3.0.1 / May 17, 2019
(3.3/5) (7)
Loading...

Description

Her kan du se smakebiter fra Rockefroskene sin barneforestilling iHønefoss. Pelvis, Pingla og Padda vil bli rockestjerner. De finneren gammel skatt - en oppskrift på hvordan man skal lage ensuperhit. Skal dette bli deres endelige gjennombrudd imusikkverden? Eller dukker det opp noen som klarer å stjeleoppskriften? Kan rompetrollene Kvikk, Kvakk og Kvekk nok en gangkomme til unnsetning og redde situasjonen? Kom til Hønefoss og seen barneforestilling i toppklasse. Here you can see samples of Rockfrogs's performance for children in New York City. Pelvis, Pingleand Padda will be rock stars. They find an ancient treasure - arecipe for how to create a superhit. Should this be their finalbreakthrough in the music world? Or pops up someone who manages tosteal the recipe? Can ass trolls Quick, quack and croak once againcome to the rescue and save the day? Come to Hønefoss and see aperformance for children in the top class.

App Information no.digitalia.rockefroskene

 • App Name
  no.digitalia.rockefroskene
 • Package Name
  no.digitalia.rockefroskene
 • Updated
  May 17, 2019
 • File Size
  2.1M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.0.1
 • Developer
  Digitalia AS
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
  Hvervenmoveien 49 3511 Hønefoss
 • Google Play Link

Digitalia AS Show More...

no.digitalia.liatoppen 1.4.2 APK
Digitalia AS
Med denne appen kan du få tilgang til viktig informasjon fordeltakarar, lagleiarar, foreldre, publikum og funksjonærar før,under og etter Liatoppen skiskytterfestival som vert arrangert i Åli Hallingdal. Ein viktig funksjon i appen er kjøp avparkeringsbillett som alle som kjem med bil må gjera før dei kjemtil Liatoppen skisenter for å unngå kø ved ankomst.Parkeringsbilletten skal visast fram til kontrollørar når de kjemtil Liatoppen. Ellers innheld appen informasjon om opningsshow,startlister, vêrmelding, dagsprogram, løpsprogram, premieshow,liveresultat og resultatlister. I tillegg har appen eit riktmediainnhald med blant anna stream av arenaproduksjonen,løypepresentasjonar, arkiv med premieshowfilmar, bildeseriar ognettkamera frå Liatoppen og Ål sentrum. With this app you canaccess important information for participants, team teachers,parents, audience and officials before, during and after Liatoppenbiathlon festival hosted in Ål in Hallingdal. One important featureof the app is the purchase of a parking ticket that everyone whoarrives by car must do before coming to the Liatoppen ski center toavoid queuing on arrival. The parking ticket must be shown to theinspectors when they arrive at Liatoppen. Otherwise, the appcontains information about opening shows, start lists, weatherreports, daily programs, race programs, premium shows, live resultsand result lists. In addition, the app has rich media content with,among other streams of arena production, trail presentations,archives with premium show films, photo series and web cameras fromLiatoppen and Ål center.
no.digitalia.rockefroskene 3.0.1 APK
Digitalia AS
Her kan du se smakebiter fra Rockefroskene sin barneforestilling iHønefoss. Pelvis, Pingla og Padda vil bli rockestjerner. De finneren gammel skatt - en oppskrift på hvordan man skal lage ensuperhit. Skal dette bli deres endelige gjennombrudd imusikkverden? Eller dukker det opp noen som klarer å stjeleoppskriften? Kan rompetrollene Kvikk, Kvakk og Kvekk nok en gangkomme til unnsetning og redde situasjonen? Kom til Hønefoss og seen barneforestilling i toppklasse. Here you can see samples of Rockfrogs's performance for children in New York City. Pelvis, Pingleand Padda will be rock stars. They find an ancient treasure - arecipe for how to create a superhit. Should this be their finalbreakthrough in the music world? Or pops up someone who manages tosteal the recipe? Can ass trolls Quick, quack and croak once againcome to the rescue and save the day? Come to Hønefoss and see aperformance for children in the top class.
Ringbillett 3.5 APK
Digitalia AS
Ringbillett lar deg kjøpe billetter til arrangement som ertilgjengelig gjennom Ringbillett.no Call Ticket allows you to buytickets for the event are available through Ringbillett.no
Loading...