1.0.2 / July 18, 2014
(5.0/5) (8)
Loading...

Description

[Truyện VOZ] NOCTURNE - MỘT KÍ ỨC ĐẸP GIỚI THIỆU "Một kỉ niệm đãkhắc sâu mãi trong kí ức, một kỉ niệm về thời học sinh... Đứngtrước những ngã rẽ cuộc đời, đứng trước tương lai hiện hữu về 1cuộc sống tự lực mưu sinh, mới biết rõ thế nào là yêu, thế nào làhận thù, là tình bạn, tình cảm gia đình quý giá và cuộc sống khắcnghiệt đến nhường nào. Một câu chuyện dành cho những ai muốn trở vềthời học sinh với những tình bạn tuyệt vời và tình cảm vụng dại đầuđời..." TÍNH NĂNG - Phông chữ và 2 chế độ đọc (ban đêm/ban ngày)phù hợp với việc đọc sách. - Chọn chương bằng menu hoặc nút chuyểnchương. - Hỗ trợ thay đổi độ sáng màn hình và kích thước phông chữ.- Chế độ đọc sách toàn màn hình tối ưu cho việc đọc sách. - Tùychọn ẩn hiện thanh trạng thái, giúp tăng không gian đọc sách. - Tựđộng đánh dấu chương sách đang đọc. - Tủ sách giúp mở nhanh cácsách/ứng dụng đã cài đặt hoặc cài đặt thêm ứng dụng mới. - Hỗ trợcập nhật sách trực tiếp từ trong ứng dụng. - Cung cấp đầy đủ thôngtin về sách, tác giả, ứng dụng và hướng dẫn. THÔNG TIN - Trạngthái: Đã hoàn thành - Phiên bản: 1.0.2 - Android: 2.3 Gingerbreadtrở lên [Story VOZ] Nocturne - A nice memories ABOUT "Some memorieswere forever engraved in the memory, a memory of the students ...Facing the crossroads of his life, stood before the futureexistence of one self-subsistence life, clearly knows how to love,how is hatred, friendship, family love and precious life just howharsh. A story for those who want to go back to those students withgreat friendship and affection awkward first wild life ... "FEATURES  - Font and second reading mode (night / day)suitable for reading.  - Select a chapter by chapter menu orswitch.  - Support change the screen brightness and font size. - Full screen reading mode optimal for reading.  -Optional status bar is hidden, to help increase reading space. - Automatically marks chapters are read.  - Quick openbookcase help books / installed apps or install new apps.  -Support for updated books directly from within the application. - Provide sufficient information about books, authors, andapplication instructions. INFORMATION  - Status: Completed - Version: 1.0.2  - Android 2.3 Gingerbread or higher

App Information Nocturne - Một kí ức đẹp

 • App Name
  Nocturne - Một kí ức đẹp
 • Package Name
  com.rain.nmkud
 • Updated
  July 18, 2014
 • File Size
  2.9M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  lnquy
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

lnquy Show More...

DivIP ★ VLSM, SUBNET, IP, IOS 2.2.0 APK
lnquy
#1 networking calculator and Cisco IOS configurationtool----------"DivIP is a networking application designed to fitall network administrators and students. It provides a simplemethod to divide IP address (both IPv4 and IPv6), performsubnetting, supernetting, VLSM, calculate IGRP/EIGRP metric andmany other features."FEATURES OVERIEW• IP: Divide IPv4 and IPv6•CIDR: Display information about subnet mask and wildcard mask•SUBNET: Perform subnetting for both IPv4 and IPv6• SUPERNET:Perform supernetting (prefix aggregation, route aggregation orroute summarization)• VLSM: Perform subnetting by VLSM technique•METRIC: Calculate metric for IGRP and EIGRP• BASE NUMBER: Convertbetween 4 number systems (binary, octal, decimal and hexadecimal)•EUI-64: Convert MAC address into EUI-64 MAC and Link-local IPv6address• CCNA: Cisco Certified Network Associate (CCNA)ConfigurationADVANTAGES• No ads• All useful features in one app•Good looking design• Easy to use, fast to enter input data and areliable app• Provide help inside app (step-by-step and video)•Multi-platform (now available for Windows, Android and Nokia X)•Save on upgradeLANGUAGE• العربية• English• Español• French•Nederlands• Tiếng ViệtPLATFORMSDivIP now available for Windows PC,Android and Nokia X. Take a look on DivIP for Windows PC:http://goo.gl/26UezMUpgrade DivIP to DivIP+:http://goo.gl/utPjMD-------------------------------------------• Ifyou love DivIP, please rate and share it.• You can help me bypurchase DivIP+, translate DivIP to your own language or jointesting group. I'm trying to make DivIP better and better. If youhave any problems or suggestions, please do not hesitate to contactme (rain.quyln@gmail.com).Thank you!
