve yerel konuların tartışıldığı ve 2015yılında dördüncüsü düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi’negeçen üç yılda 105 devlet adamı, 153 konuşmacı, bin 700 işinsanı ve 422 medya mensubunun da aralarında bulunduğutoplam 2 bin 400 kişi katıldı. Uludağ Ekonomi Zirvesi bugünekadar dünyaca ünlü ekonomistleri, dünyanın en büyükşirketlerinin CEO ve yöneticileri ile siyaset dünyasındanönemliisimleri konuşmacı olarak ağırladı. Zirve’nin bugüne kadarkikonuşmacıları arasında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, NourielRoubini, Marc Faber, Muhtar Kent, Hamdi Ulukaya, ChristianWulff, Jack Straw ve Fatih Terim gibi isimler yer aldı.Uludag Economic SummitSince Capital and The Economist magazine of the year 2012Perform the Uludağ Economy Summit, world andThe speakers and business people from Turkeybrings. Global and local issues were discussed and 2015Uludag Economic Summit to be held in the fourth year105 statesman last three years, 153 speakers, 700 thousandjobsthe people and the media, including 422A total of 2 thousand 400 people. Uludag Economic Summittodayas world-renowned economists, the world's largestcompanies important to the world of politics with the CEO anddirectorsentertained the names of the speakers. The summit so farAmong the speakers Ali Babacan, Mehmet Simsek, NourielRoubini, Marc Faber, Muhtar Kent, Hamdi Ulukaya, ChristianWulff took place names such as Jack Straw and Fatih Terim.
G20YEATURKEY 1.0 APK
Social Attend
"The G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20YEA) is a global network of young entrepreneurs and theorganisations that support them. It was established to convene eachyear in advance of the G-20 Summit, with the aim of championing theimportance of young entrepreneurs to the G20 member nations and toshare examples and practices. The Alliance was officially createdat the G20 Young Entrepreneurs Summit, Toronto, Canada, 2010.The most recent communiqué from the G20 YEA was drafted inSydney, Australia in July 2014 summit.Its Aims:Develops the perceptions of youth entrepreneurship of G20countriesCross-border knowledge and experience sharingCreates a global communication networkSupports to create a universal entrepreneurship EnvironmentG20 YEA Summit is being held each year since 2010. First meetingwas held in Canada. France, Mexico, Russia, Australia Summitsfollowed first one. Innovation and technology, investment andaccess to capital, education and coordinated support, governmentregulation and taxation Trade and globalization, entrepreneurship,culture and equality are the main topics of the summit.TUGIAD took over the Presidency on behalf of Turkey in Sydney onJuly 2014 ""Entrepreneurial culture"" framework will discuss indetail within the sub-headings in Turkey Summit, 2015 And also thesummit will include the SMEs within parallel time G20 and B20summits.""The G20 YoungEntrepreneurs' Alliance (G20 YEA) is a global network of YoungEntrepreneurs and the Organisations that support access them. Itwas estab- lished to convene each year in advance of the G-20Summit, with the aim of championing the Importance of YoungEntrepreneurs to the G20 member nations and to share examples andpractices. The Alliance was officially created at the G20 YoungEntrepreneurs Summit, Toronto, Canada, in 2010.The most recent communiqué from the G20 YEA was drafted inSydney, Australia in July 2014 summit.Its Aims:Develops the Perceptions of youth entrepreneurship of the G20CountriesCross-border knowledge and experience sharingCreates a global communication networkSupports to create a universal entrepreneurship EnvironmentYEAR G20 Summit is being held each year since 2010. Firstmeeting was held in Canada. France, Mexico, Russia, AustraliaSummits here.also first one. Innovation and technology, investmentand access to capital, education and coordinated support,government regulation and taxation of Trade and globalization,entrepreneurship, culture and equality are the main topics of thesummit.Obvious that a took over the Presidency on behalf of Turkey inSydney on July 2014 "" Entrepreneurial culture "" framework willdiscuss in detail within the sub-headings in Turkey Summit, 2015And also the summit will include the SMEs with the parallel timethe G20 and B20 summits . "
Loading...