DivIP+ ★ VLSM, SUBNET, IP, IOS 2.2.0 APK
lnquy
#1 networking calculator and Cisco IOS configurationtool----------"DivIP is a networking application designed to fitall network administrators and students. It provides a simplemethod to divide IP address (both IPv4 and IPv6), performsubnetting, supernetting, VLSM, calculate IGRP/EIGRP metric andmany other features."FEATURES OVERIEW• IP: Divide IPv4 and IPv6•CIDR: Display information about subnet mask and wildcard mask•SUBNET: Perform subnetting for both IPv4 and IPv6• SUPERNET:Perform supernetting (prefix aggregation, route aggregation orroute summarization)• VLSM: Perform subnetting by VLSM technique•METRIC: Calculate metric for IGRP and EIGRP• BASE NUMBER: Convertbetween 4 number systems (binary, octal, decimal and hexadecimal)•EUI-64: Convert MAC address into EUI-64 MAC and Link-local IPv6address• CCNA: Cisco Certified Network Associate (CCNA)ConfigurationADVANTAGES• No ads• All useful features in one app•Good looking design• Easy to use, fast to enter input data and areliable app• Provide help inside app (step-by-step and video)•Multi-platform (now available for Windows, Android and Nokia X)•Save on upgradeLANGUAGE• العربية• English• Español• French•Nederlands• Tiếng ViệtPLATFORMSDivIP now available for Windows PC,Android and Nokia X. Take a look on DivIP for Windows PC:http://goo.gl/26UezMUpgrade DivIP to DivIP+:http://goo.gl/utPjMD-------------------------------------------• Ifyou love DivIP, please rate and share it.• You can help me bypurchase DivIP+, translate DivIP to your own language or jointesting group. I'm trying to make DivIP better and better. If youhave any problems or suggestions, please do not hesitate to contactme (rain.quyln@gmail.com).Thank you!
Nocturne - Một kí ức đẹp 1.0.2 APK
lnquy
[Truyện VOZ] NOCTURNE - MỘT KÍ ỨC ĐẸP GIỚI THIỆU "Một kỉ niệm đãkhắc sâu mãi trong kí ức, một kỉ niệm về thời học sinh... Đứngtrước những ngã rẽ cuộc đời, đứng trước tương lai hiện hữu về 1cuộc sống tự lực mưu sinh, mới biết rõ thế nào là yêu, thế nào làhận thù, là tình bạn, tình cảm gia đình quý giá và cuộc sống khắcnghiệt đến nhường nào. Một câu chuyện dành cho những ai muốn trở vềthời học sinh với những tình bạn tuyệt vời và tình cảm vụng dại đầuđời..." TÍNH NĂNG - Phông chữ và 2 chế độ đọc (ban đêm/ban ngày)phù hợp với việc đọc sách. - Chọn chương bằng menu hoặc nút chuyểnchương. - Hỗ trợ thay đổi độ sáng màn hình và kích thước phông chữ.- Chế độ đọc sách toàn màn hình tối ưu cho việc đọc sách. - Tùychọn ẩn hiện thanh trạng thái, giúp tăng không gian đọc sách. - Tựđộng đánh dấu chương sách đang đọc. - Tủ sách giúp mở nhanh cácsách/ứng dụng đã cài đặt hoặc cài đặt thêm ứng dụng mới. - Hỗ trợcập nhật sách trực tiếp từ trong ứng dụng. - Cung cấp đầy đủ thôngtin về sách, tác giả, ứng dụng và hướng dẫn. THÔNG TIN - Trạngthái: Đã hoàn thành - Phiên bản: 1.0.2 - Android: 2.3 Gingerbreadtrở lên [Story VOZ] Nocturne - A nice memories ABOUT "Some memorieswere forever engraved in the memory, a memory of the students ...Facing the crossroads of his life, stood before the futureexistence of one self-subsistence life, clearly knows how to love,how is hatred, friendship, family love and precious life just howharsh. A story for those who want to go back to those students withgreat friendship and affection awkward first wild life ... "FEATURES  - Font and second reading mode (night / day)suitable for reading.  - Select a chapter by chapter menu orswitch.  - Support change the screen brightness and font size. - Full screen reading mode optimal for reading.  -Optional status bar is hidden, to help increase reading space. - Automatically marks chapters are read.  - Quick openbookcase help books / installed apps or install new apps.  -Support for updated books directly from within the application. - Provide sufficient information about books, authors, andapplication instructions. INFORMATION  - Status: Completed - Version: 1.0.2  - Android 2.3 Gingerbread or higher
Game online - Truyện tình 5... 1.0.2 APK
lnquy
[Truyện VOZ] GAME ONLINE - TRUYỆN TÌNH 5 NĂM TRƯỚC GIỚI THIỆU"Truyện xuất phát từ một topic trên diễn đàn VOZ, thu hút hơn 1200lượt comment, 120 trang với đánh giá trung bình 4.85/5 điểm. Truyệnviết về một cuộc tình từ thế giới ảo bước ra thế giới thật. Liệulằn ranh giữa ảo và thật có thể xóa nhòa? Liệu tình yêu sẽ mãi vữngbền? Hãy cùng đọc và cảm nhận..." TÍNH NĂNG - Phông chữ và 2 chế độđọc (ban đêm/ban ngày) phù hợp với việc đọc sách. - Chọn chươngbằng menu hoặc nút chuyển chương. - Hỗ trợ thay đổi độ sáng mànhình và kích thước phông chữ. - Chế độ đọc sách toàn màn hình tốiưu cho việc đọc sách. - Tùy chọn ẩn hiện thanh trạng thái, giúptăng không gian đọc sách. - Tự động đánh dấu chương sách đang đọc.- Tủ sách giúp mở nhanh các sách/ứng dụng đã cài đặt hoặc cài đặtthêm ứng dụng mới. - Hỗ trợ cập nhật sách trực tiếp từ trong ứngdụng. - Cung cấp đầy đủ thông tin về sách, tác giả, ứng dụng vàhướng dẫn. THÔNG TIN - Trạng thái: Đã hoàn thành - Phiên bản: 1.0.2- Android: 2.3 Gingerbread trở lên [Story VOZ] GAMES ONLINE - 5YEARS BEFORE THE STORIES ABOUT "story comes from a topic on the VOZforums, comment attracted over 1200 views, 120 pages with averagerating 4.85 / 5 points. Write about a love story from the virtualworld to the real world steps. Is the line between the virtual andthe real could erase? Will be forever lasting love? Please read andfeel the same ... " FEATURES  - Font and second reading mode(night / day) suitable for reading.  - Select a chapter bychapter menu or switch.  - Support change the screenbrightness and font size.  - Full screen reading mode optimalfor reading.  - Optional status bar is hidden, to helpincrease reading space.  - Automatically marks chapters areread.  - Quick open bookcase help books / installed apps orinstall new apps.  - Support for updated books directly fromwithin the application.  - Provide sufficient informationabout books, authors, and application instructions. INFORMATION - Status: Completed  - Version: 1.0.2  - Android2.3 Gingerbread or higher
Trai ngoan dính phải gái hư 1.0.2 APK
lnquy
[Truyện VOZ] TRAI NGOAN DÍNH PHẢI GÁI HƯ CHÚ Ý: Truyện có một sốyếu tố không phù hợp với trẻ em, vui lòng không đọc truyện nếu bạndưới 17 tuổi. GIỚI THIỆU "Truyện xuất phát từ một topic của diễnđàn VOZ với điểm đánh giá trung bình 5/5. 26 năm giấu bản chất BTngầm, zai làm zai ngoan. Công việc bình bình, cuộc sống bình bình,tình yêu bình bình– đấy là mục đích. 24 tuổi, gái mất gần 2 năm đểthực hiện thể hiện quyết tâm “Become Badgirl”. Cây muốn lặng mà gióchẳng đừng. Ai bảo an phận mới được yên bình và hạnh phúc? Đụng độnhau, bẫy nhau, yêu nhau và tha thứ. Cuộc sống như lăng kính vạnhoa muôn màu muôn vẻ. Zai “ngoan” dính phải gái hư – tự truyện nhẹnhàng, chầm chậm không gay cấn. Bởi nó là 1 câu chuyện thật, mộtchuyện tình yêu trong hàng triệu câu chuyện đã xảy ra…" TÍNH NĂNG -Phông chữ và 2 chế độ đọc (ban đêm/ban ngày) phù hợp với việc đọcsách. - Chọn chương bằng menu hoặc nút chuyển chương. - Hỗ trợ thayđổi độ sáng màn hình và kích thước phông chữ. - Chế độ đọc sáchtoàn màn hình tối ưu cho việc đọc sách. - Tùy chọn ẩn hiện thanhtrạng thái, giúp tăng không gian đọc sách. - Tự động đánh dấuchương sách đang đọc. - Tủ sách giúp mở nhanh các sách/ứng dụng đãcài đặt hoặc cài đặt thêm ứng dụng mới. - Hỗ trợ cập nhật sách trựctiếp từ trong ứng dụng. - Cung cấp đầy đủ thông tin về sách, tácgiả, ứng dụng và hướng dẫn. THÔNG TIN - Trạng thái: Đã hoàn thành -Phiên bản: 1.0.2 - Android: 2.3 Gingerbread trở lên [Story VOZ]BOYS GIRLS MUST NGOAN DAMAGE NOTE: story has some elements notsuitable for children, please do not read if your story under 17years of age. ABOUT "story comes from a forum topic VOZ with anaverage review score 5/5. BT 26 years hiding underground nature,zai zai doing good. Work squares, squares life, love squares-thatis the goal. 24-year-old girl took nearly two years to implementthe determination "Become badgirl". Plants do not want to silencethe wind. Who's new Security Division of peace and happiness?Clashed, each trap, love and forgiveness. Life as colorfulkaleidoscopic prism looks like. Zai "good" girls stick to nowhere -autobiography gently, slowly not dramatic. Because it is one truestory, a love story of the millions of stories that happened ... "FEATURES  - Font and second reading mode (night / day)suitable for reading.  - Select a chapter by chapter menu orswitch.  - Support change the screen brightness and font size. - Full screen reading mode optimal for reading.  -Optional status bar is hidden, to help increase reading space. - Automatically marks chapters are read.  - Quick openbookcase help books / installed apps or install new apps.  -Support for updated books directly from within the application. - Provide sufficient information about books, authors, andapplication instructions. INFORMATION  - Status: Completed - Version: 1.0.2  - Android 2.3 Gingerbread or higher
com.rain.bnlgs 1.0.2 APK
lnquy
[Truyện VOZ] BẢY NGÀY LÀM GIA SƯ GIỚI THIỆU "Truyện xuất phát từmộttopic xin kinh nghiệm khi đi dạy gia sư, ngay sau đó đã trởthànhmột "hiện tượng" của diễn đàn VOZ. Chuyện về một anh gia sưToán đầytriết lý và cô học trò tiểu thư; hai con người với số phậnvà tínhcách hoàn toàn khác nhau nhưng dường như tâm hồn lại cóchung nhịpđập. Chỉ trong 7 ngày làm gia sư, liệu sẽ có những biếncố nào xảyđến với họ? Hãy cùng đọc và cảm nhận..." TÍNH NĂNG -Phông chữ và 2chế độ đọc (ban đêm/ban ngày) phù hợp với việc đọcsách. - Chọnchương bằng menu hoặc nút chuyển chương. - Hỗ trợ thayđổi độ sángmàn hình và kích thước phông chữ. - Chế độ đọc sáchtoàn màn hìnhtối ưu cho việc đọc sách. - Tùy chọn ẩn hiện thanhtrạng thái, giúptăng không gian đọc sách. - Tự động đánh dấuchương sách đang đọc. -Tủ sách giúp mở nhanh các sách/ứng dụng đãcài đặt hoặc cài đặt thêmứng dụng mới. - Hỗ trợ cập nhật sách trựctiếp từ trong ứng dụng. -Cung cấp đầy đủ thông tin về sách, tácgiả, ứng dụng và hướng dẫn.THÔNG TIN - Trạng thái: Đã hoàn thành -Phiên bản: 1.0.2 - Android:2.3 Gingerbread trở lên [Story VOZ]SEVEN DAYS tutor ABOUT "storycomes from one topic please goteaching experience as tutor, shortlythereafter became a"phenomenon "of the VOZ forums. Story of a mathtutor he isphilosophical lady and her students; two human fate andcompletelydifferent personalities but seem to have the heart beats.Only 7days to tutor, will there be some event happen to them?Please readand feel the same ... " FEATURES  - Font and secondreadingmode (night / day) suitable for reading.  - Select achapterby chapter menu or switch.  - Support change thescreenbrightness and font size.  - Full screen reading modeoptimalfor reading.  - Optional status bar is hidden, tohelpincrease reading space.  - Automatically marks chaptersareread.  - Quick open bookcase help books / installed appsorinstall new apps.  - Support for updated books directlyfromwithin the application.  - Provide sufficientinformationabout books, authors, and application instructions.INFORMATION - Status: Completed  - Version: 1.0.2  -Android2.3 Gingerbread or higher
Loading...